סגור תצוגת כיתה
הפרק

מפגש הגר והמלאך

פסוקים ז-טז

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

הגר בורחת אל יעד לא ידוע, ובדרך על עין המים במדבר מוצא אותה מלאך ואומר לה לשוב להתענות תחת גבירתה. המלאך מוסיף ואומר שממנה יצא עם רב. המלאך מסיים ואומר שעתיד להיוולד לה ילד והוא יהיה פרא אדם. רק לאחר דבריו אלו הגר מגיבה למלאך, היא מקבלת את דבריו, מברכת, חוזרת לבית אברם ויולדת את ישמעאל. בשיעור נעסוק בשלוש האמירות של המלאך ובדיון סביב הכינוי 'פרא אדם' – האם זו ברכה או קללה?

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה- שאלה קצרה:
נשאל את התלמידים:

 • האם מישהו יכול לספר על דבר שאמו / אביו / סבו / סבתו עשו כדי שלדורות הבאים (לכם) יהיה טוב יותר? (בשיעור נראה כיצד הגר מוכנה לשלם מחיר אישי בעבור ההבטחה שמצבו של בנה יהיה טוב יותר. אפשר גם לסיים את השיעור בשאלה הזאת ב'מבט לחיים')

אפשרות שנייה- שיר ודיון:
נקרא את המנון התקווה או נשמיע את ההמנון מאת נפתלי הרץ אימבר (ראו קישור לשיר גם בממערך השיעור).
נשאל:

 • מה יש בתקווה שהיא חשובה כל כך? איך היא מחזיקה אלפיים שנה?

אפשרות שלישית- אומנות ודיון:
בצרפת בתחילת המאה העשרים צמח זרם אומנות בשם פוביזם המאופיין בשימוש בצבע עז באופן חופשי, ובמשיכות מכחול גסות והבעה אישית וסובייקטיבית. הזרם קיבל את שמו בעקבות מבקר אמנות שראה את היצירות וכינה, לגנאי, את העבודות חיות פרא. קבוצת האמנים בחרה להפוך את הביקורת ואימצה את הביטוי לשם הקבוצה. (בצרפתית חיות פרא -Fauves) .

נראה לתלמידים תמונה פוביסטית מייצגת, נספר כיצד קיבל הזרם את שמו, ונדון במושג פרא.

הזמנה לקריאה

ניזכר באירועים שקדמו ליחידת פסוקים זו: שרי מענה את הגר, והגר בורחת. נקרא את סוף היחידה, פסוקים טו-טז, אפשר להיעזר בדף ההעשרה (ראו דף העשרה גם בממערך השיעור) שבה הפסוקים מופיעים זה אחר זה, ונשאל:

 • מה עלה בגורל הבריחה של הגר? (הגר חזרה וילדה לאברם בן)
 • מה גרם להגר לחזור? (שאלת דריכה: נכתוב את השאלה על הלוח)

נקרין על הלוח את פסוקים ז-טז. נקרא את הפסוקים בקריאה צמודה.

 • "וַיִּמְצָאָהּ מַלְאַךְ ה'" – האם זו פגישה מקרית או מכוונת? (נראה שהמלאך 'חיפש' את הגר)
 • היכן הגר נמצאת ומדוע דווקא לשם היא ברחה? (במדבר, ליד מקור מים, ייתכן שברחה לכיוון דרום, לכיוון מצרים, שהרי היא שפחה מצרית)
 • כיצד הגר מכונה בפסוק וכיצד שרי? ועל מה זה מעיד? (גם המלאך וגם הגר מכנים את הגר שפחה ואת שרי גבירה, המעמדות שהתערערו ברורים שוב לכולם)
 • המלאך מזהה את הגר בשמה ובמעמדה, הוא 'יודע כול', אך מדוע הוא שואל אותה שאלה שגם את התשובה אליה הוא יודע? (רש"י: "'מהיכן באת' – יודע היה, אלא ליתן לה פתח להיכנס עמה בדברים")
 • מה התשובה הפשוטה שהיינו מצפים לקבל לשאלת המלאך? (היא מגיעה מחברון שם נמצא אוהל אברם, וייתכן שהיא בדרך למצרים)
 • האם הגר ענתה על השאלה? (הגר לא ענתה בתיאור מקום, אלא בתיאור סיבה. נוסף לכך היא לא עונה מהו היעד שלה, היא רק יודעת ממה היא מנסה להתרחק. אפשר להבין כעת את שאלת המלאך לא כשאלה טכנית אלא כשאלה מהותית)
 • מה המלאך אומר להגר? לדעתכם, האם זה מה שהגר רוצה כעת לשמוע? למה שתסכים לעשות זאת?
 • מה מלאך ה' מבטיח בפעם הראשונה ומה בפעם השנייה? מדוע יש צורך בפעמיים? (בפעם הראשונה המלאך מבטיח שזרעה יהיה רב, בפעם השנייה הוא מבטיח שהיא בהיריון, ולילד היא תקרא ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם וישלוט על אחיו)
 • מה הגר אומרת? (הגר מכירה בזה שהדובר אליה הוא שליח ה', ומכירה טובה על שרואים אותה, וכך נקרא גם המקום – על שם המפגש של הגר והמלאך)
 • מכאן, האם דברי המלאך מקודם הרגיעו את הגר? (כן, כי כעת היא מתרצה והמלאך אינו מוסיף ומנסה לשכנעה)

