סגור תצוגת כיתה
הפרק

לקנות את הארץ

פרק כג

שיעור שני מתוך שניים
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

פרק כג מאריך בסיפור רכישת מערת המכפלה באופן שמדגיש את חשיבותו של המעשה. כדי להבין לעומק את מטרת הסיפור שלפנינו נעיין במהלך הוראה זה בסיפור רכישת מערת המכפלה ובד בבד נלמד סיפורים מקראיים אחרים על רכישת קרקעות בארץ ישראל. מתוך העיון הרוחבי בסיפורים אלה נעמוד על משמעותם המעשית בימי המקרא ונבחן גם אם יש להם משמעות פוליטית בימינו.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – צ'רטר על ארץ ישראל:
נשאל את התלמידים:

 • האם שמעתם על הניסיון של בנימין זאב הרצל לקנות את ארץ ישראל בכסף?
 • מה בדיוק ניסה הרצל להשיג?
 • למי הפנה את בקשתו?
 • האם הניסיון הצליח?

נקרין את הערך 'צ'רטר' מתוך אנציקלופדיית YNET (ראו קישור לערך גם בממערך השיעור).
לאחר מכן נדון בכיתה:

 • למה, לדעתכם, הניסיון לא הצליח?
 • האם הוא יכול היה להצליח בזמן אחר או בנסיבות אחרות? היום, למשל?
 • האם לדעתכם זה רעיון טוב? מדוע?

אפשרות שנייה – הזכות על הארץ:
נדון בכיתה:

 • האם לדעתכם סיפורי האבות בתנ"ך עשויים לשמש הוכחה ראויה לזכותו של עם ישראל לריבונות בארץ ישראל? מדוע?

כדי להעשיר את הדיון אפשר להביא את דברי בן גוריון בוועדת פיל: "התנ"ך הוא הקושאן שלנו על הארץ" (ראו קישור לדבריו גם בממערך השיעור).

הזמנה לקריאה

שלב ראשון – משא ומתן הפוך:
נקדים ונאמר שפרק כג מספר על מות שרה וקבורתה ועל רכישת מערת המכפלה בידי אברהם. נזמין את התלמידים לקרוא את הפרק ולאחר מכן נסכם יחד את המסופר:

 • מה אברהם מבקש מבני חת? (פסוקים ד, ח-ט)
 • מה הם מציעים לאברהם בתגובה? (פסוק ה)
 • האם אברהם מסתפק בהצעתם? מדוע? (הוא רוצה לקנות את הקבר ולא רק לקבל רשות לקבור)
 • מה אברהם רוצה אברהם מעפרון בן צוחר? (פסוק יג)
 • כיצד עפרון מגיב? מה הוא אומר לאברהם באשר לרכישת מערת המכפלה? (פסוק טו)
 • כיצד מסתיים הסיפור? מהם פרטי העסקה בין אברהם לעפרון? (פסוקים טז-יז)

לאחר מכן נדון בכיתה:

 • מה הייתה לדעתכם המטרה של אברהם?
 • מדוע הוא התעקש לשלם?
 • מדוע לא רצו החיתים ועפרון לקבל מאברהם כסף בתחילה?
 • האם פעלו לדעתכם מתוך כבוד לאברהם או מסיבה אחרת?
 • מדוע בחר אברהם לקנות את המערה לעיני כל בני חת ולא באופן פרטי?
 • מהי הדרך העדיפה לסגור עסקה לדעתכם?

נסכם ונאמר שהפרק מתאר משא ומתן חריג שבו הקונה רוצה לשלם בעבור מה שהמוכר רוצה להעניק חינם. כך או כך אברהם משיג את מטרתו. הוא משלם לעפרון ארבע מאות שקלי כסף ומערת המכפלה כולל השדה שבו היא מצויה עוברת לבעלותו. העסקה נעשית לעיני עדים רבים ומקבלת תוקף מידי.
בשלב הבא ננסה להבין טוב יותר את חשיבות העסקה הזו.

