סגור תצוגת כיתה
הפרק

יעקב בין שתי נשים

פרק כט, יג-לה

שיעור שני מתוך חמישה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

בשיעור זה נלמד את המשך סיפורם של יעקב, רחל ולאה באמצעות שתי השוואות המופיעות בפסוקים. נשווה בין רחל ללאה ונראה כיצד ההבדלים ביניהן יוצרים מורכבות ביחסו של יעקב לשתי נשותיו. נשווה גם בין מעשה הרמייה של לבן ליעקב ובין גנבת יעקב את הבכורה, ונציע כיצד רמייה זו מאפשרת ליעקב לסגור מעגל עם עברו. מתוך ההשוואות האלה נבחן את בחירותיו של יעקב כמו גם את בחירותינו בין מה שראוי לעשות לבין נטיית ליבנו.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – שקרים בתוך המשפחה – שיר ושיחה:
נשמע יחד את שירה של תרצה אתר 'אהבה יומיומית' שהלחינה ושרה יהודית רביץ.
נשאל את התלמידים:

 • על מה נכתב השיר הזה?
 • כיצד אתם מבינים את המשפט "שקרים שקטים כמו אהבה בתוך הנפש נחבאים"?
 • האם אתם מסכימים שביחסי המשפחה הכרחי שיהיו שקרים קטנים שאנו מספרים זה לזה באופן יומיומי?
 • האם יש לכם דוגמאות?
 • האם זה תקין בעיניכם?
 • מה לדעתכם הכותבת חושבת על מצב זה?
 • מדוע היא מוסיפה "אתה יודע מי אני, יודעת מי אתה, הכול בסדר"?

נציין שהיום נלמד על שקר שבן משפחה אחד מספר לאחר, וכיצד שקר זה קשור לשקר דומה שסופר ממש לא מזמן, שני פרקים לפני פרקנו. בשיעור נבדוק כיצד השקר משפיע על היחסים בתוך המשפחה.

אפשרות שנייה – מדרשיר:
נקרא יחד את פסוקים יב-לה, נסביר בקצרה את העלילה ונאזין לשיר 'אני אוהב אותך לאה' שכתב אהוד מנור והלחין ושר צביקה פיק.
נשאל את התלמידים:

 • במה שונה השיר מן הסיפור התנ"כי?
 • מדוע לדעתכם הכותב עורך שינוי כזה? איזה תיקון הוא רוצה להציע?

נתמקד במילים: "הינה ימים רבים חלפו" ונשאל:

 • האם בפרספקטיבה של זמן ייתכן שיעקב יראה את הדברים אחרת מן האופן שראה אותם בהיותו איש צעיר ומאוהב?

נציין שהיום נעמיק ביחסו של יעקב אל שתי הנשים – רחל ולאה – ובמורכבות היחסים הנוצרת בביתם בעקבות השקר של לבן.

אפשרות שלישית – שתי נשים, שתי פנים לנשיות:
נקרא יחד את פסוקים יב-לה, נסביר בקצרה את העלילה ונקרא עם התלמידים את שירה של ילי שנר 'בעיניה'.
נשאל את התלמידים:

 • אילו שתי נקודות מבט השיר מציע? (יעקב העובד שבע שנים בעבור אהבתו לרחל והזמן עובר לו ביעף. לעומתו, לאה העייפה קמה בבוקר לאחר הנישואין לחיים עם איש שלא רצה בה, יולדת לו ילדים, עסוקה בעבודות הבית, ושמה מקבל משנה תוקף – לאות של אישה בתוך מטלות היומיום)

נספר שהיום נבחן את מערכת היחסים המורכבת הנוצרת במשפחתם של יעקב, רחל ולאה בעקבות רמייתו של לבן את יעקב.

