סגור תצוגת כיתה
הפרק

שושלת בית דוד

פסוקים יג-כב

שיעור שלישי מתוך שלושה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

הזמנה ללימוד

הצעה ראשונה – אילן יוחסין:
נבקש מהתלמידים לשרטט עץ משפחה.

 • כמה דורות אתם מכירים ויודעים?

נבקש מהתלמידים לשתף בסיפורים מעניינים על דמויות באילן היוחסין שלהם.

הצעה שנייה – דיון:
נשאל את התלמידים:

 • מה הקשר שלכם לדורות שקדמו לכם במשפחה?
 • האם יש דמויות באילן היוחסין של המשפחה שלכם, הקרוב והרחוק שהשפיעו עליכם?

נזמין תלמידים לשתף.

הזמנה לקריאה

איך גיבור נולד? עבודה בקבוצות:
נחלק את הכיתה לקבוצות: כל כיתה תקבל מראה מקום ותקרא את סיפור לידתו של אחד מגיבורי המקרא, ואלו הם מראי המקום: שמות פרק ב פסוקים א-י; בראשית פרק יא פסוק ל; בראשית פרק כא פסוקים א-ב; בראשית פרק כה פסוק כא; בראשית פרק ל פסוקים כב-כד; בראשית פרק לה פסוקים יז-יח; שמואל א פרק א (מומלץ כל הפרק).
נציג מכל קבוצה ישתף במליאה את הסיפור שלמדו. נשאל את התלמידים:

 • האם יש דמיון בין הסיפורים?
 • האם יש חשיבות לסיפור הלידה לדעתכם? מדוע?

נקרא עם התלמידים את דבריו של אוריאל סימון מתוך מאמרו 'נס ונדר בהולדת שמואל'. לאחר הקריאה נשאל את התלמידים:

 • מה המטרה של סוג ספרותי זה על הולדת דמות מקראית מרכזית? (לחזק את העובדה כי בלי התערבותו של אלוהים הדמות לא הייתה זוכה לחיות)
 • מה הם שלושת רכיבי היסוד של סיפורי הלידה? (מצוקה, נס וייעוד)

מגילת רות, סיפור לידתו של דוד – מדוע דווקא כך?
נקרא עם התלמידים את פסוקים יג-טז ונשאל את התלמידים:

 • במה מברכות הנשים את נעמי? (שהיא מצאה גואל ולכן יש המשך של קיום שמותיהם של בניה בישראל, הוא השיב לה את הנפש, והיא תוכל להישען עליו)
 • מדוע מברכים דווקא את נעמי לדעתכם? (אולי כדי ליצור מסגרת לסיפור הפותח בקושי של נעמי וסוגר בסוף טוב)

נבקש מהתלמידים לקרוא את פסוקים יז-כב ונשאל:

 • מי הדמות הכי מפורסמת בשושלת? (דוד המלך)

נבקש מהתלמידים לפתוח את התנ"ך בסיפור הראשון שדוד מופיע – שמואל א פרק טז פסוקים א-יג.

 • האם יש לנו סיפור שמאפיין לידת הגיבור? (דוד מופיע בנערותו, לא מופיע כלל סיפור לידתו. גם כאן במגילת רות אין סיפור לידה אלא רק שושלת יוחסין)
 • שערו מדוע הדבר כך.

חוסר סיפור הלידה של דוד:
נחלק את התלמידים לקבוצות והם ילמדו בחברותות את דף העבודה (ראו פתרון למורה. נמצא גם בממערך השיעור).

מבט לחיים

 • מדוע לדעתכם יש צורך לפאר את נסיבות הולדתו של דוד?
 • האם יש השפעה של סיפור הלידה על מעשיו ועל צמיחתו כמנהיג?
 • האם לדעתכם סיפורי הילדות שלכם משפיעים על המעשים שלכם ועל הדמות שלכם כיום?
 • האם השושלת שלכם משפיעה על מי שאתם?

