סגור תצוגת כיתה
הפרק

עקדת יצחק בפסוקים ובפרשנות – שיעור מבוא

פסוקים א-יט

שיעור ראשון מתוך חמישה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

אלוהים מנסה את אברהם ומצווה אותו לעקוד את בנו יחידו אשר אהב. אותו הבן שאלוהים הבטיח שיירש אותו. מדוע אלוהים מנסה את אברהם? כיצד אברהם מגיב לציווי? האם יצחק ידע ושיתף פעולה עם אביו? במהלך הוראה זה נציף סוגיות העולות מקריאת פסוקי העקדה, לאחר מכן נדון דרך הדרש והפרשנות בשאלות העולות ממעשיהם של שלושת השחקנים הראשיים בפרק – אברהם, יצחק ואלוהים, בד בבד ננסה להבין מה חשבו ומה הרגישו הדמויות בסיפור. אם אפשר מומלץ לתת זמן נוסף לשיעור זה – שיעור נוסף או עבודת בית.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – שאלה:
סיפור עקדת יצחק הוא סיפור מכונן, קשה ומוכר, נבקש מהתלמידים לפני קריאת הפסוקים להגיד את כל מה שהם יודעים על הסיפור: דמויות, מעשים, מחשבות, רגשות, דימויים וכו'. את המחשבות נכתוב על הלוח, נצלם את הלוח ובתום הלימוד (בסוף המהלך הזה או בסוף היחידה כולה) נחזור אל התמונה של הלוח ונשאל אם משהו השתנה, נוסף או נמחק.

אפשרות שנייה – פיוט:
נשמיע את תחילת הפיוט "עת שערי רצון" העוסק בסיפור העקדה, ושוזר בתוכו מדרשים רבים וקולות של הדמויות בסיפור העקדה ולאחר מכן נענה על השאלות המובאות לאחר מכן. זהו פיוט עיקרי בתפילות ראש השנה במנהג הספרדים והוא מושר לפני תקיעות שופר כדי שזכר מעשה העקדה יעמוד לישראל ויעורר רחמי שמיים, וכן השופר, העשוי קרן איל, רומז לאיל שנעקד תמורת יצחק.

אפשר להשאיר את השאלה האחרונה פתוחה ובסוף השיעור לחזור ולדון בה.
(הפיוט מספר את סיפור עקדת יצחק ומושר בראש השנה שכן הוא נתפס "כזכות האולטימטיבית" שיש לבניו של אברהם מאז העקדה, שגם אם חטאו ופשעו, הרי שבכוח אותה זכות הם זכאים לכפרה ולסליחה ולהתחלה חדשה)

אפשרות שלישית – ציטוטים:
נתלה כל אחד מהציטוטים האלה בצד אחר של הכיתה:

"Imagine there's no countries / It isn't hard to do / Nothing to kill or die for" (imagine, John Lennon)

(תרגום: "דמיין שאין מדינות, זה לא קשה, שום דבר להרוג או למות למענו").
"אנו לא יכולים להיות בטוחים בכך שיש לנו משהו לחיות למענו, אלא אם כן אנו מוכנים למות למענו". (ארנסטו צ'ה גווארה)

 

נקרא את הציטוטים בקול ונבקש מהתלמידים להיעמד ליד ציטוט שהם מזדהים אתו או מסכימים לו. אפשר גם לעמוד בתווך בין הציטוטים. נשמע מכמה תלמידים את דעתם.
במהלך היחידה נראה כיצד מסירותו של אברהם נתפסת לעיתים כנקודה חשובה מאוד בחייו, ועד היום הסיפור נאמר ומושר בזמנים שהמאמינים מבקשים לעורר רחמי שמיים. בעוד בפרשנות אחרת, מסורתית ועכשווית, עולה ביקורת כלפי בחירת אברהם לעקוד את בנו בעבור אמונתו.

הזמנה לקריאה

נקרא את פסוקים א-יט ובעת הקריאה נסביר במילים שלנו את השתלשלות האירועים. אחרי הקריאה הראשונה נזמין את התלמידים לשאול על הסיפור את כל מה שעולה על דעתם. נכתוב את השאלות על הלוח ובזמן הכתיבה נמיין את השאלות לפי הדמות שאליה השאלה מופנית – אברהם, יצחק, אלוהים (ייתכן שיעלו גם שאלות על שרה ועל דמויות נוספות, מומלץ לכתוב את כל השאלות, אך נדון רק באברהם, יצחק ואלוהים). אם יש לתלמידים טלפונים חכמים או מחשבים בכיתה, אפשר לבנות את הלוח באופן שיתופי ב'פאדלט'.