הזמנה לקריאה

יעקב בין שתי נשים – השוואה בין רחל ללאה לאורך חיי הזוגיות:
ראשית נקרא את פסוקים יב-יח ונשאל:

 • מה מתרחש לאחר הנשיקה? (רחל מספרת ללבן שיעקב הגיע, ולבן מקבל את יעקב בשמחה ובאהבה)
 • איזה הסכם נחתם בין יעקב ובין לבן? (יעקב יעבוד בעבור לבן ובתמורה יקבל את רחל לאישה)

נמשיך ונקרא שנית את פסוק יח: "וַיַּעֲבֹד יַעֲקֹב בְּרָחֵל שֶׁבַע שָׁנִים, וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ".
נציין שמשפט זה הפך להיות ביטוי שגור המסמל אהבה גדולה וחזקה.
נשאל את התלמידים:

 • מה דעתכם על המשפט הזה? כיצד ייתכן שיעקב עבד בעבור רחל זמן ארוך כל כך, והזמן נדמה לו כימים אחדים? (כפי שציינו בשיעור הקודם – האהבה שחש יעקב נתנה לו כוח עצום וגרמה לזמן לעבור מהר)

נמשיך ונקרא את פסוקים יט-לא ונוודא הבנת העלילה בפרק כולו. נציין כי בפסוקים שקראנו עד כה נוכחת מאוד ההשוואה. נשאל את התלמידים:

 • איזו השוואה נוכחת בסיפורנו באופן מפורש?
 • האם אתם מזהים השוואה נוספת שמרומזת בפסוקים?

נקרין על הלוח שתי השוואות – מפורשת ומרומזת.
נציין שבפרק מסתתרת גם השוואה רחבה יותר שמלווה למעשה את כל סיפורי יעקב, ואותה נגלה במהלך הלימוד.
נתחיל בהשוואה הראשונה, הגלויה בפרק: ההשוואה בין רחל ללאה. נציין שכדי לתאר תמונה רחבה של התהליך כולו בהשוואה זו נדלג בינתיים על העמקה ברמיית ליל הכלולות ונמשיך לסוף הפרק.
נחלק לתלמידים את דף העבודה לעבודה בזוגות על היחסים בין האחיות מן ההיכרות עם יעקב ועד לידת הילדים (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).
נאסוף את התשובות במליאה ונסכם: ההנגדה בין לאה לרחל מתחילה כבר בתיאור המראה החיצוני שלהן ומתעצמת בסיפורי הלידה של בניהן.

השוואה שנייה – יעקב רימה את עשו, לבן מרמה את יעקב:
נמשיך ונקרא את פסוקים כא-ל ונשאל את התלמידים:

 • כיצד לבן מרמה את יעקב בחשכת הליל? (גורם לו לחשוב שהאישה הנכנסת לאוהלו היא רחל, ולמעשה היא לאה)
 • מתי יעקב מבין שרומה? (בבוקר, כשעולה האור, כשכבר אין דרך חזרה)
 • איך ייתכן שיעקב, המשתוקק לרחל במשך שבע שנים, אינו מזהה – אפילו תחת חשכה – שהוא באוהל עם האישה הלא נכונה?

נקרין על הלוח מדרש חז"ל המנסה להסביר את פשר טעותו של יעקב.
נשאל בעקבות הקריאה:

 • לפי מדרש זה, מדוע טעה יעקב לחשוב שלאה היא רחל? על מי האחריות לטעות זו? (על רחל ששיתפה פעולה עם אחותה ברגע האחרון למרות סיכומה עם יעקב)
 • לפי המדרש, מדוע החליטה רחל ברגע האחרון למסור את הסימנים לאחותה ולהשתתף בשקר אביה? (היא פחדה שכשיעקב יזהה שלאה עמו באוהל, הוא יכעס וידחה אותה, ואחותה תתבזה)
 • למה המדרש שם בפיו של יעקב את המילים: "אחיו אני ברמאות"? מה הרמאות שעשה יעקב? (גם אני יודע לרמות ולכן אינני חושש. יש כאן רמז למעשי הרמאות של יעקב כלפי אביו ואחיו)

נעיין בבראשית פרק כז פסוקים טו-טז ופסוק כג ונשאל את התלמידים.