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: דנו בהופעתו של דוד כחלק משושלת ובחוסר סיפור לידה שמאפיינת את שאר גיבורי המקרא. לאור זאת בחנו את המגמה והמטרה של מגילת רות.
מיומנויות: פרשנות מודרנית, פרשנות ביקורתית, מדרש.
מתודות: השוואה בין סיפורי לידה של גיבורי המקרא, למידה בחברותות על סיבות שונות לחוסר השושלת וסיפור הלידה של דוד, דיון במטרה של מגילת רות לאור דמותו של דוד.

אפשר עוד...

תפקידה של נעמי:
נקרא את פסוקים יד-יז ונשאל:

 • מדוע לדעתכם מברכים את נעמי ולא את רות?

שטיינזלץ בפירושו לפרק טוען כי "בסביבתה הקרובה נתפסת נעמי כאם הילד".

 • האם אתם מסכימים עם פירוש זה? מדוע? הוכיחו בעזרת ציטוטים מהמגילה לאור הנלמד בכיתה.
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
נס ונדר בהולדת שמואל
נתברר לנו שהמשותף לכל הסיפורים [על הולדת דמות מקראית מרכזית] דיו להעמיד סוג ספרותי בעל...
נס ונדר בהולדת שמואל

נתברר לנו שהמשותף לכל הסיפורים [על הולדת דמות מקראית מרכזית] דיו להעמיד סוג ספרותי בעל קווי היכר מובהקים ובעל נושא מוגדר – פרשת הולדתו או הישרדותו של איש רב-חשיבות, אשר ייעודו המיוחד קשור באורח הדוק בעובדה, שללא התערבותו המיוחדת של האל הוא לא היה זוכה לחיות…
על שלושה רכיבי יסוד, המצויים בכל סיפורי הלידה ובשניים מסיפורי ההישרדות עומד הסוג הספרותי הזה. הראשון שבהם הוא המצוקה (אי יכולת ללדת מחמת עקרות או זקנה ו/או סכנת מוות המאיימת על חיי הילד), השני הוא הנס (ביטול המצוקה על ידי האל – לידת בן זכר ו/או הצלתו ממוות), והרכיב השלישי הוא ייעוד שלמענו הוענקו החיים לילד…
הקשר ההגיוני שבין שלושת רכיבי היסוד האלה נהיר: המצוקה החמורה מצריכה את התערבותו הנסית של האל (משום שללא נס אין אפשרות להתגבר עליה), והענקת החיים הנסית יוצרת זיקה ייעודית בין האל לבין היילוד. מתן החיים הפלאי מסביר מניין לו, לבעל הייעוד, הסגולות המופלאות המאפשרות לו לממש את ייעודו, ולמה שורה עליו חסד האל.

מתוך אוריאל סימון, 'נס ונדר בהולדת שמואל', קריאה ספרותית במקרא: סיפורי הנביאים, ירושלים תשנז.

דפי עבודה והעשרה לשיעור
"עבודת צוות"
"כך דרשו שני גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע: רבי אליעזר אומר: בעז עשה את...
"עבודת צוות"
"וַיִּתֵּן ה' לָהּ הֵרָיוֹן וַתֵּלֶד בֵּן." (פסוק יג)

Tetiana Yurchenko / Shutterstock.com

"כך דרשו שני גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע:
רבי אליעזר אומר: בעז עשה את שלו, ורות עשתה את שלה, ונעמי עשתה את שלה. אמר הקדוש ברוך הוא: אף אני אעשה את שלי."

(מדרש רות רבה, פרשה ז פסקה ז)

 • בועז, רות, נעמי והקב"ה – מה היה חלקה של כל אחת מהדמויות להצלחת הסיפור במגילת רות?
הריון
"עיקר מיטרין (רחם) לא היה לה, לרות. וגילף לה הקדוש ברוך הוא עיקר מיטרין." (על...
הריון
"וַיִּקַּח בֹּעַז אֶת רוּת וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּׁה וַיָּבֹא אֵלֶיהָ וַיִּתֵּן ה' לָהּ הֵרָיוֹן וַתֵּלֶד בֵּן." (פסוק יג)

Kancut / Shutterstock.com

"עיקר מיטרין (רחם) לא היה לה, לרות. וגילף לה הקדוש ברוך הוא עיקר מיטרין."

