סגור תצוגת כיתה
הפרק

נאום הפרידה של שמואל

פרק יב

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

לאחר ששאול מוכתר שוב ומתקבל כמלך אהוד בקרב ישראל, פונה שמואל לשאת את נאום הפרישה שלו. הוא משביע את העם שנהג בטוהר ובניקיון כפיים בתקופת הנהגתו, מזהיר אותם לא לסטות מן התורה ולא לזנוח את ה' בעקבות מינוי המלך, ולסיום מוריד מטר מן השמיים, ביום חם בעת קציר חיטים, כדי לחדד את המסר. נעסוק ביחס המקרא למינוי מלך, במונרכיה לעומת דמוקרטיה, וביתרונות ובחסרונות של כל צורת שלטון.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה:
נראה לתלמידים בולים המתעדים את המלכה הבריטית אליזבת השנייה ביום הכתרתה.

 • האם הייתם רוצים שגם אצלנו יהיו מלך או מלכה, וטקס הכתרה מלכותי? למה?

נבקש מהתלמידים:

 • כתבו דף מיומנה של המלכה אליזבת ביום ההכתרה, והתייחסו לרגשותיה, לחששותיה ולתקוותיה לפני הטקס, במהלכו ואחריו.
 • תכננו אירוע הכתרה מלכותי: מה צריך להיות באירוע כזה? אילו דמויות צריכות להגיע? כיצד הטקס צריך להיראות? אילו דברים צריכים להיאמר?

אפשרות שנייה:
נדון עם התלמידים על ההבדל בין מלך לשופט. נשאל:

 • מה הייתה צורת השלטון הנהוגה בעם ישראל בתקופה שעליה אנחנו לומדים?

נעמוד על כך שאנו לומדים ביחידה על המעבר משלטון תחת שופטים לשלטון תחת מלך. נשאל:

 • מה ההבדל בין מלך לשופט? (מלך הוא קבוע, לכל עם ישראל, שופט מתחלף, מפציע רק כאשר יש צרות, ופועל באזור מסוים ובשבט מסוים. למלך יש סמכויות נרחבות יותר וכוח רב יותר מלשופט. המלוכה עוברת בירושה. ועוד)
 • מהם היתרונות והחסרונות של המלך ושל השופט? (למשל, השופט שולט רק על אזור אחד ולא על כל הארץ – חיסרון מבחינה לאומית, אך יתרון למי שלא חפץ במנהיגותו של השופט)
 • מה עדיף בעיניכם, ולמה?

הזמנה לקריאה

נקרא את הפרק בקריאה דמומה בכיתה או בזוגות. כמשימת הבנה, נחלק לתלמידים את הטבלה (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור). ננחה אותם למלא במהלך הקריאה את הפסוקים הרלוונטיים בכל חלק.

הבנה ומיומנות

לאחר הקריאה הראשונית ננחה את התלמידים לקרוא שוב את הפרק, וכעת למלא את בטבלה את המילים הקשות וההסברים של כל קטע. בכיתות מתקדמות אפשר להביא את הטבלה ללא טור הכותרות, ולהניח לתלמידים לתת כותרות משל עצמם.
נשאל:

 • מה מלמדת אותנו ההצהרה הפותחת לגבי שמואל? (שהוא היה מנהיג ישר ונקי, שלא לקח שוחד ולא ניצל את מעמדו)
 • איזה אות מביא שמואל וכיצד מגיב העם? (שמואל מביא גשם באמצע הקציר, כשהחיטה בשלה בשדות. הגשם מזיק לחיטה הבשלה, ולכן בני ישראל נבהלים ובוכים)
 • איזו תוכחה הוא מוכיח אותם? (שמואל יוצא באופן חריף נגד הבקשה של בני ישראל למינוי מלך, ומזהיר אותם שלא יעזבו את דרך ה')

העמקה

 • מדוע שמואל פותח בהצהרה על ניקיון כפיו, ולא אומר מיד את המסר האידיאולוגי שלו? (נראה שחשוב לשמואל להדגיש שלא קיבל שום טובות הנאה ממעמדו, ושההתנגדות שלו למינוי המלך היא רעיונית ואידיאולוגית בלבד)
 • מה מטרת הסקירה ההיסטורית של שמואל? (היא מובילה לרעיון שמבחינה מהותית דבר לא משתנה: אם העם לא ילך בדרך ה', הוא יוסיף להיענש גם אם יהיה לו מלך. אם ילך אחרי ה' – ייוושע מצרותיו גם ללא מלך)