 • האם גם במעשה הרמייה של יעקב זויפו סימני זיהוי? מהם? (בהחלט: בגדי עשו ושער גופו. בעזרתם דאגה רבקה שיצחק העיוור יזהה במישוש את יעקב כעשו)
  נפנה את תלמידים לדף העבודה לעבודה בזוגות (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

נשוב למליאה, נשמע את תשובות התלמידים ונסכם: תשובתו הצדקנית של לבן מבהירה מעל לכל ספק שמעשה הרמייה שלו היה מתוכנן היטב, וברמיזתו לרמאותו של יעקב הוא מעמת אותו עם חטאו בעבר. החילופין בין רחל ללאה הן עונש הפועל על פי העיקרון האלוהי של מידה כנגד מידה על מעשה הרמייה בפרשת הבכורה והברכה שגנב מעשו, ועל פי המדרשים יש כאן סגירת מעגל שפוקחת את עיניו לראות את חטאו שלו.
עם זה, ניכר גם הבדל חשוב בין מעשי הרמייה. נשאל את התלמידים:

 • מהו ההבדל העיקרי בין מעשה הרמייה של יעקב לרמאותו של לבן? (היוזמה למעשה של יעקב איננה של יעקב אלא של אימו)

נעיין שוב בפרק כז פסוקים יא-יג ונבחן את הדו-שיח בין יעקב לאמו סביב הרמאות המתוכננת ונשאל את התלמידים:

 • האם יעקב הסכים מיד למעשה הרמייה שיזמה אמו? מדוע? (לא. הוא הביע ספק במעשה. אולי כי לא רצה לרמות את אביו ואולי כי חשש להתגלות ולקבל קללה במקום ברכה)
 • כיצד השתכנע יעקב בסופו של דבר? (רבקה הבטיחה לו שתישא את הקללה על עצמה, אם יתגלה ויקולל)
 • חוו דעתכם: האם אפשר לראות בדו-שיח זה "נסיבות מקלות" ברמייה של יעקב? האם המעשה שלו פחות חמור ממעשה לבן, לדעתכם? מדוע?
 • לתלמידים מתקדמים: רבקה הייתה בטוחה שיצחק טועה משום שהוא לא ראה את המציאות נכוחה, האם במצב כזה הרמייה היא שונה? אולי היא אפילו הירואית?

לסיום נקשור בין שתי ההשוואות שעשינו דרך השאלה:

 • לאחר התוכחה הרמוזה של לבן ליעקב בכתובים והתוכחה המפורשת של לאה על פי המדרש, האם לדעתכם קיבל יעקב את טענת לבן שלאה היא שראויה להינשא לו? מדוע? (נראה שכן, כי איננו משיב ללבן דבר ואיננו מגרש את לאה, אבל אולי לא, כי הוא מתעקש להינשא גם לרחל)
 • האם לדעתכם, יעקב היה צריך בשלב זה לוותר על נישואיו לרחל? מדוע?

נסכם: מהפסוקים שלמדנו בפרק זה עולות שתי השוואות ומהם יצאנו לשאלה כיצד המתחים שמעוררות השוואות אלה משפיעים על יעקב. אומנם מעשה הרמייה של לבן והנישואין הכפולים מתארים שינוי בהלך רוחו של יעקב המקבל עליו את גזרת 'מידה כנגד מידה', אבל ההשוואה בין שתי הנשים והמתח המתעורר מן הקנאה ביניהן נותר לא פתור. יעקב קיבל את ברכת אביו כבכור בעזרת תחבולה, ולכן יש אולי מן הצדק שיישא את לאה הבכורה לאחר התחבולה. נראה שיעקב מבין ומקבל זאת בדיעבד, אך איננו מוותר על נישואיו לרחל אהובתו. באופן אירוני, אך גם הגיוני מאוד, דווקא לאה הבכורה השנואה היא שמסייעת לו לממש את ברכת הזרע, אל מול רחל היפה והאהובה שבפרק זה עומדת עדיין בעקרותה. השידוך שנכפה על יעקב מתגלה לפחות בינתיים, כשידוך ראוי ופורה יותר בעבורו, מהשידוך לאהבת ליבו.

