סגור תצוגת כיתה
הפרק

עונשו של הרוצח הראשון

פסוקים ט-יז

שיעור שני מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

ביחידה זו ננסה להבין מה היה עונשו של קין. האם עונשו של קין מומש למעשה?

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – עונשים לקין:
נבקש מהתלמידים להציע שני עונשים מוצדקים לקין. נבקש לא להתבסס על ידע מוקדם של הסיפור אלא לנסות לכתוב מתוך עצמם. עונש אחד הניתן בידי בני אדם ועונש אחר הניתן מתוך שיקולים אלוהיים. האם יש הבדלים בין העונשים?
אפשרות שנייה – משפט:
נדמיין שקין עומד לפני אלוהים למשפט. לפני תחילת המשפט עליו לשטוח לפני השופטים שבע נקודות עקרוניות האמורות לעורר התחשבות כלפיו (למשל: לא ידעתי מה אני עושה, אהבתי את הבל הוא השלים אותי, אלוהים לא צודק, חשבתי שאלוהים יכול לברוא עוד אנשים בקלות).

הזמנה לקריאה

קריאה ראשונה:
נקרא את פסוקים ט-יז ונענה באופן כללי על השאלות שלהלן:

 • איך אלוהים מגיב על הרצח?
 • מה העונש?
 • האם קין הביע חרטה?
 • האם יש הקלה בעונש?
 • האם העונש מתקיים בסופו של דבר?

(ישנו דמיון גדול לחטא של פרק ג. האל מגיע אחרי ההתרחשות ומאפשר לבני אדם להתוודות, לא ברור אם קין מביע חרטה. שלא כמצופה, אות קין היא סימן הגנה. בסיום הפרק קין, שנדון לחיי נוודות, מקים עיר. איך הקמת העיר מסתדרת עם התוכנית האלוהית ועם תחושת הצדק?)

קריאה מעמיקה:
דף עבודה לעבודה אישית/ בזוגות/ בקבוצות, לבחירת המורה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

כדי לנסות לענות על השאלות שהצבנו בדף העבודה ננסה להתבונן על הכתוב מכמה זוויות – נתבונן במה שנאמר וגם במה שלא נאמר.
נבקש מהתלמידים לחפש בפסוקים ט-יז שתי מילים מנחות ונשאל אותם:

 • כיצד המילים המנחות מדגישות את המסר האלוהי? (המילה "אחיך" מדגישה את הקרבה והכאוס אולי במטרה לעורר את האנושיות של קין. נוסף על כך, נשים לב שבתחילת הפרשייה נפלו פניו של קין – בפסוק ה, ולפני הסוף, בפסוק יד קין מתלונן "הֵן גֵּרַשְׁתָּ אֹתִי הַיּוֹם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, וּמִפָּנֶיךָ אֶסָּתֵר". מה תפקיד הפנים בסיפור?)

בקריאה ראשונה נדמה שיש רצף הגיוני וראוי בתיאור המאורעות. הסופר א"ב יהושע מערער על תפיסה זו וטוען שהטקסט בכוונה מקהה את הרגישות שלנו. כלומר, על ידי שינוי נקודת המבט והרחבה מסוימת, בלי לפגוע בעובדות גם העמדה שלנו משתנה. קראו את הטקסט של יהושע. הצביעו על השינויים שהכניס יהושע לסיפור. מה השינוי גורם לנו להרגיש כלפי קין וכלפי העונש המגיע לו (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

יהושע מראה שהמקרא משאיר אותנו אולי בכוונה באמביוולנטיות מוסרית ומעודד הזדהות מסוימת עם קין.

השומר אחי אנוכי?
נקרא את פסוקים ט-יג בפרק ג.
בפרק ג האל חוקר את האדם אחרי החטא הראשון.

 • במה דומה חקירת האל את האדם הראשון אחרי החטא לחקירתו את קין בפסוקים שלפנינו?
 • מדוע לדעתכם אלוהים בוחר דווקא בצורת פנייה זו?

