סגור תצוגת כיתה
הפרק

עבדים היינו

פסוקים ח-יד

שיעור שני מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

נדון באיום הדמוגרפי של ישראל על המצרים כפי שפרעה מציג את הדברים מול העם המצרי, ואת תשובתו לכך – שעבוד. נעסוק בצורך של פרעה לפעול בחוכמה מול בני ישראל ולעבור בין כמה שלבי שעבוד בהדרגתיות ונבחן את הקושי של ישראל ואת התמודדותם.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – שיר ודיון:
נקרא לתלמידים קטע מתוך השיר עבדים של ברי סחרוף ונשאל את השאלות המובאות בעזר ההוראה, אפשר גם להשמיע את השיר.

הצעה שנייה – גזרות פרעה בשיח הפוליטי:
נחלק לתלמידים כתבות המשתמשות בביטוי 'גזרות פרעה'.

הצעה שלישית – עבדות:
נצפה בקדימון לסרט '12 שנים של עבדות'.
נדון עם התלמידים:

 • מהן לדעתכם, התחושות המלוות אדם בן חורין שנעשה עבד?
 • כיצד באה לידי ביטוי חירות של אדם?
 • מה נשלל ממנו כאשר הוא נהיה עבד?
 • האם אתם מרגישים בני חורין? במה?
 • מה לעולם לא הייתם מוכנים שיישלל מכם?

הזמנה לקריאה

נכתוב על הלוח את השאלה הזאת: איך בני ישראל הופכים מעם חופשי לעם של עבדים? (במהלך השיעור נכתוב על הלוח את השלבים)
נקרא את פסוקים ח-ט ונשאל את התלמידים:

 • מה פרעה עושה בפסוקים?
 • כיצד הוא יוצר הפרדה בין העמים?
 • כיצד הוא יוצר חשש מפני ישראל בקרב המצרים?

(פרעה מפריד בין העמים ומציג את ישראל כאיום דמוגרפי – התרבות בקרב קבוצה אתנית אחת באוכלוסייה בקצב גבוה מההתרבות של הקבוצות האחרות בה. את ההתרבות הזאת תופסת הקבוצה המתרבה בקצב נמוך יותר כאיום על יחסי הכוחות שביניהן)
לאחר מכן נקרין על הלוח את עזר ההוראה.

"הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ":
נקרא את פסוק י ונשאל:

 • מה ההצדקה שנותן פרעה לצורך בפעולה נגד בני ישראל? (פחד מפני גיס חמישי)
 • לשם כך מה פרעה רוצה לעשות? ("הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ פֶּן יִרְבֶּה" – ככל הנראה הוא רוצה למנוע מהם להמשיך להתרבות)
 • נשאל מדוע פרעה צריך להתחכם? מדוע הוא לא יכול לפגוע בעם באופן ישיר?

נחלק לתלמידים את דף העבודה ללימוד בזוגות של דברי הרמב"ן על הפסוק (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

מה בנו בני ישראל?
נקרא את פסוקים יא-יב ונשאל את התלמידים:

 • מה הפעולה הראשונה שפרעה עושה לבני ישראל? (כופה עליהם לבנות ערי מסכנות)

נעבור עם התלמידים על פירושים אפשריים למילים "עָרֵי מִסְכְּנוֹת" – רש"י – ערים שנאגרה בהם אספקה לתושבים ולצורכי צבא. או ערים שמסכנות את הבעלים שלהן או ערים שמסכנות את הבונים שלהן.

 • מה התוצאה של הגזרה? (כישלון! "וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ, וַיָּקֻצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל")

נקרא את פסוקים יג-יד ונשאל את התלמידים:

 • מה ההבדל בין העבודה הראשונה שבפסוק יא לעבודה השנייה? (מטרת העבודה והמאמץ בעבודה. כנראה היו שני שלבים בעבדות. שלב א – העבדות הייתה במסלול חוקי ומובן – עבודה לצורכי המלך – פסוק יא; בשלב ב כתוב עבודת פרך)
 • כיצד הייתם מגדירים עבודת פרך? (עבודה מפרכת, עבודה בלי מנוחה, עבודה בלי חירות)

נציג בפני התלמידים את הגדרת מילון ספיר לביטוי.
נבקש מהתלמידים לקרוא את פסוקים ח-יד ולזהות את המילה המנחה (שורש עב"ד מופיע חמש פעמים בשני פסוקים).