מבט לחיים

יעקב בחר להמשיך לחיות עם לאה, אך גם לממש את אהבתו לרחל. בסופו של תהליך נראה שיעקב קיבל באופן מלא את נישואיו ללאה. כדי להבהיר לתלמידים את התמודדות יעקב עם המצב שנכפה עליו נציג לכיתה את המשפט הזה:
'אם החיים נותנים לך לימונים – תעשה מהם לימונדה'. (פתגם עממי שמיוחס לסופר דייל קרנגי)
נציג את המשפט בכיתה ונזמין את התלמידים לענות:

 • מה כוונת הפתגם? מה מסמלים הלימונים ומהי הלימונדה? (כאשר אדם נקלע למצב שהוא לא בחר בו – קיבל לימונים חמוצים – מומלץ שיפעל באופן מיטבי וכך יוכל להפיק מהמצב את המרב – יכין לימונדה מתוקה. גורל האדם מצוי בידיו, וביכולתו לשפר את נסיבות חייו)
 • האם אתם מסכימים עם ההמלצה של הפתגם?
 • האם יישמתם פעם את ההמלצה בעצמכם?
 • האם אתם מכירים אנשים שמיישמים את הפתגם באורח חייהם?
 • לפי הביטוי מה המקום של האכזבות בחיים?
 • האם תמיד נכון לקבל את המצב שנקלעתם אליו ולפעול בתוכו?
 • מה האפשרות האחרת?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: עסקנו בהשוואות שהפרק מזמן: בין רחל ללאה ובין רמיית יעקב לרמיית לבן.
מיומנויות: השווינו בין רמיית יעקב את עשו לרמיית לבן את יעקב.
מתודה: שמענו שיר שמציע פרשנות מדרשית לסיפור יעקב, רחל ולאה.

אפשר עוד...

מאמרים:

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
אהבה יומיומית
למילות השיר קרדיט: השיר 'אהבה יומיומית' שכתבה תרצה אתר והלחינה ושרה יהודית רביץ, פורסם בערוץ...
אהבה יומיומית

למילות השיר

קרדיט: השיר 'אהבה יומיומית' שכתבה תרצה אתר והלחינה ושרה יהודית רביץ, פורסם בערוץ של יהודית רביץ ב-21 בפברואר 2012.

אני אוהב אותך לאה
למילות השיר קרדיט: השיר 'אני אוהב אותך לאה' שכתב אהוד מנור והלחין ושר צביקה. פורסם...
אני אוהב אותך לאה

למילות השיר

קרדיט: השיר 'אני אוהב אותך לאה' שכתב אהוד מנור והלחין ושר צביקה. פורסם בערוץ הרשמי של צביקה פיק ב-3 באוגוסט 2011.

בעיניה
בְּעֵינֵיהּ / ילי שנר שֶבָע שָנִים הָיוּבְּעֵינָיו כּיָמִים אָחַדִים,וָתַקָם בָּבֹּקֶר, והִנֵה הִיא לֵאָה:אוכֵל, כְּבִיסָה, ילָדִים.
בעיניה

בְּעֵינֵיהּ / ילי שנר

שֶבָע שָנִים הָיוּ
בְּעֵינָיו כּיָמִים אָחַדִים,
וָתַקָם בָּבֹּקֶר, והִנֵה הִיא לֵאָה:
אוכֵל, כְּבִיסָה, ילָדִים.

השוואות בפרק כט
השוואה מפורשת: בין רחל ובין לאה.השוואה מרומזת: בין רמיית לבן את יעקב לרמיית יעקב את...
השוואות בפרק כט
"לֹא יֵעָשֶׂה כֵן בִּמְקוֹמֵנוּ לָתֵת הַצְּעִירָה לִפְנֵי הַבְּכִירָה" (פסוק כו)

השוואה מפורשת: בין רחל ובין לאה.
השוואה מרומזת: בין רמיית לבן את יעקב לרמיית יעקב את עשו.

