סגור תצוגת כיתה
הפרק

שועלים ושועלים קטנים

פרק ב, יד-יז

שיעור שני מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

נדון במושג האהבה ובחשיבות ההדדיות בין בני הזוג במערכת יחסים.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – שאלה לדיון:
נבקש מהתלמידים לחשוב על מערכות יחסים.

 • האם אלו מערכות יחסים הדדיות?
 • כיצד ההדדיות באה לידי ביטוי במערכת היחסים?
 • האם מערכת היחסים יכולה לתפקד גם בלי הדדיות?

הצעה שנייה – שאלה לדיון:
נדון עם התלמידים:

 • האם הייתם מסוגלים לאהוב אחרים בלי לקבל מהם יחס דומה?
 • האם אהבה שאינה הדדית פסולה בעיניכם?

הצעה שלישית – שיר ודיון:
נשמע את השיר 'אני אוהב אותך' של להקת החברים של נטשה, ונציג לתלמידים את מילות השיר.

הזמנה לקריאה

נקרא את פסוקים יד-יז ונשאל:

 • היעזרו בכינויי הגוף וברמזים אחרים בפסוקים אלה ובדקו מיהו הדובר בכל פסוק? (פסוק יד – הדוד דובר; פסוקים טז-יז – הרעיה דוברת)
 • לאיזה בעל חיים הדוד מדמה את הרעיה (בפסוק יד)? לאילו בעלי חיים היא מדמה אותו (בפסוק יז)? היכן מצוי כל אחד מבעלי החיים? (הדוד מדמה את הרעיה ליונה בסלעים; והרעיה מדמה את הדוד לצבי או לעופר איילים הרצים על ההרים)
 • מה ההבדל בין מצב בעלי החיים המדמים את הדוד למצב בעל החיים המסמלים את הרעיה? כיצד מייצג כל אחד מהם את מצבם של כל אחד מבני הזוג? (הרעייה כיונה עומדת במקום אחד נחבא וגבוה, בסתר המדרגה; ואילו הדוד מדומה לצבי או לעופר האיילים שרץ ממקום למקום)

נקרא את פסוק טו, בפסוק מתוארים השועלים המזיקים לכרמים בשלב שבו הענבים הם סמדר – אינם בשלים עדיין. נזקם של השועלים המסתובבים בכרם גדול. הכרם מסמל את מערכת היחסים של הדוד והרעיה. נשאל את התלמידים:

 • מה עשויים לסמל השועלים? (מכשולים בקשר הזוגי)

נחלק לכל תלמיד שלושה פתקים שעליהם מודפס ציור של שועל ונבקש לכתוב עליהם דוגמאות למכשולים אפשריים במערכות יחסים. נתלה את הפתקים על הלוח ונעבור על הצעות התלמידים.
נקרא את פסוקים טז-יז ונדון בנושאים שיכולים לפגום במערכות יחסים בריאות.

"דּוֹדִי לִי וַאֲנִי לוֹ":
נשאל את התלמידים:

 • כיצד אתם מבינים את הביטוי הזה?
 • האם לדעתכם האהבה המתוארת בפסוק טז סימטרית?
 • כיצד באה לידי ביטוי הדדיות במערכת יחסים?

נקרא עם התלמידים את דבריו של פרנץ רוזנצווייג, ונדון עם התלמידים:

 • לפי רוזנצווייג, מה היא אהבה? (מי שאוהב ונאהב בה בשעה)
 • האם לדעתו אהבה יכולה להיות חד-צדדית? (לא, אהבה חד-צדדית אינה אהבה להגדרתו, הוא מגדיר אותה "שאר הדברים היכולים להיעשות בשעת הדחק")
 • האם לפי תפיסתו אפשר להגדיר ביחסי אהבה "אוהב" ו"אהוב"?