 • מה מילה זו באה ללמד אותנו בפרק? (את ההפיכה של ישראל לעבדים בידי פרעה והעם המצרי)

נסכם את תהליך השעבוד: ההפרדה בין העמים ויצירת איום -> שרי מיסים ובניית ערי מסכנות -> עבודת פרך -> הרג הבנים הזכרים.

מבט לחיים

נשאל את התלמידים:

 • מדוע פרעה גוזר גזרות בהדרגתיות?
 • למה הוא לא מתחיל בגזרה הקשה מכולם?
 • מה לדעתכם קורה לעם ישראל במהלך ההידרדרות של הגזרות?
 • באילו דרכים העם יכול להתמודד עם קושי מתגבר?
 • האם בהיסטוריה התופעה הזאת של דחיקת עם ישראל מהחברה חזרה על עצמה? איפה? כיצד?
 • האם גם שם זה היה הדרגתי?

לחלופין אפשר לקרוא עם התלמידים כתבה על עבדות בימינו ולדון בשאלות המובאות בעזר ההוראה.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: דנו באיום הדמוגרפי של ישראל על המצרים, ובתשובתו של פרעה לכך – שעבוד. עסקנו בשלבי השעבוד ובקושי של ישראל והתמודדותם.
מיומנויות: פרשנות מסורתית, פרשנות מודרנית, מילה מנחה.
מתודות: דף עבודה על פרשנות הרמב"ן, זיהוי מילה מנחה, פרשנים על המונח "עָרֵי מִסְכְּנוֹת", דיון על עבדות בחיינו, דיון במונח 'עבודת פרך'.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
עבדים
למילות השיר ממה העבדים בשיר היו רוצים להיות חופשיים? מה השעבוד שלהם בחיים? קרדיט: פורסם...
עבדים

למילות השיר

 • ממה העבדים בשיר היו רוצים להיות חופשיים?
 • מה השעבוד שלהם בחיים?

קרדיט: פורסם על ידי ברי סחרוף ב-2011

גזרות פרעה
הכתבה של פנחס וולף 'דרישות ארה"ב מזכירות את גזירות פרעה' מתוך אתר וואלה להלן מובאים...
גזרות פרעה
 1. הכתבה של פנחס וולף 'דרישות ארה"ב מזכירות את גזירות פרעה' מתוך אתר וואלה
 2. להלן מובאים קטעים מתוך הכתבה של עפר חדד 'דרעי ולפיד מציגים השראה מקראית' שפורסמה באתר מאקו:
  דרעי ולפיד מציגים: השראה מקראית
  בהשראת חג הפסח חזרו השבוע שני פוליטיקאים מובילים משני צדי המתרס לסיפור יציאת מצרים. אריה דרעי שהשווה את הגזירות לאלו של פרעה ויאיר לפיד שמצא מכנה משותף עם לא אחר ממשה רבנו. עפר חדד על האנשים בכנסת שמצאו השראה מפתיעה בסיפור המקראי.
  […]
  בדברים שאמר השבוע ח"כ אריה דרעי לאתר החרדי "כיכר השבת" הוא מותח קו ברור בין גזירות פרעה לגזירות האוצר הצפויות בראשות יאיר לפיד: "כשאני רואה עכשיו את הגזירות הכלכליות שהולכים לגזור, בנושא של קצבאות הילדים. להבדיל, אני לא רוצה להשוות, אבל כשאנחנו קוראים בחג הפסח באגדה על הגזירות של פרעה על הזכרים, הגזירות שעכשיו הממשלה עושה זה גם על הזכרים וגם על הנקבות… ברור שאם חז"ל אומרים שעני חשוב למת… הגזירות שהממשלה רוצה יכניסו עוד מאות אלפים לתוך העוני".
  תזכורת קטנה לחבר הכנסת דרעי (מראשי ש"ס, ובוגר ישיבת חברון) על גזירת פרעה המחרידה: "בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים, אם בן הוא – והמיתן אותו, ואם בת היא – וחיה" (שמות, א, טז). זו הייתה פנייתו הראשונה למיילדות במצרים, ומשלא יישמו אותה הוא הרחיב את פנייתו לכל עמו: "כל־בן הילוד היאורה תשליכוהו, וכל־הבת תחיון". (שמות, א, כב). דברים ברורים גם בלי פירוש רש"י. רצח המוני של תינוקות זכרים בני יומם. ההקבלה בין גזירות לפיד לגזירות פרעה באמצעות פלפולים לא הופך אותה לפחות בעייתית.
  אפשר לומר על יאיר לפיד הרבה דברים – שהוא סירב לשבת עם החרדים בממשלה, שהוא מנסה לפגוע בבטן הרכה של הציבור החרדי או בכיס שלו באמצעות קיצוץ בקבצאות, הקטנת המימון לישיבות, ניסיון לחייב לימודי ליבה במוסדות החינוך העצמאי. אבל רצח המוני? זה לא, תודה לאל. ועמנו ידע לא מעט מאלה.[…]
 • באילו נושאים עסקו הכתבות?
 • מה דעתכם על הבחירה דווקא בביטוי 'גזרות פרעה?
12 שנים של עבדות
קרדיט: קדימון לסרט '12 שנים של עבדות'. פורסם על ידי SmartVOD Israel ב-31 במרץ 2016.
12 שנים של עבדות