שאלות שיכולות להישאל:
אברהם:

 • האם אברהם הבין נכון את דברי האל?
 • מדוע לא פקפק אברהם בדבר אלוהים ולא התווכח כמו שעשה בסדום?
 • האם אברהם התלבט?
 • מה עבר עליו בשלושת הימים בדרך לעקדה?

יצחק:

 • האם יצחק ידע שהוא עומד להישחט?
 • מדוע לא התנגד יצחק?
 • מה קרה לאחר העקדה למערכת היחסים של יצחק ואביו?

אלוהים:

 • מדוע אלוהים צריך לנסות את אברהם?
 • האם אלוהים רוצה קורבן אדם?

לאחר העלאת השאלות תעבור הכיתה, בזוגות או ביחידים, בין שלוש תחנות. כל תחנה תעסוק בדמות אחרת – אברהם, יצחק ואלוהים ובכל תחנה יהיו:

 • דפי עבודה ובהם שאלות יסוד ודיון בהן דרך הפשט והפרשנות (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור) – (אפשר לבקש מהתלמידים לשמור את דפי העבודה ולהגיש אותם עם הפרויקט שיעשו בשיעורים השלישי והרביעי).
 • חצי גיליון בצורת בלון מחשבות ובו שם הדמות בכותרת. על הגיליון יכולים התלמידים לכתוב את המחשבות שלדעתם עברו בראש של הדמות.

דפי העבודה יובילו לרעיונות אלה על אלוהים, על אברהם ועל יצחק:

אלוהים:
הכתוב מספר לנו שאברהם עומד בפני ניסיון, אנו יודעים את הסוף כבר בהתחלה ונרגעים מעט. אך אברהם אינו יודע שזהו ניסיון, הוא עומד בו ורק בסוף נאמר לו שזהו ניסיון. הביטוי "לֶךְ לְךָ" נאמר רק פעמיים במקרא, בשני הפעמים הוא נאמר לאברהם. בפעם הראשונה כשנדרש לעזוב את חרן בפרק יב פסוק א, אז הוא נדרש לעזוב את עברו ואף הובטח לו עתיד, ובפעם השנייה, בפסוקים שלנו, הוא נדרש לעזוב את עתידו.

הסיבות לניסיון:
ר"י בכור שור – מלשון נס, דגל, לרומם את אברהם.
שד"ל – להודיע שה' שונא קורבן אדם שלא כתרבות הקרבת הבנים לאלילים שהייתה מקובלת אצל עמי האזור.

אברהם:
תגובת אברהם לצו ה' לעקוד את יצחק עמוסה פעלים וחסרה רגשות ומחשבות. ריבוי הפעלים מראה לנו את הזריזות של אברהם לעשות את רצון ה', בלי פקפוק (ראוי לציין שכך דרך המקרא, בדרך כלל אין תיאור רחב של רגשות הגיבורים). המדרש משלים את הפער שבפסוקים ומעלה בדברי השטן את הספקות של אברהם על דבר ה': למה צריך קורבן כדי לעבוד את אלוהים, לא די בתפילה? כיצד הורה יכול להקריב את בנו? האם האל דורש מאברהם להיות רוצח? במדרש, שלא כבפשט הפסוקים, אברהם מוצג כדמות מתלבטת וספקנית.

יצחק:
יצחק שואל את אברהם על האש והעצים ולא על המאכלת, ייתכן שידע למה המאכלת משמשת. אברהם עונה לשאלת בנו בעמימות, אך אפשר להבין מתשובתו שיצחק יכול להישחט, ולמרות זאת עדיין הם הולכים יחד. שותפות ההליכה השנייה כבר אינה תמימה כראשונה. גישה אחרת לשותפות יצחק בעקדה עולה מהיעדר המילים "אֲשֶׁר אָהַבְתָּ" לאחר העקדה, וחיזוק לניתוק שחל בין אברהם ליצחק אפשר לראות בפסוק יט שבו יצחק אינו חוזר לבאר שבע עם אברהם והנערים.