למידה בחברותות – הדדיות בקשר:
נחלק את הכיתה לקבוצות שבהן התלמידים ילמדו יחד פרשנויות על הדדיות בקשר (ראו דף עבודה ופתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

פירוש מטפורי:
נקרא עם התלמידים משל מתוך שיר השירים רבה.
נזמין את התלמידים לנסח בלשונם את המשל והנמשל – במשל מתוארת יונה שנמלטה מפני נץ. ציפור הטרף חגה סביבה בשמיים ואינה מאפשרת לה להתעופף ולברוח. היונה מנסה להסתתר מפניה ולמצוא מחסה בנקיק סלע, אולם שם היא נקלעת לסכנה אחרת – נחש מאיים. דומה שהיא נתונה במצב שאין ממנו מוצא – הנץ חולש על השמיים, והנחש אורב בארץ. אין נתיב בריחה מכאן ומכאן. והינה ההצלה מתגלה לקורא ממקור בלתי צפוי – היונה צווחת ומטפחת בכנפיה, ובעל השובך שומע את זעקתה ומגיע. הסכנה נעלמת, והיונה ניצלת.
משל זה ממחיש את הסכנה שנקלעו אליה בני ישראל: הם נסים על נפשם מפני המצרים ובורחים למדבר, אך נקלעים לסכנה חדשה שלא צפו: ים סוף סוגר עליהם. דומה שהסכנות מקיפות אותם מכל צד, הן מן הים הן מן היבשה. בני ישראל מבינים שאינם יכולים להימלט. הם מתמלאים פחד ואימה וצועקים אל אלוהים. ההפתעה של המצרים היא לא רק מעצם הופעתו של אלוהים מחוץ לגבולות מצרים אלא מיכולתו לסלול נתיב הצלה בלתי צפוי לחלוטין – לבקוע את ים סוף. אלוהים שומע את בני ישראל ובא להושיעם.
למורה: מומלץ להציג את הדמויות והאירועים במשל ובנמשל זה מול זה כדי להמחיש את הקשר ביניהם.
נשאל את התלמידים:

 • מדוע היונה (המשולה לישראל) אינה מראה את עצמה לדוד – אלוהים? (כי היא אינה יכולה, משום שמכל צד מקיפים אותה אויביה. ואלמלא כן, ודאי שישראל היו מעוניינים בקרבה לדוד – לאלוהים)

נסביר לתלמידים כי המשל אינו רק נוגע לסיפור קריעת ים סוף, אלא נושא ככל הנראה גם מסר אקטואלי לבני דורם של התנאים. האויבים צרו עליהם מכל צד, ולעיתים היה נדמה שאין מוצא. המסר של בעל המשל הוא שישראל צריכים לזכור בעִיתות מצוקה שאם רק יזעקו לעזרה, אלוהים ישמע, יבוא ויושיע.

מבט לחיים

נבקש מהתלמידים לצייר שני עיגולים המייצגים שתי דמויות שיש ביניהן קשר.

 • כיצד העיגולים האלה צריכים להיראות?
 • מה היחס הראוי ביניהם לדעתכם?

נשתף בתוצרים ונדון בהם:

 • האם המצב הוא סטטי או שהוא משתנה לאורך הקשר?
 • איך היחס בין העיגולים נראה בהתחלה? לאחר כמה חודשים? לאחר עשר שנים?
 • האם קצב התקדמות שונה בין בני הזוג הוא בהכרח סיבה להיפרד? מדוע?
 • כמה מומלץ לחכות זה לזה?
 • מתי כדאי לוותר?
 • האם מומלץ לדחוק בבן או בבת הזוג?

להלן דוגמאות לציורי עיגולים המשקפים קשרים:

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: דנו במושג האהבה ובחשיבות ההדדיות בין בני הזוג במערכת יחסים.
מיומנויות: פרשנות מודרנית, השוואה בין סיפורת לשירה מקראית, ניתוח מדרש.
מתודות: קריאה בכתביו של פרנץ רוזנצווייג, למידה בחברותות על הדדיות בקשר בעזרת פרשנויות מודרניות.

אפשר עוד...