נעמיק ביחס אל המלך בתנ"ך בעזרת דף עבודה (ראו גם פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור). אפשר להגדיר את העבודה כקבוצתית, ואז מומלץ לפזר בתחנות ברחבי הכיתה את המקורות שמופיעים בדף העבודה ואת השאלות הצמודות להם: קבוצות התלמידים יעברו בין התחנות ויעיינו במקורות בעזרת השאלות לפי הסדר.

מבט לחיים

נשאל את התלמידים על צורות שלטון:

 • מהי צורת השלטון הנוכחית במדינת ישראל? (דמוקרטיה)
 • איך קוראים לצורת השלטון שיש בה מלך? (מונרכיה)
 • מנו לפחות שני יתרונות ושני חסרונות של כל צורת שלטון. (למשל, בדמוקרטיה העם יכול לבחור. מצד שני, לא תמיד הבחירה נבונה ומושכלת. מבנה השלטון רעוע. במונרכיה יש הרבה יותר כוח לשלטון, לחיוב ולשלילה. ועוד)

לסיום נערוך דיון בכיתה: מהי צורת השלטון המועדפת עליכם, ולמה?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: בעקבות נאומו של שמואל על הסכנה הכרוכה במינוי המלך, עסקנו במלוכה, ביתרונותיה ובחסרונותיה, ובהשוואתה לצורות השלטון הנהוגות כיום.
מיומנויות: איתור מידע ומיונו בטבלה, השוואה בין מקורות וניתוחם, הערכה של צורות שלטון שונות.
מתודות: דפי עבודה, עבודה קבוצתית

אפשר עוד...
 • שחיתות שלטונית מול ניקיון כפיים:
  הרחבה והעמקה ספרותית והיסטורית בנאומו של שמואל, כולל השוואה בין משפט המלך בפרק ח לנאום הפרידה של שמואל בפרקנו, תמצאו במאמר "נאומו של שמואל בדבר 'משפט המלך'", מאת משה גרסיאל, באתר מקרא נט.
 • חוק המלך:
  עיון מעמיק יותר בחוק המלך בדברים ומשמעות הציוויים על המלך דרך המאמר "חוק המלך" מאת רוני מגידוב.
 • מטר בימי קציר חיטים:
  כדי ללמוד על האות שבוחר שמואל להביא לעם, אפשר לקרוא ניתוח של נאום שמואל וכן התייחסות למטר שמגיע דווקא בזמן הקציר במאמר "פרידת שמואל מהעם" מאת הרב אמנון בזק.
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
בולי הכתרת המלכה אליזבת
בולי הכתרת המלכה אליזבת

By Moroz Yurii, shutterstock.com

shutterstock.com By chrisdorney

ענו על השאלה:

 • האם הייתם רוצים שגם אצלנו יהיה מלך או מלכה, וטקס הכתרה מלכותי? למה?
דפי עבודה והעשרה לשיעור
עונש מיידי
אמר רב יהודה אמר רב: מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו. שנאמר: (שמואל...
עונש מיידי
"וּבְנֵי בְלִיַּעַל אָמְרוּ מַה יֹּשִׁעֵנוּ זֶה וַיִּבְזֻהוּ וְלֹא הֵבִיאוּ לוֹ מִנְחָה, וַיְהִי כְּמַחֲרִישׁ." (י, כז)

איור: מיכל בן חמו. מתוך אתר 929

אמר רב יהודה אמר רב: מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו. שנאמר: (שמואל א י, כז) ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש וכתיב (שמואל א יא, א) ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד וגו'… תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כב עמוד ב
 • מה כוונת המדרש ב"מחל על כבודו"? על פי המדרש, מה המחיר המיידי על מעשיו של שאול?
הבעיה של שאול - מושלם מדי
"בן שנה שאול במלכו" (שמ"א יג, א) אמר רב הונא: כבן שנה- שלא טעם טעם...
הבעיה של שאול - מושלם מדי
"וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל כָּל הָעָם הַרְאִיתֶם אֲשֶׁר בָּחַר בּוֹ ה' כִּי אֵין כָּמֹהוּ בְּכָל הָעָם, וַיָּרִעוּ כָל הָעָם וַיֹּאמְרוּ יְחִי הַמֶּלֶךְ." (י, כד)