נסכם את השיעור – ניזכר בשאלות העיקריות שדנו בהן בתחנות ונכתוב אותן על הלוח:

 • אלוהים – מדוע אלוהים מנסה את אברהם? (ראינו שתי תשובות)
 • אברהם – כיצד אברהם מגיב לציווי לעקוד את בנו? (לפי הפשט ולפי המדרש)
 • יצחק – האם יצחק היה קרוב ושותף לאביו במעשה העקדה הוא רחוק ונפרד ממנו? (ראינו שתי גישות בפשט)

אפשרות נוספת לסיכום – נקרא יחד את מה שכתבו התלמידים בבלוני המחשבות ונראה אם המחשבות שהתלמידים הניחו שעברו אצל הדמויות בפרק קרובות לפשט הפסוקים או רחוקות ממנו.

מבט לחיים

 • האם אתם רואים ערך בהקרבה? גם אם לא מדובר בשאלה של חיים או מוות.
 • האם אתם רואים כיצד המודל של סיפור עקדת יצחק מתממש גם בימים אלה?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: הצפנו שאלות על הדמויות בסיפור העקדה, לאחר מכן עסקנו בסוגיות עיקריות העולות מתוך התבוננות על השחקנים הראשיים בסיפור: אברהם, יצחק ואלוהים, דרך הפשט והפרשנות, וניסנו להשלים את מה שנעדר מהפסוקים – המחשבות והרגשות של הדמויות בסיפור.
מיומנויות: פרשנות, השלמת פערים, ריבוי פעלים, פערי מידע בין הקורא לדמות וביטויים חוזרים.
מתודות: תחנות דמות – דפי עבודה ובלון מחשבות, הצפת שאלות בלי שיפוטיות, מדרש פיוט וציטוטים.

אפשר עוד...

מאמרים

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
פיוט
האם הפיוט מוכר למי מכם? האם אתם מכירים אותו במנגינה אחרת? מיהו העוקד ומיהו הנעקד?...
פיוט

 • האם הפיוט מוכר למי מכם?
 • האם אתם מכירים אותו במנגינה אחרת?
 • מיהו העוקד ומיהו הנעקד?
 • מדוע לדעתכם הפיוט הזה עיקרי בתפילות ראש השנה?

קרדיט: 'עת שערי רצון', מילים: ר' יהודה בן שמואל עבאס מהמאה 12, שירה: גיא זוארץ, לחן: ממסורת לוב. פורסם ביוטיוב ב-2012:

דפי עבודה והעשרה לשיעור
אברהם והשטן
"וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ".קִדְּמוֹ שָׂטָן בַּדֶּרֶךְ וְנִרְאָה לוֹ בִּדְמוּת זָקֵן.אָמַר לוֹ: לְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ?אָמַר לוֹ: לְהִתְפַּלֵּל.אָמַר לוֹ:...
אברהם והשטן
"וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת חֲמֹרוֹ וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי נְעָרָיו אִתּוֹ וְאֵת יִצְחָק בְּנוֹ וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱלֹהִים. (פסוק ג)

אנתוני ואן דייק, אברהם ויצחק, 1617, מאוסף הגלריה הלאומית בפראג, מתוך ויקישיתוף

"וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ".
קִדְּמוֹ שָׂטָן בַּדֶּרֶךְ וְנִרְאָה לוֹ בִּדְמוּת זָקֵן.
אָמַר לוֹ: לְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ?
אָמַר לוֹ: לְהִתְפַּלֵּל.
אָמַר לוֹ: מִי שֶׁהוֹלֵךְ לְהִתְפַּלֵּל, לָמָּה אֵשׁ וּמַאֲכֶלֶת בְּיָדוֹ וְעֵצִים עַל כְּתֵפוֹ?
אָמַר לוֹ: שֶׁמָּא נִשְׁהֶה יוֹם אוֹ יוֹמַיִם וְנִשְׁחַט, וְנֹאפֶה, וְנֹאכַל.