(על פי מדרש רות רבה, פרשה ז פסקה יד)

להמשך קריאה

"עיקר מיטרין" הוא צירוף על פי היוונית, ומשמעותו: "רחם" (שימו לב לדמיון הצלילים: מיטרין – mother). הביטוי החד פעמי "וַיִּתֵּן ה' לָהּ הֵרָיוֹן" (פסוק יג), במקום "וַתַּהַר וַתֵּלֶד" המקובל בתנ"ך, עורר את תשומת ליבם של בעלי המדרש. ייתכן שההיריון נתפס כמתנת האל בעקבות מה שנראה כעקרותה של רות במשך שנות נישואיה למחלון, וייתכן שיש להבין אופן ביטוי מיוחד בגלל חשיבותו של הצאצא העתיד להיוולד משושלת זו.
עקרותן של אימהות היא מסורת מקראית נפוצה: שרה, רבקה, רחל, חנה ואימו של שמשון היו עקרות, ולידת בניהן היא מאורע הזוכה לתשומת לב מיוחדת. המשפט "עיקר מיטרין לא היה לה וגילף לה הקב"ה עיקר מיטרין" מופיע במדרש גם לגבי שרה וגם לגבי רבקה. בכך מצטרפת רות אל הנשים המקראיות שהריונן נחשב לנס.

מבוסס על גילה וכמן, אתר 929

 • הפרק מעמיד את רות בשורה אחת עם רחל ולאה. המדרש משווה את רות גם לנשים אחרות. מיהן אותן נשים, ובמה רות דומה להן?
"ויְקִָּרֵא שְׁמוֹ בְּישְִׂרָאֵל." (פסוק יד)
בתרבות היהודית נהוג להעניק את השם לתינוק במעמד ברית המילה. וזה נוסח מתן השם: "אֱלֹהֵינוּ...
"ויְקִָּרֵא שְׁמוֹ בְּישְִׂרָאֵל." (פסוק יד)
"וַתֹּאמַרְנָה הַנָּשִׁים אֶל נָעֳמִי: בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר לֹא הִשְׁבִּית לָךְ גֹּאֵל הַיּוֹם וְיִקָּרֵא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל." (פסוק יד)

Amir Ridhwan / Shutterstock.com

בתרבות היהודית נהוג להעניק את השם לתינוק במעמד ברית המילה. וזה נוסח מתן השם: "אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, קַיֵּם אֶת הַיֶּלֶד הַזֶּה לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ וְיִקָּרֵא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל…" באותו הרגע נאמר שמו של הילד בפעם הראשונה.

להמשך קריאה

השם נאמר בקול, שובר את הדממה הסקרנית, ואנחת רווחה נשמעת בקהל. לאדם יש שם!
בפרק ד משמעות הביטוי היא מילולית: יושבי שער העיר מברכים את נעמי עם לידת בנה של רות (הנחשב המשך לבנה המת של נעמי). כך יישאר בעם ישראל זכר למשפחתה של נעמי.

 • לפי דעתכם, האם יש להמתין עם מתן השם לרך הנולד ולהכריז עליו בטקס או בפני קהל מסוים – או שרצוי לקרוא לילד בשם מרגע היוולדו?
פְּלוֹנִי אַלְמוֹנִי
לסמטת אלמונית ולסמטת פלונית בתל-אביב יש סיפור ייחודי ומעניין: יהודי בשם מאיר שפירא רכש קרקעות...
פְּלוֹנִי אַלְמוֹנִי
"וּבֹעַז עָלָה הַשַּׁעַר וַיֵּשֶׁב שָׁם וְהִנֵּה הַגּוֹאֵל עֹבֵר אֲשֶׁר דִּבֶּר בֹּעַז, וַיֹּאמֶר סוּרָה שְׁבָה פֹּה פְּלֹנִי אַלְמֹנִי, וַיָּסַר וַיֵּשֵׁב." (פסוק א)

סמטה אלמונית ופלונית – תל אביב. צילום: דבורה גרודה

סמטה אלמונית ופלונית – תל אביב. צילום: דבורה גרודה

לסמטת אלמונית ולסמטת פלונית בתל-אביב יש סיפור ייחודי ומעניין: יהודי בשם מאיר שפירא רכש קרקעות באזור תל אביב, בנה בית בין שתי הסמטאות וריצף אותן. מכיוון שטרם היה לסמטאות שם, הוא החליט שבעקבות תרומתו למקום (ריצוף הסמטאות) הן ייקראו על שמו. הוא גם תלה באחת הסמטאות את השלט "מאיר שפירא".