שמואל מושח את שאול' , אמן לא ידוע ,1873. מתוך: Charles Foster, "The story of the Bible from Genesis to Revelation…", 1873

"בן שנה שאול במלכו" (שמ"א יג, א) אמר רב הונא: כבן שנה- שלא טעם טעם חטא. אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בה שום דופי, שאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: אין מעמידין פרנס על הצִבּוּר אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו חזור לאחוריך. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כב עמוד ב
 • מה החיסרון של שאול על פי המדרש? נסו להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי המדרש.
וַעֲשִׂיתֶם לָּנוּ כְּכָל הַטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם
הסיפור מתחיל הרחק מכאן, ביבש גלעד בעבר הירדן המזרחי. נחש מלך עמון מאיים עליה במלחמה,...
וַעֲשִׂיתֶם לָּנוּ כְּכָל הַטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם
"וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי יָבֵישׁ מָחָר נֵצֵא אֲלֵיכֶם וַעֲשִׂיתֶם לָּנוּ כְּכָל הַטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם." (יא, י)

Olga_Angelloz / Shutterstock.com

מיקום העיר יבש גלעד. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן. © מטח

הסיפור מתחיל הרחק מכאן, ביבש גלעד בעבר הירדן המזרחי.

להמשך קריאה

נחש מלך עמון מאיים עליה במלחמה, ואנשי יבש גלעד מבקשים להמיר את החורבן הצפוי בשעבוד. אבל לנחש יש תנאים: "בְּזֹאת אֶכְרֹת לָכֶם בִּנְקוֹר לָכֶם כָּל עֵין יָמִין" (פסוק ב). הנהגת יבש גלעד מבקשת פסק זמן של שבעה ימים כדי לחפש מושיע, "וְאִם אֵין מוֹשִׁיעַ אֹתָנוּ וְיָצָאנוּ אֵלֶיךָ" (פסוק ג). אנשי יבש גלעד, שהתבשרו על העזרה שבדרך, מנסים למשוך עוד זמן, ויש בפסוק גם משחק מילים קטן: "וַעֲשִׂיתֶם לָּנוּ כְּכָל הַטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם". הומור מקראי שכזה. מתוך אתר מיזם 929

 • התבוננו במפה. היכן ממוקמת יבש גלעד ביחס לשאר שבטי ישראל?
 • מה מנסים יושבי יבש גלעד להרוויח בפנייתם לבני עמון: "מָחָר נֵצֵא אֲלֵיכֶם"?
כאיש אחד
אחרי תקופת השופטים השבטית, בני ישראל כולם מתאחדים בכוח ההנהגה של שאול. צרתם של אנשי...
כאיש אחד
"וַיִּקַּח צֶמֶד בָּקָר וַיְנַתְּחֵהוּ וַיְשַׁלַּח בְּכָל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל בְּיַד הַמַּלְאָכִים לֵאמֹר אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ יֹצֵא אַחֲרֵי שָׁאוּל וְאַחַר שְׁמוּאֵל כֹּה יֵעָשֶׂה לִבְקָרוֹ, וַיִּפֹּל פַּחַד ה' עַל הָעָם וַיֵּצְאוּ כְּאִישׁ אֶחָד." (יא, ז)

IhorZigor / Shutterstock. com

אחרי תקופת השופטים השבטית, בני ישראל כולם מתאחדים בכוח ההנהגה של שאול.

להמשך קריאה

צרתם של אנשי יבש גלעד, ובמיוחד איומו של שאול: "אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ יֹצֵא אַחֲרֵי שָׁאוּל וְאַחַר שְׁמוּאֵל כֹּה יֵעָשֶׂה לִבְקָרוֹ", מצליחים לרתום את העם ליציאה למלחמה בעמון. צבא חזק של 330,000 איש מצליח להכות בעמונים מכה מוחצת. הפעולה המהירה של שאול ואנשיו מכניעה ומפלגת את העמונים: "וַיָּפֻצוּ וְלֹא נִשְׁאֲרוּ בָם שְׁנַיִם יָחַד" (פסוק יא).

