סגור תצוגת כיתה
הפרק

"נָבִיא אָקִים לָהֶם מִקֶּרֶב אֲחֵיהֶם"

שיעור ראשון מתוך שניים
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

במהלך זה נרד לפשרו של תפקיד הנביא לפי דברים פרק יח, נסדר את הנביאים עד סוף ימי הנבואה, נעסוק במורכבות שחוו נביאים לאורך תקופת הנבואה כולה ובהבדלים הסגנוניים בין ספרי נביאים ראשונים ואחרונים. מתוך כך נדון ביחס העם לנביאים ולנבואתם ונבקש לרדת לפשרו.
המהלך כולל בתוכו כמה נושאים, אתם מוזמנים לקרוא אותו ולהתמקד במקצתם לפי ראות עיניכם.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – משחק התיאור:
נבקש שני מתנדבים. אחד יקבל ציור של פיקסו ויצטרך לתאר לאחר את הציור, המתנדב האחר צריך לצייר את מה שתיארו לו במלבן שנצייר על הלוח. הזוג יקבל ארבע דקות לתיאור וציור. בסוף התרגיל יראה המתווך את הציור לכיתה ונשווה ביניהם. נשאל את המתווך על תהליך התיווך:

 • האם קל לתווך?
 • מה קשה בתיווך?

בהמשך נקשר את הפעילות לתפקיד הנביאים כמתווכים.

הצעה שנייה – מהי האנלוגיה?
נכתוב על הלוח:

 1. גשר: גדות הנחל
 2. קו: נקודות מרוחקות זו מזו
 3. נביא: ________

נשאל:

 • מה עושה הגשר לגדות הנחל? (מחבר ביניהן)
 • מה עושה הקו לנקודות מרוחקות זו מזו? (מחבר גם הוא)
 • אם כך, בין מי למי מחבר הנביא לדעתכם? (בין העם לאלוהים)

הצעה שלישית – שאלה לאלוהים:
משימת כתיבה קצרה:

 • לו הייתם יכולים לשאול את אלוהים שאלה אחת ולקבל תשובה, מה הייתם שואלים?

לאחר שנאפשר שיתוף, נדבר על כך שאיננו יכולים היום להבין את המושג נבואה בישראל לעומקו, כי איננו מכירים מציאות של קשר ישיר עם אלוהים, אבל על כך נדבר בשיעורים הקרובים.

הזמנה לקריאה

מבוא:
נפתח בבקשה לפתוח את ראשי התיבות תנ"ך – תורה, נביאים, כתובים. נזכיר בקצרה מהם התורה והכתובים ונודיע שבמהלך הקרוב אנחנו עומדים להבין יותר את החלק שבתווך – הנביאים. חלק זה מחולק לשניים – נביאים ראשונים ואחרונים.

 • אילו נביאים כבר הכרנו בלימודי העבר? (הבולטים: אלישע, אליהו, שמואל, משה)

כל אלה (להוציא משה ששייך לתורה) שייכים לנביאים הראשונים, והיום נפתח בהקדמה לנביאים אחרונים.

חוק הנביא:
כדי להבין לעומק את ההבדל בין הנביאים הראשונים לנביאים האחרונים, עלינו להבין קודם את המשותף. לשם כך עלינו לעיין בספר דברים פרק יח פסוקים יג-יט בקטע מתוך חוק הנביא. נחלק לתלמידים את דף העבודה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור), נקרא יחד את הפסוקים המובאים בדף העבודה ונזכיר כי בספר דברים הדובר הוא משה, הוא מדבר אל העם לפני הכניסה לארץ ישראל ומזכיר להם אירועים בתולדותיהם ובהתפתחותם. לאחר מכן התלמידים יענו על השאלות בעבודה עצמית.

לאחר דף העבודה נסכם את הדברים יחד במליאה:

 • מהו תפקידו של הנביא? (תיווך בין העם לאלוהים)
 • בין אילו שני גורמים הוא קרוע? (העם ואלוהים – עליו לייצג כל פעם את האחד בפני האחר)
 • מהי המחויבות של העם מרגע שיש נביא? (להישמע לו)

נוסף על כך, אפשר לטעון, לפי פסוק טז, כי מי שיזמו את תפקיד הנבואה הם בני ישראל בהר סיני כשהיה להם קשה לתקשר עם אלוהים בעצמם והם חששו לחייהם. עד אז היו נביאים אבל הם היו בודדים, ועם ישראל טרם היה לעם. לפי פסוק טז אפשר לטעון כי מיסוד תפקיד הנביא בישראל כעם נעשה בעקבות בקשת העם בסיני.

