סגור תצוגת כיתה
הפרק

מלכת שבא במדרשים ובאגדות עם

פרק י, א-יג

שיעור רביעי מתוך חמישה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

מטרתו של מהלך הוראה זה היא להעמיק מתחת לרובד פשט הפסוקים ולחשוף את התלמידים למדרשים ואגדות שנקשרו בשמה של מלכת שבא ושלמה המלך. באמצעות חשיפה זו נחשוף את התלמידים למיומנות חשובה של הבנת תפקיד המדרש והדרשן בפרשנות התנ"ך.

נפתח מחשיבה על חידות ותפקידן החברתי והפוליטי ונתנסה בחשיבה יצירתית שמטרתה להשלים את המתואר בפסוקים בנוגע לשאלה אילו שאלות שאלה מלכת שבא את שלמה ולאילו מטרות.
לב המהלך יעסוק במדרשים על החידות שחדה מלכת שבא לשלמה.
נסיים בצפייה והעמקה ביצירות אומנות מתקופות ומקומות שונים וננסה למקם את מה שאנחנו רואים במה שלמדנו. נתייחס אל היצירות כמדרשים בפני עצמם ונבחין מה מתוך היצירה מתואר במפורש בפסוקים, מה מצטט מדרשים מוכרים ומהו מדרש חדש של האומן.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה:
נבקש מהתלמידים לחשוב מדוע לעיתים כדי להפיג את המתח ולשבור את הקרח משתמשים בסיפורי בדיחות וחידות. לאחר מכן נשתף את הכיתה בחידות ונאפשר לכלל התלמידים לנסות לענות עליהן.

אפשרות שנייה:
תפקידן של חידות בעולם העתיק. נבקש מהתלמידים לקרוא קטע מתוך מאמרה של רחל בורובסקי (ראו קטע גם בממערך השיעור) ולהסביר מה היה התפקיד של החידות בתקופה זו. לאחר מכן נביא את הסברו של רש"י כי רק התערבות אלוהית יכלה לסייע לשלמה לפתור את החידות.

אפשרות שלישית:
"וּמַלְכַּת שְׁבָא שֹׁמַעַת אֶת שֵׁמַע שְׁלֹמֹה לְשֵׁם ה', וַתָּבֹא לְנַסֹּתוֹ בְּחִידוֹת". נסו לשער אילו חידות חדה מלכת שבא לשלמה המלך? יש לכוון את התלמידים לחשיבה מתאימה למלכת שבא ולמה שהיא רוצה להשיג בסופו של דבר. אפשר לשאול אותם אם החידות יהיו בנושאים דתיים או כלליים, למשל.

הזמנה לקריאה

"וּמַלְכַּת שְׁבָא שֹׁמַעַת אֶת שֵׁמַע שְׁלֹמֹה לְשֵׁם ה', וַתָּבֹא לְנַסֹּתוֹ בְּחִידוֹת" (פסוק א)
פסוק זה הצית את דמיון המפרשים והקוראים לאורך כל השנים. מה היו החידות האלו? ומה הייתה מטרתן?

נלמד כעת מדרשים המתארים את אופי המפגש הזה עם שלמה.

מהו מדרש?

המילה מדרש נגזרת מן הפועל לדרוש, שמשמעותה, בין השאר – לחקור, לחפש, ללמוד.
המדרש הוא מעין פרשנות יצירתית: לימוד דברים חדשים מתוך פסוקי המקרא, איתור משמעויות חדשות והסקת מסקנות יותר ממשמעותם הפשוטה של הפסוקים כפי שאנחנו מבינים אותה.
מטרתו של המדרש היא למלא חסרים בטקסט ולתת להם משמעות רלוונטית.
אומנותו של הדרשנים היא היכולת להשתמש בפסוקי המקרא (התורה, התנ"ך) כמו שאומן משתמש במכחול וצבעים, ולהביע באמצעותם רעיונות וערכים על פי עמדתו.

חידות

נקרין את החידות המופיעות במדרש על הלוח (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור). התלמידים ינסו לענות על החידות. אפשר גם לערוך תחרות בכיתה. נקודה אחת לתשובה מקורית ומעניינת ושתי נקודות לתשובה הקולעת לתשובתו של שלמה.

