סגור תצוגת כיתה
הפרק

על חוף הסליחה

שיעור ראשון מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

בשיעור זה נבחן את תוצאות כעסו של אלוהים על חטא העגל: מלאך יוביל את העם במקומו, ‏ואוהל מועד יוצא מחוץ למחנה. דרך פעולות אלה נעסוק בברית ובעוצמתה: העם עבר זה ‏עתה על חטא חמור ביותר, ודווקא ברגע זה של התרחקות לאחר שהעם הביע חרטה על ‏מעשיו, אלוהים בוחר לשכון מחוץ למחנה בני ישראל ולקבוע שם את מקום ההתוועדות עם ‏משה.‏

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה: שיר ושיחה
נשמע עם התלמידים את השיר 'סליחה' שכתב אהוד מנור ושר והלחיןמתי כספי (ראו עזר ‏הוראה: סליחה).‏

נבקש מהתלמידים להקשיב למילות השיר ונתמקד בבית האחרון: "זכרי לי חסד נעוריי / את ‏אמונתי / כאן מולך מוטלים שבריי / בואי ואחי אותי". נציג לתלמידים את המקור המוזכר ‏בשיר – ירמיהו פרק ב פסוק ב:"זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ, אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ, לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר ‏בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה".‏

נשאל את התלמידים:‏

 • מדוע בעת בקשת סליחה חשוב להזכיר את הדברים הטובים שקרו בעבר בין ‏הצדדים הכועסים?‏

נוכל גם להתמקד בנושא השברים ולציין שהיום נעסוק בתוצאות חטא העגל ושבירת הלוחות, ‏ובשאלה אם אפשר לאחות את שברי הקשר בין אלוהים לעם.‏

אפשרות שנייה: שיח פתוח
נקיים שיחה פתוחה סביב נושא בקשת הסליחה. נשאל:‏

 • האם יש לדעתכם תזמון שגוי לסליחה? (מוקדם מדי / מאוחר מדי) ‏
 • האם יש מילים שאתן לא נכון לבקש סליחה? ‏

נוכל לשמוע גם מתוך חוויות התלמידים על בקשות סליחה מוצלחות יותר ופחות שהתנסו ‏בהם, ונסביר שהיום נדון בשאלה כיצד אפשר לסלוח ולבקש סליחה לאחר חטא חמור כל כך?‏

הזמנה לקריאה

רחוק מהעין, רחוק מהלב

נקרא את פסוקים א-גונשאל:‏

 • על מה משוחחים משה ואלוהים? ‏

ניזכר באירועי חטא העגל ובמשה המבקש לפייס את אלוהים הזועם על עמו. לפנינו המשך ‏השיחה בין אלוהים למשה.‏
נקרא את פסוקים ב-ו ונסביר בקצרה: אלוהים, בעקבות כעסועל העם, מבקש ממשה למסור ‏להם שמעתה ואילך יוביל משה אותם לארץ במקומו. העם שומע את הבשורה ומתאבל.‏

כעת נעמיק בחילופי הדברים כדי להבין את המשמעות הגלומה בהם בנוגע ליחסי אלוהים ‏והעם.אלוהים מביע את אכזבתו מהעם ולצד תיאורי האכזבה הוא מבטא גם השלמה ומציע ‏פתרון.נבקש מהתלמידים לקרוא את פסוקים א-ה ולכתוב במחברת שני משפטים ‏שמבטאיםאכזבה ושניים שמבטאים דווקא את ההשלמה ואת קיום ההבטחה.‏

נשמע את התשובות ונכתוב אותן על הלוח בטבלה (ראו דף עבודה: טבלה – ריחוק והבטחה). ‏נשים לב שהמילים "וְשָׁלַחְתִּי לְפָנֶיךָ מַלְאָךְ" יכולות להתפרש גם כאכזבה (אלוהים מתרחק מן ‏העם) וגם כהבטחה (אלוהים מקיים את הברית באמצעות מלאך), וזוהי נקודה מעניינת לדיון.‏