להמשך קריאה

ראש העיר, מאיר דיזינגוף, לא אהב את היזמות הפרטית של שפירא וזימן אותו לפגישה. לאחר שעלו כמה "אי הסכמות" בין השניים, החליט ראש העיר לקרוא לסמטאות על שמו של אף אחד. וכך נקבעו השמות – "סמטה אלמונית" ו"סמטה פלונית".

 • לפי הפרשן עדין שטיינזלץ, שם הגואל לא נזכר או מפני שלא היה ידוע או מפני שלא נהג כראוי ולכן זהותו נותרה לוּטָה בערפל. איזו מן הסיבות אתם נוטים לקבל? מדוע?
שירה לרות המואבייה
  רוּת הַמוֹאֲבִיָהמילים: בתיה כרמילחן: נורית הירש אֶת עַמָּהּ וּבֵיתָהּ עָזְבָהבְּעִקְבוֹת צַו לְבָבָהּ(בְּעִקְבוֹת צַו לְבָבָהּ).אֶל...
שירה לרות המואבייה
"וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת יִשָׁי וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד." (פסוק כב)

 

למילות השיר

רוּת הַמוֹאֲבִיָה
מילים: בתיה כרמי
לחן: נורית הירש

אֶת עַמָּהּ וּבֵיתָהּ עָזְבָה
בְּעִקְבוֹת צַו לְבָבָהּ
(בְּעִקְבוֹת צַו לְבָבָהּ).
אֶל עַם זָר עִם נָעֳמִי הָלְכָה,
וְגוֹרָל בְּגוֹרָל שָׁזְרָה
(וְגוֹרָל בְּגוֹרָל שָׁזְרָה).

אַל תִּפְגְּעִי בִּי לְעָזְבֵךְ
לָשׁוּב מֵאַחֲרַיִךְ,
כִּי בַּאֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ,
אֵלֵךְ בְּעִקְבוֹתַיִךְ!
אַל נָא תִּפְגְּעִי בִּי לְעָזְבֵךְ
לָשׁוּב מֵאַחֲרַיִךְ,
כִּי בַּאֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ,
אֵלֵךְ בְּעִקְבוֹתַיִךְ.
וּבִנְשֹׁב בַּשָּׂדוֹת רוּחוֹת,
שִׁבּוֹלִים אָז תֵּצֵא לִלְקֹט
(שִׁבּוֹלִים אָז תֵּצֵא לִלְקֹט).
הַמּוֹאֲבִיָּה בִּשְׂדוֹת בֹּעַז,
כִּי הָיָה לְבָבָהּ כֹּה עַז
(כִּי הָיָה לְבָבָהּ כֹּה עַז).

אַל תִּפְגְּעִי בִּי…

אֶת עַמָּהּ וּבֵיתָהּ עָזְבָה
בְּעִקְבוֹת צַו לְבָבָהּ
(בְּעִקְבוֹת צַו לְבָבָהּ).
הַמְּלוּכָה לָהּ נִתְנָה כְּשַׁי
אֶת דָּוִד – אֶת דָּוִד בֶּן יִשָׁי
(אֶת דָּוִד – אֶת דָּוִד בֶּן יִשָׁי).

© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם.