לאחר מכן נקרא את המדרש על החידות שחדה מלכת שבא למלך שלמה וננסה להבין:

 • מה היה חסר או קשה לדרשנים?
 • כיצד הם מילאו את הפער?

יש לקרוא באופן ממוקד עם התלמידים את התשובות לחידות כדי לעזור להם להיחשף לשפת המדרש ולהבינה (ראו את הדף גם בממערך השיעור). אפשר לחלק את המדרש לכמה חלקים ולחלקו לכמה קבוצות בכיתה. כך כל קבוצה תוכל להציג את פתרון החידה לכלל הכיתה. לבסוף אפשר להקרין את סרטון סיפור שלמה המלך והדבורה

בכל המהלך יש לנסות לחבר את התלמידים למושג המדרש ולהראות להם כיצד חז"ל הרחיבו את הכתוב בתנ"ך ומדוע.

משימה: למדנו על כמה חידות שחדה מלכת שבא למלך שלמה. החוקרים והמפרשים טוענים כי חוכמתו של שלמה הייתה גם חילונית וגם דתית. חשבו על כל החידות ועל דרכי הפתרון של שלמה.

 • איזו חידה ופתרון מבטאים חוכמה חילונית ואיזו חוכמה דתית?

נקרין על הלוח יצירות אומנות העוסקות בביקור מלכת שבא. חלקן מבוססות על הפסוקים, חלקן מבוססות על המדרשים וחלקן מבוססות על הדמיון של האומן.
נבקש מהתלמידים למצוא בכל יצירה את הפרטים האלה:

פרט אחד שמתואר במדויק בפסוקים. הביאו את הפסוק המתואר ביצירה.

 • פרט אחד שמבוסס על מדרשים.
 • פרט אחד שמבוסס על הדמיון.

שימו לב, לא בכל יצירה נמצאים כל הפרטים.

מבט לחיים

פרשנות לעיתים מרחיבה את המסופר ומאפשרת להבין דברים שבאופן אחר לא היו נאמרים.
נבקש מהתלמידים לחשוב על אירוע בחיים שלהם שיכולות להיות לו כמה פרשנויות (למשל איחור לשיעור בבוקר – איך התלמידים מסתכלים, איך חבריהם תופסים את זה ואיך המורה בכיתה מבין).

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו מדרשים ואגדות עם על הקשרים שנרקמו בין שלמה המלך למלכת שבא והתוודענו לחוכמה החילונית והדתית שבפתרון חידות אלו.
מיומנויות: הגדרנו מהו מדרש ומהן מטרותיו, יישמנו את הנלמד בזיהוי הדברים שקראנו ביצירות אומנות.
מתודות: קריאת מאמרים, קטעים היסטוריים, שימוש ביצירות אומנות וסרטונים.

אפשר עוד - סיפור אהבתם של שלמה המלך ומלכת שבא

בתנ"ך עצמו לא מוזכר כלל סיפור אהבתם של שלמה ומלכת שבא והוא מתואר רק במדרשים ובסיפורי עם. נבקש מהתלמידים לקרוא את דף ההעשרה ולענות על השאלות (ראו דף העשרה גם בממערך השיעור):

 • עיינו שוב בפרק י ונסו למצוא רמזים שגרמו לתושבי אתיופיה והסביבה להבין כי נוצר כאן סיפור אהבה ייחודי.
 • מבחינה היסטורית, מה לדעתכם תומך בהשערה זו?
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
הפסל: שלמה המלך ומלכת שבא, אגדות מחול
קרדיט: מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב
הפסל: שלמה המלך ומלכת שבא, אגדות מחול

קרדיט: מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב

יצירות אומנות על ביקור מלכת שבא
יצירות אומנות על ביקור מלכת שבא

קיר הכנסייה האתיופית בעיר העתיקה בירושלים. מתוך מאגר משרד החינוך

לורנצו גיברטי, שלמה ומלכת שבא (פרט), דלתות בית הטבילה, פירנצה, 1452-1425. מתוך מאגר משרד החינוך