קרדיט: קדימון לסרט '12 שנים של עבדות'. פורסם על ידי SmartVOD Israel ב-31 במרץ 2016.

פסוקים ח-ט
"וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף. וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ: 'הִנֵּה עַם...
פסוקים ח-ט

"וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף. וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ: 'הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ".

 • מה פרעה עושה בפסוק?

הפרדה בין העמים מנגידה את קבוצות השייכות.
"הִנֵּה" – ציון אובייקטיבי, "הנה ראו בעצמכם".
"מִמֶּנּוּ" – יסוד שקר בתעמולה. כביכול מציג תמונה עובדתית – אך במילה הקטנה הזאת הוא משנה את העובדה האובייקטיבית לשיפוט סובייקטיבי, במקום להגיד "יש גידול דמוגרפי" הוא אומר "יש איום דמוגרפי".

 • מה פרעה מנסה להשיג ביחס לבני ישראל? מדוע?
 • כיצד הוא משכנע את מצרים שזה צעד נדרש?

מתוך מאמרה של רוני מגידוב 'מבוא לספר שמות ופרק א' מתוך אתר מקראנט

דפי עבודה והעשרה לשיעור
עבודת פרך - הגדרה
עבודַת פֶּרֶך1. עבודה קשה ביותר.2. עבודת כפייה המוטלת על אסיר שנידון למאסר ממושך. (מתוך מילון...
עבודת פרך - הגדרה

עבודַת פֶּרֶך
1. עבודה קשה ביותר.
2. עבודת כפייה המוטלת על אסיר שנידון למאסר ממושך.

(מתוך מילון ספיר)

עבדות בימינו
הכתבה של אוריאל לוי 'מעבדות לעבדות' מתוך אתר דבר. האם הכתבה הפתיעה אתכם? האם ידעתם...
עבדות בימינו

הכתבה של אוריאל לוי 'מעבדות לעבדות' מתוך אתר דבר.

 • האם הכתבה הפתיעה אתכם?
 • האם ידעתם על הנתונים האלה?
 • האם לדעתכם יש לנו דרך להשפיע על המצב הזה?
בייבי בום
כָּל אַחַת וְאַחַת יָלְדָה שִׁשָּׁה בְּכֶרֶס אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: "וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד...
בייבי בום
"וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם."
(פסוק ז)

צילום: shutterstock.com

כָּל אַחַת וְאַחַת יָלְדָה שִׁשָּׁה בְּכֶרֶס אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: "וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד…"
וְיֵשׁ אוֹמְרִים שְׁנֵים עָשָׂר, דִּכְתִיב: פָּרוּ שְׁנַיִם, וַיִּשְׁרְצוּ שְׁנַיִם, וַיִּרְבּוּ שְׁנַיִם, וַיַּעַצְמוּ שְׁנַיִם, בִּמְאֹד מְאֹד שְׁנַיִם, וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם שְׁנַיִם, הֲרֵי שְׁנֵים עָשָׂר.