אם אפשרות הקריאה הכפולה ל"וְשָׁלַחְתִּי לְפָנֶיךָ מַלְאָךְ"תעלה מתוך חלוקת התלמידים, מה ‏טוב. אם לא – נערוך דיון קצר בשאלה הזאת:‏

 • האם המלאך הוא עונש (ה' לא עולה איתם) או דווקא קבלת ההתנצלות (ולכן נתינת ‏מלאך מלווה)?‏

נביט בחלוקה המשולבת שלפנינו ונשאל:‏

 • מה אנו יכולים ללמוד מכך שאלוהים מבטא באותה הנשימה זעם עצום על העם לצד ‏קיום ההבטחה שהבטיח להם? (אלוהים אינו רוצה להפר את הברית, אך הכעס ‏והאכזבה דורשים שינוי)‏

נחלק לתלמידים דף עבודה קצר העוסק באופן שבו אלוהים מבקש להרחיק את עצמו מן העם ‏‏(ראו דף עבודה: רחוק מהעין, רחוק מהלב)

‏למרות החטא יימשך החזון
נשאל את התלמידים:‏

 • כיצד העם מפרש את המינוי של אלוהים את המלאך שיוביל אותם מעתה במקומו?‏

(העם מפרש זאת כהסתלקות השכינה מתוכו, ומתאבל)‏
נמשיך ונקרא את פסוקים ז-יא. נבקש מאחד התלמידים להסביר בקצרה או לצייר בתרשים ‏על הלוח את המבנה החדש של המחנה ובו אוהל מועד מחוץ למחנה, הענן יורד על האוהל ‏כשמשה בתוכו, ומשה הולך בין המחנה ובין האוהל.‏
נשאל את התלמידים:‏

 • מדוע לדעתכם האוהל נקרא "אוהל מועד"? (מועד מלשון התוועדות, כלומר – שיחה. ‏זהו אוהל שיחה ומפגש בין משה ובין אלוהים. מי שרוצה לדבר עם אלוהים יצא מתוך ‏המחנה אל פתח האוהל וידבר עם משה, ומשה עצמו ידבר עם אלוהים כאשר הוא ‏ירד על האוהל)‏

נסביר שבעקבות ההתרחקות של אלוהים, נוצרת צורת תקשורת חדשה אתו: אלוהים שומר ‏על חציצה בינו ובין העם, אך הוא שומר על ערוץ תקשורת באמצעות מתווך.‏
למיטיבי לכת: נקרא את פסוקים י-יא ונשאל:‏

 • מי יכול לתאר את התמונה הזאת במילים שלו? (העם עומד ומתבונן במשה ההולך ‏לאוהל מועד וחוזר אל המחנה. רק יהושע בן-נון נמצא באוהל מועד כל הזמן)‏
 • מדוע לדעתכם העם עומד כאשר משה הולך אל האוהל ומשתחווה כאשר הוא מגיע ‏לשם?‏

נקרין על הלוח את המדרש משמות רבה (ראו דף עבודה: שמות רבה)‏

בעת הליכת משה לאוהל מועד העם עומד כדי לכבד אותו ואומר לעצמו: "אשרי יולדתו" – ‏כלומר, ודאי אמו של משה גאה בו מאוד כעת. כאשר משה מגיע לאוהל העם רואה את ירידת ‏עמוד הענן ולכן משתחווה, לכבד את המעמד מרחוק. נשאל את התלמידים:‏

 • מה האווירה ששוררת כאשר העם מתבונן על משה לדעתכם? ‏
 • מה המשמעות של המעקב אחרי משה וההתבוננות בו ביציאתו וכניסתו? ‏

אפשר להציג את הסיטואציה בכיתה ולשים לב לשותפות המרוחקת של העם בקשר עם ה'. ‏
נשאל את התלמידים:‏