שלמה ומלכת שבא, ג'ובאני דמין, המאה ה-19. מתוך מאגר משרד החינוך

תיאור המפגש בין שני השליטים, מהכברה נגסט. מתוך מאגר משרד החינוך

ציור אתיופי של מלכת שבא בדרכה לירושלים. מתוך מאגר משרד החינוך

שלמה המלך ומלכת שבא, ויטראז' משלהי המאה ה-15 מקלן שבגרמניה. מתוך מאגר משרד החינוך

דפי עבודה והעשרה לשיעור
חידות מיוחדות
החידות עומדות במרכז הביקור של מלכת שבא בארמון שלמה, אבל המקרא אינו מספר לנו את...
חידות מיוחדות
"וְהַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה נָתַן לְמַלְכַּת שְׁבָא אֶת כָּל חֶפְצָהּ אֲשֶׁר שָׁאָלָה מִלְּבַד אֲשֶׁר נָתַן לָהּ כְּיַד הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה, וַתֵּפֶן וַתֵּלֶךְ לְאַרְצָהּ הִיא וַעֲבָדֶיהָ." (פסוקים יג)

קרדיט: שלמה המלך ומלכת שבא נפגשים בארמון הזכוכית. איור: לנה ברונשטיין. באדיבות אתר סנונית

החידות עומדות במרכז הביקור של מלכת שבא בארמון שלמה, אבל המקרא אינו מספר לנו את תוכנן של החידות הללו.
כדרכם, חז"ל מבקשים למלא את החסר ומציעים מבחר חידות אפשריות (כולל פתרונות). למשל:

וַתֹּאמֶר מַלכַּת שְבָא:
"מהו?
נֶחצָב מאדמה,
צִבעוֹ כַּשָמַים,
אישה תָשִׂימוֹ בְּעֵינה,
ותִהיה יפָה כִּפלַיִים?

וַיַעַן המלך שְלֹמֹה וַיֹאמַר: "כחול! איפור כחול לָעיניים!"
וַתֹּאמֶר מַלכַּת שְבָא: "יפֶה!"

וַתָחוּד מַלכַּת שְבָא עוד וַתֹּאמֶר:
"מהו?
מַעיָינוֹ בָּאדמה,
צִבעוֹ שחור,
נִיגָר כַּמים,
הַדליקוּהוּ – וַיְהִי אור!"

ויַעַן המלך שְלֹמֹה וַיֹאמַר: "נֶפְט."
וַתֹּאמֶר מַלכַּת שְבָא: "יפֶה מאוד!"

וַתָחוּד מַלכַּת שְבָא עוד וַתֹּאמֶר:
"מהו?
בְּגַרעִינָיו שְׂמֵחות הציפורים,
כְּשֶהוא מַלְבּוּש של עֲנִיִים – מָלֵא חורים,
ועשירים מֵתים בו מִתְהַדְרים."

וַיַעַן המלך וַיֹאמַר: "פִּשְתָן!"

שהם סמיט, עיבוד של ספר האגדה, אתר סנונית

 • מה דעתכם על החידות? האם הצלחתם לפתור אותן בעצמכם?
 • האם החידות מביאות לידי ביטוי את חוכמתו של פותר החידה? את חוכמתו של מחבר החידה?
 • מדוע לדעתכם היו החידות חלק מאירועים חברתיים בימי קדם?
ותבוא לנסותו בחידות
חידה – בעיה המוצגת לאדם או לקבוצת אנשים כדי לאתגר או כשעשוע חברתי. דרך הפתרון,...
ותבוא לנסותו בחידות
"וּמַלְכַּת שְׁבָא שֹׁמַעַת אֶת שֵׁמַע שְׁלֹמֹה לְשֵׁם ה' וַתָּבֹא לְנַסֹּתוֹ בְּחִידוֹת." (פרק י, א)

חידה – בעיה המוצגת לאדם או לקבוצת אנשים כדי לאתגר או כשעשוע חברתי.

להמשך קריאה

דרך הפתרון, על פי רוב, אינה מחייבת ידע (בשונה משאלה), אלא צורת חשיבה יצירתית.

רוצים לענות על חידות? בבקשה! לחצו play
יש לכם חידות משלכם? מצוין! שחקו בכיתה ונסו זה את זה בחידות.

קרדיט: לונה פארק: איזה ביטוי מקראי מסתתר בקטע?. ערוץ היוטיוב של מטח

הסַבָּלִים הסוֹבְלִים!
מה משמעות הביטוי "סֵבֶל בֵּית יוֹסֵף"? נתחיל מהסוף. בית יוסף – הכוונה לשני השבטים צאצאי...
הסַבָּלִים הסוֹבְלִים!
"וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר הֵרִים יָד בַּמֶּלֶךְ, שְׁלֹמֹה בָּנָה אֶת הַמִּלּוֹא סָגַר אֶת פֶּרֶץ עִיר דָּוִד אָבִיו. וְהָאִישׁ יָרָבְעָם גִּבּוֹר חָיִל, וַיַּרְא שְׁלֹמֹה אֶת הַנַּעַר כִּי עֹשֵׂה מְלָאכָה הוּא וַיַּפְקֵד אֹתוֹ לְכָל סֵבֶל בֵּית יוֹסֵף." (פרק יא, כז-כח)

מה משמעות הביטוי "סֵבֶל בֵּית יוֹסֵף"?

להמשך קריאה

נתחיל מהסוף. בית יוסף – הכוונה לשני השבטים צאצאי יוסף, השבטים אפרים ומנשה.
ומהו הסבל? תושבי הממלכה היו צריכים לשלם מיסים לטובת צורכי הממלכה. איך משלמים מיסים? אפשר בכסף ואפשר בעבודה, שהיא שוות ערך לכסף. איזה סוג עבודה? כפי הנראה עבודת סַבָּלוּת. עד כמה נוראית יכולה כבר להיות עבודת סַבָּלוּת בממלכת שלמה? הציצו במלכים א פרק ה, וראו מה היה מספר הסַבָּלִים, כמה זמן היו צריכים לעבוד ומה בדיוק היו צריכים להעביר ממקום למקום.

קִראו את הפסוקים ואת ההסבר לביטוי "סבל בית יוסף".

 • מה הייתה המשימה של "בית יוסף"?
 • שַׁעֲרוּ – מדוע אנשי השבטים אפרים ומנשה מרדו בשלמה?
מגדר ומוצא באומנות
    התבוננו בשני הציורים המתארים את ביקורה של מלכת שבא אצל המלך שלמה. בצד...
מגדר ומוצא באומנות

שלמה ומלכת שבא, ג'ובאני דמין, המאה ה-19 קרדיט: מתוך ויקישיתוף

שלמה מקבל את מלכת שבא, פרט מציור קיר, המאה ה-20, הקפלה האתיופית בכנסיית הקבר, ירושלים. צילום: , Deror avi, wikimedia commons© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethiopian_Chapel_IMG_0574.JPG, CC BY-SA 3.0

 

 

התבוננו בשני הציורים המתארים את ביקורה של מלכת שבא אצל המלך שלמה.

להמשך קריאה

בצד ימין ציור של האומן האיטלקי ג'ובאני דמין, בן המאה ה-19, שהתמחה בציורי קיר (פרסקו). בצד שמאל ציור המתאר את המשלחת ואת המתנות שהביאה מלכת שבא לשלמה (אומן לא ידוע. פרט מציור קיר הנמצא בקפלה האתיופית בכנסיית הקבר בירושלים).

שימו לב לצבעים של הציורים ושל דמויות הנשים שבהם, לייצוג האישה, לתפאורה, לדמויות המשנה ולפריטי הלבוש.

 • מה שונה ומה דומה בין שני הציורים?
 • איזו סצנה מהסיפור בחר כל צייר לתאר?
שחור על לבן
יהודי אתיופיה עלו לארץ בשני מבצעי עלייה גדולים: "מבצע משה" בשנת 1984 ו"מבצע שלמה" בשנת...
שחור על לבן
"וַתֹּאמֶר אֶל הַמֶּלֶךְ אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר אֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי בְּאַרְצִי עַל דְּבָרֶיךָ וְעַל חָכְמָתֶךָ." (פרק י, ו)

יהודי אתיופיה עלו לארץ בשני מבצעי עלייה גדולים: "מבצע משה" בשנת 1984 ו"מבצע שלמה" בשנת 1991.

להמשך קריאה

ילדי העולים משני מבצעי העלייה שנולדו בארץ הם "צברים", אולם יש ביניהם כאלה שעדיין מרגישים את המורכבות של תהליך הקליטה בארץ. שאלות מורכבות של תרבות, שייכות, דת ואמונה, הרגלים, אורח חיים, פערים תרבותיים – היו חלק מתהליך הקליטה.
אחד המיזמים התרבותיים הישראליים שקירב וחשף את התרבות האתיופית לכלל הציבור בארץ, הוא "הפרויקט של עידן רייכל". רייכל עצמו יליד כפר סבא, בילדותו למד מוזיקה ובשירות הצבאי היה בלהקה צבאית. לאחר שהשתחרר מהשירות הצבאי עבד בפנימייה, ושם פגש לראשונה בני נוער עולים מאתיופיה ונחשף לתרבות האתיופית ולמוזיקה העממית. זו הייתה תחילתו של "הפרויקט של עידן רייכל", אשר מורכב רובו מזמרים יוצאי אתיופיה ונשען על מקצבים ועל מלודיות מהמוזיקה האתיופית. השפה האמהרית שזורה במילות השירים, והשאר? היסטוריה.

 • מדוע לדעתכם מרגישה הזמרת כברה קסאי שלא רוצים לשמוע אותה?
 • עידן רייכל אומר בסרט שהאיש שפגש קודם לכן, חזק ממנו פי 20. מדוע? במה?
 • אם אתם מקהילת "ביתא ישראל" – קהילת יהודי אתיופיה – תוכלו לספר לכיתה את סיפור המשפחה שלכם.

קרדיט: קטע מתוך הסרט "שחור על לבן", המתעד נסיעה של היוצר עידן רייכל עם שני זמרים ממוצא אתיופי, חברי ההרכב המוזיקלי שלו, להופעה באתיופיה. במאי: תומר הימן, 2007. ערוץ היוטיוב של beitavichaivideo

איפה זה שְׁבָא?
  מהי ממלכת שְׁבָא? חוקרים מסכימים על כך שמדובר כנראה בממלכת "סְבָא" האפריקאית, אשר שלטה...
איפה זה שְׁבָא?
"וּמַלְכַּת שְׁבָא שֹׁמַעַת אֶת שֵׁמַע שְׁלֹמֹה לְשֵׁם ה' וַתָּבֹא לְנַסֹּתוֹ בְּחִידוֹת." (פרק י, א)

user:רוליג, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Middle_East_Shem-Ham-he.jpg, CC BY-SA 4.0

 

מהי ממלכת שְׁבָא?

להמשך קריאה

חוקרים מסכימים על כך שמדובר כנראה בממלכת "סְבָא" האפריקאית, אשר שלטה באזורים שהיום אנחנו מכנים תימן, אריתריאה, צפון אתיופיה ומערב ערב הסעודית. ממלכה זו הייתה קיימת מהמאה ה-20 לפני הספירה עד המאה ה-1 לפני הספירה, כלומר שלטה במשך כ-2,000 שנה!

 • מדוע באה מלכת שבא לנסות את המלך שלמה בחידות?
 • סִמכו עליה שמטרת המסע שלה לא הייתה כל כך תמימה… במי היא מנסה להילחם? איך?
 • רוצים רמז? קִראו את פרק ט פסוקים י-כז ומִצאו את שמות המקומות במפה
מאחוריי ומצדדיי ומלפניי! הצילו!
בתקופת מלכותו ייסד דוד את הממלכה המאוחדת ונלחם בכל החזיתות. כפי שהעיד על עצמו בספר...
מאחוריי ומצדדיי ומלפניי! הצילו!
"וַיָּקֶם אֱלֹהִים לוֹ שָׂטָן אֶת רְזוֹן בֶּן אֶלְיָדָע... וַיָּקֶם ה' שָׂטָן לִשְׁלֹמֹה אֵת הֲדַד הָאֲדֹמִי מִזֶּרַע הַמֶּלֶךְ הוּא בֶּאֱדוֹם." (יא, יד-כג)

קרטוגרפיה: תמר סופר, סופר מיפוי. מתוך הספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, 1996

בתקופת מלכותו ייסד דוד את הממלכה המאוחדת ונלחם בכל החזיתות.