נחזור אחורה לפסוקים שכבר קראנו, ונשאל:

 • האם שמתם לב לחזרה כלשהי? ומה משמעותה? (שלוש פעמים נאמר "וַיֹּאמֶר לָהּ מַלְאַךְ ה'", מלבד הפעם הראשונה שהמלאך פותח בדברים והגר מגיבה, בכל שאר הפעמים אין הפסקה לתגובת הגר. אפשר לענות כרש"י לפסוק ט: "על כל אמירה היה שלוח לה מלאך אחר, לכך נאמר מלאך בכל אמירה", אך השאלה נשארה: מדוע ישנם שלוש אמירות או שלושה מלאכים?)

שלוש האמירות יוצרות הפסקה בדברי המלאך שמנסה לשכנע את הגר, ההפסקה מזמינה אותנו לנסות ולהשלים את הפער ולהבין את תגובת הגר לדבריו.
נקרא שוב את שלוש האמירות בפסוקים ט-יב ונבקש מתלמיד להשלים את הפער בהצגה או בכתיבה (נראה כאילו המלאך מדבר והגר אינה מתרצה, ורק אחרי הדיבור האחרון הגר נרגעת).

נתמקד בדבריו האחרונים של המלאך וננסה להבין מדוע הם הרגיעו את הגר:

 • במה ההבטחה על הולדת ישמעאל שונה מההבטחה הקודמת על המשך הזרע? (אפשר לומר כי הברכה הקודמת כוונה לעתיד, ואילו כאן זו הבטחה על ההווה שיכולה לתת משמעות וכוח לחזור ולעמוד בעינוי של שרי. שימו לב שהבטחה מופשטת על עתיד הזרע אינה מרצה את הגר, רק הברכה על בנה שעתיד להיוולד מרצה אותה)
 • "פֶּרֶא אָדָם" (פסוק יב) – מה פירוש הביטוי? האם זו ברכה או קללה? (נכתוב את השאלה על הלוח. נשמע אסוציאציות מהתלמידים, נכתוב אותן על הלוח ונדון על כל אסוציאציה אם היא חיובית או שלילית)
 • מהו פרא (ראו קישור לערך גם בממערך השיעור)? (ישמעאל יהיה אדם שמתנהל באופן חופשי כפרא. רוב הפרשנים רואים בכינוי פרא גם כוונה לשימוש בכוח הזרוע. יש מהפרשנים – למשל הבכור שור – שרואים בכינוי הזה לא אמירה שיפוטית על ישמעאל אלא תיאור מצב) 

נסכם בחזרה לשאלת הדריכה:

 • הפסוקים מתחילים בבריחתה של הגר, ומסיימים בחזרתה לבית אברם ובהולדת ישמעאל, מה גרם להגר לשוב ולהסכים להתענות? (התקווה שלבנה יהיה עתיד טוב יותר בעקבות ההבטחה שישמעאל יהיה אדם חופשי)

מבט לחיים

כשהגר מלאה תקווה היא מצליחה לעמוד בקושי שעומד מולה.

 • למה התקווה נותנת כוח?