 • מה לדעתכם הכוונה במילים "כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶלרֵעֵהוּ" (פסוק יא)? ‏
 • מדוע המטפורה הנבחרת לדיבור בין משה לאלוהים היא בין איש לרעהו ולא, למשל, ‏בין אב לבן? ‏
 • מה מיוחד לדיבור בין חברים?‏

נציע הצעות: זהו דיבור קרוב בגובה העיניים, דיבור שיש בו הרבה כנות, דיבור פחות סמכותי ‏והיררכי. נוכל גם להוסיף את דבריו של הרב שטיינזלץ (מתוך האתר) ולפיהם משה גם יכול ‏לפנות אל ה' בשאלה, כלומר – יש לו אפשרות לתהות או לערער על מעשי אלוהים, כמו ‏במערכת יחסים חברית שבה יש לגיטימציה להביע דעה על בחירותיו של האחר בלי שזה ‏ייחשב חוסר כבוד.‏
נחלק לתלמידים חברותא בנושא אוהל מועד ומשמעותו, מתוך רשימתה של תמר אלעד-‏אפלבאום באתר 929 (ראו דף עבודה: תמר אלעד-אפלבאום).‏

מבט לחיים

נסו לחשוב על מצבים שבהם כעסתם כעס גדול על מישהו, אך לא רציתם לפרק את הקשר ‏איתו. ‏

 • מה עשיתם? ‏
 • האם היה לכם מתווך או שליח שנועד לשמור על תקשורת על אף הכעס הגדול? ‏
 • האם הצלחתם ליצור מעין "אוהל מועד"– מקום ניטרלי שבונערכה השיחה?‏

לחלופין, נסו לחשוב על מצבים בחייכם שבהם אינכם מצליחים לדבר באופן ישיר ואתם ‏זקוקים לתיווך של מישהו. ‏

 • האם התיווך מסייע? כיצד?‏
 • האם הייתם מוכנים לתווך בין שני אנשים?‏

סיכום - מה היה לנו

תוכן: בחנו את שאלת הריחוק והקרבה בפעולות אלוהים כלפי העם לאחר חטא העגל וברצונו ‏לשמור על תקשורת עם העם למרות הכעס.‏
מיומנויות: למדנו מדרש ופרשנות מודרנית וקראנו קריאה אינטרטקסטואלית.‏
מתודה: ערכנו לימוד בזוגות סביב נושא מרכזי בסיפור.‏

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
סליחה
השיר 'סליחה' שכתב אהוד מנור והלחין ושר מתי כספי:‏ מילים:סליחהמילים: אהוד מנורלא יודע מה לומרלא...
סליחה

השיר 'סליחה' שכתב אהוד מנור והלחין ושר מתי כספי:‏

מילים:
סליחה
מילים: אהוד מנור
לא יודע מה לומר
לא רציתי להכאיב.‏
את היום שכבר נגמר
אין לי דרך להשיב.‏
הסירי כעס מליבך
ונסי למחול
אל תכי ילד בקרבך
הוא שלך למרות הכל.‏

גם ההבטחה,‏
גם כוחה,‏
גם רוחה,‏
לו היית את כף ידך
על צוארי מניחה,‏
לא הייתי עוד מתבייש
שביקשתי סליחה.‏

איש חכם היה נשמר
ויודע שתלכי.‏
איש טיפש עם לקח מר
מקווה שתסלחי.‏
זכרי לי חסד נעורי
את אמונתי
כאן מולך מוטלים שברי,‏
בואי ואחי אותי.‏

את ההבטחה,‏
את כוחה,‏
את רוחה.‏
לו היית את כף ידך
על צווארי מניחה
לא הייתי עוד מתבייש
שביקשתי סליחה.‏

לא יודע מה לומר
לא רציתי להכאיב
את היום שכבר נגמר
אין לי דרך להשיב.‏

מילות השיר מתוך אתר שירונט

פורסם בערוץ הרשמי של מתי כספי – ‏Matti Caspi – Official Youtube Channel ב-5 במרץ 2017.‏

דפי עבודה והעשרה לשיעור