להמשך קריאה

כפי שהעיד על עצמו בספר דברי הימים (דברי הימים א, כב), הוא הוריש לבנו שלמה ממלכה בעלת גבולות חזקים ובמצב ביטחוני טוב. ואכן, ראשית תקופת מלכותו של שלמה מאופיינת בשלום, בביטחון וביחסי חוץ טובים עם המדינות השכנות. שלמה אף מתואר כמלך שמעלים אליו מיסים ושואפים להיות תחת חסותו. אבל בזקנתו שלמה מאבד מכוחו, גם מבחינה אֱמוּנִית וגם מבחינה פוליטית ויחסי חוץ, ואז מתברר שלא כל החזיתות שקטות. האויבים שדוד ניצח בעבר מתעוררים ומנצלים את המצב כדי לנקום בממלכת ישראל.

 • מצאו בפסוקים את שם האויב של ממלכת ישראל מכיוון דרום. מצאו במפה את מיקומו.
 • מצאו בפסוקים את שם האויב של ממלכת ישראל מכיוון צפון. מצאו במפה את מיקומו.
 • האם יש לשלמה סיבה לדאוג?
פְּסִילֵי אלילים
  בפרק יא מסופרים חטאיו של שלמה המלך בתחום הדתי. הוא עבד "עבודה זרה", כלומר...
פְּסִילֵי אלילים
"וַיֵּלֶךְ שְׁלֹמֹה אַחֲרֵי עַשְׁתֹּרֶת אֱלֹהֵי צִדֹנִים וְאַחֲרֵי מִלְכֹּם שִׁקֻּץ עַמֹּנִים... אָז יִבְנֶה שְׁלֹמֹה בָּמָה לִכְמוֹשׁ שִׁקֻּץ מוֹאָב בָּהָר אֲשֶׁר עַל פְּנֵי יְרוּשָׁלָ‍ִם וּלְמֹלֶךְ שִׁקֻּץ בְּנֵי עַמּוֹן" (י, ה-ז)

לוחית שנהב מסוריה, המאה השמינית לפני הספירה. צילום: זאב רדובן, http://biblelandpictures.com

ראש אלה מקטמית. צילום: קלרה עמית. באדיבות רשות העתיקות

 

בפרק יא מסופרים חטאיו של שלמה המלך בתחום הדתי.
הוא עבד "עבודה זרה", כלומר האמין גם באלים אחרים שהם לא ה' ועבד אותם.

להמשך קריאה

איך נראו האלילים ששלמה עבד אותם? כנראה כמו האלילים של עמי האזור. הממצאים שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות מספקים לנו הצצה על אותם אלילים, למשל ראש האֵלָה מקטמית.
ראש האֵלָה שהתגלה בקטמית הוא ממצא נדיר ומיוחד, אֵלָה בעלת שלוש קרניים ממתכת. הראש והצוואר נעשו באובניים ושאר החלקים הודבקו אליהם. העיניים נחרתו בצורה לא סימטרית, עין ימין גדולה מעין שמאל, וגם הפה המחייך עוצב בחריתה. קשה לזהות באיזו אלה בדיוק מדובר, כיוון שלא נמצאו הסמלים המאפיינים אותה. עם זאת, עם הצַלְמִית נמצאו כלי נשק, ולכן משערים שזו אלת המלחמה והפִּריון.

 • מדוע שלמה עבד עבודה זרה?
 • איזה הסבר מספק הפרק להתנהגותו של שלמה?
שנהבים
    איך היום אנשים משוויצים בעושר שלהם? עונדים עגילי יהלום? שעון יוקרתי? גם בעבר...
שנהבים
"וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כִּסֵּא שֵׁן גָּדוֹל וַיְצַפֵּהוּ זָהָב מוּפָז." (י, יח)
"כִּי אֳנִי תַרְשִׁישׁ לַמֶּלֶךְ בַּיָּם עִם אֳנִי חִירָם אַחַת לְשָׁלֹשׁ שָׁנִים תָּבוֹא אֳנִי תַרְשִׁישׁ נֹשְׂאֵת זָהָב וָכֶסֶף שֶׁנְהַבִּים וְקֹפִים וְתֻכִּיִּים." (י, כב)

אריות עשויים שנהב מתקופת הברזל ב' שנמצאו בשומרון. צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות העתיקות

אריות עשויים שנהב מתקופת הברזל ב' שנמצאו בשומרון. צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות העתיקות

 

מצבור של שנהב גולמי שנתפס לפני גריסתו על ידי הרשויות בארה"ב, 2013. צילום: U.S. Fish & Wildlife Service

 

איך היום אנשים משוויצים בעושר שלהם? עונדים עגילי יהלום? שעון יוקרתי?
גם בעבר נהגו אנשים להפגין את עושרם.