דפי עבודה והעשרה לשיעור
תלמוד בבלי בבא בתרא דף קכג עמוד א בתרגום לעברית
אמר יעקב לרחל: "התנשאי לי?" אמרה לו: "כן, אבל אבא רמאי הוא, ולא תוכל לו"....
תלמוד בבלי בבא בתרא דף קכג עמוד א בתרגום לעברית

אמר יעקב לרחל: "התנשאי לי?"
אמרה לו: "כן, אבל אבא רמאי הוא, ולא תוכל לו".
אמר לה: "מה רמאותו?"
אמרה לו: "יש לי אחות מבוגרת ממני, ולא ישיא אותי לפניה".
אמר לה: "אחיו אני ברמאות" (גם אני יודע לרמות)…
מסר לה סימנים (שכך יזהה אותה בליל הכלולות).
כשהביאו לו את לאה חשבה רחל: עכשיו תתבזה אחותי (יעקב יגלה שרומה ויגרש אותה מהאוהל), מסרה לה את הסימנים. וזה מה שכתוב: "וַיְהִי בַבֹּקֶר, וְהִנֵּה הִוא לֵאָה" (בראשית פרק כט פסוק כה), וכי עד עכשיו לא הייתה לאה? אלא, מתוך סימנים שמסר יעקב לרחל ומסרה אותם ללאה לא היה יודע זאת עד אותה השעה (עד שבא הבוקר).

מוכן לכל תרחיש אפשרי
לקראת המפגש עם אחיו, יעקב הכין את עצמו לשלוש אפשרויות: לדורון, לתפילה ולמלחמה. לדורון –...
מוכן לכל תרחיש אפשרי
"וַיֹּאמֶר אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ, וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה."
(לב, ט)

קרדיט: shutterstock.com

לקראת המפגש עם אחיו, יעקב הכין את עצמו לשלוש אפשרויות: לדורון, לתפילה ולמלחמה.
לדורון – "וַתַּעֲבֹר הַמִּנְחָה עַל פָּנָיו" (לב, כב).
לתפילה – "אֱלֹהֵי אָבִי אַבְרָהָם" (לב, י).
למלחמה – "וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה" (לב, ט).

(עיבוד לפירוש רש"י לבראשית לב, ט)

 • מה הן שלוש החלופות שאליהן נערך יעקב, ואיזו עדיפה לדעתכם?
הרמאי מרומה
כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה הָיָה קוֹרֵא לָהּ "רָחֵל" וְהִיא עוֹנָה לוֹ, בַּבֹּקֶר "וְהִנֵּה הִיא לֵאָה" (בראשית...
הרמאי מרומה
"וַיְהִי בַבֹּקֶר וְהִנֵּה הִוא לֵאָה, וַיֹּאמֶר אֶל לָבָן מַה זֹּאת עָשִׂיתָ לִּי הֲלֹא בְרָחֵל עָבַדְתִּי עִמָּךְ וְלָמָּה רִמִּיתָנִי."
(כט, כה)

מציורי התנ"ך של אבל פן, ועיני לאה רכות. 1923 בקרוב. באדיבות המשפחה

כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה הָיָה קוֹרֵא לָהּ "רָחֵל" וְהִיא עוֹנָה לוֹ,
בַּבֹּקֶר "וְהִנֵּה הִיא לֵאָה" (בראשית כט, כה).
אָמַר לָהּ: מָה רַמָּאִית בַּת רַמַּאי! וְלֹא הָיִיתִי קוֹרֵא לָךְ "רָחֵל" בַּלַּיְלָה וְאַתְּ עוֹנָה לִי?
אָמְרָה לוֹ: יֵשׁ סוֹפֵר שֶׁאֵין לוֹ תַּלְמִידִים?
לֹא כָּךְ הָיָה קוֹרֵא לְךָ אָבִיךָ "עֵשָׂו" וְאַתָּה עוֹנֶה לוֹ?

מתוך אתר ספר האגדה מבית סנונית

 • על פי המדרש, מדוע הרשתה לעצמה לאה לרמות את יעקב?
ברחל בתך הקטנה
בסיפור שלפנינו יעקב מציע ללבן עסקה: תמורת רחל הוא יעבוד שבע שנים אצל לבן. פרטי...
ברחל בתך הקטנה
"וַיֶּאֱהַב יַעֲקֹב אֶת רָחֵל, וַיֹּאמֶר אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה."
(כט, יח)

קרדיט: shutterstock.com

בסיפור שלפנינו יעקב מציע ללבן עסקה: תמורת רחל הוא יעבוד שבע שנים אצל לבן. פרטי העִסקה היו מפורשים ומדויקים: יעקב יעבוד אצל לבן תמורת רחל בתו הקטנה. על רקע הפירוט בולט עוד יותר מעשה הרמייה של לבן.