נשים לב בשיעור שאלוהים פונה לאדם: "אַיֶּכָּה?" וגם בפסוקים שלפנינו נשאלת שאלה מאותו שורש: "אֵי הֶבֶל אָחִיךָ?", אולם בחקירתו של קין שלא כבחקירת אדם אין הטלת אשמה.

 • מה נוכל ללמוד מהדמיון בין תגובת קין לתגובתו של אדם?

מילותיו של אלוהים "קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה" דרמטיות מאוד ונעשו ביטוי בעל משמעות עמוקה.

 • אם היינו יכולים לשמוע את הצעקה, מה לדעתכם היינו שומעים?
 • מהו הקושי התחבירי במשפט שאולי מדגיש את המסר? (נשים לב שכתוב " דמי" ברבים. אולי כפי שרמזו הפרשנים הכוונה לכל אותם דורות הבאים שהכחיד קין)

את עונשו של קין מלווה השאלה אם הוא מביע חרטה או עובר שינוי במהלך הפסוקים.
בחלק זה של השיעור ניעזר בפרשנות תיאטרלית כדי להבין טוב יותר את הכתוב, בדגש על התגובה של קין. נבקש ארבעה זוגות של מתנדבים שיציגו בקריאתם ובמשחק פרשני ארבע דרכים להבנת עמדתו של קין בפסוקים, ואולי דרך הצגה זו נבין במגוון דרכים גם את עמדתו של אלוהים (אפשר להנחות את התלמידים לאלתר בפרשנות חופשית ואפשר לכוונם).

 • קריאה ומשחק באופן שממנו משתמע שקין מביע חרטה.
 • קריאה ומשחק המעבירים אדישות של קין לרצח אחיו
 • קריאה ומשחק באופן המדגיש את הפחד של קין
 • קריאה ומשחק המציגים את המורכבויות והסתירות בנפשו של קין

חשוב גם להתייחס בקריאה ובמשחק לעמדות המוצא (האפשריות) השונות של האל בסיפור: כועס, אבהי, מאוכזב, מרוחק, מרגיש אשם, מחכה לסליחה, נוקשה ותובעני.

גדול עווני מנשוא:
אחרי הפרשנות התיאטרלית אפשר לשוב לשאלות ששאלנו בתחילת הלימוד ולראות אם יש תובנות חדשות:

 • האם העונש שקין מקבל תואם את מעשה הרצח? (אולי עונש הנדודים קשה יותר ממוות. אולי הוא צריך לחיות בגלות מאלוהים והסתר הפנים הזה קשה "ויצא קין מלפני ה'").
 • האם העונש ניתן לפי העיקרון 'מידה כנגד מידה'? (אולי עקרון המידה כנגד מידה בא לידי ביטוי בכך שהוא צריך לחיות את חיי הנוודות שהיו מנת חלקו של אחיו שנרצח. ואולי דווקא בשעה שקין ירגיש את התלישות של הבל רועה הצאן תתקבל מנחתו)
 • בלב הדיאלוג שבין קין לאל עומדת תגובתו של קין לעונש. הציעו שלוש אפשרויות לפחות להבנת התגובה שלו.

במהלך הדורות הציעו הפרשנים כמה דרכים עיקריות להבנת תגובתו של קין: "וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל ה': 'גָּדוֹל עֲו‍ֹנִי מִנְּשֹׂא".

 • העוון, החטא שעשיתי גדול מדי ואי אפשר לחיות אתו (למשל, רמב"ן על הפסוק).
 • העונש שהטלת עליי קשה מדי (למשל, אבן עזרא על הפסוק).
 • קין שואל, האם לא תוכל להכיל, לשאת ולסלוח על המעשה שלי? (למשל, קאסוטו על הפסוק)

אות קין:

 • למה קין זקוק להגנה? למה הוא משוכנע שינסו להרוג אותו? (קין מרגיש שהוא זקוק להגנה כנראה בגלל תחושת חוסר הביטחון הנלווית לאדם שאין לו מקום, שאין לו בית קבוע)
 • מדוע אלוהים מסכים לספק לקין הגנה?
 • מתוך פשט הכתוב לא לגמרי ברור מהו האות שקין מקבל. נסו לחשוב על הסימון הכי סמלי שאולי האל העניק לקין.
 • במהלך הדורות הציעו הפרשנים מגוון רחב מאוד של רעיונות לגבי מהו אות קין: גופו התכסה בצרעת, מראשו יצאה קרן, קיבל סימנים לאן ללכת בבטחה, אחת מאותיות שמו סומנה בו, אחת מהאותיות של האל הייתה טבועה בו.
  • סמנו שלוש אותות שלדעתכם מתאימים לרוח הפסוקים.

נע ונד – ויהי בונה עיר:
נקרא שוב את פסוקים טז-יז.

 • האם לפי הפסוקים האלה העונש של קין מתממש? האם אלוהים מוותר? האם קין מתמרד? האם קין עובר שינוי?

נשים לב לביטוי "וַיֵּצֵא קַיִן מִלִּפְנֵי ה'". ביטוי זה מופיע פעם אחת בלבד חוץ מפה, בספר יונה פרק א.

 • קראו את הפרשנויות המובאות בדף העבודה ונסו להכריע איזו מהן עולה בקנה אחד עם הבנתכם את הפרק? (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור

לסיכום נציג לתלמידים את פרשנותו של גיל קופטש לסיפור ונדון בשאלה המובאת בעזר ההוראה.

מבט לחיים

 • האם אתם מאמינים באפשרות תיקון עמוקה של בני אדם ושל עצמנו?
 • מדוע תחושת הניתוק מבני אדם והבדידות הם חוויות אנושיות קשות כל כך?
 • איך תחושות אלו יכולות להתקשר אל מעשה הרצח?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: התמקדנו בכמה שאלות מרכזיות שליוו את הלימוד: מה מהות עונשו של קין? האם במהלך הדיאלוג עם אלוהים הוא מביע חרטה? מדוע נדרש אות קין? והאם עונשו של קין מתקיים בסופו של דבר?
מיומנויות: ניתוח טקסט והכרת פרשנות מודרנית.
מתודות: שימוש בתיאטרון ככלי פרשני.

אפשר עוד...

שירים וקריקטורה:
נקרין את השירים והקריקטורה על הלוח (ראו עזרי הוראה: אייכה – שולי רנד, נע ונד – אהוד מנור, קריקטורה אות קין), נבקש מהתלמידים להתבונן בקטעי השירים ובקריקטורה ונשאל את התלמידים:

 • האם לדעתכם השימוש בביטויים 'מפניך אסתר' ו'נע נד' תואם את הכוונה המקורית בפרק?

מדרש תנחומא א, ט:

כיון שאמר לו הקב"ה: "אי הבל אחיך", אמר לו: "לא ידעתי, השומר אחי אנכי?" אתה הוא שומר כל הבריות ואתה מבקשו מידי?! משל למה הדבר דומה? לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפש. לבוקר חפשו השוער. אמר לו: "למה גנבת את הכלים?" אמר לו: "אני גנב ולא הנחתי אומנותי, אבל אתה אומנותך בשער לשמור, למה הנחת אומנותך?! ועכשו אתה אומר לי כך?" אף קין כך אמר…
 • כיצד מבין המדרש את הסיפור?
 • מה המשל מוסיף על הפסוקים?
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
דפי עבודה והעשרה לשיעור
גיל קופטש
פרשנותו של גיל קופטש מאתר 929 ענו על השאלה: האם לדעתכם קין הוא המנצח הגדול...
גיל קופטש

פרשנותו של גיל קופטש מאתר 929

ענו על השאלה:

 • האם לדעתכם קין הוא המנצח הגדול והוא מאבני היסוד של האנושות?
אייכה - שולי רנד
שני בתים מתוך שירו של שולי רנד אייכה ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים...
אייכה - שולי רנד

שני בתים מתוך שירו של שולי רנד אייכה

ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות,
לפעמים אין לי כח בעולמך להיות.
אנה מפניך אסתתר?
מה אטען? מה אצטדק? מה אדבר?

