סגור תצוגת כיתה
הפרק

יחידה ללימוד עצמי

שמואל א יח-כה

שיעור ראשון מתוך אחד
העשרות
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים