סגור תצוגת כיתה
הפרק

מות אבימלך

פסוקים כב-נז

שיעור שלישי מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

הזמנה ללימוד

נקרא את שני הפסוקים הראשונים של היחידה – פסוקים כב-כג – המבטאים את שינוי הכיוון בקשר בין אבימלך לאנשי שכם:
"וַיָּשַׂר אֲבִימֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וַיִּשְׁלַח אֱלֹהִים רוּחַ רָעָה בֵּין אֲבִימֶלֶךְ וּבֵין בַּעֲלֵי שְׁכֶם, וַיִּבְגְּדוּ בַעֲלֵי שְׁכֶם בַּאֲבִימֶלֶךְ".
לפני הקריאה נציג שתי דמויות מפתח במלחמה בין אבימלך ואנשיו לבין המתנגדים לו:

 • געל בן עבד – בתחילה געל ליווה את אבימלך ובפסוקים אלה הוא מפר את נאמנותו ומצטרף לאנשי שכם אשר היפנו לאבימלך עורף.
 • זבול – שר העיר שכם, מצטרף לאבימלך ותומך בו.

נשאל את התלמידים מה הם חושבים שיהיו ההתפתחויות בהמשך. נקרא ונראה אם השערותיהם היו נכונות.

מבט ראשון

נקרא באוזני התלמידים את פסוקים כב-נז ונסביר את התפתחויות העניינים המורכבות בעת הקריאה.

מבט שני

נזמין את התלמידים לאתר את הפסוקים שבהם מתוארות ההתרחשויות להלן ולקרוא אותם בקול:

 • זבול משתף פעולה עם אבימלך נגד אנשי שכם ובראשם געל בן עבד;
 • אנשי שכם אינם מרוצים ממלכותו של אבימלך;
 • אבימלך אינו חס על אנשי שכם והורג אותם;
 • אבימלך מנתץ והורס את העיר שכם וזורע (מפזר) אותה מלח – החריב את שכם כליל עד כי לא יצמח בה כלום;
 • אבימלך משתמש בשיטה שהשתמש בה גדעון – מתן דוגמה אישית;
 • אבימלך משתמש בשיטה של גדעון – חלוקת הצבא לשלושה ראשים;
 • אישה אחת משנה את תוכניותיו של אבימלך;
 • אבימלך מתבייש שאישה פגעה בו ומבקש מנערו להורגו;
 • זבול, שר העיר שכם, בוגד באנשי שכם וחובר לאבימלך.

נגיש לתלמידים לקריאה עצמית את דף ההעשרה כדי שיקבלו תמונה שלמה של האירועים המסופרים (ראו דף העשרה גם בממערך השיעור). נבקש מהתלמידים לחפש בפסוקים מילים המתארות את המלחמה וההרס שזרע אבימלך. נערוך רשימה של המילים על הלוח כדי להתרשם מממדי החורבן. אם צריך, נסביר את המילים.למשל: "צָרִים אֶת הָעִיר", "וַיִּרְדְּפֵהוּ", "וַיְגָרֶשׁ", "וַיָּקָם עֲלֵיהֶם", "וַיַּכֵּם", "הָרַג", "וַיִּתֹּץ", "וַיִּזְרָעֶהָ מֶלַח", "שְׁלֹף חַרְבְּךָ וּמוֹתְתֵנִי".
נשאל את התלמידים:

 • מה אפשר ללמוד מהכמות ומהמגוון של מילות ההרס? (ריבוי מילות ההרס בא להדגיש את החורבן הגדול, הכאב והסבל שיכולה לגרום מלחמת אחים – מלחמה שמתחילה ב'אגו' של אדם אחד (אבימלך-האטד) שסוחף אחריו אחרים. נוסף על כך ייתכן כי המקרא מבקש להמחיש את הפער העצום בין ההבטחות הגדולות שהבטיח אבימלך והתקוות שתלו בו אוהדיו לבין השבר הגדול שבא לאחר שלוש שנות מלכותו. יתרה מזו אפשר גם שהמקרא מבקש להזהיר את הקוראים מפני אפשרות של מלחמה נוספת כזו שתחזור על עצמה)

מבט שלישי

אפשרות ראשונה – השוואה בין גדעון ואבימלך:
נחפש את נקודות הדמיון בין השופט גדעון לבנו אבימלך. נפנה את תשומת ליבם של התלמידים לדמיון בין גדעון לאבימלך במלחמתם. נחלק להם לעבודה עצמאית את דף העבודה (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

נאסוף את התלמידים ונבדוק יחד את הטבלה במליאת הכיתה ונשלים הסברים ומראי מקום אם צריך.
נשאל את התלמידים:

 • מדוע לדעתכם בחר הסופר המקראי לציין את נקודות הדמיון הרבות בין גדעון לאבימלך, אף שמהפסוקים אפשר לראות כי הוא מעריך את גדעון ומבקר את אבימלך? מה קובע את יחסו של הסופר המקראי אל המנהיג?

אולי דווקא נקודות הדמיון הרבות מציגות את ניסיונותיו של אבימלך להידמות לאביו, אך ההבדל ה"דק" שהוא לא מבין, הוא תוכן ההתנהגות ומטרתה.
נעודד את התלמידים לשים לב מי הוא האויב של גדעון ואת מי מסמן אבימלך כאויב. נעודד אותם לחשוב על המניעים, המטרות והתוצאות של מעשי המנהיג.
נדגיש הבדל מהותי – גדעון לחם נגד אויב חיצוני כיוון שהאויב לא השאיר מחיה בישראל. אבימלך לחם נגד בני עמו שאותם הפך לאויביו כדי להמשיך לשרוד כמלך.

אפשרות שנייה – מדרש שם:
נעסוק במשמעות השם של הדמויות בפרק. פעולה זו נקראת – מדרש שם.
נערוך רשימה של שמות הדמויות בפרק וננסה להבין את משמעות השם על פי היכרותנו אתה במהלך הפרק (הדמויות – אבימלך, יותם, זבול, געל בן עבד, אישה). נגיש לתלמידים את דף העבודה לעבודה בזוגות (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).
נאסוף את התלמידים למליאה ונשמע את דבריהם.

מבט לחיים

ראינו שגדעון ואבימלך היו דומים מאוד זה לזה בתכונות מסוימות ובשיטות הלחימה, ואפילו בביטויים שבהם השתמשו. עם זה, ההבדלים ביניהם היו עצומים: במטרת הפעולות שלהם – הצלת העם מול כבוד אישי; ובתכונותיהם – צניעות מול תאוות שלטון.
גם אנחנו דומים מאוד להורינו בדברים מסוימים, אך שונים מהם בתכונות אחרות.
נבקש מכל תלמיד לכתוב או לצייר תכונות שלו שלמד מהוריו ושבהן הוא דומה להם, וכן לכתוב במה הוא שונה מהוריו. אפשר גם לבקש מהתלמידים לחשוב מה היו רוצים שילדיהם יקבלו מהם, ומה היו מעדיפים שלא יעבור לדור הבא. תלמידים שירצו מוזמנים לשתף.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו על ההרס והחורבן שזרע אבימלך בתקופת מלכותו ובסופה.
מיומנויות: מציאת פסוק מתאים לטקסט בלשוננו, השוואה בין מנהיגים בטבלה , הבנת משמעות הפסוקים באמצעות מדרש שם.
מתודה: ניבוי תוכן הפרק כפעילות טרום קריאה.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
מי מוכן להיות מלך
רבי מישא היה חכם שחי בתקופת חז"ל. הוא ניסה להתאים את "דמויות" העצים ממשל יותם...
מי מוכן להיות מלך
"הָלוֹךְ הָלְכוּ הָעֵצִים לִמְשֹׁחַ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ וַיֹּאמְרוּ לַזַּיִת מָלְכָה עָלֵינוּ." (פסוק ח)

By: zeevveez at flickr, CC BY 2.0

רבי מישא היה חכם שחי בתקופת חז"ל. הוא ניסה להתאים את "דמויות" העצים ממשל יותם לדמויות השופטים מספר שופטים.
וכך אמר רבי מישא: הדברים שאמר יותם – משל הם:
הלוך הלכו העצים – אלו בני ישראל.
ויאמרו לזית – הזית הוא השופט עתניאל בן קנז, שהוא משבטו של יהודה.
להמשך המדרש

וכך ענה לבקשתם השופט עתניאל בן קנז: החדלתי את דשני? האם אפסיק את שמן הזית הזך והמשובח שלי?
העצים המשיכו לחפש מי ימלוך עליהם, והלכו אל התאנה – שהיא דבורה הנביאה.
וגם דבורה הנביאה ענתה בדרך דומה: האם אני אחדול ממתקי? האם אפסיק את דברי השירה המתוקים שלי?
העצים לא התייאשו והמשיכו לחפש להם מלך. הלכו אל הגפן – אל צמד השופטים, ברק בן אבינועם (שפעל עם דבורה הנביאה) והשופט גדעון, וגם שניהם סירבו להצעה וענו בדרך דומה.
ראו העצים שאף לא אחד מהעצים, כלומר – מהשופטים הגדולים של ספר שופטים, אינו מוכן למלוך עליהם, ולכן הלכו אל האטד.
ומיהו האטד? אבימלך!
וכשם שהאטד מלא קוצים, היה אבימלך מלא מעשים רעים…

(עיבוד למדרש תנחומא בובר, וירא כט)

 • לפי המדרש, במה דומה אבימלך לאטד?
אבן כנגד אבן - מידה כנגד מידה
אמר לו הקדוש ברוך הוא (אלוהים) לאבימלך בן גדעון: רשע […] אתה עמדת והרגת את...
אבן כנגד אבן - מידה כנגד מידה
"וַיָּבֹא בֵית אָבִיו עָפְרָתָה וַיַּהֲרֹג אֶת אֶחָיו בְּנֵי יְרֻבַּעַל שִׁבְעִים אִישׁ עַל אֶבֶן אֶחָת וַיִּוָּתֵר יוֹתָם בֶּן יְרֻבַּעַל הַקָּטֹן כִּי נֶחְבָּא [...] וַתַּשְׁלֵךְ אִשָּׁה אַחַת פֶּלַח רֶכֶב עַל רֹאשׁ אֲבִימֶלֶךְ וַתָּרִץ אֶת גֻּלְגָּלְתּוֹ." (פסוקים ה, נג) 

אבן אחת, צילום: emilie zhang/shutterstock.com

אבני ריחיים. צילום: Gilmanshin/shutterstock.com

אמר לו הקדוש ברוך הוא (אלוהים) לאבימלך בן גדעון:
רשע […] אתה עמדת והרגת את אחיך שבעים איש על אבן אחת, אוי לאותו האיש […]
לפיכך אף הוא לא נהרג אלא באבן.
שנאמר: ותשלך אישה אחת פלח רכב […]

(מדרש תנחומא בובר, וירא כח)

 • לפי המדרש, מה הקשר בין הפגיעה של אבימלך בכל האחים שלו, לבין האופן שבו הוא מת?
 • כיצד באה לידי ביטוי במדרש צורת הענישה של "מידה כנגד מידה"?
תעתוע
עשירי שכם, שקודם לכן תמכו באבימלך, החליטו למרוד בו. בראש המורדים עמד איש בשם גַעַל....
תעתוע
"וַיַּרְא גַּעַל אֶת הָעָם וַיֹּאמֶר אֶל זְבֻל הִנֵּה עָם יוֹרֵד מֵרָאשֵׁי הֶהָרִים וַיֹּאמֶר אֵלָיו זְבֻל אֵת צֵל הֶהָרִים אַתָּה רֹאֶה כָּאֲנָשִׁים." (פסוק לו)

צל הרים. צילום: CherylRamalho / shutterstock.com

צלליות אנשים. צילום: Cryptographer/shutterstock.com

עשירי שכם, שקודם לכן תמכו באבימלך, החליטו למרוד בו. בראש המורדים עמד איש בשם גַעַל.
לצד אבימלך נשאר הפקיד הנאמן זְבוּל, ואנשים נוספים מתוך העם.

להמשך קריאה

גַעַל עודד את עשירי שכם למרוד באבימלך ולפגוע בו.
זְבוּל שמע את הדברים ומיהר לספר על כך לאבימלך. זְבוּל גם יעץ לו עצה: להתחבא בלילה עם התומכים שלו בין ההרים, ולארוב שם לעשירי שכם שרוצים לתקוף אותו בבוקר.
והנה בבוקר יצאו עשירי שכם ובראשם געל לתקוף את אבימלך, ונתקלו בזבול. געל ראה את התומכים באבימלך מתחילים לצאת מהמארב ולהתקדם לכיוון שלהם, וקרא: הנה אנשים!
אבל זבול לעג לו ואמר: "אֵת צֵל הֶהָרִים אַתָּה רֹאֶה כָּאֲנָשִׁים".
היום משתמשים בביטוי זה בצורה קצת שונה. בדרך כלל אומרים אותו כדי להרגיע, ולהגיד למישהו שהוא מפחד מדבר שנראה גדול ומפחיד, אבל למעשה אין לו ממה לפחד.

 • היעזרו בתמונה המתעתעת של ההרים המטילים צל. הסבירו: כיצד צל יכול לגרום לדבר קטן להיראות גדול?
 • כתבו פסקה או סיפור קצר ובו שימוש "עדכני" בביטוי "רואה את צל ההרים כאנשים".
עצים ומלכים
משל הוא סיפור קצר על דמויות רחוקות – בעלי חיים, צמחים או אפילו אנשים שחיו...
עצים ומלכים
"הָלוֹךְ הָלְכוּ הָעֵצִים לִמְשֹׁחַ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ וַיֹּאמְרוּ לַזַּיִת מָלְכָה עָלֵינוּ." (פסוק ח)

איור: מיכל בן-חמו

משל הוא סיפור קצר על דמויות רחוקות – בעלי חיים, צמחים או אפילו אנשים שחיו במקום אחר ובזמן אחר. דרך הסיפור הרחוק מהחיים של השומעים, המשל מעביר להם מסר על עצמם.
הפסוק הפותח את "משל יותם" מבקש להעביר מסר לאנשי שכם: אתם פונים אל אדם חסר כישורים כדי שינהיג אתכם, והדבר עלול לפגוע בכם!

 • איך השומעים (וגם אנחנו) יכולים להבין שזה בעצם משל?
 • לפי דעתכם, איך ניתן להשתמש היום במשפט "הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך"?
מות אבימלך
האומן הצרפתי גוסטב דורה יצר תחריט המתאר את רגע מותו של אבימלך. אם נקרא את...
מות אבימלך
"וַתַּשְׁלֵךְ אִשָּׁה אַחַת פֶּלַח רֶכֶב עַל רֹאשׁ אֲבִימֶלֶךְ וַתָּרִץ אֶת גֻּלְגָּלְתּוֹ. וַיִּקְרָא מְהֵרָה אֶל הַנַּעַר נֹשֵׂא כֵלָיו וַיֹּאמֶר לוֹ שְׁלֹף חַרְבְּךָ וּמוֹתְתֵנִי פֶּן יֹאמְרוּ לִי אִשָּׁה הֲרָגָתְהוּ וַיִּדְקְרֵהוּ נַעֲרוֹ וַיָּמֹת." (פסוקים נג-נד)

גוסטב דורה, מות אבימלך, מתוך ויקישיתוף

האומן הצרפתי גוסטב דורה יצר תחריט המתאר את רגע מותו של אבימלך. אם נקרא את הפסוקים, נגלה שמותו של אבימלך היה ארוך למדי: אחרי שהאישה זרקה אבן על ראשו, והאבן פגעה בו קשה, הספיק אבימלך לפנות אל נערו ולבקש ממנו שידקור אותו בחרבו. אבימלך הספיק להסביר: שלא יגידו חלילה שאישה הרגה אותו. הנער אינו מהסס, דוקר אותו, וכך מביא למותו. רק שלא יגידו שאישה הרגה את אבימלך.

 • התבוננו בתחריט. כיצד באים לידי ביטוי מצבו ובקשתו של אבימלך?
 • התבוננו בכל חלקי היצירה, גם אלו שאינם במרכז. כיצד הצליח האומן ליצור אווירה של קרב ו"לתפוס את הרגע" הארוך הזה?
שְׁכֶם
שכם היא עיר עתיקה מאוד. בתנ"ך מסופר כי שכם הייתה העיר הראשונה שאליה הגיע אברהם;...
שְׁכֶם
"וַיֵּלֶךְ אֲבִימֶלֶךְ בֶּן יְרֻבַּעַל שְׁכֶמָה אֶל אֲחֵי אִמּוֹ וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם וְאֶל כָּל מִשְׁפַּחַת בֵּית אֲבִי אִמּוֹ לֵאמֹר." (פסוק א)

שכם ונחלות השבטים. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.

העיר שכם. צילום: Lerner Vadim/shutterstock.com

שכם היא עיר עתיקה מאוד. בתנ"ך מסופר כי שכם הייתה העיר הראשונה שאליה הגיע אברהם; ובהמשך, כאשר חזרו בני ישראל לכנען לאחר הנדודים במדבר ויהושע חילק את הנחלות, הייתה העיר בשטח נחלת שבט אפרים. בשכם כינס יהושע את ישראל לפני מותו.

להמשך קריאה

ושם גם התמנה אבימלך בן גדעון למלך על אנשי העיר.
בתקופה שלאחר ספר שופטים, במאה ה-10 לפנה"ס, הייתה בישראל ממלכה מאוחדת, ואז התפצלה הממלכה לשתי מלכויות. שכם הייתה בירת הממלכה הצפונית (ממלכת ישראל).
היום שכם, המכונה בפי הערבים "נאבלוס", היא העיר הפלסטינית השנייה בגודלה בגדה המערבית ובה יותר מ-170,000 תושבים, רובם מוסלמים.

 • בפרק נזכר שם העיר פעמים רבות. כמה פעמים נזכר השם "שכם" בפרק?
 • מה הקשר בין אבימלך לבין העיר שכם, וכיצד השפיע קשר זה על הבחירה בו למלך?
הר גריזים
  הר גריזים הוא שמו של רכס הררי מדרום לעיר שכם. גובה פסגתו 881 מטרים...
הר גריזים
"וַיַּגִּדוּ לְיוֹתָם וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲמֹד בְּרֹאשׁ הַר גְּרִזִים וַיִּשָּׂא קוֹלוֹ וַיִּקְרָא וַיֹּאמֶר לָהֶם שִׁמְעוּ אֵלַי בַּעֲלֵי שְׁכֶם וְיִשְׁמַע אֲלֵיכֶם אֱלֹהִים." (פסוק ז)

שרידי הכנסיה הביזנטית בראש הר גריזים. צילום: Daniel Ventura, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0

מבט מהר גריזים לעמק שכם. צילום: אודי שטיינוול, מתוך אתר פיקיוויקי

 

הר גריזים הוא שמו של רכס הררי מדרום לעיר שכם. גובה פסגתו 881 מטרים מעל פני הים, והוא מתנשא לגובה של 350 מטרים מעל סביבתו.
בתנ"ך נחשבים הר גריזים והר עיבל שמולו להרים חשובים, שעליהם יש לכרות את הברית המחודשת עם ה' בכניסה לארץ. היום הר גריזים הוא הר קדוש לעדה השומרונית.

 • התבוננו בתמונות וקראו את הפסוק. נסו לדמיין את מיקומו של יותם כשנשא את המשל לפני אנשי שכם.
  לפי דעתכם, מהם היתרונות בעמידה של יותם על פסגת ההר?
 • מהם החסרונות לעמידה שלו על פסגת ההר?
האטד
איננו יודעים בבירור איזה מין וזן הוא האטד המוזכר בפרק. נגה הראובני, שהיה מייסד הגן...
האטד
"וַיֹּאמְרוּ כָל הָעֵצִים אֶל הָאָטָד לֵךְ אַתָּה מְלָךְ עָלֵינוּ." (פסוק יד)

צילום: פארק נאות קדומים

איננו יודעים בבירור איזה מין וזן הוא האטד המוזכר בפרק.
נגה הראובני, שהיה מייסד הגן הלאומי "נאות קדומים", הציע לזהות את האטד עם השיזף המצוי.

להמשך קריאה

השיזף המצוי הוא עץ קוצני, שגובהו מגיע ל 3–5 מטר, ולעיתים עד ל-10 מטרים, גודלו ונופו מרשימים. שורשיו נפרסים סביבו ברדיוס רחב, ובכך מונעים מצמחים אחרים לגדול בקרבתו. ענפיו דליקים, ופריחתו מפיצה ריח לא נעים, פירות מרבית הזנים של העץ לא רואים לאכילה.

 • נגה הראובני מזהה את האטד עם השיזף המצוי. לפי זה, אבימלך עשוי אומנם להצטייר כמלך מרשים (כפי שלשיזף יש נוף רחב). ואולם היכרות קרובה עימו מגלה את תכונותיו השליליות.
  מהן תכונות האטד, ומה מאפיין את שלטונו של אבימלך?
פלח רכב
בעבר כדי להפיק קמח מגרעיני התבואה, היו משתמשים בְּאַבְנֵי רֵיחַיִים – שתי אבנים עגולות וכבדות,...
פלח רכב
"וַתַּשְׁלֵךְ אִשָּׁה אַחַת פֶּלַח רֶכֶב עַל רֹאשׁ אֲבִימֶלֶךְ וַתָּרִץ אֶת גֻּלְגָּלְתּוֹ." (פסוק נג)

צילום: נועם בן יאיר, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0

בעבר כדי להפיק קמח מגרעיני התבואה, היו משתמשים בְּאַבְנֵי רֵיחַיִים – שתי אבנים עגולות וכבדות, שבעזרתן היו טוחנים את התבואה.
איך זה עבד? שתי האבנים היו מונחות "בשכיבה" זו על גבי זו. את גרגירי התבואה היו שופכים ברווח שבין שתי האבנים, ואז מסובבים את האבן העליונה מעל האבן התחתונה.

להמשך קריאה

בדרך כלל סיבוב האבן העליונה נעשה בעזרת זוג בהמות שנקשרו לאבן או באמצעות זרם חזק של מים. באבני ריחיים ידניות הטחינה נעשתה תוך סיבוב מוט שהיה נעוץ באבן העליונה. התנועה הסיבובית והלחץ של האבן העליונה על האבן התחתונה ועל גרגירי התבואה שביניהן טחנו את הגרגירים לקמח.

 • מהי אבן ה"רכב" ומהי אבן ה"שכב"?
 • פלח הוא חלק מדבר שלם. הסבירו במילים שלכם: מה זרקה האישה על אבימלך?
אנימציה למשל יותם
משל יותם מבטא התנגדות עקרונית למוסד המלוכה, שנתפס כחסר תועלת. המשל מנבא פורענות שתבוא על...
אנימציה למשל יותם
"וַיֹּאמֶר הָאָטָד אֶל הָעֵצִים אִם בֶּאֱמֶת אַתֶּם מֹשְׁחִים אֹתִי לְמֶלֶךְ עֲלֵיכֶם בֹּאוּ חֲסוּ בְצִלִּי וְאִם אַיִן תֵּצֵא אֵשׁ מִן הָאָטָד וְתֹאכַל אֶת אַרְזֵי הַלְּבָנוֹן." (פסוק טו)

משל יותם מבטא התנגדות עקרונית למוסד המלוכה, שנתפס כחסר תועלת. המשל מנבא פורענות שתבוא על אבימלך ועל בעלי בריתו.

 • כיצד באה לידי ביטוי ההתנגדות למלוכה בסרטון האנימציה? התייחסו גם לדימויים שנבחרו לייצג בסרטון את העצים וגם לכיתוב המופיע לצד הדימויים.
 • קראו את פסוק כ: מהי הפורענות שמנבא יותם לאבימלך?

קרדיט: משל יותם/דנה שאול, 2017