 • מתוך השיר, באילו תכונות מתאפיינת רות, ומה היה שְׂכָרָהּ?
מגילת הנשים
שולה קשת, ילידת 1960, היא אומנית מזרחית פמינסטית. ביצירתה "רות", היא מציגה שמלה שעליה פסוקים...
מגילת הנשים
"וַתֹּאמַרְנָה הַנָּשִׁים אֶל נָעֳמִי... כִּי כַלָּתֵךְ אֲשֶׁר אֲהֵבַתֶךְ יְלָדַתּוּ אֲשֶׁר הִיא טוֹבָה לָךְ מִשִּׁבְעָה בָּנִים." (פסוקים יד-טו)

שולה קשת, "רות", אקריליק על בד, 2011, 80X120 ס"מ, מתוך הסדרה "מסכת נשים א". © האמנית

שולה קשת, ילידת 1960, היא אומנית מזרחית פמינסטית. ביצירתה "רות", היא מציגה שמלה שעליה פסוקים שונים ממגילת רות ופירושים על הפסוקים, שחיברו נשים שונות שהאומנית פנתה אליהן. כך נעשית רות לאם גדולה האוספת אל חיקה נשים ומחשבותיהן.

על פי: מגילת רות – פירוש ישראלי חדש, עמ' 19.

 • כמו האומנית שולה קשת, יש הרואים במגילת רות – מגילה נשית. האם אתם מקבלים קביעה זו? הסבירו.
שער העיר
שער העיר לא היה רק פתח כניסה בחומת העיר אלא מבנה רחב ממדים. בתוך המבנה...
שער העיר
"וַיֹּאמְרוּ כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּשַּׁעַר וְהַזְּקֵנִים עֵדִים…" (פסוק יא)

שער העיר לא היה רק פתח כניסה בחומת העיר אלא מבנה רחב ממדים. בתוך המבנה שנקרא "שער העיר" ניהלו את המשפט, את המסחר ואת מוסדות השלטון המקומי ועוד.

 • צפו בסרטון. אילו אירועים מרכזיים שנזכרים בפרק התקיימו בשער העיר?
 • איזה מונח מודרני מקורו בפעילות הכלכלית שהתקיימה בשער העיר? מה משמעותו של המונח?

קרדיט: שער העיר / אתר מקראנט, מטח

חוק הייבום וטקס חליצת הנעל
לפי חוקי התורה, כשאדם נפטר ואין לו בנים – חייב אחיו לשאת את האלמנה לאישה...
חוק הייבום וטקס חליצת הנעל
"...עַל הַגְּאֻלָּה וְעַל הַתְּמוּרָה לְקַיֵּם כָּל דָּבָר שָׁלַף אִישׁ נַעֲלוֹ וְנָתַן לְרֵעֵהוּ וְזֹאת הַתְּעוּדָה בְּיִשְׂרָאֵל." (פסוק ז)

זאב רבן, מגילת רות: שליפת הנעל, 1930. © משפחת האמן

לפי חוקי התורה, כשאדם נפטר ואין לו בנים – חייב אחיו לשאת את האלמנה לאישה כדי שתלד – ולמת יישאר זֵכֶר. זהו "חוק הַיִיבּוּם". אם האח מסרב לעשות זאת – נערך טקס חליצה: האלמנה מתייצבת לפני בית דין, חולצת את נעלו של הגבר, יורקת על הארץ ואומרת: "כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנַּעַל" (דברים, פרק כה פסוק ט).

להמשך קריאה

חליצת הנעל מסמלת את הוויתור להמשיך את משפחת האח המת, והיריקה מסמלת שוויתור זה הוא מעשה בזוי. במגילת רות מתואר טקס חליצה שונה במקצת: טקס זה היה קשור ככל הנראה לא רק לייבום אשת האח המת – אלא גם לפעולה משפטית של העברת בעלות על נכסי מקרקעין. הטקס מסמל את ההליך המשפטי של העברת הרכוש של אלימלך ובניו המתים לבעלותו של בֹּעַז, ובכלל זה – גם את העברתה של רות המואבייה, שאותה "קָנִיתִי לִי לְאִשָּׁה לְהָקִים שֵׁם הַמֵּת עַל נַחֲלָתוֹ" (פסוק י). כך הועברו הזכויות על רכושו של אלימלך ובניו בהליך משפטי מסודר שהתבטא בחליצה. היריקה, שהיא חלק מטקס החליצה בתורה, אינה נזכרת במגילת רות.