חבצלת השרון:
הזיהוי של החבצלת אינו ודאי, אך התלמוד מזהה את החבצלת בנרקיס הפורח בחוף, בעמקים ובהרים.
(מתוך: ויקיפדיה)

שיר מספר שמונה:
נאזין ל'שיר מספר שמונה' שכתב יענקל'ה רוטבליט, הלחין מיקי גבריאלוב ושר אריק איינשטיין, נחלק לתלמידים את מילות השיר ונבקש מהתלמידים לסמן אילו מהביטויים בשיר לקוחים מהפסוקים שלנו.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
אני אוהב אותך
למילות השיר איזו אהבה מתוארת בשיר? האם היא הדדית? האם לדעתכם השיר מעביר ביקורת על...
אני אוהב אותך

למילות השיר

 • איזו אהבה מתוארת בשיר?
 • האם היא הדדית?
 • האם לדעתכם השיר מעביר ביקורת על אהבה?

קרדיט: השיר 'אני אוהב אותך' של להקת החברים של נטשה. פורסם בערוץ כאן מוזיקה ב-23 בנובמבר 2011.

 

פרנץ רוזנצווייג על האהבה
האם את יודעת כבר מדוע לא יכולת אז להבין "מה קרוי אהבה"?מפני שרק מי שאוהב...
פרנץ רוזנצווייג על האהבה

האם את יודעת כבר מדוע לא יכולת אז להבין "מה קרוי אהבה"?
מפני שרק מי שאוהב ונאהב בעת ובעונה אחת יכול לדעת זאת. כל שאר הדברים יכולים להיעשות בשעת הדחק בידי צד אחד בלבד, אך לאהבה הרי נחוצים שניים, ומי שנתנסה פעם באהבה יאבד כל חשק בעשייה חד-צדדית אחרת, ויעשה כל דבר על דרך דו-צדדית. כי הכול אפשר לעשות על דרך דו-צדדית…

פרנץ רוזנצווייג, מבחר אגרות וקטעי יומן

דפי עבודה והעשרה לשיעור
שיר השירים רבה פרשה ב פיסקה יד סימן ב
"יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע בְּסֵתֶר הַמַּדְרֵגָה הַרְאִינִי אֶת מַרְאַיִךְ הַשְׁמִיעִינִי אֶת קוֹלֵךְ כִּי קוֹלֵךְ עָרֵב וּמַרְאֵיךְ...
שיר השירים רבה פרשה ב פיסקה יד סימן ב

"יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע בְּסֵתֶר הַמַּדְרֵגָה הַרְאִינִי אֶת מַרְאַיִךְ הַשְׁמִיעִינִי אֶת קוֹלֵךְ כִּי קוֹלֵךְ עָרֵב וּמַרְאֵיךְ נָאוֶה" (שיר השירים פרק ב פסוק יד).
תני דבי ר' ישמעאל: בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין? ליונה שברחה מפני הנץ, ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן. ונכנסה לפנים, ולא היתה יכולה להיכנס, שעדיין הנחש מקנן. תחזור לאחורה, לא היתה יכולה שהנץ עומד בחוץ. מה עשתה היונה? התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך ויבוא ויצילה.
כך היו ישראל דומים על הים (ים סוף בזמן יציאת מצרים). לירד לים לא היו יכולין, שעדיין לא נקרע להם הים. לחזור לאחוריהם לא היו יכולין, שכבר פרעה הקריב. מה עשו? "וַיִּירְאוּ מְאֹד, וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל ה'" (שמות פרק יד פסוק י) מיד "וַיּוֹשַׁע ה' בַּיּוֹם הַהוּא" (שמות פרק יד פסוק ל).

שיר מספר שמונה
למילות השיר קרדיט: השיר 'שיר מספר שמונה' שכתב יענקל'ה רוטבליט, הלחין מיקי גבריאלוב ושר אריק...
שיר מספר שמונה

למילות השיר

קרדיט: השיר 'שיר מספר שמונה' שכתב יענקל'ה רוטבליט, הלחין מיקי גבריאלוב ושר אריק איינשטיין. פורסם על ידי rotem soussi ב-26 באוגוסט 2011.

 

ארבע השבועות
חז"ל למדו מהופעת המילים: "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם…" ארבע פעמים במגילת שיר השירים, כי מדובר...
ארבע השבועות
"הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה, אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ."
(ב, ז)

צילום: shutterstock.com

חז"ל למדו מהופעת המילים: "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם…" ארבע פעמים במגילת שיר השירים, כי מדובר בארבע שבועות שהשביע ה' את ישראל.