שלב שני – עסקאות נדל"ן במקרא:
כדי להבין את חשיבותה של רכישת מערת המכפלה ואת התעקשותו של אברהם לשלם בכסף מלא בעבורה, עלינו לקרוא בד בבד עם הסיפור הזה שלושה סיפורי רכישת קרקעות נוספים במקרא, ואלו הם:

 • סיפור רכישת שכם (בראשית פרק לג פסוקים יח-כ);
 • סיפור רכישת גורן ארוונה (שמואל ב פרק כד פסוקים כא-כד ודברי הימים א פרק כא פסוקים כב-כה);
 • סיפור רכישת שומרון (מלכים א פרק טז פסוקים כד).

נחלק את הכיתה לארבע קבוצות וכל קבוצה תקבל דף עבודה ובו 'שטר המכר' של אחד המקומות: מערת המכפלה, שכם, גורן ארוונה ושומרון (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור). נבקש מכל קבוצה לעיין במקור המספר על רכישת המקום ולמלא את 'שטר המכר'. בסיום העבודה כל קבוצה תציג את שטר המכר שלה על הלוח.
לאחר מכן נדון בכיתה:

 • מה משותף לכל הסיפורים?
 • מה דומה בין הסיפורים ומה שונה בכל סיפור?
 • מדוע לדעתכם מספר המקרא ארבעה סיפורים על רכישת קרקע? איזו חשיבות עשויה להיות לזה?
 • מהם המקומות שנקנו? מה חשיבותם? האם יש דבר משותף לכל ארבעת המקומות?

נעיין במדרש בראשית רבה ונשאל:

 • מה מאפשרת הקנייה של חלקות אלה לפי המדרש?

על קנייתו של דוד את גורן ארוונה מוסיף מדרש ספרי דברים נקודת מבט מעניינת. נקרא את המדרש ונשאל את התלמידים:

 • מה קנייה זו ביטאה יתרה על רכישת הקרקע?

רכישת גורן ארוונה בידי דוד סימלה אחדות של עם ישראל ושותפות שווה בקניית מקום המקדש – מקום משותף לכל העם בעבודת אלוהים. מקנייה זו אפשר לחשוב גם על האפשרות לאחדות בקניית מערת המכפלה.

הרחבה:
עיינו בפרק כה פסוקים ז-ט.

 • מי קבר את אברהם?
 • כיצד אפשר לראות את קבורה זו לאור מה שלמדנו?

אפשר שקניין המערה בידי אברהם ושייכותה לשני הבנים אפשרה ליצחק ולישמעאל להיפגש ולקבור את אביהם יחד. בכוחו של קניין האדמה לאחד למרות הסכסוכים.

נסכם: במאמר 'קניית נחלות בארץ ישראל' בקישור זה סוקר פרופ' זקוביץ את ארבעת הסיפורים המקראיים ורואה בהם הוכחה שמכוונת לאומות העולם שארץ ישראל נקנתה בכסף ולא נגזלה בכוח הזרוע. ארבעת הסיפורים עוסקים ברכישת ארבע ערי בירה: חברון וירושלים – בירות יהודה, שומרון ושכם – בירות ישראל, ומתוכם אפשר להסיק לגבי כל שאר הנחלות בארץ ישראל.

מבט לחיים

על פי המסופר בפרק כג מערת המכפלה היא המקום הראשון בארץ ישראל שעבר לידי אברהם, והוא קבר שם את שרה אשתו. בהמשך ספר בראשית מסופר שנקברו שם גם אברהם עצמו, יצחק ורבקה וכן יעקב ולאה – שלושת אבות האומה ושלוש מן האימהות.

מסורות אלה הקנו למערת המכפלה מעמד מיוחד בעיני יהודים ובעיני בני דתות אחרות לאורך ההיסטוריה, אך לא מנעו מחלוקות על שאלת הבעלות על המערה.
בשנת 2011 יזם שר החינוך אז גדעון סער תוכנית בשם 'נעלה לחברון', שכללה סיור חובה במערת המכפלה. התוכנית התקבלה במערכת החינוך, ובדיון הציבורי עלו תגובות מעורבות מתמיכה ועד התנגדות מוחלטת, ובשנת 2013 החליט שר החינוך אז שי פירון לבטל את החובה לבקר במערת המכפלה.

נבקש מהתלמידים לערוך רשימת טיעונים בעד ונגד תוכנית 'נעלה לחברון' לאור המסופר בפרק כג ולפי דעתם. אפשר להיעזר בכתבות על התוכנית ועל התגובות של התומכים והמתנגדים.
נזמין תלמידים לשתף ברשימות הטיעונים ונערוך דיון בחשיבותה של מערת המכפלה בימינו.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו את פרק כג ועמדנו על משמעותו של סיפור רכישת מערת המכפלה מתוך עיון בפרק ובסיפורים מקראיים נוספים על רכישת קרקעות בארץ ישראל. עסקנו בזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל בימי המקרא ובימינו.
מיומנויות: השווינו בין מקורות וזיהינו מטרות פולמוסיות של מספרי המקרא.
מתודות: פתחנו בדיון עקרוני בעל היבטים פוליטיים וזהותיים מתוך סיפור היסטורי או ידיעה חדשותית, המשכנו בלימוד משווה וסיימנו בדיון עכשווי בשאלה חינוכית.

אפשר עוד...

מערת המכפלה בהיסטוריה:
נעיין במאמר 'הנחלה הראשונה והמדרגה השביעית' שכתבה אורלי אילני (ראו קישור למאמר גם בממערך השיעור) ונדון בשאלות אלה:

 • מהי חשיבותה של מערת המכפלה בעיני רמב"ם?
 • כיצד הוא מבטא זאת במעשיו?
 • מהי חשיבותה של מערת המכפלה לדתות אחרות?
 • האם ביקרתם פעם במערת המכפלה?
 • האם תרצו לבקר בה? מדוע?

גאולת קרקעות במאה ה-21:
נצפה בידיעה של ערוץ 10 על קק"ל הרוכשת אדמות מערבים (ראו קישור לכתבה גם בממערך השיעור).
לאחר הצפייה בכתבה נדון בכיתה:

 • מהי המטרה של קק"ל במעשה זה?
 • מהי הביקורת המוצגת בכתבה על הפעולה הזאת?
 • האם קק"ל עושה מעשה ראוי, לדעתכם? מדוע?
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
צ'רטר
לערך 'צ'רטר' מתוך אנציקלופדיית YNET
בן גוריון
דברי דוד בן גוריון עדותו בוועדת פיל מתוך אתר פרויקט בן יהודה
דפי עבודה והעשרה לשיעור
בראשית רבה עט ז
"וַיִּקֶּן אֶת חֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר נָטָה שָׁם אָהֳלוֹ… בְּמֵאָה קְשִׂיטָה" (בראשית פרק לג פסוק יט),...
בראשית רבה עט ז

"וַיִּקֶּן אֶת חֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר נָטָה שָׁם אָהֳלוֹ… בְּמֵאָה קְשִׂיטָה" (בראשית פרק לג פסוק יט), אָמַר רַבִּי יוּדָן בַּר סִימוֹן: "זֶה אֶחָד מִשְׁלשָׁה מְקוֹמוֹת שֶׁאֵין אֻמּוֹת הָעוֹלָם יְכוֹלִין לְהוֹנוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל לוֹמַר גְּזוּלִים הֵן בְּיֶדְכֶם, וְאֵלּוּ הֵן: מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה, וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וּקְבוּרָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף. מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה, דִּכְתִיב (בראשית פרק כג פסוק טז): 'וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן', בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, דִּכְתִיב (דברי הימים א פרק כא פסוק כה): 'וַיִּתֵּן דָּוִיד לְאָרְנָן בַּמָּקוֹם וגו". וּקְבוּרָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף: 'וַיִּקֶּן אֶת חֶלְקַת הַשָּׂדֶה', יַעֲקֹב קָנָה שְׁכֶם".

ספרי דברים שנב יג
כיון שראה דוד מקום שראוי לו לבנות בית הבחירה עמד וכינס חמשה שקלים מכל שבט...
ספרי דברים שנב יג

כיון שראה דוד מקום שראוי לו לבנות בית הבחירה עמד וכינס חמשה שקלים מכל שבט ושבט; נמצאו ו' מאות שקלים מכל השבטים.