להמשך קריאה

בעת העתיקה, אחד החומרים היקרים ביותר היה שנהב, החומר שממנו עשויה השן (חַט) של הפיל. זה היה חומר יקר מאוד כיוון שהיה קשה להשיג אותו, הרי פילים יש רק באפריקה ובהודו וקשה לצוד אותם, ואם כבר צדים – לכל פיל יש רק שני חַטִים. אז מי שהצליח להשיג שנהב – נחשב עשיר! משיני הפיל היו מגלפים פסלים קטנים או אפילו רהיטים, תלוי בגודל השן. בארץ נמצאו פסלי שנהב במגידו, בחצור ובלכיש. מצער לדעת שגם היום, בשנת 2018, צֵיד הפילים נמשך. למעלה מ-40,000 פילים נרצחים בשנה. כן, גם בשנת 2018! ולמה? מאותן הסיבות כמו בעבר. סחר בשנהב, כדי להשוויץ שאנחנו עשירים…

קִראו את הפסוקים וענו:

 • אילו סחורות נוספות הגיעו לממלכת ישראל באוניות?
 • איזה רהיט משנהב בנה לעצמו המלך שלמה?
שלמה - על הטוב ועל הרע
צפו בסרטון 929 המסכם את פעילות שלמה המלך מראשית מְלוּכָתוֹ (מלכים א, ג) ועד לזִקנתו,...
שלמה - על הטוב ועל הרע

צפו בסרטון 929 המסכם את פעילות שלמה המלך מראשית מְלוּכָתוֹ (מלכים א, ג) ועד לזִקנתו, כפי שמתוארת במלכים א פרק יא (עד דקה 2:54).

להמשך קריאה

את הסוף אנחנו יודעים. שלמה חטא ונענש – הממלכה נקרעה מבניו. אבל מה היה עד אז?

את פועלו של שלמה אפשר "למדוד" בכל מיני סרגלים.

 • עִרכו רשימה של פועלו הדתי של שלמה בצעירותו, בהשוואה לפועלו הדתי בזקנתו.
 • עִרכו רשימה של פועלו של שלמה בתחום יחסי החוץ, בהשוואה למדיניות הפנים.
 • ובכן, מה דעתכם על מלכות שלמה? איך הייתם מסכמים את תקופתו?
ביתא ישראל
איזה מפגש מוזר בין המלך שלמה למלכת שבא! מפגש פוליטי שהופך להיות קצת… חידתי. בשמים,...
ביתא ישראל
"וּמַלְכַּת שְׁבָא שֹׁמַעַת אֶת שֵׁמַע שְׁלֹמֹה לְשֵׁם ה' וַתָּבֹא לְנַסֹּתוֹ בְּחִידוֹת." (י, א)

איזה מפגש מוזר בין המלך שלמה למלכת שבא! מפגש פוליטי שהופך להיות קצת…

להמשך קריאה

חידתי. בשמים, זהב, ריחות, וגם אי אפשר להתעלם מהחיזור. ובכן, לפי המסורת של "בֵּיתֶא ישראל" – הקהילה היהודית האתיופית – הם הצאצאים שהוליד אותו מפגש בין שלמה המלך לבין מלכת שבא!

 • לפי המסורת של "בֵּיתֶא ישראל", מה היה שמו של הבן של מלכת שבא והמלך שלמה?
 • הבן חזר לאתיופיה, ומאותו בן התפתחה קהילה יהודית גדולה. כיצד השמירה על הזהות היהודית השפיעה על אורח החיים של קהילת "בֵּיתֶא ישראל"?

קרדיט: עליית יהודי אתיופיה | מבצע משה. ערוץ היוטיוב של כאן – תאגיד השידור הישראלי