נביא אמת ונביא שקר:
נקרין על הלוח את פסוקים כ-כב בהמשך הפרק ונדון בבעיה שהם מעלים:

 • איך אפשר לדעת מי באמת נביא?
 • האם כל אדם שקורא לעצמו נביא אכן מדבר בשם אלוהים?

נקרא את הפסוקים ונדון בפתרון שהם מציעים – לפי הקטע נביא שנבואתו מתקיימת הוא נביא אמת ונביא שנבואתו אינה מתקיימת הוא נביא שקר.

*בכיתות מתקדמות ומצטיינות אפשר לדון בבעיות שבקריטריון בדברים, ולהביא גם את הקריטריון שמציג ירמיהו בעימות הפומבי עם חנניה בן עזור (ירמיהו פרק כח פסוקים ז-ט) שאותו נפגוש בהמשך בקשר לבדידותם של הנביאים.

סוגי נבואה:
נכתוב על הלוח את סוגי הנבואה: נבואות תוכחה, נבואות נחמה, נבואות על אירועים אישיים.
נעבור על סוגי הנבואה יחד וננתח אותן:

 • מהי תוכחה?
 • מהי נחמה?
 • על אילו אירועים אישיים אולי ניבאו?

נשאל:

 • מהי המטרה של כל אחד מסוגי הנבואה? (לשנות את דרכי העם, לעודד את רוחם בימים קשים, לבשר על אירועים אישיים שעתידים להשפיע במישור הלאומי)
 • האם אתם מצליחים להיזכר בנביאים שלמדנו עליהם שניבאו נבואה המשתייכת לאחד מסוגי הנבואות?

חשוב לציין שאפשר למצוא בצורה זו או אחרת את כל סוגי הנבואה גם בנביאים אחרונים וגם בראשונים.

סדר:
נבקש מהתלמידים שיש להם תנ"ך מלא של הוצאת קורן לפתוח בשער נביאים ולקרוא לנו בקול את רשימת הספרים הנתונה שם.
נכתוב אותם על הלוח: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר.

לחלופין, אפשר לתת להם למלא באופן עצמאי את דף העבודה (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור). נסמן קו בין מלכים לישעיהו. בכל הספרים האלו קיימים נביאים, אבל יש הבדל בין ספרי נביאים ראשונים וספרי נביאים אחרונים. חשוב להדגיש שאף על פי שכל ספרי הנביאים עוסקים בנביאים בדרך זו או אחרת, ספרי הנביאים הראשונים מביאים בעיקר את קורותיהם ופועלם ואילו האחרונים מביאים בעיקר את הנבואות שנשאו בפני העם.

בדידותם של הנביאים:
נבקש מהתלמידים לפתוח בירמיהו פרק לח פסוקים א-ד. נקרא יחד את הפסוקים המתארים את ההאשמה שבעקבותיה מושלך ירמיהו לבור, נסביר בעל פה במקומות הדורשים הסבר ("הַכַּשְׂדִּים" – בבלים, ירמיהו אומר שמי שיצא אל הבבלים וייכנע יישאר בחיים). נשאל את התלמידים:

 • מדוע מאשימים את ירמיהו שאינו דורש שלום לעם?
 • האם זה המקום הראשון שבו אנחנו פוגשים נביא שמנסים להביא למותו? (לא, בכיתה ח התלמידים למדו במלכים פרק יט על אליהו שברח למדבר מפחד איזבל, שהרגה רבים מנביאי אלוהים, ושאחאב רדף אותו בעקבות גזרת הבצורת)
 • מה מכעיס את העם בנבואתו של ירמיהו? מדוע קשה לשמוע אותה?
 • מה היה קשה בנבואתו של אליהו? (שתיהן גזרות, שתיהן מתארות עתיד נורא ואיום הקרב ובא, עתיד שלא נעים לחשוב על ההתמודדות אתו. מלבד זה, את שניהם אפשר להאשים בגרימת נזק – אליהו בבצורת וירמיהו בכך שהוא מחליש את העם נגד בבל)

נקרא את פרק כח פסוקים ז-ח בירמיהו ונשאל את התלמידים:

 • מה מאפיין הרבה מהנבואות? (מתארות אסונות שעלולות להתחולל)
 • מדוע הן מתאפיינות בכך? (מטרת הנביאים לחולל שינוי. אם העם יבין את האסון המתקרב, אולי יחזרו בתשובה והאסון יימנע)

חשוב לציין שישנן גם נבואות נחמה, וגם הן נבואות מפי אלוהים, אלא שבדרך כלל מטרתן היא לעתיד.
נשאל:

 • לאור מה שלמדנו על אופי הנבואות ועל היחס לנביא, האם זו נעים להיות נביא? מדוע?

נבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות ולנסח "כתב תמיכה בנביא" שאותו יישאו כל הנביאים, הראשונים והאחרונים, ובו יסבירו מדוע אין לפגוע בנביא למרות דבריו הקשים (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

מבט לחיים

ראינו שתפקיד הנביאים היה להיות מתווכים בין אלוהים לעם, ושתפקיד זה לא היה קל ולעיתים קרובות מסוכן. ראינו שהנבואה בישראל נמשכה מאות שנים.
נקרא את הכתוב בדף העבודה על מלכים ב פרק יז פסוקים יג-יד בפרק העוסק בחורבנה של ממלכת ישראל (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: עיינו בחוק הנביא, סידרנו את סדר הנביאים וזמניהם עד סוף הנבואה בישראל. ראינו שהקושי בנבואה ליווה את הנביאים לאורך התקופה כולה, ועסקנו בהתמודדות עם הקשיית העורף.
מיומנויות: התמודדות עצמאית עם טקסט, פרשן מסורתי, זיהוי מאפיינים וייעוד של טקסט מקראי.
מתודות: דפי עבודה, איתור המשותף בין מקורות, זיהוי מאפייניו של מקור.

אפשר עוד...

נביאי הכתב:
עוד לפני שניכנס להבדל בין הנביאים עצמם, נתייחס להבדל באופן שבו התנ"ך מביא לנו אותם. יש הבדל חשוב מאוד בין רוב ספרי הנביאים הראשונים לרוב ספרי הנביאים האחרונים.
נבקש מהתלמידים לפתוח בשמואל א פרק א פסוקים א-ג ולענות על השאלה (אפשר בעל פה במליאה ואפשר בעבודת כיתה קצרה. אם בוחרים בעבודת כיתה כדאי להביא את שני המקורות יחד):

 • מה יש לנו כאן – דבר אלוהים או סיפור? נמקו את תשובתכם. (ראשית סיפור הקדשתו של שמואל, מצב היחסים במשפחתו – לא מסר אלוהי, אלא סיפור)

כך אנחנו מכירים נביא חדש ברוב הנביאים הראשונים – באמצעות סיפור, באמצעות נסיבות. לא תמיד מלידה, אבל מה קרה לו כנביא, מה השפעת דבריו על חייו.
לאחר מכן נבקש שיפתחו בישעיהו פרק א פסוקים א-ג ונשאל שוב:

 • מה יש לנו כאן – דבר אלוהים או סיפור? נמקו את תשובתכם. (נבואתו של ישעיהו, מסר אלוהי מפורש, בלי הקדמות סיפוריות)

כך אנחנו מכירים נביא חדש ברוב הנביאים האחרונים – בלי הקדמות סיפוריות, בלי להיכנס לעומק סיפור חייו והשפעות הנבואה עליהן.

אפשר לקבוע בהכללה שספרי הנביאים הראשונים סיפוריים יותר וספרי הנביאים האחרונים עיוניים יותר – סיפורי הנביאים, ניסיהם ודרכיהם לעומת מסריו של אלוהים שאותם העבירו. משום כך נקראים נביאים אחרונים גם בשם נביאי הכתב כי נבואותיהם נכתבו כמו שהן ולא כמובאות מתוכן בתוך סיפור תולדותיהם. אבל למרות זאת – הנביאים הם נביאים וההתמודדות עם התפקיד קשה תמיד.

 • מי הראשון בספרי הנביאים הראשונים? (יהושע, שניבא והנהיג בזמן כיבוש הארץ)
 • מי האחרון? (מלאכי, שניבא בתקופה שבה נבנה בית שני)

לאחר מכן פסקה הנבואה מישראל ואין בנמצא עוד נביאים. מדובר בכמה מאות שנים של נבואה:

 • מה השתנה בדרך?
 • מדוע פסקה הנבואה?