אפשר להרחיב את הדיון ולהזכיר משפט של ניטשה שהפך למרכזי בהגותו של ויקטור פרנקל:
"מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה – יוכל לשאת כמעט כל איך".

 • מדוע, לדעתכם, אדם מוכן לסבול ולספוג דברים קשים בהווה בעבור הילדים שלו?
 • האם אתם הייתם מוכנים לעשות זאת גם?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: בשיעור עסקנו במפגש בין הגר למלאך לאחר שהגר בורחת משרי גבירתה. עמדנו על שלושת האמירות של המלאך: הדרישה לשוב לבית שרי, הבטחת ריבוי הזרע וההבטחה שמרצה את הגר – הולדת ישמעאל והיותו איש חופשי. דנו בביטוי 'פרא אדם' הנתפס כיום כשלילי, וראינו כיצד הוא מופיע בהקשר התנ"כי שלו.
מיומנויות: קריאה צמודה, חזרה על מילים, השלמת פערים.
מתודות: ניתוח המנון, דיון בביטוי בהקשר תנכ"י ועכשווי.

אפשר עוד...
 • אפשר להשוות את דברי המלאך "אֵי מִזֶּה בָאת, וְאָנָה תֵלֵכִי?" למשנה באבות פרק ג משנה א: "דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". גם במשנה השאלה אינה בקשה לתיאור מקום, אלא תיאור של תהליך ומסע, שאלה על מהות הדרך.
 • אפשר לנתח ניתוח תרבותי של המושג 'פרא אציל' – מושג שבמאה ה-18 היה מקובל וייצג השקפה רומנטית על חברות שבטיות שמחוברות לטבע ולאנושיות בלי שהתרבות פגמה וקלקלה אותם. במאה ה-20 נתפס הביטוי משקף התנשאות וגזענות.
 • מאמר 'הגר – משפחה לגבירה' מאת ד"ר פנינה גלפז-פלר, מאתר הספרייה הווירטואלית של מט"ח, פורסם ב-2006.
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
התקווה
'התקווה' מאת נפתלי הרץ אימבר מדוע התקווה חשובה כל כך לדעתכם? איך היא מחזיקה אלפיים...
התקווה

'התקווה' מאת נפתלי הרץ אימבר

 • מדוע התקווה חשובה כל כך לדעתכם?
 • איך היא מחזיקה אלפיים שנה?

 

יצירה פוביסטית
יצירה פוביסטית מייצגת של מוריס דה ולאמנק, נהר הסיין בצ'אטו, 1906. פורסם בוויקיפדיה בשנת 2015....
יצירה פוביסטית

יצירה פוביסטית מייצגת של מוריס דה ולאמנק, נהר הסיין בצ'אטו, 1906. פורסם בוויקיפדיה בשנת 2015. מקור: מוזיאון מטרופולין.

נשאל את התלמידים:

 • האם לדעתכם הכינוי 'פרא' הוא חיובי או שלילי? מה טוב ומה רע בפרא?
דפי עבודה והעשרה לשיעור
דפי עבודה והעשרה לשיעור
פרא
פרא- ערך ויקיפדיה. פרא הוא חמור בר שאי אפשר לאלפו. מה אפשר ללמוד מכאן על...
פרא

פרא- ערך ויקיפדיה.

פרא הוא חמור בר שאי אפשר לאלפו.

 • מה אפשר ללמוד מכאן על הברכה לישמעאל?
אחים של שעטנז
"…'דָּרְשָׁה צֶמֶר וּפִשְׁתִּים' (משלי לא, יג) בין יצחק לישמעאל שאמרה 'גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזּאת וְאֶת בְּנָהּ…'...
אחים של שעטנז
"...וַתְּעַנֶּהָ שָׂרַי וַתִּבְרַח מִפָּנֶיהָ." (פסוק ו)

מעבדה לשעטנז, ירושלים 2011, צילום: צביה, מתוך ויקישיתוף

לקריאת המדרש

"…'דָּרְשָׁה צֶמֶר וּפִשְׁתִּים' (משלי לא, יג) בין יצחק לישמעאל שאמרה 'גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזּאת וְאֶת בְּנָהּ…' "
(מדרש תנחומא, חיי שרה, פרק ד)

מבאר בעל דעת סופר:
וזה שאמר הקב"ה לאברהם 'כּל אֲשֶׁר תּאמַר אֵלֶיךָ שָרָה שְׁמַע בְּקלָהּ' לרוח הקודש שבה (מגילה יד ע"א), שאברהם היה טפל לשרה בנבואה, והיא ראתה יותר שלא יתהפך לטובה ובשום אופן לא יתחבר ליצחק, כמו כִּלְאַיִם שֶׁחוּט אחד של פשתן אם נתערב בצמר אינו בטל לעולם ונשאר בעינו ובאיסורו, כמו כן ישמעאל לא יעזוב דרכו.