חנון ורחום הן לפניך גלוי
כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי
נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת
השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת

נע ונד - אהוד מנור
שני בתים מתוך השיר נע ונד של אהוד מנור ששר בועז שרעבי: היא עוברת ושתי...
נע ונד - אהוד מנור

שני בתים מתוך השיר נע ונד של אהוד מנור ששר בועז שרעבי:

היא עוברת ושתי עיניי כלות,
היא עוברת כלילת המעלות –
עיניי כלות.
לו ענו לי אלוהי תפילות,
לו ניתנו לי כל המשאלות
היינו יחד בלילות.

נע ונד על פני מדבר,
צימאוני עוד לא נשבר.
מייחל, מייחל,
עבד לתקווה.
נע ונד כצל בלי גוף
כתיבה בינות הסוף
שר בקול, זה הכול,
שר לאהבה.

קריקטורה אות קין
היהודי הנודד, קריקטורה מאת גוסטב דורה, תחריט, 1852
קריקטורה אות קין

היהודי הנודד, קריקטורה מאת גוסטב דורה, תחריט, 1852

כָּל הַמְּאַבֵּד נֶפֶשׁ אַחַת
שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְקַיִן, שֶׁנֶּאֱמַר: "קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה" (בראשית ד', י), אֵינוֹ...
כָּל הַמְּאַבֵּד נֶפֶשׁ אַחַת
"קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה." (פסוק ט)
Weredragon/shutterstock.com

Weredragon/shutterstock.com

שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְקַיִן, שֶׁנֶּאֱמַר: "קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן הָאֲדָמָה" (בראשית ד', י),
אֵינוֹ אוֹמֵר קוֹל דַּם אָחִיךָ אֶלָּא "דְּמֵי אָחִיךָ",
דָּמוֹ וְדַם זַרְעִיּוֹתָיו.
דָּבָר אַחֵר, "דְּמֵי אָחִיךָ", שֶהָיָה דָּמוֹ מֻשְלָךְ עַל הָעֵצִים וְעַל הָאֲבָנִים.
לְפִיכָךְ נִבְרָא אָדָם יְחִידִי בָּעוֹלָם,
לְלַמֶּדְךָ, שֶׁכָּל הַמְּאַבֵּד נֶפֶשׁ אַחַת,
מַעֲלִים עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ אִבֵּד עוֹלָם מָלֵא.
וְכָל הַמְּקַיֵּם נֶפֶשׁ אַחַת, מַעֲלִים עָלָיו כְּאִלּוּ קִיֵּם עוֹלָם מָלֵא.

(משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד משנה ה)

 • בחרו מילה או ביטוי במדרש שמעניינים אתכם במיוחד. הסבירו את בחירתכם.
מה בדיוק אמר קין להבל?
המדרש הבא, בשונה מהפרק, מחפש את הסיבה לרצח. לפי המדרש יש שלוש אפשרויות לשיחה שהתנהלה...
מה בדיוק אמר קין להבל?
"וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה..." (פסוק ח)

המדרש הבא, בשונה מהפרק, מחפש את הסיבה לרצח. לפי המדרש יש שלוש אפשרויות לשיחה שהתנהלה בין קין להבל. שיחות אלו עוסקות בסיבות שמביאות עד היום למאבקים ולמלחמות בעולם: אדמה, דת ונשים.

לקריאת המדרש

ויֹּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו" (בראשית ד, ח)
אמרו: 'בואו ונחלוק את העולם'.
אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין.
דין אמר, אחד אמר: הארץ עליה אתה עומד שלי היא!
ואחד אמר: בגדיך שאתה לובש שלי הם!
זֶה אוֹמֵר: חֲלֹץ!
זֶה אוֹמֵר: פְּרַח!
מִתּוֹךְ כָּךְ – "וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו" (שם)

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר:
זה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה!
וזה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה!
שנאמר "ויהי בהיותם בשדה", ואין שדה אלא בית המקדש.
כפי שנאמר (מיכה ג): ציון שדה תחרש.
ומתוך כך (בראשית ד): ויקם קין אל הבל אחיו וגו'.