להמשך המדרש

אָמַר לוֹ: זָקֵן, לֹא שָׁם הָיִיתִי כְּשֶׁאָמַר לְךָ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: "קַח נָא אֶת בִּנְךָ"? זָקֵן, אָבַד לִבְּךָ! בֵּן שֶׁנָּתַן לְךָ לְמֵאָה שָׁנָה אַתָּה הוֹלֵךְ לְשָׁחֳטוֹ!
אָמַר לוֹ: עַל מְנַת כֵּן.
אָמַר לוֹ: וְאִם מְנַסֶּה אוֹתְךָ יוֹתֵר מִכֵּן אַתָּה יָכוֹל לַעֲמֹד?
אָמַר לוֹ: וְיָתֵר עַל כֵּן.
אָמַר לוֹ: לְמָחָר אוֹמֵר לְךָ "שׁוֹפֵךְ דָּם אַתָּה", שֶׁשָּׁפַכְתָּ דָּמוֹ שֶׁל בִּנְךָ.
אָמַר לוֹ: עַל מְנַת כֵּן.

מתוך ספר האגדה מבית סנונית

 • דמות השטן העולה מהמדרש היא לאו דווקא דמות "קלאסית" של שטן. הסבירו מדוע.
 • מה בכל זאת שטני בדמותו של השטן כפי שהיא עולה מהמדרש?
 • כיצד אברהם מצטייר במדרש מול השטן?
להט האמונה
"ויאמר אל תשלח ידך"וסכין היכן היה?נשרו שלוש דמעות ממלאכי השרת, ונהרס הסכין.אמר לו: אחנקנו!אמר לו:...
להט האמונה
"וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי." (פסוק יב)

מציורי התנ"ך של אבל פן. עקדת יצחק, פסטל, 1943. באדיבות המשפחה

"ויאמר אל תשלח ידך"
וסכין היכן היה?
נשרו שלוש דמעות ממלאכי השרת, ונהרס הסכין.
אמר לו: אחנקנו!
אמר לו: אל תשלח ידך אל הנער!
אמר לו: אוציא ממנו טִפת דם!
אמר לו: אל תעש לו מאומה, אל תעש לו מום.

(עיבוד לבראשית רבה, פרשה נו, פסקה ז)

 • כיצד מסבירים חז"ל את הכפילות: "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה" בדברי המלאך לאברהם?
 • כיצד מצטיירת דמותו של אברהם במדרש זה?
אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר
לאחר שאברהם עקד את בנו, כלומר קשר אותו כדי להקריב אותו, פנה אליו המלאך בקריאה:...
אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר
"וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי." (פסוק יב)

לורן דה להיר, עקדת יצחק , 1650, מאוסף Museum of Fine Arts, Reims. מתוך ויקישיתוף

לאחר שאברהם עקד את בנו, כלומר קשר אותו כדי להקריב אותו, פנה אליו המלאך בקריאה: "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר", על מנת שלא יקרב את המַאֲכֶלֶת (סכין חדה מאוד) אל יצחק.
אפשר להשתמש בביטוי "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר" במשמעות דומה גם כיום, כדי לומר: אל תפגע בו לרעה, אל תזיק לו.

 • כתבו פסקה קצרה שמשובץ בה הביטוי "אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר".
הנני
בסיפור עקדת יצחק חוזר אברהם על המילה "הִנֵּנִי" כמה פעמים בהקשרים שונים. משמעותה של המילה...
הנני
"וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי." (פסוק א)

מיכאל סגן-כהן, הנני, דפוס בלט, צבע אקריליק על נייר ומסגרת, 36X27 ס"מ, 1978. אוסף פרטי, ירושלים. באדיבות ליאורה לאור סגן-כהן.

בסיפור עקדת יצחק חוזר אברהם על המילה "הִנֵּנִי" כמה פעמים בהקשרים שונים. משמעותה של המילה היא: הינה אני. אברהם רוצה לומר שהוא כאן, מוכן ומזומן, האמירה החוזרת מורה על נוכחות ועל מעורבות פעילה של האומר אותה.

 • מי אומר למי את המילה "הִנֵּנִי" בסיפור?
 • מה אפשר ללמוד מן המופעים השונים של המילה "הִנֵּנִי" בסיפור?
אֲנִי לֹא אַקְרִיב בְּכוֹרִי לְעוֹלָה
  לפניכם שיר שכתבה רעיה הרניק (ילידת 1933) – סופרת, משוררת ופעילה חברתית. הרניק שכלה...
אֲנִי לֹא אַקְרִיב בְּכוֹרִי לְעוֹלָה
"וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת יָדוֹ וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט אֶת בְּנוֹ." (פסוק י)

כריכת הספר: רעיה הרניק, שירים לגוני, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 1983. © כל הזכויות שמורות להוצאה

רס"ן גוני (גיורא) הרניק ז"ל

 

לפניכם שיר שכתבה רעיה הרניק (ילידת 1933) – סופרת, משוררת ופעילה חברתית. הרניק שכלה את בנה, רב-סרן גוני, בקרב על הבופור בתחילתו של מבצע שלום הגליל.