 • הביאו דוגמה משלכם לביטוי "כאיש אחד". שלבו את הביטוי במשפט.
שאול מושיע את אנשי יבש גלעד
  באיור הלקוח מתוך תנ"ך מורגן המאויר, אחת היצירות המרשימות של ימי הביניים, מתואר הקרב...
שאול מושיע את אנשי יבש גלעד
"...וַיָּבֹאוּ בְתוֹךְ הַמַּחֲנֶה בְּאַשְׁמֹרֶת הַבֹּקֶר וַיַּכּוּ אֶת עַמּוֹן עַד חֹם הַיּוֹם, וַיְהִי הַנִּשְׁאָרִים וַיָּפֻצוּ וְלֹא נִשְׁאֲרוּ בָם שְׁנַיִם יָחַד." (יא, יא)

שאול מושיע את אנשי יבש גלעד, מתוך תנ"ך מורגן (מייקובסקי) המאוייר (ידוע גם כ"התנ"ך הצלבני"), 1250 בערך. The Morgan Library & Museum, Purchased by J. P. Morgan, Jr., 1916 MS M.638 (fol. 23v

 

באיור הלקוח מתוך תנ"ך מורגן המאויר, אחת היצירות המרשימות של ימי הביניים, מתואר הקרב של שאול נגד נחש העמוני להצלת אנשי יבש גלעד.

להמשך קריאה

בחלק העליון של האיור נראה שאול המלך דוקר בחרבו את נחש העמוני, וזה האחרון מנסה לברוח משדה הקרב. ברקע חיילי עמון ואנשי שאול נלחמים זה בזה. בצד ימין למעלה נראים אנשי יבש גלעד בשער העיר, ממתינים לתוצאות הקרב. בחלקו התחתון הימני של האיור נראית המשיחה של שאול המלך לאחר הניצחון בקרב, ובחלק התחתון השמאלי נראה שאול מקריב מנחה לאל.

שימו לב לפרטי האיור: ללבוש, לכלי המלחמה ולתיאור העיר.

 • אילו פרטים שלא מופיעים בפרק מופיעים באיור?
 • כיצד תקופת ימי הביניים, שבה נעשה האיור, משתקפת באיור?
גבעת שאול
  עיר זו היתה מרכז ליישובי שבט בנימין וחרבה במלחמת שבטי ישראל בשבט בנימין, בעקבות...
גבעת שאול
"וַיָּבֹאוּ הַמַּלְאָכִים גִּבְעַת שָׁאוּל… וְהִנֵּה שָׁאוּל בָּא אַחֲרֵי הַבָּקָר מִן הַשָּׂדֶה..." (יא, ד-ה)

Lane-Poole, Stanley, "הגבעה" (תאלל אל פול), 1880. איור מתוך: Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, D. Appleton New York 1883. מתוך ויקשיתוף

 

עיר זו היתה מרכז ליישובי שבט בנימין וחרבה במלחמת שבטי ישראל בשבט בנימין, בעקבות ההתעללות של אנשי הגבעה בפילגש האורח (שופטים יט-כ).

להמשך קריאה

גבעה היא גבעת שאול, העיר המרכזית בין ערי בנימין ומקום מושבו של שאול המלך, מצויה על פי הזיהוי המקובל היום בתל אל פול – גבעה נישאה בצד הדרך הראשית המובילה מירושלים לשכם, כשישה ק"מ צפונית לירושלים.

משה גרסיאל ושמואל אברמסקי (עורכים), עולם התנ"ך – שמואל א, 1996-1993, עמ' 110. © כל הזכויות שמורות לדברי הימים – הוצאה לאור.

 • במקום הקרוי גבעה / גבעת שאול, התרחשו שני אירועים דרמטיים בקורות שבט בנימין. על אחד מהם קראנו בפרק, מהו האירוע השני? ובאיזו תקופה התרחש?
יבש גלעד
העיר יבש גלעד שכנה בעבר הירדן המזרחי, מול בית שאן, והייתה ממוקמת כנראה באזור ואדי...
יבש גלעד
"וַיַּעַל נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי וַיִּחַן עַל יָבֵישׁ גִּלְעָד..." (יא, א)

מפה של מלחמת יבש גלעד. כל הזכויות בעולם התנ"ך שייכות לד"ר יהודה עתי.