ר' חלבו אומר:
ארבע שְׁבוּעוֹת יש כאן השביע לישראל:
שלא ימרדו על המלכיות,
ושלא ידחקו על הקץ,
ושלא יגלו את מִסְתְרֵיהֶם לאומות העולם,
ושלא יעלו חומה מן הגולה.
אם כן למה מלך המשיח בא?
לקבץ גליותיהן של ישראל.

(עיבוד. לפי: מדרש שיר השירים רבה, פרשה ב פסקה ז)

חז"ל ראו בשיר השירים משל המתאר את מערכת היחסים בין עם ישראל לבין אלוהים.
לפי חלק מהפרשנויות, ארבע השבועות אוסרות על עם ישראל לעלות בצורה מאורגנת לארץ ישראל. המושג "ארבע השבועות" עומד בלב המחלוקת הדתית בין קבוצות דתיות אנטי-ציוניות, כמו חסידות סאטמר, הנוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית נגד הציונות ונגד הקמת מדינת ישראל, לבין קבוצות דתיות ציוניות, הסבורות שכיום אין לשבועות האלה תוקף מחייב.

 • כיצד לדעתכם יש לפרש את השבועה הרביעית: "ושלא יעלו חומה מן הגולה"?
שושנת פלאים ברוכת אל
"כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים" (שיר השירים ב, ב) –אָמַר רַ' עֲזַרְיָה בְּשֵׁם רַ' יְהוּדָה בְּרַ' סִימוֹן:...
שושנת פלאים ברוכת אל
"כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת."
(ב, ב)

צילום: shutterstock.com

"כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים" (שיר השירים ב, ב) –
אָמַר רַ' עֲזַרְיָה בְּשֵׁם רַ' יְהוּדָה בְּרַ' סִימוֹן: מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ פַּרְדֵּס נָטוּעַ
שׁוּרָה שֶׁל תְּאֵנִים וְשׁוּרָה שֶׁל גְּפָנִים וְשׁוּרָה שֶׁל רִמּוֹנִים וְשׁוּרָה שֶׁל תַּפּוּחִים,
וּמְסָרוֹ לְאָרִיס וְהָלַךְ לוֹ.
להמשך המדרש

לְאַחַר יָמִים בָּא הַמֶּלֶךְ וְהֵצִיץ בַּפַּרְדֵּס לָדַעַת מֶה עָשָׂה, וּמְצָאוֹ מָלֵא חוֹחִים וְדַרְדָּרִים.
הֵבִיא קַצָּצִים לְקַצְּצוֹ, וְרָאָה בּוֹ שׁוֹשַׁנָּה אַחַת שֶׁל וֶרֶד, וּנְטָלָהּ וְהֵרִיחַ בָּהּ וְשָׁבַת נַפְשׁוֹ עָלָיו.
אָמַר הַמֶּלֶךְ: בִּזְכוּת שׁוֹשַׁנָּה זוֹ יִנָּצֵל הַפַּרְדֵּס.
כָּךְ הָעוֹלָם לֹא נִבְרָא אֶלָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל.

מתוך אתר ספר האגדה מבית סנונית

 • חז"ל ראו בשיר השירים משל המתאר את היחסים בין עם ישראל לבין אלוהים.
  מהו המשל במדרש וכיצד אפשר לפרש אותו?
חוֹלַת אַהֲבָה
הרעיה בשיר השירים מדמה את עצמה כאן ל"חוֹלַת אַהֲבָה", כיוון שהאהבה מתפשטת בכל גופה והגעגוע...
חוֹלַת אַהֲבָה
"סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי חוֹלַת אַהֲבָה אָנִי."
(ב, ה)

איור: shutterstock.com

הרעיה בשיר השירים מדמה את עצמה כאן ל"חוֹלַת אַהֲבָה", כיוון שהאהבה מתפשטת בכל גופה והגעגוע לאהובה מחליש אותה.