(עקיבא סופר, דעת סופר על חמשה חומשי תורה, הוצאת מכון דעת סופר, ירושלים תשכ"ג, עמ' כז-כח)

 • מה מוסיף המדרש לסיפור שבפרק? האם הוא משנה את דעתכם על מַעֲשֶׂיהָ של שרה?
דמותו של ישמעאל במדרש ובפרשנות
  "והוא יהיה פרא אדם". ר' יוחנן אמר שהכל גדלין בישוב והוא גדל במדבר, ריש...
דמותו של ישמעאל במדרש ובפרשנות
"וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו יִשְׁכֹּן." (פסוק יב)

ג'ימס טיסו, ישמעאל (" וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת-הַנַּעַר, וַיִּגְדָּל; וַיֵּשֶׁב, בַּמִּדְבָּר, וַיְהִי, רֹבֶה קַשָּׁת" , בראשית כא, 20), צבע מים, 1902 בערך. מתוך ויקישיתוף

 

"והוא יהיה פרא אדם". ר' יוחנן אמר שהכל גדלין בישוב והוא גדל במדבר, ריש לקיש אמר פרא אדם ודאי שהכל בוזזין ממון והוא בוזז נפשות, ידו בכל ויד כל בו [קרי בי' כַּלְבּוֹ] ידו ויד כלבו שוות מה כלבו אוכל נבלות אף הוא אוכל נבלות.

(ילקוט שמעוני, פרשת לך-לך, רמ"ז, סימן ע"ט)

 • איזו דמות של ישמעאל מציגים הדוברים במדרש? מה מניע את הדוברים להוסיף זאת על הפסוקים?
"...יִשְׁפֹּט ה' בֵּינִי וּבֵינֶיךָ."
שרה דורשת צדק. נכון, היא זו שבמו ידיה הכניסה את הגר לביתה. אך ההיריון של...
"...יִשְׁפֹּט ה' בֵּינִי וּבֵינֶיךָ."
"וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם חֲמָסִי עָלֶיךָ אָנֹכִי נָתַתִּי שִׁפְחָתִי בְּחֵיקֶךָ וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וָאֵקַל בְּעֵינֶיהָ, יִשְׁפֹּט ה' בֵּינִי וּבֵינֶיךָ." (פסוק ה)

Sebastian Duda / Shutterstock.com

שרה דורשת צדק. נכון, היא זו שבמו ידיה הכניסה את הגר לביתה. אך ההיריון של הגר והפיחות שחשה שרה במעמדה שלה, מביאים אותה לפנות בחריפות לאברהם ולומר "חֲמָסִי עָלֶיךָ" (כאן חָמָס לא במשמעות של גזל, אלא תחושה של חוסר צדק).

להמשך קריאה

שרה מבקשת לא פחות מעזרה מה' ודין שמיים. אפשר להרגיש מבין המילים את הזעקה לצדק שהיא חשה שנגזל ממנה. היא פונה לאלוהים, במחשבה שהתערבותו בסיטואציה תביא לבחינה של הטענות בצורה אובייקטיבית יותר.
דרך אגב, דוד השתמש בלשון זהה – "יִשְׁפֹּט יְהוָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ" (שמואל א פרק כד, יב) – כשברח משאול המלך.
היום הכוונה בביטוי – הזמנה של גורם שלישי להכריע במקרה.