להמשך קריאה

היום משמעות הביטוי "ברחל בתך הקטנה" היא – באופן ברור ומפורש, בלי להשאיר מקום לספק. משמעות הביטוי התגלגלה בעקבות מדרש חז"ל המראה כיצד רימה לבן את יעקב אף שזה דייק כל כך בתנאי העִסקה.

 • כתבו משפט ושבצו בו את הביטוי "ברחל בתך הקטנה" במשמעותו היום.
עצמי ובשרי אתה
כשלבן פוגש את יעקב, הוא מביע קרבה רבה אל יעקב: הוא רץ לקראתו, מחבק ומנשק...
עצמי ובשרי אתה
"וַיֹּאמֶר לוֹ לָבָן אַךְ עַצְמִי וּבְשָׂרִי אָתָּה, וַיֵּשֶׁב עִמּוֹ חֹדֶשׁ יָמִים."
(כט, יד)

shutterstock.com

כשלבן פוגש את יעקב, הוא מביע קרבה רבה אל יעקב: הוא רץ לקראתו, מחבק ומנשק אותו ומכריז: "עַצְמִי וּבְשָׂרִי אָתָּה", כלומר אתה בן משפחתי הקרוב. מובן שביטויי קרבה אלה עומדים בניגוד למה שעתיד להתרחש בקרוב – לבן ירמה את יעקב וייתן לו את לאה במקום את רחל.

להמשך קריאה

המילה "עַצְמִי", המציינת את הגוף בכללותו, התגלגלה מן המילה "עֶצֶם", שמשמעה כל אחד מחלקי השלד. הביטוי "עצמי ובשרי" מתאר קרבת דם בין בני משפחה קרובים, בדומה למשמעות הביטוי בפרק.

 • אילו עוד ביטויים בשפה העברית מציינים קשר של קרבת דם או של קרבה גדולה בין אנשים?
אני אוהב אותך, לאה
השיר "אני אוהב אותך לאה" שכתב אהוד מנור, מתאר את לאה מנקודת מבטו של יעקב....
אני אוהב אותך, לאה
"וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת, וְרָחֵל הָיְתָה יְפַת תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה."
(כט, יז)

השיר "אני אוהב אותך לאה" שכתב אהוד מנור, מתאר את לאה מנקודת מבטו של יעקב.

למילות השיר

אני אוהב אותך לאה
מילים: אהוד מנור
לחן: צביקה פיק

את אותו הבוקר לא אשכח
כשטמנת ראשך בתוך הַכַּר
אור השמש על האוהל נח
וראשי הָלוּם שֵׁכָר.

כשלחשתי באוזנך את שמה
את ידי אספת ביד קרה
ודמעה אחת חמה
אל כפות ידי נשרה.

הנה ימים רבים חלפו
ושתי ידי עייפו
ועינייך מה יָפוּ
כעיני רחל.
אני אוהב אותך לאה
אוהב אותך גאה
אם אשכח אותך לאה
שמי לא ישראל.

אל ימר ליבך על אחותך
הן בנייך לצידך יושבים
אל תפני אישה את מבטך
כל חלומותיי קרובים.

מה בקשתך אִמְרִי לאה
שבע השנים חלפו מזמן
ונותרה רק עוד שעה
טרם ייסגר הגן.

הנה ימים רבים חלפו…

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • איזו מערכת יחסים בין יעקב ללאה מתוארת בשיר? האם תיאור זה תואם את הסיפור המקראי?