כתבות על תוכנית 'נעלה לחברון'
ביקורי תלמידים בחברון – צעד נכון בזמן הנכון, אתר NRG בני נוער נגד ביקורי תלמידים...
כתבות על תוכנית 'נעלה לחברון'
מאמר - אורלי אילני
הנחלה הראשונה והמדרגה השביעית' של אורלי אילני מתוך אתר 929
כתבה - רכישת אדמות
'אחרי למעלה מעשור: קק"ל חוזרת לרכוש קרקעות בשטחים' – ערוץ 10
מה גרם למותה של שרה?
וְהָלַךְ הַשָּׂטָן אֵצֶל שָׂרָה וְנִזְדַּמֵּן לָהּ בִּדְמוּת יִצְחָק. כֵּוָן שֶׁרָאֲתָה אוֹתוֹ אָמְרָה לוֹ: בְּנִי! מֶה...
מה גרם למותה של שרה?
"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ." (פסוק ב)

מרדכי ארדון, שרה, 1947, צבעי שמן על לוח© עזבון ארדון, צילום: אברהם חי

וְהָלַךְ הַשָּׂטָן אֵצֶל שָׂרָה וְנִזְדַּמֵּן לָהּ בִּדְמוּת יִצְחָק.
כֵּוָן שֶׁרָאֲתָה אוֹתוֹ אָמְרָה לוֹ: בְּנִי! מֶה עָשָׂה לְךָ אָבִיךָ?
אָמַר לָהּ: נְטָלַנִי אָבִי וְהֶעֱלַנִי הָרִים וְהוֹרִידַנִי בְּקָעוֹת, וְהֶעֱלַנִי לְרֹאשׁ הַר אֶחָד גָּבוֹהַּ וְתָלוּל וּבָנָה מִזְבֵּחַ וְסִדֵּר מַעֲרָכָה וַעֲקָדַנִי עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ וְנָטַל מַאֲכֶלֶת לְשָׁחֳטֵנִי – ואִלּוּלֵא שֶׁאָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ" (בראשית כב, יב) כְּבָר הָיִיתִי נִשְׁחָט.
לֹא הִסְפִּיק לִגְמֹר אֶת הַדָּבָר עַד שֶׁיָּצְאָה נִשְׁמָתָהּ.

מתוך ספר האגדה מבית סנונית

 • מדוע המדרש קושר את מותה של שרה לעקדת יצחק?
ארבע, מי יודע?
אמר רבי יצחק: קרית הארבע זוגות: אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. (תלמוד...
ארבע, מי יודע?
"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ." (פסוק ב)

מערת המכפלה – ציון קבר שרה. צילום: דר' אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיוויקי

אמר רבי יצחק: קרית הארבע זוגות: אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה.

(תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף נג עמוד ב)

 • כיצד קשורה קִרְיַת ארבע לאברהם ולשרה על פי המדרש?
 • קִראו יהושע יד, טו. מדוע נקראת קִרְיַת ארבע בשם זה על פי ספר יהושע?
מַטְבֵּעַ עוֹבֵר לַסוֹחֵר
"עובר לסוחר" – הכוונה לאמצעי תשלום מוסכם וחוקי. בתקופת המקרא לא השתמשו במטבעות אלא שילמו...
מַטְבֵּעַ עוֹבֵר לַסוֹחֵר
"וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן אֶת הַכֶּסֶף אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּאָזְנֵי בְנֵי חֵת, אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹּחֵר." (פסוק טז)

איור מטבעות זהב, hobbit/shutterstock.com

"עובר לסוחר" – הכוונה לאמצעי תשלום מוסכם וחוקי. בתקופת המקרא לא השתמשו במטבעות אלא שילמו באמצעות מתכות שונות, למשל כסף, שמשקלן היה מחושב על פי יחידות משקל קבועות, למשל "שֶׁקֶל". כלומר אברהם שילם לעפרון כסף במשקל של ארבע מאות שקלים בעסקה הוגנת וחוקית.
גם היום משמעות הביטוי "עובר לסוחר" דומה – כסף או רכוש שכיר שיש לו ביקוש וניתן לשלם באמצעותו.