(מדרש שמות רבה, פרשה א פסקה ח)

 • כיצד, מתוך הטקסט המקראי, קובע המדרש שכל היריון היה של 6 עוברים?
 • האם, על פי המדרש, הגידול בעם ישראל הוא טבעי או תוצר של נס? הסבירו.
גזרת עמרם
"כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ…"אָמַר עַמְרָם: "וְלָרִיק יִשְׂרָאֵל מוֹלִידִים?" מִיָּד הוֹצִיא אֶת יוֹכֶבֶד וּפֵרַשׁ עַצְמוֹ...
גזרת עמרם
"וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר, כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן."
(פסוק כב)

זכר ונקבה. איור: shutterstock.com

"כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ…"
אָמַר עַמְרָם: "וְלָרִיק יִשְׂרָאֵל מוֹלִידִים?"
מִיָּד הוֹצִיא אֶת יוֹכֶבֶד וּפֵרַשׁ עַצְמוֹ מִתַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, וְגֵרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ כְּשֶׁהִיא מְעֻבֶּרֶת מִשְׁלשָׁה חֳדָשִׁים.
עָמְדוּ כָּל יִשְׂרָאֵל וְגֵרְשׁוּ אֶת נְשׁוֹתֵיהֶן.
אָמְרָה לוֹ בִּתּוֹ: "גְּזֵרָתְךָ קָשָׁה מִשֶּׁל פַּרְעֹה! שֶׁפַּרְעֹה לֹא גָזַר אֶלָּא עַל הַזְּכָרִים, וְאַתָּה עַל הַזְּכָרִים וּנְקֵבוֹת. פַּרְעֹה רָשָׁע הוּא וּגְזֵרָתוֹ סָפֵק מִתְקַיֶּמֶת סָפֵק אֵינָהּ מִתְקַיֶּמֶת, אֲבָל אַתָּה צַדִּיק וּגְזֵרָתְךָ מִתְקַיֶּמֶת."
עָמַד הוּא וְהֶחֱזִיר אֶת אִשְׁתּוֹ, עָמְדוּ כָּל יִשְׂרָאֵל וְהֶחֱזִירוּ נְשׁוֹתֵיהֶם.

(מדרש שמות רבה, פרשה א פסקה יג)

 • הסבירו למה התכוון עמרם כששאל: "וְלָרִיק יִשְׂרָאֵל מוֹלִידִים?"
 • הסבירו למה התכוונה בתו כשאמרה לו: "גְּזֵרָתְךָ קָשָׁה מִשֶּׁל פַּרְעֹה".
עבודת פרך
עבודת פרך – עבודה קשה מאוד, מפרכת, לעיתים הכוונה לעבודת כְּפִיָּה.בפסוקים יג-יד מפורטות העבודות שנאלצו...
עבודת פרך
"וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ."
(פסוק יג)

תמונת אדיטוריאל. כיתוב: פועלים עובדים במחצבת אבן וחול, הודו 2019. קרדיט: צילום: David Talukdar / Shutterstock.com

עבודת פרך – עבודה קשה מאוד, מפרכת, לעיתים הכוונה לעבודת כְּפִיָּה.
בפסוקים יג-יד מפורטות העבודות שנאלצו בני ישראל לעשות, ואשר צירופן יחד יצר את העומס והקושי ומירר את חייהם של העברים במצרים: עבודה קשה בחומר ובלבנים, שני חומרי גלם שונים הדורשים מיומנויות וכישורים שונים, ובנוסף כל עבודות השדה – גידול מזון ואיסופו.