 • שרה מאשימה את אברהם במצב. האם הוא אשם לדעתכם ובמה?
פרא אדם
המלאך מבשר להגר שבנה ישמעאל יהיה "פֶּרֶא אָדָם…" מעניין לדעת שאף על פי שבשפה שלנו...
פרא אדם
"וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו יִשְׁכֹּן." (פסוק יב)

בנימין וסט, מותו של הגנרל וולף, 1770, שמן על קנבס. מאוסף הגלריה הלאומית של קנדה. מתוך ויקיפדיה העברית

המלאך מבשר להגר שבנה ישמעאל יהיה "פֶּרֶא אָדָם…"

להמשך קריאה

מעניין לדעת שאף על פי שבשפה שלנו היום שני הביטויים הללו שליליים, לפי פירושים רבים המשמעות המקורית שלהם הייתה חיובית דווקא. ישמעאל יהיה חזק, חופשי ושולט.

 • בניגוד לפֶּרֶא אָדָם עומד האַבִּירִי, האָדִיב, הגֶ'נְטֶלְמֶן, המְנֻמָּס, התַּרְבּוּתִי. מי ממונה בחברה להגדיר מה נחשב פראי ומה תרבותי? האם אלה הגדרות מוחלטות או תלויות בעיני המתבונן?
הגר בצילום
    בתצלום "הגר" של הצלם עדי נס אנו רואים אישה יושבת בחדר מדרגות, מבטה...
הגר בצילום
"...שִׁפְחָה מִצְרִית וּשְׁמָהּ הָגָר." (פסוק א)

דורותיאה לאנג, אם נודדת, 1936, תצלום Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA/OWI Collection [LC-DIG-fsa-8b29516]

עדי נס, הגר, 2005, תצלום מתוך סדרת "ציורי התנ"ך". © עדי נס

 

 

בתצלום "הגר" של הצלם עדי נס אנו רואים אישה יושבת בחדר מדרגות, מבטה פונה הצידה ומצביע על כך שהיא חשה תלישוּת, נרדפוּת.

להמשך קריאה

אם מתעמקים בתצלום מגלים עוד ועוד פרטים המצביעים על מציאות חייה של הדמות: לכלוך מתחת לציפורניים, שוליים קרועים של בגד, כתמים על עור הפנים. איננו יודעים מי הדמות, אך אנו מזהים שזו אחת מאותן נשים שאנו עוברים על פניהן ברחוב ומעדיפים שלא להתבונן, כדי לא לעמוד פנים אל פנים מול המציאות החברתית הקשה שאנו חיים בתוכה.
שמו של התצלום נותן מִשְׁנֶה תוקף לתחושת התלישוּת של הדמות. הדמות הנשית הופכת להיות המקבילה העכשווית של הגר המקראית – המגורשת, העזובה, הבודדה.
אך לא רק למציאות המקראית העגומה מפנה התצלום אלא גם לתקופה היסטורית אחרת – למציאות חייהם של העניים, המהגרים והרעבים בתקופת השפל הכלכלי בארצות הברית בשנות ה-30 של המאה ה-20, מציאות חיים שתועדה על ידי הצלמת הנודעת דורותיאה לאנג. הדמות המפנה את ראשה ואת מבטה הצידה, היד המורמת ונוגעת בפנים, הישיבה השפופה, מצטטים את אחד התצלומים המפורסמים של דורותיאה לאנג, אם לא המפורסם שבהם, "אם נודדת".

ענת בסר, "אומנות במקרא", הספרייה הווירטואלית של מטח

 • איזה רגע בחייה של הגר מוצג בתמונה של עדי נס? נסו לבסס דעתכם על פרטים בתמונה ובפרק.
ותברח מפניה
פטר פאול רובנס (1640-1577) – צייר פלמי שסגנונו זכה לתהילה בין-לאומית והשפיע על אומנים רבים....
ותברח מפניה
"וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל שָׂרַי הִנֵּה שִׁפְחָתֵךְ בְּיָדֵךְ עֲשִׂי לָהּ הַטּוֹב בְּעֵינָיִךְ וַתְּעַנֶּהָ שָׂרַי וַתִּבְרַח מִפָּנֶיהָ." (פסוק ו)

פיטר פאול רובנס, הגר עוזבת את ביתו של אברהם, 1617-161, שמן על פנל. מאוסף מוזיאון הרמיטז'. מתוך ויקישיתוף

פטר פאול רובנס (1640-1577) – צייר פלמי שסגנונו זכה לתהילה בין-לאומית והשפיע על אומנים רבים. רובנס יצר אומנות חיה.