 • חפשו את הביטוי "עובר לסוחר" באינטרנט, והביאו דוגמה לשימוש בביטוי זה בעברית בת זמננו.
עַם הָאָרֶץ
משמעות הביטוי "עַם הָאָרֶץ" בפרק היא – האנשים היושבים בארץ. בסיפור קניית מערת המכפלה, אברהם...
עַם הָאָרֶץ
"וַיָּקָם אַבְרָהָם וַיִּשְׁתַּחוּ לְעַם הָאָרֶץ לִבְנֵי חֵת." (פסוק ז)

אנשים. קרדיט: elenabsl/shutterstock.com

משמעות הביטוי "עַם הָאָרֶץ" בפרק היא – האנשים היושבים בארץ.
בסיפור קניית מערת המכפלה, אברהם פונה אל "בְנֵי חֵת", אך למשא ומתן מצטרפים גם "בָּאֵי שַׁעַר העִיר" ו"עַם הָאָרֶץ", שהם כנראה הגברים בעלי הזכויות, שנציגיהם הם הגוף החוקי הרשאי לנהל עסקאות של מכירת קרקעות למי שאינו בן המקום.
בעברית בת זמננו "עַם הָאָרֶץ" הוא ביטוי שמשמעותו דווקא אדם בוּר חסר ידע והשכלה.

 • מִצאו באינטרנט את הביטוי "עַם הָאָרֶץ" בהקשרים שונים, והציגו את הדוגמאות שמצאתם.
לווייתה של שרה
גוסטב דורֶה היה אומן צרפתי שחי במאה ה-19. הוא התפרסם בעיקר בזכות סדרת תחריטי עץ...
לווייתה של שרה
"...וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ." (פסוק ב)

לווייתה של שרה, גוסטב דורה, תחריט עץ 1866 מציורי התנ"ך של גוסטב דורה. אברהם קובר את שרה אשתו במערת המכפלה.

גוסטב דורֶה היה אומן צרפתי שחי במאה ה-19. הוא התפרסם בעיקר בזכות סדרת תחריטי עץ שיצר על פי סיפורי התנ"ך. בשנת 1865 הוציא את "תנ"ך דורה", המכיל למעלה מ-100 תחריטים של סצנות מקראיות.

להמשך קריאה

ביצירה "לווייתה של שרה" אנו רואים את אברהם, שמוּבל אל מחוץ למערת המכפלה, שולח מבט אחרון אל שרה, לפני שלוח האבן הכבד יכסה את קִברה. האור המאיר את הסצנה במערה החשוכה ואת פניו של אברהם, בוקע מפתח המערה.
מעניין לדעת כי הקבורה בארון עומד הייתה נהוגה בקרב המצרִים במצרַיִם העתיקה, ולא בקרב בני ישראל. אם כן, מדוע בחר דורה לתאר כך את קִברה של שרה? אחת האפשרויות היא שהדבר שירת את יצירתו מבחינה אומנותית ואפשר לו ליצור קומפוזיציה עוצמתית.

 • התבוננו בתחריט – מה מאפיין את דמותו של אברהם ואת דמותה של שרה, לעומת שאר הדמויות המופיעות בתחריט?
 • אילו תחושות ורגשות מובעים בתחריט
קרמיקה בצלאל
  בשנת 1924 נפתח בבצלאל, בית ספר לאמנות ולמלאכות האומנות, בית מלאכה לקרמיקה. בין פריטי...
קרמיקה בצלאל
"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ." (פסוק ב)

על גבי הבול מופיעה עבודה של "קרמיקה בצלאל" המתארת את העיר חברון. עיצוב הבול: אשר קלדרון. ‏2001/‏07/‏17, באדיבות השירות הבולאי – דואר ישראל

 

בשנת 1924 נפתח בבצלאל, בית ספר לאמנות ולמלאכות האומנות, בית מלאכה לקרמיקה. בין פריטי האומנות שנוצרו במחלקה זו ידועים אריחי הקיר המעוטרים, שרבים מהם שובצו במוסדות ציבוריים.