למילות השיר

אֲנִי לֹא אַקְרִיב
בְּכוֹרִי לְעוֹלָה.
לֹא אֲנִי.

בַּלֵּילוֹת אֱלֹהִים וַאֲנִי
עוֹרְכִים חֶשְבּוֹנוֹת
מַה מּגִּיעַ לְמִי.

אֲנִי יוֹדַעַת וּמַכִּירָה
תּוֹדָה.
אֲבָל לֹא אֶת בְּנִי
וְלֹא
לְעוֹלָה.

רעיה הרניק, שירים לגוני, הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשמ"ג, עמ' 9. © כל הזכויות שמורות למחברת.

 • כיצד מציג השיר את נקודת המבט האימהית/הנשית שנעדרת מסיפור העקדה?
עקדה
נער במדים שוכב ומביט אל אימו (כנראה בדמות האומנית עצמה), שפניה משתקפות מן הראי. בשל...
עקדה
"וַיָּבֹאוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱלֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת הַמִּזְבֵּחַ וַיַּעֲרֹךְ אֶת הָעֵצִים וַיַּעֲקֹד אֶת יִצְחָק בְּנוֹ וַיָּשֶׂם אֹתוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ מִמַּעַל לָעֵצִים." (פסוק ט)

חוה ראוכר, עקדה, שמן על בד, 1996

נער במדים שוכב ומביט אל אימו (כנראה בדמות האומנית עצמה), שפניה משתקפות מן הראי. בשל השימוש בראי, נדמה ששניהם מביטים לכיוון הצופה.

להמשך קריאה

ביצירה של חוה ראוכר לא מתואר הסיפור המקראי, וממבט ראשון אפשר למצוא בה אפילו שלווה, אך שם היצירה קושר אותה לסיפור ומשנה לחלוטין את אופן ההסתכלות שלנו עליה ואת מה שאנחנו מחפשים בה – הוא יוצק בה משמעויות הרות גורל.
הבעת פניו של החייל נראית לפתע מתוחה אך גם נחושה. פניה של האם מבטאים לפתע מועקה, המקבלת חיזוק מהפורמט הצר והדחוס של הציור.

 • מדוע חוה ראוכר קושרת את הציור לסיפור עקדת יצחק? מה היא מוסיפה על הסיפור המקראי ומה היא משמיטה ממנו?
 • מה המסר שהאם והבן מנסים להעביר במבטיהם לצופים בתמונה?
דווקא האיל כן
פסלו של האומן הישראלי מנשה קדישמן, שאותו יצר בשנים 1985-1982. הפסל נמצא ברחבת מוזיאון תל...
דווקא האיל כן
"וַיִּשָּׂא אַבְרָהָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ בְּקַרְנָיו וַיֵּלֶךְ אַבְרָהָם וַיִּקַּח אֶת הָאַיִל וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלָה תַּחַת בְּנוֹ." (פסוק יג)

פסלו של האומן הישראלי מנשה קדישמן, שאותו יצר בשנים 1985-1982. הפסל נמצא ברחבת מוזיאון תל אביב לאמנות, והוא עשוי מפלדה חלודה.

להמשך קריאה

קדישמן, בַּחֵרוּת האומנותית השמורה לאומנים, משנה עבורנו את מיתוס העקדה מתחילתו ועד סופו – עלילה, דמויות ומסר. בפסל שלו יש שלושה חלקים, המסמלים את שלושת גיבורי הסיפור מבחינתו:

 1. האיל – האיל של קדישמן, בעל העיניים המרושעות/זועמות, הופך מהדמות השולית בסיפור לדמות הגדולה והמרכזית.
 2. יצחק – יצחק של קדישמן, המיוצג בפנים ילדותיות המוטלות על הקרקע, הוא יצחק מת.
 3. הנשים המקוננות – דמויות שלא היו בסיפור התנ"כי, שכן הסיפור התנ"כי לא הסתיים במותו של יצחק.

דווקא דמותו של אברהם, הדמות הראשית של הסיפור, נעדרת מן הפסל. וההיעדר הזה כמוהו כצעקה גדולה.