להמשך קריאה

בהרבה מיצירותיו עסק בנושאים הלקוחים מהתנ"ך ומהמיתולוגיה היוונית. בציור "הגר עוזבת את ביתו של אברהם" נראים שתי נשים, גבר וכלב. שתי הנשים עומדות מחוץ לבית, והגבר נמצא בתוכו. אישה אחת ללא כיסוי ראש ונראית הָרָה, השנייה בכיסוי ראש מרימה את ידה. הנוף ומזג האוויר אירופיים משהו. נראה שהעיניים של הדמויות מספרות את הסיפור כולו.

 • התייחסו לכל דמות ודמות בתמונה – כיצד בחר האומן להציגן?
דרך שׁוּר - הדרך למצרים
את המונח "דרך שׁוּר" יש לפרש "הדרך המובילה אל שׁוּר", משום שבלשון המקרא הדרך נושאת...
דרך שׁוּר - הדרך למצרים
"וַיִּמְצָאָהּ מַלְאַךְ ה' עַל עֵין הַמַּיִם בַּמִּדְבָּר, עַל הָעַיִן בְּדֶרֶךְ שׁוּר." (פסוק ז)

כל הזכויות ב"עולם התנ"ך" שייכות לד"ר יהודה עתי

את המונח "דרך שׁוּר" יש לפרש "הדרך המובילה אל שׁוּר", משום שבלשון המקרא הדרך נושאת את שם היעד.

להמשך קריאה

עדויות לכך נוכל למצוא גם היום, למשל רחוב יפו בירושלים המוביל לכיוון העיר יפו.
פירושה של המילה "שׁוּר" בארמית ובעברית מקראית הוא – חוֹמָה, ומכאן ההשערה ששמו של המדבר ממזרח למצרים נקרא על שם "החומה" – שרשרת המצודות והמבצרים שהגנו על גבולה המזרחי של מצרים.

על פי: משה ויינפלד (עורך) עולם התנ"ך – בראשית, 2002, עמ' 115. © כל הזכויות שמורות להוצאת דברי הימים.

 • לפי ההסבר, לאן תכננה הגר להגיע? ומה אפשר להניח מכך?
שִׁפְחָה
שִׁפְחָה/אָמָה הִיא אִשָׁה מְשׁוּעְבֶּדֶת, מְשָׁרֶתֶת. הַמִקְרָא מַבְחִין בֵּין מְשָׁרֶתֶת עִבְרִייָה לְבֵין מְשָׁרֶתֶת נוֹכְרִייָה. לפעמים יֵשׁ...
שִׁפְחָה
"וְשָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם לֹא יָלְדָה לוֹ, וְלָהּ שִׁפְחָה מִצְרִית וּשְׁמָהּ הָגָר." (פסוק א)

כל הזכויות ב"עולם התנ"ך" שייכות לד"ר יהודה עתי

שִׁפְחָה/אָמָה הִיא אִשָׁה מְשׁוּעְבֶּדֶת, מְשָׁרֶתֶת. הַמִקְרָא מַבְחִין בֵּין מְשָׁרֶתֶת עִבְרִייָה לְבֵין מְשָׁרֶתֶת נוֹכְרִייָה. לפעמים יֵשׁ הֶבְדֵל בַּמִילָה: אָמָה הִיא עִבְרִייָה, וְשִׁפְחָה הִיא נוֹכְרִייָה.