מעובד על פי: פיליפ טריה ומתיה קם, לקסיקון לתרבות ישראל. © מטח

 • טקס חליצת הנעל בפרק נתן תוקף לעסקה בין הגואל (ששמו אינו נמסר בפרק) לבין בעז. הציעו הסבר לבחירה בנעל כמסמלת העברת בעלות. חשבו על מקומות נוספים במקרא (או בתרבויות אחרות) שבהם הנעליים נחלצות.
להקים שֵׁם
המטרה של ייבום היא לשמר את שם המת. מכיוון שלמת אין יורש, קיימת סכנה ששמו...
להקים שֵׁם
"וְגַם אֶת רוּת הַמֹּאֲבִיָּה אֵשֶׁת מַחְלוֹן קָנִיתִי לִי לְאִשָּׁה לְהָקִים שֵׁם הַמֵּת עַל נַחֲלָתוֹ וְלֹא יִכָּרֵת שֵׁם הַמֵּת מֵעִם אֶחָיו." (פסוק י)

Artisticco / Shutterstock.com

המטרה של ייבום היא לשמר את שם המת. מכיוון שלמת אין יורש, קיימת סכנה ששמו יִיכָּחֵד. כיצד משמר הייבום את שמו של האח המת? יש להניח שהבן שנולד אחרי הייבום ייקרא על שם המת, אך למרות זאת יש מדרשים שמפרשים את הפסוקים אחרת. חז"ל מניחים כי מטרת הייבום היא שיהיה יורש לנחלת המת.

להמשך קריאה

הרעיון ששימור שמו של אדם קשור לשימור נחלתו עולה בפשטות מסיפור בְּנוֹת צְלָפְחָד, המסופר בספר במדבר. בבקשתן לרשת את נחלת אביהן, למרות שהן נשים, טענו הבנות: "לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם אָבִינוּ מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ כִּי אֵין לוֹ בֵּן, תְּנָה לָּנוּ אֲחֻזָּה בְּתוֹךְ אֲחֵי אָבִינוּ" (במדבר, פרק כז פסוק ד).

מתוך: יעל ציגלר, "הקמת שם המת: נישואי ייבום", בית המדרש הווירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי. © כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון 2018 – 1997

 • על פי פסוק יז, השכנות הן שמעניקות את השם לבן הנולד והן מציינות שהוא נולד לנעמי. לאור חוק הייבום, הסבירו את כוונתן.
פרופ' זקוביץ על מגילת רות
פרופ' יאיר זקוביץ מסביר על ייחודה של מגילת רות ועל המציאות ההיסטורית המשתקפת במגילה.
פרופ' זקוביץ על מגילת רות
"וִיהִי בֵיתְךָ כְּבֵית פֶּרֶץ אֲשֶׁר יָלְדָה תָמָר לִיהוּדָה מִן הַזֶּרַע אֲשֶׁר יִתֵּן ה' לְךָ מִן הַנַּעֲרָה הַזֹּאת." (פסוק יב)

פרופ' יאיר זקוביץ מסביר על ייחודה של מגילת רות ועל המציאות ההיסטורית המשתקפת במגילה.

 • אילו עדויות מראות כי מגילת רות היא ספר מאוחר?
 • מהי "הסערה הגדולה" שהייתה בתקופת שיבת ציון (התקופה שבה נכתבה המגילה)?

קרדיט: מתוך ערב השקה לספר "מגילת רות: פירוש ישראלי חדש" מאת ד"ר גילה וכמן ובעריכת פרופ' אביגדור שנאן יאיר זקוביץ' על מגילת רות / beitavichaivideo

רות. סוף. קריאה מהסוף להתחלה
ג'קי לוי שואל שאלות מאתגרות על מגילת רות ומיקומה כחלק מכ"ד ספרי המקרא.
רות. סוף. קריאה מהסוף להתחלה
"וְעֹבֵד הוֹלִיד אֶת-יִשָׁי וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת-דָּוִד" (פסוק כב)

ג'קי לוי שואל שאלות מאתגרות על מגילת רות ומיקומה כחלק מכ"ד ספרי המקרא.

 • לדעת ג'קי לוי, מה הופך את מגילת רות לקומדיה?
 • אילו שאלות אפשר לשאול על המגילה בעקבות קריאת המגילה מהסוף להתחלה?

קרדיט: מגילת רות- ג'קי לוי / מקראנט אתר התנך