להמשך קריאה

הַבַּלְשָׁן (חוקר לשון) רוביק רוזנטל התייחס לנושא בהומור מסוים:
"…וזה המקום להזכיר: אהבה היא עניין מסוכן לבריאות הנפשית והפיזית, וכרוך בסכנת חיים. על כך מספרת לנו השפה, בוודאי באגף הסלנג, המציע מילים וביטויים נרדפים לתחושת האהבה. הביטויים נכתבים בזכר ובנקבה לסירוגין, ללמדנו שהאהבה מסוכנת לשני הצדדים.

גנוב עליה. גזורה עליו. הרוס עליה. חולָה עליו. חם עליה. משוגעת אחריו. מטורף אחריה. נדלקה עליו. קרועה עליו. שפוט שלה. מתה עליו.

ולא רק בסלנג: חולת אהבה אני. מים רבים לא יכבו את האהבה. נאמנים פצעי אוהב. אחוז בעבותות אהבה. עזה כמוות אהבה."

מבוסס על רוביק רוזנטל: "חולה עליך, אחי המבריז", הזירה הלשונית, 19.8.2016.

 • האם לדעתכם נכון לדמות את מי שמאוהב נואשות ל"חולה אהבה"? אם לא, המציאו דימוי חלופי.
עומד אחר כותלנו
משמעות הצירוף "עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ" בפסוק – מישהו שנמצא קרוב מאוד, שאורב מבחוץ. באמצעות השימוש...
עומד אחר כותלנו
"דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים, הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ מַשְׁגִּיחַ מִן הַחַלֹּנוֹת מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים."
(ב, ט)

צילום: shutterstock.com

משמעות הצירוף "עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ" בפסוק – מישהו שנמצא קרוב מאוד, שאורב מבחוץ. באמצעות השימוש בצירוף נוצרים מתח וניגוד בין הפנים לבין החוץ. מישהו נמצא בחוץ ומציץ פנימה.
היום משתמשים בביטוי זה כדי לציין שמשהו עומד להגיע בקרוב, למשל – תקופה טובה עומדת אחר כותלנו.

 • חפשו עוד ביטויים או צירופים בעברית שמשמעותם דומה למשמעות העכשווית של הביטוי "עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ" – משהו שעומד להגיע בקרוב. לדוגמה – קרב ובא.
הינך יפה
המוזיקאי עידן רייכל כתב את השיר "הינך יפה" בהשראת הפסוקים בשיר השירים. הינך יפהמילים ולחן:...
הינך יפה
"עַל מִשְׁכָּבִי בַּלֵּילוֹת בִּקַּשְׁתִּי אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי בִּקַּשְׁתִּיו וְלֹא מְצָאתִיו."
(ג, א)

המוזיקאי עידן רייכל כתב את השיר "הינך יפה" בהשראת הפסוקים בשיר השירים.

למילות השיר

הינך יפה
מילים ולחן: עידן רייכל

במיטתי כבר שבועות ביקשתי
את שאהבה נפשי, ולא מצאתיו.
חיפשתי בין כל רחובות העיר
העמוסה שקרים הזאת, ולא מצאתיו.
מצאוני השומרים הסובבים בעיר
אך אהובי, כמעט ולא מצאתי אותו,
אך לא ארפה ממנו עד שאביאו אל תוך עירי,
אל בית אימי ואל חדרי אל מיטתי.

הינך יפה רעייתי ושפתותייך חוט שני
שינייך לבנות כמו אור הלבנה.
מי זאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה?
נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה לביתי.

הינך יפה רעייתי, אני נגנב משתי עינייך
ששורפות אותי כאש הלהבה.
מי זאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה?
נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה לביתי.

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

 • עיינו בפרקים ב-ג בשיר השירים. אילו מילים בשירו של עידן רייכל מבוססות על הכתוב במקרא ואילו מילים נוספו? מה דעתכם על החיבור שיצר עידן רייכל?