להמשך קריאה

אחד המוסדות האלה הוא בית הספר "אחד העם" בתל אביב, שבו קבועים אריחי קיר בנושאים יהודיים ובנושאים לאומיים, ובין היתר לוחות קרמיקה המתארים ערים עבריות – יפו, טבריה, חיפה וחברון. האריחים מעוצבים בסגנון "ארט נובו" (בצרפתית – האומנות החדשה), שבא לידי ביטוי במסגרות דקורטיביות מעוטרות באלמנטים מהטבע.

 • מהו האתר המופיע בעבודת הקרמיקה המתארת את חברון?
מערת המכפלה
מערת המכפלה נמצאת בעיר חברון, והיא נחשבת מקום מקודש ביהדות ובאסלאם. על פי המסורת היהודית,...
מערת המכפלה
"וְאַחֲרֵי כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֶל מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל פְּנֵי מַמְרֵא הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן." (פסוק יט)

מערת המכפלה בחברון, 2009, צילום:Djampa, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0

מערת המכפלה נמצאת בעיר חברון, והיא נחשבת מקום מקודש ביהדות ובאסלאם. על פי המסורת היהודית, במערת המכפלה קבורים אדם וחוה וכן אבות ואימהות האומה (מלבד רחל, שנקברה בבית לחם).

להמשך קריאה

המבנה המרשים שנמצא כיום במערת המכפלה נבנה בתקופת הורדוס, אולם מתחתיו נמצאות מערות עתיקות יותר שלא נחקרו בשל קדושת המקום.
מתחם המערה מחולק לשני אזורים: אזור יהודי, שבו מצוי בית כנסת, ואזור מוסלמי, שבו שוכן מסגד.
בפברואר 1994 טבח ברוך גולדשטיין ב-29 מוסלמים שהתפללו במקום.

 • מה מסמלת בעיניכם מערת המכפלה?
חברון
  חברון שוכנת בהרי יהודה, דרומית לירושלים. היא אחת הערים העתיקות ביותר במזרח התיכון, והיא...
חברון
"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ." (פסוק ב)

חברון, 2013, צילום:Yuvalhuck, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 3.0

מפה של איזור הר חברון, 2008, Costello, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 3.0

 

חברון שוכנת בהרי יהודה, דרומית לירושלים. היא אחת הערים העתיקות ביותר במזרח התיכון, והיא מאוכלסת כמעט ברציפות מן העת העתיקה ועד לימינו. ממצאים מעידים כי העיר הוקמה באלף הרביעי לפני הספירה, והייתה עיר כנענית מרכזית.

להמשך קריאה

בעיר נמצאת מערת המכפלה, שבה נקברו אבות ואימהות האומה (מלבד רחל). בתקופת המקרא הייתה חברון אחת הערים הגדולות בנחלת יהודה, והייתה בירתו של דוד המלך לפני ירושלים.
בעיר חיו יהודים החל מתקופת "היישוב הישן", לפני גלי העלייה הגדולים של היהודים לארץ. בשנת 1929 נטבחו בחברון 67 יהודים בעת "מאורעות תרפ"ט".
היום העיר נמצאת בשטח הרשות הפלסטינית, וחי בה מיעוט יהודי בשטחים שבשליטה ישראלית.

 • בִּדקו – מה הן הסיבות שהפכו את חברון לעיר חשובה כל כך?
מחול המוות
מעשי האבל של אברהם לאחר מות שרה – "לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ". ממקומות אחרים במקרא ומן...
מחול המוות
"...וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ. (פסוק ב)

טקס אשכבת הגופה על ידי בני המשפחה ומריטת שערות של האבלים (המקוננים והמקוננות), יוון, המאה השישית לפסה"נ . Walters Art Museum.

מעשי האבל של אברהם לאחר מות שרה – "לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ". ממקומות אחרים במקרא ומן השורש האכדי העתיק ספ"ד, עולה כי משמעות הפועל "לִסְפֹּד" במקרא היא להכות על החזה לאות אבל.

להמשך קריאה

ההכאה על החזה נעשתה תוך ריקוד אבל שנקרא "מספד" בשיתוף עם המקוננות, נשים שהיו מְבַכּוֹת את המת.
בלשון חז"ל התגלגלה משמעות המילה "הֶסְפֵּד" לאמירת דברי שבח על המת.