קרדיט: צביקה פיק – אני אוהב אותך לאה / מוזיקה ישראלית

הצילני נא
  קטֹנתימילים: מן המקורותלחן: יונתן רזאל קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ...
הצילני נא
"קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ, כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת. הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו, כִּי יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים."
(לב, יא-יב)

 

למילות השיר

קטֹנתי
מילים: מן המקורות
לחן: יונתן רזאל

קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים
וּמִכָּל הָאֱמֶת
אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ

כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן
עַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת

הַצִּילֵנִי נָא
הַצִּילֵנִי נָא
הַצִּילֵנִי נָא

כִּי חַסְדְּךָ גָּדוֹל עָלָי
וְהִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִשְּׁאוֹל תַּחְתִּיָּה.

 • אילו חלקים מהפסוקים שעליהם מבוסס השיר הושמטו ממנו?
 • כיצד השמטות אלו משפיעות על תוכן השיר – איזו משמעות חדשה נוצקה למילים לאחר השמטות אלה?

קרדיט: קטֹנתי – יונתן רזאל / מוזיקה ישראלית

שעיר / אדום
אדום (או שעיר) הייתה ממלכה ששכנה בהרי אדום שבדרום עבר הירדן המזרחי, על פני רוב...
שעיר / אדום
"וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו אֶל עֵשָׂו אָחִיו, אַרְצָה שֵׂעִיר שְׂדֵה אֱדוֹם."
(לב, ד)

מפה של שעיר / אדום. Electionworld, Edom, CC BY 3.0

אדום (או שעיר) הייתה ממלכה ששכנה בהרי אדום שבדרום עבר הירדן המזרחי, על פני רוב שטחה של מדינת ירדן כיום. על פי המקרא, צאצאי עֵשָׂו ישבו במקום.
בתקופת הנדודים במדבר סירבו האדומים לתת לבני ישראל לעבור בארצם. בתקופת דוד נכבשה אדום, והפכה לממלכה כבושה שהעלתה מיסים לישראל. בהמשך מרדו האדומים בישראל כמה פעמים ואף השתתפו בהחרבת בית המקדש הראשון.

להמשך קריאה

מן הממצאים הארכאולוגיים באזור אפשר ללמוד כי ההתיישבות בו החלה באלף השלישי לפני הספירה, אולם שיאה של הממלכה האדומית היה בין המאות 11-13 לפני הספירה, והיא אף מוזכרת בכתובות מצריות עתיקות מתקופה זו. אדום נחשבה לממלכה חזקה מבחינה כלכלית ומבחינה תרבותית, בין השאר בזכות מכרות הנחושת שלה ודרכי המסחר הבין-לאומיות החשובות שעברו בה.

 • כיצד מערכת היחסים בין יעקב לבין עֵשָׂו משקפת את היחסים בין אדום לבין ישראל בהמשך?
פנואל
פנואל שכנה בעֵבֶר הירדן המזרחי (בשטחה של ירדן כיום) על שפת נחל יבוק. שמה של...
פנואל
"וַיִּקְרָא יַעֲקֹב שֵׁם הַמָּקוֹם פְּנִיאֵל, כִּי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל פָּנִים וַתִּנָּצֵל נַפְשִׁי."
(לב, לא)

פנואל שכנה בעֵבֶר הירדן המזרחי (בשטחה של ירדן כיום) על שפת נחל יבוק. שמה של העיר קשור למסורת זו: "וַיִּקְרָא יַעֲקֹב שֵׁם הַמָּקוֹם פְּנִיאֵל, כִּי רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל פָּנִים…" (בראשית לב, לא). אם כן מדרש השֵׁם – שָׁם ראה יעקב את פני האל. בספר שופטים מסופר כי אנשי פנואל סירבו לסייע לגדעון כאשר רדף אחר מלכי מִדְיָן, ולכן גדעון הענישם קשות. לאחר פילוג הממלכה המאוחדת בחר ירבעם בן נבט בפנואל כעיר הבירה של ממלכת ישראל.