קרדיט: הפרויקט של עידן רייכל – הנך יפה / Idan Raichel – עידן רייכל, 2015

ניצנים נראו בארץ
  ניצנים נראו בארץמילים: מתוך שיר השיריםלחן: נחום היימן ניצנים נראו, נראו בארץ עת זמיר...
ניצנים נראו בארץ
"הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ."
(ב, יב)

 

למילות השיר

ניצנים נראו בארץ
מילים: מתוך שיר השירים
לחן: נחום היימן

ניצנים נראו, נראו בארץ
עת זמיר הגיע, עת זמיר.
ניצנים נראו, נראו בארץ
עת זמיר הגיע, עת זמיר.

כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.
כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.

מילים מן המקורות

 • השיר, שהלחין נחום היימן, מוכר כמעט לכל מי שהתחנך במערכת החינוך בישראל. מילות השיר, הכוללות תיאורי טבע, לקוחות מהפסוקים.
  הכינו קליפ לשיר, שיתאר את מילותיו, או הסבירו כיצד הלחן מבטא את כוונת הפסוקים.

קרדיט: יוריק בן דוד – ניצנים נראו בארץ/ כאן מוזיקה

בית היין
"בֵּית הַיָּיִן" הוא ביטוי יחידאי במקרא, ולכן יש כמה השערות בנוגע למשמעותו. יש הסבורים כי...
בית היין
"הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן וְדִגְלוֹ עָלַי אַהֲבָה."
(ב, ד)

צילום: shutterstock.com

"בֵּית הַיָּיִן" הוא ביטוי יחידאי במקרא, ולכן יש כמה השערות בנוגע למשמעותו. יש הסבורים כי הוא מתאר חדר שבו היו חוגגים במשתה את נישואי בני הזוג; אחרים הציעו כי מדובר בפונדק או בבית מרזח; ויש הסבורים כי הביטוי מתאר באופן מטאפורי את שיכרון האהבה שהדוד נסך על הרעיה.
הדמיון של הביטוי "בית היין" לביטוי "בית משתה היין" במגילת אסתר, יכול ללמד על כך שמדובר על חדר בארמון המלך.

 • איזו מההצעות לפירוש הביטוי "בית היין" משכנעת אתכם ביותר, ומדוע?
בשווקים וברחובות
המילה "שוק" מציינת במקרא דווקא רחוב (בדומה לאכדית), ואילו המילה "רחוב" מציינת כיכר רחבה או...
בשווקים וברחובות
"אָקוּמָה נָּא וַאֲסוֹבְבָה בָעִיר בַּשְּׁוָקִים וּבָרְחֹבוֹת אֲבַקְשָׁה אֵת שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, בִּקַּשְׁתִּיו וְלֹא מְצָאתִיו."
(ג, ב)

חפירות תל באר שבע המקראית. צילום: רון פלד

המילה "שוק" מציינת במקרא דווקא רחוב (בדומה לאכדית), ואילו המילה "רחוב" מציינת כיכר רחבה או שוק. בפסוק ב מתארת הרעיה כיצד חיפשה אחר אהובה ברחובות העיר בלילה. מפרשים רבים סבורים כי הסיפור שהנערה מספרת הוא מוזר ואינו תואם את המציאות ששררה באותה התקופה, שכן קשה לתאר שנערה צעירה וצנועה תסתובב לבדה בעיר בלילה ותחפש אחר אהובה. לכן משערים כי מדובר בחלום או בהזיה של הנערה.

 • האם לדעתכם הסיור המתואר בפסוק התרחש במציאות או בחלומה של הרעיה? מדוע?
אשישות
אֲשִׁישׁוֹת – מאפה עממי שנהוג היה לאכול בימי חג ומועד. מן הכתוב בספר הושע (פרק...
אשישות
"סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי חוֹלַת אַהֲבָה אָנִי."
(ב, ה)

אֲשִׁישׁוֹת – מאפה עממי שנהוג היה לאכול בימי חג ומועד.
מן הכתוב בספר הושע (פרק ג, פסוק א) עולה כי האשישות הכילו ענבים או צימוקים, שלהם יוחסו בעולם הכנעני תכונות מאגיות של המרצת האהבה והגברת הפריון. הנערה בפסוק מבקשת כי יגישו לה אשישות ותפוחים כדי לחזק אותה.

 • מהיכן למדה ד"ר טובה דיקשטיין את המתכון להכנת האשישות המקראיות?
 • אילו רכיבים במתכון מעידים על כך שהאשישות מאוֹששות?