להמשך קריאה

אָמָה עִבְרִייָה קִיבְּלָה הֲגַנָה וּזְכוּיוֹת רַבּוֹת. עַל פִּי "דִינֵי אָמָה עִבְרִייָה" (שמות כא, ז-יא), אִם  אָב מוֹכֵר אֶת בִּתוֹ הַנַעֲרָה לְאָמָה, הַקוֹנֶה חַיָיב (אוֹ בְּנוֹ שֶׁל הַקוֹנֶה) לָשֵׂאת אוֹתָה לְאִישָׁה, וְאָסוּר לוֹ לִמְכּוֹר אוֹתָה אוֹ לָתֵת אוֹתָה לְאִישָׁה לְמִישֶׁהוּ אַחֵר. הַקוֹנֶה חַיָיב לְסַפֵּק אֶת צְרָכֶיהָ, וְאִם לֹא עָשָׂה זֹאת – הִיא יוֹצֵאת לַחוֹפְשִׁי בְּלִי לַשָׁלֵם לַאֲדוֹנֶיהָ פִּיצוּי כָּלְשֶׁהוּ: "וְיָצְאָה חִנָּם אֵין כָּסֶף" (שמות כא, יא). עַל פִּי "חוֹק הָעֶבֶד" (דברים טו, יב-יח), אָמָה עִבְרִייָה מוּשְׁוֵוית לְעֶבֶד עִבְרִי: כָּמוֹהוּ הִיא יוֹצֵאת לַחוֹפְשִׁי בַּשָׁנָה הַשְׁבִיעִית לְעַבְדוּתָה, וְהִיא מְקַבֶּלֶת גַם מַעֲנַק שִׁחְרוּר. שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית (נוֹכְרִייָה) קִיבְּלָה מְעַט מְאוֹד זְכוּיוֹת, כְּמוֹ עֶבֶד נוֹכְרִי – "עֶבֶד כְּנַעֲנִי". עִם זֹאת, הַתוֹרָה מַגִינָה עָלֶיהָ מִנִיצוּל מִינִי. "שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת" (ויקרא יט, כ-כב). © כל הזכויות שמורות לגשר מפעלים חינוכיים.

 • לְפִי הַקֶטַע, הַאִם זְכוּיוֹתֶיהָ שֶׁל הָגָר הוּפְרוּ?
הגבירה והגברת
  האדון והגברת לקחו להם שפחה. כך מתוארים לנו בפרק יחסים ריאליים במשפחה על רקע...
הגבירה והגברת
"וַיֹּאמַר הָגָר שִׁפְחַת שָׂרַי אֵי מִזֶּה בָאת וְאָנָה תֵלֵכִי, וַתֹּאמֶר מִפְּנֵי שָׂרַי גְּבִרְתִּי אָנֹכִי בֹּרַחַת." (פסוק ח)

חַרְפּוּשִׁית הנושאת את התואר המלכותי "גבירה, אלה מושלמת" וסימן "כָּא", כנראה בזיקה למלכה חַתשפּסוּת צילום: מוזיאון ישראל, ירושלים

עגילים דמויי סהר, זהב, תל אל-עג'ול, ברונזה תיכונה ב- ברונזה מאוחרת. צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות העתיקות

 

האדון והגברת לקחו להם שפחה. כך מתוארים לנו בפרק יחסים ריאליים במשפחה על רקע נישואי האדון עם האמה וקנאת אשתו.

להמשך קריאה

זוהי מעין הצצה על הווי החיים מהמחצית הראשונה של האלף השני לפני הספירה.
גם שמה של שרה מעיד על מעמדה ומשמעו: "גבירה", מהשורש שׂר"ר.

 • האם בסיפור שלנו מדובר במאבק בין שתי נשים על בן זוג משותף או במאבק מעמדות בין גבירה לשפחה?
הגר של השחקנית גילה אלמגור
השחקנית גילה אלמגור בחרה, מכל הדמויות המקראיות, לספר על הגר. הגר השפחה המגורשת, והגר הבת...
הגר של השחקנית גילה אלמגור
"וַתֵּלֶד הָגָר לְאַבְרָם בֵּן, וַיִּקְרָא אַבְרָם שֶׁם בְּנוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר יִשְׁמָעֵאל." (פסוק טו)

השחקנית גילה אלמגור בחרה, מכל הדמויות המקראיות, לספר על הגר. הגר השפחה המגורשת, והגר הבת שלה.

 • מדוע בחרה גילה אלמגור לתת לבתה דווקא את השם הגר?

קרדיט: הסרטון הופק ע"י נועם דמסקי עבור מקראנט

פרשנות באנימציה
כל התייחסות לפרק היא מעשה פרשנות
פרשנות באנימציה
"וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם הִנֵּה נָא עֲצָרַנִי ה' מִלֶּדֶת בֹּא נָא אֶל שִׁפְחָתִי אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה, וַיִּשְׁמַע אַבְרָם לְקוֹל שָׂרָי." (פסוק ב)

כל התייחסות לפרק היא מעשה פרשנות

 • צפו בתשומת לב בסרטון הקצר והכריעו: איזה נרטיב מוצג בו, של שרה או של הגר?

קרדיט: 929 סיכום שבועי- בראשית פרקים טז- כ. 929 תנך ביחד. פורסם בתאריך 14 בינו׳ 2015