יהודה בר אמי אמר: על חוה הראשונה היו מדיינין.
אמר רבי איבו: חוה הראשונה חזרה לעפרה.
ועל מה היו מדיינין?
אמר רבי הונא: תאומה יתירה נולדה עם הבל.
זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור.
וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי.
ומִתּוֹךְ כָּךְ – "וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו" (שם)

עיבוד לבראשית רבה, פרשה כב, סימן ז

במדרש זה מוצגים למעשה שלושה אבות-טיפוס למריבות ולמלחמות בתולדות האנושות.

 • מהן שלוש הסיבות המוצגות? הציגו דוגמה אקטואלית לכל אחת מהן.

קרדיט: קין והבל – על מה יכול אדם להרוג אדם אחר?/תרבות ישראל, 2014

שומר אחי אנוכי!
"וַיֹּאמֶר ה' אֶל קַיִן אֵי הֶבֶל אָחִיךָ" (פסוק ט). שוב אלוהים שואל את קין שאלה...
שומר אחי אנוכי!
"הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי" (פסוק ט)

באדיבות ארגון השומר החדש

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל קַיִן אֵי הֶבֶל אָחִיךָ" (פסוק ט). שוב אלוהים שואל את קין שאלה (להזכירכם – כך גם עשה עם אדם: "אַיֶּכָּה").

להמשך קריאה

האם זו שאלה או הזמנה לווידוי?
קין משיב בשקר גס: "וַיֹּאמֶר לֹא יָדַעְתִּי", ועונה בשאלה: "הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי"?!
הדי שאלתו נשמעים עד היום, ומבטאים התכחשות של האדם לאחריותו.

 • הציגו מקרה אקטואלי של אי קבלת אחריות.
גלוי פָּנִים
"וְאֶל קַיִן וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה, וַיִּחַר לְקַיִן מְאֹד וַיִּפְּלוּ פָּנָיו" (בראשית ד, ה). פני...
גלוי פָּנִים
"...לָ֖מָּה נָפְל֥וּ פָנֶֽיךָ" (פסוק ו)

Pretty Vectors/shutterstock.com

"וְאֶל קַיִן וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה, וַיִּחַר לְקַיִן מְאֹד וַיִּפְּלוּ פָּנָיו" (בראשית ד, ה).

להמשך קריאה

פני האדם וההבעות שלו חושפות לרוב את תחושותיו הפנימיות. בפרק ד קין לא מצליח להסתיר את כעסו ואת תחושת הדחייה שחווה. על פי הכתוב מנחתו נדחתה, אך קין חש שהוא עצמו נדחה, ופניו העידו על כך.

 • למה לדעתכם אלוהים שואל את קין: "לָמָּה נָפְלוּ פָנֶיךָ"? הרי ברור מן הכתוב שקין נדחה על ידו, ואך טבעי שפניו קדרו.
כתוב בעיפרון
השיר :כתוב בעיפרון בקרון החתום" קושר בין הפרק לבין השואה. כָּתוּב בְּעִפָּרוֹן בַּקָּרוֹן הֶחָתוּם /...
כתוב בעיפרון
"וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת קַיִן... וַתֹּסֶף לָלֶדֶת אֶת אָחִיו אֶת הָבֶל." (פסוקים א-ב)

xpixel/shutterstock.com

השיר :כתוב בעיפרון בקרון החתום" קושר בין הפרק לבין השואה.