העיר יבש גלעד שכנה בעבר הירדן המזרחי, מול בית שאן, והייתה ממוקמת כנראה באזור ואדי יַבַּאס של ימינו, ששמו מעיד על קשר לשם המקראי "יבש".

להמשך קריאה

יבש גלעד ידועה מִפָּרָשַׁת פילגש בגבעה. לפי שופטים כא, ח-יד, לא הצטרפו בני עיר זו אל שאר שבטי ישראל למלחמתם בבני בנימין, ולכן נענשו יושביה בעונש חמור – בית ישראל היכו אותם לפי חרב, וארבע מאות בתולות מקרבם ניתנו לבני בנימין. הסיפור הזה ומקורות נוספים מעידים שתושבי יבש היו קרובים קרבת דם למשפחות בנימין. כפי שמסופר בשמואל א יא, שליחיהם של זקני יבש גלעד באו לגבעת שאול וביקשו משאול לחוש לעזרת עירם ולהצילה מידי נחש העמוני, ששם עליה מצור. שאול נענה לבקשתם. מסתבר שצרתם של אנשי יבש נגעה לליבם של שאול ובני בנימין. שאול אסף במהירות חַיִל רב, וספר את העם במקום ששמו בזק, שנמצא בקרבת מעברות הירדן. במשך הלילה עבר עם צבאו לגלעד, ובאשמורת הבוקר הפתיע את מחנה בני עמון שצרו על יבש ועד צהרי היום היכה אותם מכה ניצחת. כשנפלו שאול ובניו במלחמתם בפלשתים בהר הגלבוע, עשו עימהם אנשי יבש גלעד חסד אחרון והביאו אותם לקבורה ( שמואל א לא, יא-יג). על פי: בנימין מזר, אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו – ג: חבב – יתת, 1965, עמ' 459. © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק, ירושלים.

 • מה מוסיף קטע הטקסט על הקשר בין שאול לבין תושבי יבש גלעד?
קציר חיטים
  זמן קציר הביכורים, החל בתקופת הקיץ, וכן הזמן שבו מסיימים לאסוף את היבול, הם...
קציר חיטים
"הֲלוֹא קְצִיר חִטִּים הַיּוֹם אֶקְרָא אֶל ה' וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר, וּדְעוּ וּרְאוּ כִּי רָעַתְכֶם רַבָּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם בְּעֵינֵי ה' לִשְׁאוֹל לָכֶם מֶלֶךְ." (יב, יז)

חברי קיבוץ גבעת חיים מאוחד משתתפים בקציר בחג העומר, צולם בשנים 1935 עד שנת 1945. ארכיון גבעת חיים מאוחד, מתוך אתר פיקיויקי

קציר ציר חיטה בשדה של קיבוץ דביר, בנגב. צילום: יעקב סער, לע"מ

 

זמן קציר הביכורים, החל בתקופת הקיץ, וכן הזמן שבו מסיימים לאסוף את היבול, הם זמנים של שמחה לאיכר.

להמשך קריאה

במקרא שמחת הקציר היא דוגמה לשמחה גדולה, שכן בזמן זה האיכר מודה על פרי עמלו הרב.
וכיצד ייתכן גשם בתקופת קציר החיטים?
בפרק יב שמואל מזכיר שחובת הציות לאלוהים חלה גם על העם וגם על המלך. שמואל רוצה שהעם יבין שהוא בבעיה, ואומר: "הֲלוֹא קְצִיר חִטִּים הַיּוֹם אֶקְרָא אֶל ה' וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר וּדְעוּ וּרְאוּ כִּי רָעַתְכֶם רַבָּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם בְּעֵינֵי ה' לִשְׁאוֹל לָכֶם מֶלֶךְ" (פסוק יז). האות מתגשם, אלוהים אכן נותן קולות (כנראה בצורת רעמים) ומטר בתקופת הקיץ. העם נחרד מהמסר ומבקש מהנביא להתפלל בשבילו.