 • בפסוקים המתארים את העבודות שביצעו בני ישראל במצרים חוזר התיאור "בפרך" – מדוע?
 • אילו קונוטציות מעורר בכם הביטוי "עבודת פרך"?
ערי מסכנות
ניתן להבין את התיאור "עָרֵי מִסְכְּנוֹת" בכמה אופנים: ערים של מחסנים שבהם נאגרה אספקה עבור...
ערי מסכנות
"וַיָּשִׂימוּ עָלָיו שָׂרֵי מִסִּים לְמַעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלֹתָם, וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה אֶת פִּתֹם וְאֶת רַעַמְסֵס."
(פסוק יא)

רגליים, שריד מפסל ענק של רעמסס השני שנמצא בפר-רעמסס. צילום: ויקיפדיה הגרמנית, 2007

ניתן להבין את התיאור "עָרֵי מִסְכְּנוֹת" בכמה אופנים:

 • ערים של מחסנים שבהם נאגרה אספקה עבור התושבים.
 • ערים מבוצרות, שנבנו לשם הגנה.
 • ייתכן שמדובר בשילוב של שני הפירושים הקודמים – ערי מבצר שהיו בהן מחסנים.

על פי הסיפור המקראי בנו בני ישראל שתי ערים: פיתום ורעמסס. הממצאים הארכאולוגיים מעידים כי ככל הנראה מדובר בשתי הערים המוכרות כ"פי אתום" ו"פר-רעמסס".

 • מצאו את הצירוף "ערי מסכנות" במקומות נוספים בתנ"ך (ניתן לחפש בקונקורדנציה או באתר dicta)
  מה אפשר ללמוד מהופעת הביטוי במקומות אחרים בתנ"ך?
שירת עבדים
  שירת עבדיםמילים: קרולינה ויואב ליפקין שנים בתוך עבדות מֻכֶּרת עוד יום ועוד יום המציאות...
שירת עבדים
"וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ."
(פסוק יג)

 

למילות השיר

שירת עבדים
מילים: קרולינה ויואב ליפקין

שנים בתוך עבדות מֻכֶּרת
עוד יום ועוד יום
המציאות המשקרת
הִשְׁכִּיחָה חלום
בָּנִינוּ בית לא שלנו
מזבח כְּאֵב
מקדש לאל שלא ידענו
רחוק מהלב

ארץ חדשה מִבֵּין הַמְּצָרִים
אחרי המדבר, הים, ההרים

התוף מַכֶּה הַלְמוּת הָעֶצֶב
אבק בַּפָּנים
שורות שורות הולכים בקצב
שִׁירַת עבדים
וגם החול שמסביבנו בסוף הוא נודד
וכשהרוח בו נכנסת לחופש הוא עֵד

לו רק תיתן בנו את הכוח
לחתוך את הכבלים
לפרוץ גבולות גם כשלא נוח
בחוץ ובפנים

לו רק נדע מתי לשמוע כמו פעם מזמן
תפילת העבד שבינינו, תפילת האדם.

 • מה היא העבדות המתוארת בשיר?
עבדים היינו
  הגדת ברצלונה נכתבה באמצע המאה ה-14. כאשר נכתב כתב היד המקורי היו יהדות אראגון...
עבדים היינו
"וַיְמָרְרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבֹדָה בַּשָּׂדֶה, אֵת כָּל עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר עָבְדוּ בָהֶם בְּפָרֶךְ."
(פסוק יד)

תצלום מתוך "הגדת ברצלונה", הידועה כאחד מכתבי היד בעברית המאוירים הטובים ביתר מבין האוספים של הספרייה הבריטית בלונדון. עמוד מתוך "הגדת ברצלונה", 1340 בערך, כתב-יד. Ad. 14761, f. 30v © The British Library

 

הגדת ברצלונה נכתבה באמצע המאה ה-14. כאשר נכתב כתב היד המקורי היו יהדות אראגון וקטלוניה הקהילות היהודיות הגדולות ביותר באירופה, וברצלונה הייתה מרכז משגשג לאיור כתבי יד, שהיה קשור לחצר המלוכה והושפע מסגנונות איור איטלקיים וצרפתיים.