 • מהו המסר שביקש קדישמן להביע באמצעות החומר שבו השתמש, באמצעות שינוי פרטי העלילה ובאמצעות הדמויות שאותן בחר להציג (או להעלים)?
עיר האבות
העיר באר שבע מוזכרת פעמים רבות במקרא, והיא קשורה לשלושת האבות. באר שבע מופיעה לראשונה...
עיר האבות
"וַיָּשָׁב אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַחְדָּו אֶל בְּאֵר שָׁבַע וַיֵּשֶׁב אַבְרָהָם בִּבְאֵר שָׁבַע." (פסוק יט)

תל שבע המקראית, צילום: רון פלד

העיר באר שבע מוזכרת פעמים רבות במקרא, והיא קשורה לשלושת האבות. באר שבע מופיעה לראשונה בספר בראשית בסיפור גירוש הגר, והיא התחנה הראשונה שאליה הגיע אברהם לאחר עקדת יצחק.

להמשך קריאה

ההסבר לַשֵׁם "באר שבע" ניתן בסיפור הברית בין אברהם לבין אבימלך מלך גרר, ולפיו "שבע" מלשון שבועת נאמנות.
עם השנים הפכה באר שבע לעיר גדולה וחשובה בשטחה של ממלכת יהודה. היא סימנה את גבולה הדרומי של ממלכת ישראל (כפי שמעיד הביטוי המקראי "מדן ועד באר שבע").

 • בסיפור העקדה העיר באר שבע היא נקודת היציאה והנקודה שאליה חוזרים, מעין מעטפת סיפורית. שערו – מה השתנה באברהם וביצחק לאחר העקדה? היעזרו בפסוק יט.
היכן הייתה עקדת יצחק?
איננו יודעים בוודאות היכן נמצא הר המוריה. על פי המסורת, ההר נמצא בירושלים, במקום שבו...
היכן הייתה עקדת יצחק?
"וַיִּקְרָא אַבְרָהָם שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא ה' יִרְאֶה, אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיּוֹם בְּהַר ה' יֵרָאֶה." (פסוק יד)

ירושלים, צילום: ClimaxAP/shutterstock.com

איננו יודעים בוודאות היכן נמצא הר המוריה. על פי המסורת, ההר נמצא בירושלים, במקום שבו בנה שלמה את בית המקדש: "וַיָּחֶל שְׁלֹמֹה לִבְנוֹת אֶת בֵּית ה' בִּירוּשָׁלַ‍ִם בְּהַר הַמּוֹרִיָּה…" (דברי הימים ב, ג, א).

להמשך קריאה

בסיפור העקדה מסופר שאברהם הלך במשך שלושה ימים מבאר שבע להר המוריה. ואכן, המרחק בין באר שבע לירושלים הוא כ- 90 ק"מ, מרחק שאפשר לעבור בשלושה ימי הליכה.
לטענת השומרונים הר המוריה הוא הר גריזים, ההר המקודש להם.
על פי חז"ל, בהר המוריה נמצאת "אבן השתייה", אבן היסוד (התשתית), ש"ממנה הושתת (נוסד) העולם". על פי האמונה, אבן זו הייתה על הקרקע של בית המקדש השני בירושלים ועליה עמד ארון הקודש.
כיום מכונה הר המוריה "הר הבית", על שם בית המקדש. במרכזו של הר הבית, מעל "אבן השתייה", ניצב היום מסגד "כיפת הסלע".

מבוסס על גלי דינור, שוש עייש ואורה שמאי, מזהות אישית לזהות לאומית: סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל, 2004. © מטח.

 • מדוע לדעתכם נוצרה זהות בין מקומו של בית המקדש לבין המקום שבו התרחשה עקדת יצחק?
על המזבח
מזבח הוא מבנה פולחני שעליו מקריבים קורבנות או מתיזים את דם הקורבן. ראשיתו של המזבח...
על המזבח
"וַיָּבֹאוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱלֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת הַמִּזְבֵּחַ וַיַּעֲרֹךְ אֶת הָעֵצִים וַיַּעֲקֹד אֶת יִצְחָק בְּנוֹ וַיָּשֶׂם אֹתוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ מִמַּעַל לָעֵצִים." (פסוק ט)

מזבח הוא מבנה פולחני שעליו מקריבים קורבנות או מתיזים את דם הקורבן. ראשיתו של המזבח בעולם הקדוּם – באבן שהתקדשה מפני שהאמינו ששוכנים בה כוחות אלוהיים, ולכן התבצעה עליה פעילות פולחנית. את המזבחות נהגו לבנות מאדמה, מאבנים או מנחושת.
מעניין לציין כי המזבח שימש גם מקום מקלט לנרדפים, שהגן עליהם מפני מוות. מכאן גם מקור הביטוי "נאחז בקרנות המזבח".