 • לפי הפרק, העיר פניאל נמצאת בצומת מרכזי גם מבחינה גאוגרפית וגם מבחינת הלך הרוח של גיבור הסיפור – יעקב. הסבירו אילו שני צמתים מייצגת העיר.
כי רועה היא
רועה הצאן מוציא את הצאן למרעה, דואג לו למזון, למים ולמחסה ומגן עליו מפני חיות...
כי רועה היא
"עוֹדֶנּוּ מְדַבֵּר עִמָּם, וְרָחֵל בָּאָה עִם הַצֹּאן אֲשֶׁר לְאָבִיהָ כִּי רֹעָה הִוא."
(כט, ט)

רועה הצאן מוציא את הצאן למרעה, דואג לו למזון, למים ולמחסה ומגן עליו מפני חיות טרף, פגעי טבע ושודדים. זהו אחד המקצועות העתיקים ביותר – ידוע כי רועים היו קיימים במזרח התיכון עוד לפני כ-10,000 שנה.

להמשך קריאה

המקצוע מופיע לראשונה בתורה בסיפור קין והבל. אנו לומדים מן המקרא כי בדרך כלל שימשו הבנים הצעירים במשפחה כרועי צאן, ואִם לאב המשפחה לא היו בנים – בנות המשפחה היו נוטלות על עצמן את התפקיד. משה ודוד החלו את דרכם בתור רועי צאן. לפעמים מתוארת מערכת היחסים בין האל לעמו כמערכת היחסים שבין רועה הצאן לעדרו.

 • הסבירו במה רעיית צאן מקבילה להנהגת עַם. הביאו דוגמאות.
חתונה בעולם הקדום
על פי התיאורים במקרא, כדי לשאת אישה היה צריך הגבר לתת לאבי הכלה מוהר, כלומר...
חתונה בעולם הקדום
"וַיֶּאֱסֹף לָבָן אֶת כָּל אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה."
(כט, כב)

סרקופג (ארון קבורה) מסביבות 520 לפנה"ס המתאר משתה. sailko,Urnetta cineraria da chiusi con scene di banchetto, CC BY-SA 3.0

על פי התיאורים במקרא, כדי לשאת אישה היה צריך הגבר לתת לאבי הכלה מוהר, כלומר תשלום. בקרב עמי האזור היה נהוג שביום החתונה החתן הלך בראש תהלוכה חגיגית אל בית הכלה. החתן היה לבוש בגדים מפוארים והכלה הייתה מקושטת בתכשיטים. את האירוע היו מציינים במשתה שנמשך שבעה ימים בהשתתפות בני משפחה, חברים ואנשי המקום.

 • מה המוהר ששילם יעקב תמורת רחל?
האוהל האדום
הסרטון הוא קטע מסרט המבוסס על ספרה של אניטה דיאמנט "האוהל האדום". הספר מתאר את...
האוהל האדום
"וַיִּשַּׁק יַעֲקֹב לְרָחֵל וַיִּשָּׂא אֶת קֹלוֹ וַיֵּבְךְּ."
(כט, יא)

הסרטון הוא קטע מסרט המבוסס על ספרה של אניטה דיאמנט "האוהל האדום". הספר מתאר את קורותיהן של הנשים בחיי יעקב, החיות בימי הנידה שלהן באוהל המכונה "האוהל האדום". הסיפור מסופר מנקודת מבטה של דינה, בת יעקב.

 • במה שונה הסרטון מהסיפור המקראי?
 • כיצד שינויים אלה משפיעים על העלילה?

קרדיט: 2016 ,Jacob Meets Rachel – "The Red Tent" / Veronique Lauren

סיפור של מאבק והתפתחות
בסרטון מוצג סיפורו של יעקב כסיפור של שינוי, למידה והתפתחות.
סיפור של מאבק והתפתחות
"וַיַּעֲבֹד יַעֲקֹב בְּרָחֵל שֶׁבַע שָׁנִים וַיִּהְיוּ בְעֵינָיו כְּיָמִים אֲחָדִים בְּאַהֲבָתוֹ אֹתָהּ."
(כט, כ)

בסרטון מוצג סיפורו של יעקב כסיפור של שינוי, למידה והתפתחות.

 • צפו בסרטון וענו – מה לדעתכם גרם לשינוי בהתנהגותו של יעקב?

קרדיט: 929 תנך ביחד