להמשך קריאה

מבין כל של ספרי התפילה היהודיים, ההגדה של פסח היא בדרך כלל הספר בעל העיטורים והאיורים הרבים ביותר. הסיפור עצמו, הפרשנות הרבנית שבו, הארוחה המשפחתית הנלווית הכוללת סוגי אוכל סמליים והעובדה שהסיפור מסופר לילדי הבית כל אלה מספקים סיבה טובה להוספת איורים צבעוניים.

 • התבוננו באיור – ברוח איזו תקופה מתוארת עבדות מצרים? מדוע?
מצרים העתיקה
  מצרים העתיקה – אימפריה שהחלה להתקיים באלף הרביעי לפנה"ס. בשיאה השתרעה האימפריה המצרית על...
מצרים העתיקה
"וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף."
(פסוק ח)

מפת מצרים העתיקה. מפה: Jeff Dahl, Ancient Egypt map-en, CC-BY-4.0

הפירמידות בגיזה. בדרך כלל מזהים את בני ישראל כבוני הפירמידות, אך נראה כי הפירמידות נבנו כאלף שנים ויותר לפני התקופה המיוחסת לשעבוד בני ישראל במצרים. צילום: shutterstock.com

 

מצרים העתיקה – אימפריה שהחלה להתקיים באלף הרביעי לפנה"ס. בשיאה השתרעה האימפריה המצרית על שטחים מסודן של היום בדרום, ועד לדרום סוריה בצפון.

להמשך קריאה

מרכזה של האימפריה היה בעמק הנילוס. הנילוס הוא מקור המים החשוב, ולמעשה היחיד, במצרים המדברית, ורוב אוכלוסיית מצרים שכנה לגדותיו.
מצרים העתיקה הייתה מעצמה פוליטית, כלכלית, צבאית, תרבותית וטכנולוגית. פותחו בה חידושים בתחומים רבים, כמו מפעלי השקיה, מיזמי בנייה אדירים, פיתוח כתב החרטומים ומסחר בין-לאומי.

 • מדוע בני ישראל ירדו למצרים מלכתחילה? על סמך קטע המידע, תארו את ההבדלים בין ארץ כנען לבין מצרים.
היאור
היאור הוא נהר הנילוס. מקורותיו באגם ויקטוריה (הנילוס הלבן) ובהרי אתיופיה (הנילוס הכחול), הוא ממשיך...
היאור
"וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר, כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן."
(פסוק כב)

הנילוס כיום. צילום: shutterstock.com

היאור הוא נהר הנילוס. מקורותיו באגם ויקטוריה (הנילוס הלבן) ובהרי אתיופיה (הנילוס הכחול), הוא ממשיך לעבר המדבריות שבצפון אפריקה ומגיע עד למצרים – שם הוא נשפך אל הים התיכון. אורכו של הנילוס – 6,655 קילומטר.

להמשך קריאה

הנילוס היה עורק החיים של מצרים העתיקה, ובזכותו היא הפכה למעצמה אזורית: הוא השקה את היבולים שצמחו על גדותיו, אפשר את קיומם של בעלי החיים והיווה נתיב תחבורה ומסחר.

 • מדוע נבחר היאור כאמצעי להגשמת הגזרה של פרעה?
אדריכלות במצרים העתיקה
  מצרים אינה משופעת בעצים היכולים לשמש לבנייה, אך אבנים לבנייה מצויות בה בה בשפע....
אדריכלות במצרים העתיקה
"וַיָּשִׂימוּ עָלָיו שָׂרֵי מִסִּים לְמַעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלֹתָם, וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה אֶת פִּתֹם וְאֶת רַעַמְסֵס."
(פסוק יא)

הפירמידות מזוהות יותר מכול עם עבודת הפרך של בני ישראל, אולם מחקרים מראים כי הן נבנו הרבה לפני התקופה המיוחסת לעבדות בני ישראל במצרים. צילום: Ricardo Liberato, at flickr, CC BY 2.0

 

מצרים אינה משופעת בעצים היכולים לשמש לבנייה, אך אבנים לבנייה מצויות בה בה בשפע. כל הבנייה המצרית העתיקה הייתה עשויה אבן ולבני בוץ. מצרים נודעה והתפארה באיכות אבנים שלה, ובמשך תקופה ארוכה בעת העתיקה אף ייצאה אבנים לבנייה לארצות אחרות באזור הים התיכון.