בדף העבודה מובאות כמה תשובות מפורסמות לשימוש בכיתה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

הנבואה בציר הזמן של עם ישראל:
בכיתות מתקדמות אפשר להרחיב על תפקידם של הנביאים באתגר שהיה בדורם – כל נביא התמודד עם בעיות אחרות: יהושע – עם כיבוש הארץ, שמואל – מול האתגר של העמדת מלך, עמוס – עם השחיתות המוסרית וחוסר היציבות בממלכת ישראל, ישעיהו – עם עלייתה של אשור, ירמיהו – עם דעיכתה של יהודה ועם חורבנה בידי בבל, יחזקאל – עם הגלות, חגי, זכריה ומלאכי – עם אתגרי השיבה ארצה.

מתוך העיסוק הזה אפשר להרחיב בקו הגבול התוחם את הנבואה, שלושת הנביאים האחרונים, ולעיין בדבריו האחרונים של מלאכי בפרק ג פסוקים כב-כד.

נקודות לדיון בפסוקים אלו:

 • האם לפי פסוקים כג-כד אובדנה של הנבואה הוא סופי?
 • מה יהיה תפקידו של הנביא העתידי?
 • האם תפקידו דומה לדעתכם לתפקידם של הנביאים שעליהם למדנו עד כה?
 • שאלת בונוס: האם תפקידו של אליהו לפי הפסוקים דומה להתנהלותו בחייו, כפי שאנחנו מכירים אותה?

איך אדם נעשה נביא?
אפשר להציג את הקריטריונים שמציע הרמב"ם לבחירתו של נביא.

 • מה נדרש לדעת הרמב"ם כדי להפוך לנביא?
 • האם אדם יכול להכשיר את עצמו לנבואה?

אפשר להשתמש בחומר למחשבה שמספק הרב שרלו על עניין בני הנביאים בשיעורו.
בהמשך, בגוף היחידות על נביאים אחרים, נעסוק בעניין ההקדשה לנבואה.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
ציור של פבלו פיקסו
פבלו פיקאסו, 1913-14, ראש, נייר צבעוני מודבק, גואש ופחם על קרטון, 43.5 x 33 ס"מ,...
ציור של פבלו פיקסו

פבלו פיקאסו, 1913-14, ראש, נייר צבעוני מודבק, גואש ופחם על קרטון, 43.5 x 33 ס"מ, הגלריה הלאומית הסקוטית לאמנות מודרנית, אדינבורו. מתוך ויקיפדיה

דפי עבודה והעשרה לשיעור
פסוקים כ-כב
כ אַךְ הַנָּבִיא אֲשֶׁר יָזִיד לְדַבֵּר דָּבָר בִּשְׁמִי אֵת אֲשֶׁר לֹא צִוִּיתִיו לְדַבֵּר, וַאֲשֶׁר יְדַבֵּר...
פסוקים כ-כב

כ אַךְ הַנָּבִיא אֲשֶׁר יָזִיד לְדַבֵּר דָּבָר בִּשְׁמִי אֵת אֲשֶׁר לֹא צִוִּיתִיו לְדַבֵּר, וַאֲשֶׁר יְדַבֵּר בְּשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים, וּמֵת הַנָּבִיא הַהוּא. כא וְכִי תֹאמַר בִּלְבָבֶךָ: 'אֵיכָה נֵדַע אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא דִבְּרוֹ ה'?' כב אֲשֶׁר יְדַבֵּר הַנָּבִיא בְּשֵׁם ה' וְלֹא יִהְיֶה הַדָּבָר, וְלֹא יָבֹא, הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר לֹא דִבְּרוֹ ה'. בְּזָדוֹן דִּבְּרוֹ הַנָּבִיא, לֹא תָגוּר מִמֶּנּוּ.

מלאכי פרק ג
כב זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל כָּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים. כג...
מלאכי פרק ג

כב זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל כָּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים. כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא. כד וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם, פֶּן אָבוֹא וְהִכֵּיתִי אֶת הָאָרֶץ חֵרֶם.

איך אדם נעשה נביא? – רמב"ם
מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול...
איך אדם נעשה נביא? – רמב"ם

מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה, גבור במדותיו, ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד. אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו, שלם בגופו כשיכנס לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד.

(רמב"ם, הלכות יסודי התורה ז א)