קרדיט: מטח

אפריון
  המילה "אפיריון" היא מילה יחידאית במקרא, שנהוג לפרשה: ספה מיטלטלת (נישאת). בארמית ובעברית של...
אפריון
"אַפִּרְיוֹן עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה מֵעֲצֵי הַלְּבָנוֹן."
(ג, ט)

מהמיטות של תות-ענח'-אמון, מלך מצרים. קבר תות-ענח'-אמון, המאה ה-14 לפני הספירה, מצרים. מתוך "עולם התנ"ך". כל הזכויות ב"עולם התנ"ך" שייכות לד"ר יהודה עתי.

 

המילה "אפיריון" היא מילה יחידאית במקרא, שנהוג לפרשה: ספה מיטלטלת (נישאת). בארמית ובעברית של המִשְׁנָה קיבלה המילה משמעות של מיטה, ובכלל זה מיטת כלולות בעלת חופה. בהקשר של פסוק ט לא ברור אם מדובר בחפץ מיטלטל או ברהיט שהיה קבוע במקום אחד.

להמשך קריאה

לבניית האפריון השתמשו בחומרים מובחרים ויקרים, כמו זהב, כסף, עץ ארז וצבע הארגמן. בתקופת המקרא היו מיטות רק למלכים, לשרים ואנשים עשירים, ואילו פשוטי העם נהגו לישון על הרצפה.
על פי סברה אחת, פסוקים ט-יא מתארים את מיטת הכלולות של המלך שלמה, וזהו למעשה שיר שחובר לכבוד חתונתו עם בת מלך נוכרי. השיר מתאר את קבלת הפנים לנסיכה הזרה, שנישאה באפיריון המלכותי שנשלח לכבודה. על פי סברה אחרת, אפשר שהנערה מדמה את מיטת אהובה, המרופדת ירק בסוכת הגן שלהם, לספה מהודרת בארמון המלך.

מבוסס על מיכאל פוקס ויעקב קליין (עורכים), עולם התנ"ך – ספר מגילות – שיר-השירים, 2002, עמ' 40. © הזכויות בעולם התנ"ך שמורות לד"ר יהודה עתי

 • בקטע הקריאה יש שני פירושים למילה "אפריון" בהקשר שבו היא מופיעה בפסוק ט. איזה מן הפירושים משכנע אתכם יותר? הסבירו.
ופתאום מתאהבים...
מגילת שיר השירים היא מחרוזת שירי אהבה בין הרעיה לדוד שמספרת על כוחה של האהבה...
ופתאום מתאהבים...
"קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא, מְדַלֵּג עַל הֶהָרִים מְקַפֵּץ עַל הַגְּבָעוֹת."
(ב, ח)

מגילת שיר השירים היא מחרוזת שירי אהבה בין הרעיה לדוד שמספרת על כוחה של האהבה וגם על המורכבות של התהוות הקשר. יש בה חיפוש והחמצה, תשוקה בצד חוסר מוכנות. ואולי, כמו שמפרשים רבים היא בכלל אלגוריה ליחסים בין העם לאלוהיו.

 • האם הופתעתם לגלות בתנ"ך את שיר השירים, שהוא אוסף שירי אהבה?
  נמקו את עמדתכם. תוכלו להיעזר בקטע הקריאה "מגילת שיר-השירים במסורת היהודית" ולשער מה היו ההתנגדויות לשיר השירים בתקופות קדומות.

קרדיט: מגילת שיר השירים / 929 תנך ביחד, 2018

מה מיוחד בשיר השירים?
צפו בדיון מרתק על שיר השירים, שבו מתגלות לנו עובדות מעניינות על המגילה.
מה מיוחד בשיר השירים?

צפו בדיון מרתק על שיר השירים, שבו מתגלות לנו עובדות מעניינות על המגילה.

 • אילו שאלות בנוגע לשיר השירים עולות בדיון שבסרטון?

קרדיט: תוכנית "החדר" על שיר השירים, בהגשת רות קלדרון / תרבות ישראל – מה שטוב לדעת, 2018