להמשך קריאה

גורם ההשפעה המשמעותי ביותר על סגנון האדריכלות המצרית הוא הנילוס. תפיסת החיים של מצרים התבססה על קיומו של נהר ארוך החוצה את המדבר ומאפשר את קיומם של החיים סביבו. הגדה המערבית של הנהר סימלה את "המוות", בשל המדבר הנמצא מעבר לנהר ובשל כיוון שקיעתה של השמש, ואילו הגדה המזרחית הייתה הגדה "החיה". בהתאם לתפיסה זו נבנו בגדה המזרחית הארמונות והמקדשים ובגדה המערבית נבנו הפירמידות וערי המתים. האדריכלות כאמור הושפעה מתפיסה זו וכיבדה את הנהר. המקדשים נבנו כך שישרתו באופן פונקציונלי את מסלולי הטקסים שהיו אמורים להיערך בהם, ומסלולים אלה תוכננו בהתאם לתוואי הנהר ואופי גדותיו.

מבוסס על הערך אדריכלות במצרים העתיקה

 • חפשו ברשת מקדשים וארמונות ממצרים העתיקה, מהאתרים הארכאולוגיים: אבו סימבל, גיזה, לוקסור, קרנק ועמק המלכים – מה מאפיין את הבנייה של המקדשים? בתשובתכם התייחסו לחומרי הגלם, לגודל של המבנים, לפיסול ועוד.
עבדות בעולם העתיק
העבדים היו אנשים חסרי זכויות. אנשים שנקלעו למצוקה כלכלית קשה שהכריחה אותם למכור את עצמם,...
עבדות בעולם העתיק
"וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ."
(פסוק יג)

ציור קיר מצרי המציג עובדים חורשים, קוצרים ודשים תבואה, בהשגחתו של מנהל עבודה. קרדיט: ויקישיתוף

העבדים היו אנשים חסרי זכויות. אנשים שנקלעו למצוקה כלכלית קשה שהכריחה אותם למכור את עצמם, או זרים, בני תרבות אחרת, שנשבו במלחמה או נחטפו מארצותיהם והפכו בעל כורחם לעבדים. במשך הזמן נולדו להם ילדים ונכדים, ואלה כבר נולדו למציאות של עבדות. עבדים אלה היו צייתנים יותר מעובדים שכירים. כמו בהמות עבודה היה צריך רק לדאוג שיאכלו, ואם עֶבד היה נמחץ תחת אבן גדולה או צונח מפיגום לא היה צורך לתת על כך דין וחשבון לאיש. העבדים היו המשאיות, המנופים והטרקטורים של העולם העתיק.

להמשך קריאה

המצרים, כמו באימפריות קדומות אחרות, נשענו על כוח עבודה של עבדים. בסיפור המקראי מסופר שבני ישראל היו קבוצת עבדים דומיננטית במצרים. אולם בתעודות שונות שנמצאו יש גם עדויות על עבדים אפריקנים, פיניקים ואחרים. הגדיל לעשות רעמסס השלישי מלך מצרים, אשר לפי אחת התעודות העסיק 113,000 עבדים.

מבוסס על: אבי ורשבסקי ואחרים, "לשם מה צריכים עבדים?", חוק וחברה במקרא, 2005. © מטח.

 • מדוע המקרא מציג את בני ישראל כבני עבדים דווקא, ולא כבני מלכים?
מי מרים את נס המרד?
הסרטון מסכם את פרקים א-ה בספר שמות: העבדות במצרים, תוכנית פרעה להשמדת עם בני ישראל,...
מי מרים את נס המרד?
"וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר, כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן."
(פסוק כב)

הסרטון מסכם את פרקים א-ה בספר שמות: העבדות במצרים, תוכנית פרעה להשמדת עם בני ישראל, הולדת משה והצלתו והשליחות שהוטלה עליו להוציא את בני ישראל ממצרים.

 • ממי חשש פרעה, על פי המסופר בסרטון? האם חשש זה מוצדק?

קרדיט: שלח את עמי – שמות פרקים א-ה / 929 תנך ביחד