כָּתוּב בְּעִפָּרוֹן בַּקָּרוֹן הֶחָתוּם / דן פגיס

כָּאן בַּמִּשְׁלוֹחַ הַזֶּה
אֲנִי חַוָּה
עִם הֶבֶל בְּנִי
אִם תִּרְאוּ אֶת בְּנִי הַגָּדוֹל
קַיִן בֶּן אָדָם
תַּגִּידוּ לוֹ שֶׁאֲנִי

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם

 • איזו מילה בשיר רומזת לקשר בין השואה והפרק?
 • מדוע דן פגיס קושר בין השניים מלכתחילה?
 • הסיום – מדוע לדעתכם בחר המשורר לכתוב שיר עם סיום כל כך מפתיע?
  האם הסיום הוא קטוע? או האם הוא דווקא מסמל מעגליות- פעולה נוראית שחוזרת ומתקיימת
פוטו רצח
בתצלום – סצנה מבוימת של אלימות ברחוב. אדם מניף את ידו כדי לפגוע באדם אחר,...
פוטו רצח
"...וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו..." (פסוק ח)

קין והבל. צילום: עדי נס.

בתצלום – סצנה מבוימת של אלימות ברחוב. אדם מניף את ידו כדי לפגוע באדם אחר, השרוע על הקרקע ומנסה להגן על פניו בידיו.

להמשך קריאה

כותרת היצירה מחזירה אותנו אל מעשה האלימות הראשון, רצח הבל על ידי קין. עוד לפני מעשה הרצח, בדבריו של האל לקין, נאמר שיצר האדם רע מטבעו והצורך לחטוא הוא חלק ממנו. על האדם לשלוט ביצר זה: "לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ, וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ" (בראשית ד, ז).
רצח הבל על ידי קין הוא דוגמה ראשונה ליצר הרע של האדם, דוגמה לאלימות שאליה אנו חשופים באופן יום-יומי ברחוב, בבית הספר, במקומות הבילוי ובאמצעות כלי התקשורת.

תצלום זה הוא חלק מסדרת התצלומים "סיפורי התנ"ך" של האומן עדי נס. התצלומים קרויים על שם דמויות מקראיות, אך למעשה גיבוריהם מציגים דמויות מהחברה הישראלית בתקופתנו. היצירה עוסקת ברצח הבל על ידי קין,הרצח הראשון בהיסטוריה האנושית על פי המקרא.

קרדיט: המידע המלווה את התמונה נכתב על ידי ענת בסר, מטח

 • האם נוכל לקבוע בוודאות מיהו קין ומיהו הבל בתצלום? נמקו.
איש אדמה
המילה "אדמה" חוזרת בפרק שש פעמים. בהתחלה קין מתואר כעובד אדמה, הוא מביא מפירות האדמה...
איש אדמה
"...אָרוּר אָתָּה מִן הָאֲדָמָה..." (פסוק יא)

red-feniksl/shutterstock.com

המילה "אדמה" חוזרת בפרק שש פעמים.

להמשך קריאה

בהתחלה קין מתואר כעובד אדמה, הוא מביא מפירות האדמה מנחה לה'. בהמשך קול דמי אחיו צועקים ממנה. האדמה חדלה להיות מקור חייו והופכת למקור סבלו: "וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל ה' גָּדוֹל עֲוֹנִי מִנְּשׂוֹא".
היכן יוכל קין למצוא מנוח? לא מתחת לפני האדמה ולא על פני האדמה.

 • עונשו של קין הוא: "נָע וָנָד תִּהְיֶה בָאָרֶץ". למה לדעתכם נבחר דווקא עונש זה?
העיר הראשונה בעולם
לפי הפרק, קין קולל להיות נע ונד, האדמה כבר לא מספקת לו ביטחון. בכל זאת,...
העיר הראשונה בעולם
"...וַיְהִי בֹּנֶה עִיר..." (פסוק יז)

לפי הפרק, קין קולל להיות נע ונד, האדמה כבר לא מספקת לו ביטחון. בכל זאת, הוא פונה לבניית יישוב קבע – העיר הראשונה.