 • בתקופת הקציר החקלאי זוכה ליהנות מפרי עֲמָלוֹ. מה המשמעות של גשם בתקופה זו עבור החקלאי?
ברית
  במקרא ברית היא התחייבות בשבועה בין שני צדדים, ולה שני ביטויים מרכזיים: ברית בין...
ברית
"וַיַּעַל נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי וַיִּחַן עַל יָבֵישׁ גִּלְעָד וַיֹּאמְרוּ כָּל אַנְשֵׁי יָבֵישׁ אֶל נָחָשׁ כְּרָת לָנוּ בְרִית וְנַעַבְדֶךָּ." (יא, א)

מלך ישראל משתחווה בפני המלך שלמנאסר השלישי מאשור, האובליסק השחור של שלמנאסר השלישי מנמרוד (בסביבות שנת 827 לפנה"ס. מאוסף המוזיאון הבריטי (לונדון). צילום: Steven G. Johnson, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0

 

במקרא ברית היא התחייבות בשבועה בין שני צדדים, ולה שני ביטויים מרכזיים: ברית בין בני אדם, ובכלל זה בין שליטים ובין עמים המתחייבים לחיות בשלום זה לצד זה ולהגן זה על זה, וברית בין האל לאדם, ובמיוחד בין האל לבין עמו ישראל.

להמשך קריאה

במקרא מתוארות גם בריתות בין בני אדם יחידים, שבטים או עמים, כאשר שני צדדים אינם במעמד שווה, והברית מבוססת על הַכְפָּפָתוֹ של הצד החלש, הנשלט, לצד החזק, השליט. כך, לדוגמה, ביקשו אנשי יבש גלעד לכרות ברית עם נחש מלך עמון (שמואל א יא, א).

מעובד על פי: טריה פיליפ ומתיה קם, "ברית (במקרא)", לקסיקון לתרבות ישראל. © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית

 • מה אפשר ללמוד על מצבם של אנשי יבש גלעד מניסיונם לכרות ברית עם מלך עמון?
 • יש הטוענים כי תשובתו של נחש העמוני: "בְּזֹאת אֶכְרוֹת לָכֶם בִּנְקוֹר לָכֶם כָּל עֵין יָמִין", נגועה בסרקזם*. הסבירו טענה זו.

*סרקזם – לעג מר, צחוק ארסי ועוקצני. (הגדרה – מילון רב-מילים של חברת מלינגו). © כל הזכויות שמורות למלינגו.

חדשות התנ"ך: המלך הראשון
צפו החל מדקה 6:57 וענו על השאלה: האם הסרטון מסכם בצורה נכונה את דמותו של...
חדשות התנ"ך: המלך הראשון
"כֹּה תֹאמְרוּן לְאִישׁ יָבֵישׁ גִּלְעָד מָחָר תִּהְיֶה לָכֶם תְּשׁוּעָה כְּחֹם הַשָּׁמֶשׁ וַיָּבֹאוּ הַמַּלְאָכִים וַיַּגִּידוּ לְאַנְשֵׁי יָבֵישׁ וַיִּשְׂמָחוּ." (יא, ט)

צפו החל מדקה 6:57 וענו על השאלה:

 • האם הסרטון מסכם בצורה נכונה את דמותו של שאול? אם לא, מה חסר בו כדי להציג את דמותו בצורה מלאה?

קרדיט: חדשות התנ"ך: המלך הראשון / חינוכית ראשונים בעולם

הסיפור בדימויים
נחש העמוני מוצג בסרטון באמצעות דימוי של נחש החונק את יבש גלעד. איזה דימוי משמש...
הסיפור בדימויים
"וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לֹא יוּמַת אִישׁ בַּיּוֹם הַזֶּה כִּי הַיּוֹם עָשָׂה ה' תְּשׁוּעָה בְּיִשְׂרָאֵל." (יא, יג)

נחש העמוני מוצג בסרטון באמצעות דימוי של נחש החונק את יבש גלעד.

 • איזה דימוי משמש להצגת שאול?
 • אילו כישורים/יכולות מפגין שאול בפרק? בססו את דבריכם מהכתוב.

קרדיט: 929 שאול המלך- שמואל א ח- טו / 929 תנ"ך ביחד