מבוסס על מקרא גשר. © גשר מפעלים חינוכיים

 • חפשו מופעים נוספים של המזבח בסיפורי אברהם בתנ"ך.
  למה משמשים המזבחות בסיפורים אלה? מה ניתן ללמוד מכך על המזבח בסיפור העקדה?
הקרבת בנים בעולם העתיק
בתנ"ך מוזכר פעמים אחדות פולחן הקרבת ילדים לאלים שונים, כחלק מעבודה זרה שעליה חל איסור...
הקרבת בנים בעולם העתיק
"וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת יָדוֹ וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט אֶת בְּנוֹ."
(פסוק י)

קרתגו. צילום: מתוך ויקישיתוף

בתנ"ך מוזכר פעמים אחדות פולחן הקרבת ילדים לאלים שונים, כחלק מעבודה זרה שעליה חל איסור מוחלט. הפולחן יועד לאלים שונים, כגון מולך, כמוש, אדרמלך וענמלך. בפרק ז בירמיהו נאמר כי היו גם מי שהקריבו את בניהם לאלוהי ישראל. יש מחלוקות מה בדיוק כלל הפולחן למולך: האם אנשים אכן שרפו את בניהם כקורבן והאם עשו כך דרך קבע או רק בעיתות צרה, או שמדובר רק בפולחן סמלי של העברת הבן במסלול אש?

להמשך קריאה

בחפירות בקרתגו, עיר האימפריה שבצפון אפריקה, נמצא מתחם גדול של קבורה מן המאה השמינית לפני הספירה ובו אלפים רבים של כדי קבורת אפר. קרתגו נוסדה בידי הכנענים, ומכאן שמנהג זה הוא מנהג כנעני שהיה נהוג באזורנו. בין שרידי העצמות שנמצאו היו שרידים של אלפי ילדים קטנים, מבני חודשים אחדים ועד בני ארבע, כולם שרופים באש. מן הכתובות שעל גבי הכדים עולה כי הקרבת הבנים נתפסה כמילוי הבטחה ונדר לאל.

 • מהי עמדת המקרא בנוגע להקרבת בנים לאל, כפי שעולה מסיפור עקדת יצחק?
אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ
לפניכם סרט אנימציה קצר ששמו "את בנך את יחידך", של היוצרים אבי פרידמן ושחר תל...
אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ
"וַיֹּאמֶר קַח נָא אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אֶת יִצְחָק וְלֶךְ לְךָ אֶל אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ." (פסוק ב)

לפניכם סרט אנימציה קצר ששמו "את בנך את יחידך", של היוצרים אבי פרידמן ושחר תל דן, הקושר בין סיפור עקדת יצחק לבין מות חיילים בצבא. הסרטון הוקרן בערב מיוחד בסינמטק ירושלים, שבו הוקרנו כמה סרטים שהמכנה המשותף שלהם הוא העיסוק במוות, במסגרת הכנס השישי של המחלקה להיסטוריה ולתאוריה ב"בצלאל".

 • כיצד יוצרי הסרטון קושרים בין עקדת יצחק לבין מותם של חיילים בצבא?
  האם לדעתכם נכון ליצור קשר זה?
 • קולה של שרה נעדר מסיפור העקדה. כיצד הסרטון מאיר את דמותה של שרה בסיפור?

קרדיט: שחר תל דן, אבי פרידמן, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו
שיחה בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו והעיתונאי ירון לונדון, בהנחיית רות קלדרון – אשת חינוך...
שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו
"וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי." (פסוק א)

שיחה בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו והעיתונאי ירון לונדון, בהנחיית רות קלדרון – אשת חינוך ותקשורת וח"כית לשעבר – על הניסיון האלוהי בסיפור עקדת יצחק.

 • כיצד רואים משתתפי השיחה את הניסיון האלוהי בעקדת יצחק?

קרדיט: עקדת יצחק/ תכנית החדר – רות קלדרון, מטח