להמשך קריאה

היכן ומתי קמו יישובי הקבע הראשונים?
על פי המקובל, לפני כ-000,‏10 שנה, בתקופה המכונה "התקופה הנֵאוֹלִיתִית", החלה המהפכה החקלאית הראשונה, שהתרחשה בכמה מוקדים במקביל. בד בבד עם המעבר ליישובי קבע ועם התחלת ייצור המזון, החלו להתפתח אמצעי הייצור הראשונים והחלו להיווצר עודפי מזון – הן לשימוש בעונות שבהן לא היה אפשר לעבד את השדות הן לצורך סחר החליפין.
ההתיישבות החקלאית שינתה את פני האנושות. לא עוד הישרדות באמצעות צַיִד וליקוט, אלא באמצעות שימוש בתבונה האנושית.

 • לפי הבנתכם, האם בניית העיר על ידי קין מלמדת על התפתחות של האנושות או על התדרדרות? (רמז: בראשית יא)

קרדיט: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 1: שחר האדם/כאן 11 – תאגיד השידור הישראלי, 2016

רועים VS חקלאים
  "החברה האנושית בימי קדם התפצלה בין עמים או שבטים מיושבים המעבדים את אדמתם, לבין...
רועים VS חקלאים
"...וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה..." (פסוק ח)

סצינות חקלאיות של דיש, תבואה, קציר עם מגל, חפירה, חיתוך עצים וחריש, מקברו של Nakht, שושלת תיבס. מתוך ויקישיתוף

רועה צאן בדואי, ב"גבעת רוחמה", בנגב הצפוני, 199. צילום: יעל אילן, לע"מ

 

"החברה האנושית בימי קדם התפצלה בין עמים או שבטים מיושבים המעבדים את אדמתם, לבין עמים או שבטים נודדים, המתפרנסים מרעיית צאן. בין אלו לאלו שרר מתח מתמיד, אשר נבע מניגוד אינטרסים, אך גם מן הניגוד המנטלי בין שתי צורות החיים. כל הניגודים הללו, באורחות החיים, בתרבות החברתית ובאינטרסים הכלכליים, התמצו כבר בפיצול שבין שני האחים הראשונים קין והבל."

הרב אלחנן סמט, "פרשת בראשית – `וישע… לא שעה` מדוע?" © כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון 2018-1997.

 • חִזרו אל פסוק ח, בשטחו של מי מהבנים התרחש הרצח?
אות קין - אות קלון?
  אות קין נתפס כאות קלון – דבר מביש המטיל כתם כבד על האדם שהיה...
אות קין - אות קלון?
...וַיָּשֶׂם ה' לְקַיִן אוֹת לְבִלְתִּי הַכּוֹת אֹתוֹ כָּל מֹצְאוֹ." (פסוק טו)

red-feniksl/shutterstock.com

ויליאם בלייק, אדם וחוה מוצאים את גופת הבל, 1826, דיו, טמפרה וזהב על עץ מהגוני. מאוסף מוזיאון טייט בריטניה, מתוך ויקישיתוף.

 

אות קין נתפס כאות קלון – דבר מביש המטיל כתם כבד על האדם שהיה מעורב בו.

להמשך קריאה

מעניין לראות שבפרק, מטרת האות היא דווקא להגן על קין מפני המבקשים להמיתו: "וַיָּשֶׂם ה' לְקַיִן אוֹת לְבִלְתִּי הַכּוֹת אֹתוֹ כָּל מֹצְאוֹ" (פסוק טו).

 • האם "אות קין" צריך לדבוק באדם למשך כל חייו או רק לתקופה מוגבלת?
איך ממשיכים הלאה אחרי עלבון קשה?
את מי אתם אוהבים יותר, את קין או את הבל? מה דעתכם, האם זה סיפור...
איך ממשיכים הלאה אחרי עלבון קשה?
"וְאֶל קַיִן וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה וַיִּחַר לְקַיִן מְאֹד וַיִּפְּלוּ פָּנָיו." (פסוק ה)

 • את מי אתם אוהבים יותר, את קין או את הבל?
 • מה דעתכם, האם זה סיפור על התעללות הורית או על העמדה בניסיון?

קרדיט: סימנים – בראשית ד/ 929 תנך ביחד, 2014