 • בחברות מסוימות נהוג גם היום להזמין מקוננות להשתתף בטקס קבורת המת. מדוע נוהגים לעשות זאת?
 • מהם דברי ההספד שאברהם היה יכול לומר על שרה?
קניין בעולם העתיק
  בסיפור קניית מערת המכפלה מתוארת באופן מפורט העִסקה שעשה אברהם עם עפרון החתי. נראה...
קניין בעולם העתיק
"וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן אֶת הַכֶּסֶף אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּאָזְנֵי בְנֵי חֵת, אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹּחֵר." (פסוק טז)

חוזה מכירת בית שומרי, האלף השלישי לפנה"ס. צילום: Marie-Lan Nguyen, מאוסף מוזיאון הלובר, מתוך ויקישיתוף

 

בסיפור קניית מערת המכפלה מתוארת באופן מפורט העִסקה שעשה אברהם עם עפרון החתי. נראה כי לַמְספר היה חשוב להעביר את המסר שהעסקה בוצעה על פי כללי המשפט הנהוגים, וזאת כדי לתת תוקף לקניית מערת המכפלה, מקום קבורתם של אבות האומה.

להמשך קריאה

ואכן, בתעודות מֶכֶר מהמזרח הקדום אנו מוצאים מבנה דומה למבנה המופיע לפנינו, המציג דו-שיח בין הקונה למוכר.
בנוסחי התעודות מופיעים חמישה שלבים:
1. הצעת מחיר על ידי המוכר;
2. הסכמת הקונה;
3. שקילת הכסף;
4. הודעה פומבית על העברת הבעלות על הנכס, הכוללת תיאור מפורט של הנכס;
5. ציון העדים לעִסקה.

 • מִצאו בסיפור קניית מערת המכפלה את תיאור כל אחד מן השלבים המופיעים בתעודות העתיקות.
מות שרה בעיניו של יצחק
בסרטון שלפניכם מוצגים האירועים בפרק מנקודת מבטו של יצחק.
מות שרה בעיניו של יצחק
"וְאַחֲרֵי כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֶל מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל פְּנֵי מַמְרֵא הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן." (פסוק יט)

בסרטון שלפניכם מוצגים האירועים בפרק מנקודת מבטו של יצחק.

 • כתבו דף מיומנו של יצחק המתאר את תחושותיו לאחר מות שרה.

קרדיט: סיכום שבועי- בראשית כא- כה/תנך ביחד 929, 2015

שני הצדדים של מערת המכפלה
בסרטון תוכלו להתרשם מן המציאות המורכבת במערת המכפלה כיום.
שני הצדדים של מערת המכפלה
"וַיָּקָם הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר בּוֹ לְאַבְרָהָם לַאֲחֻזַּת קָבֶר מֵאֵת בְּנֵי חֵת." (פסוק כ)

בסרטון תוכלו להתרשם מן המציאות המורכבת במערת המכפלה כיום.

 • מהי הטענה של כל אחד מן הצדדים – היהודי והמוסלמי – בנוגע למערת המכפלה?

קרדיט: מערת המכפלה – שני צדדים לה/ מתוך המהדורה ב-9.7.17, כאן חדשות – תאגיד השידור הישראלי

פסוק לחיים: "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" עם איתי כהן
איתי כהן, מנחה במכון חינוך דרך כפר, מספר על שכול, אובדן, איזון ובחירה. מה ההבדל...
פסוק לחיים: "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" עם איתי כהן
"וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ" (בראשית כ"ג, ב')

איתי כהן, מנחה במכון חינוך דרך כפר, מספר על שכול, אובדן, איזון ובחירה.

 • מה ההבדל בין "לספוד" ל"לבכתה"? איך לדעתכם בא לידי ביטוי כל אחד מהם אצל אברהם?
 • האם אתם מסכימים עם הקביעה שיש "למסגר" ולהגביל את זמן הכאב? האם אפשר לנתב את העצב והאובדן למקומות מצמיחים?

קרדיט: פסוק לחיים: "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" עם איתי כהן / 929, 2021