סגור תצוגת כיתה
הפרק

שיעור הרחבה – אברהם ולוט

פרק יח, א-לג ופרק יט, א-יג

שיעור שני מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

בכמה מילים

הסיפורים שנכללו בפרקים יח ויט קשורים זה בזה הן ברצף ההתרחשויות הן בעיצוב האומנותי שלהם. במהלך הוראה זה נעמוד על הקשרים הרעיוניים והסיפוריים בין הפרקים ובעיקר בהשוואה הבולטת בין דמותו של אברהם לדמותו של לוט. דרך השוואה זו נעמוד על ההשפעה של סדום על לוט, ועל החשיבות של ההקשר שבו קורים הדברים.

הזמנה ללימוד

אפשרות ראשונה – גדול בין שווים:
נציג בפני הכיתה את התמונה.
נשאל את התלמידים:

 • איזה מבין העיגולים הכחולים גדול יותר?
 • התבוננו בצד ימין לעומת צד שמאל. מדוע נדמה ששני העיגולים הכחולים הימניים גדולים יותר מן השמאליים?
 • מה אפשר ללמוד מזה על השפעת הסביבה של האדם ועל הדרך שבה תופסים אותו?

אפשרות שנייה – השפעה חברתית:
נדון עם התלמידים:

 • מה יכולת העמידה שלנו מול החברה?
 • במה החברה משפיעה עלינו ועד כמה?
 • האם יש תחומים שבהם החברה משפיעה עלינו יותר?
 • האם יש פעמים שאתם מרגישים שאתם 'מוותרים' לחברה או להפך שאתם עומדים מולה איתנים?

הזמנה לקריאה

הערה למורה: השיעור בנוי על השוואה מתמשכת בין פרק יח לפרק יט, מומלץ שלתלמידים יהיו שני הפרקים מודפסים בצורה נוחה מול העיניים או שיעקבו אחר הפרקים בספר.

שלב ראשון - הכנסת אורחים

פרק יח:
נקרא יחד את פסוקים א-ח בפרק יח במשחק תפקידים של ארבעה קוראים: המספר, אברהם, ה' (במהלך הקריאה יתברר שאין לו תפקיד פעיל בפסוקים אלה) והאנשים. ננחה את הקוראים לקרוא באופן דרמטי בהתאם למסופר. בקריאה נשים לב לשני דברים חשובים:

 • טעמי המקרא בפסוק ג יסייעו לנו לקרוא את הפסוק ולהבין אותו (וַיֹּאמַ֑ר: אֲדֹנָ֗י, אִם־נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ אַל נָ֥א תַעֲבֹ֖ר מֵעַ֥ל עַבְדֶּֽךָ)
 • המעבר בין לשון יחיד ללשון רבים בפנייה של אברהם לאורחיו.

מתוך כך נגיע לדון בשאלות:

 • מי מבקר את אברהם – ה' / מלאכים / אנשים? (אפשר להבין שה' בשל צורת הפנייה: אדני, מפסוק ב נראה שאנשים ביקרו אותו ואילו אחר כך מתברר שהם מלאכים)
 • האם אברהם מודע לזהות אורחיו? מה בפסוקים עשוי להעיד שכן ומה עשוי להעיד שלא?
 • מה מציע אברהם לאורחיו ומה הוא נותן להם?

פרק יט:
נקרא את פסוקים א-ג בפרק יט ונסביר שמדובר באירוע שהתרחש באותו יום בערב. נוכל להציג מפה של האזור ולהצביע על הקרבה הגיאוגרפית בין אלוני ממרא (חברון) לסדום.
נדון בכיתה:

 • כמה אורחים הגיעו לסדום ולביתו של לוט? כמה היו אצל אברהם?
 • כיצד מכונים האורחים? (מלאכים)
 • האם לוט מודע לזהות אורחיו? מה בפסוקים עשוי להעיד שכן ומה עשוי להעיד שלא?
 • מה מציע לוט לאורחיו ומה הוא נותן להם?
 • מה מטרת בואם של האורחים?

נעיין בפירושו של אברבנאל.

השוואה:
הדמיון בין הסיפורים ניכר כבר בפתיחה:

 • במה דומה תיאור מעשי לוט לתיאור מעשי אברהם? (אומרים מעט ועושים הרבה, מפצירים באורחים להיכנס לביתם, מציעים תפריט עשיר ומגוון)
 • מהו ההבדל הבולט בזהותם ובמספרם של האורחים? (שלושה אנשים – שני מלאכים)

נסכם ונאמר כי שני הפרקים הם חלקים של אותו סיפור וקרו ברצף זה אחר זה. במהלך הלימוד נמשיך להשוות בין הסיפורים ובעיקר בין דמויותיהם ומעשיהם של אברהם ולוט.

שלב שני - האורחים נחשפים

פרק יח:
נשוב לפרק יח ונקרא יחד את פסוקים ט-טז במשחק תפקידים של ארבעה קוראים: המספר, אברהם, האנשים וה' (הפעם יש לו תפקיד).
נזהה שוב את המעבר מלשון יחיד ללשון רבים בפנייה לאורחים ובתיאורם ונתמקד בתוכן הבשורה:

 • מהי הבשורה שאברהם ושרה זוכים לשמוע?
 • כיצד מגיבה שרה?
 • מיהו המבשר – ה' או האנשים?
 • האם בשלב זה אברהם מתוודע לזהות אורחיו?

פרק יט:
נעבור שוב לפרק יט, שם עזבנו את המלאכים בבית לוט באמצע ארוחת ערב עשירה.
נקרא את פסוקים ד-יג ונסביר את המתרחש יחד עם התלמידים דרך השאלות:

 • מה התכוונו המלאכים לעשות בבית לוט? (פסוק ד)
 • כיצד האורחים מכונים בשלב זה? (פסוקים ה, ח, יא ויב)
 • כיצד הגיבו אנשי סדום להכנסת האורחים של לוט? (פסוקים ד-ה)
 • מי מאנשי סדום השתתף במעשה? (פסוקים ד-ה)
 • מה אנשי סדום דרשו מלוט? (פסוקים ד-ה)
 • מה הציע לוט לאנשי סדום כדי להגן על אורחיו? (פסוקים ו-ח)
 • מדוע הציע זאת, לדעתכם? (פסוקים ו-ח)
 • מה עשו המלאכים כדי להגן על לוט ולמלט אותו מן ההמון? (פסוק יא)
 • מהי הבשורה שמבשרים המלאכים ללוט? (פסוק יג)
 • האם בשלב זה לוט מתוודע לזהות אורחיו? כיצד?
 • האם לדעתכם תכננו המלאכים להחריב את סדום בכל מקרה או החליטו לעשות זאת בעקבות מעשי אנשי סדום כלפיהם?

נדגיש ונאמר כי נראה שהמלאכים התכוונו ללון בבית לוט ולא מיהרו להחריב את סדום, אך "קבלת הפנים" שלה זכו זירזה את התהליך.

שלב שלישי - תכנון וביצוע

בשלב זה נעמיק בהשוואה ובחשיפת הקשרים בין המסופר בפרק יח למסופר בפרק יט.

פרק יח:
עזבנו את אברהם בפרק יח פסוק טז כאשר הוא מלווה את אורחיו בדרכם לסדום אחרי שהתבשר על הולדת בנו. אברהם אינו נשאר לבד. ה' בוחר לבשר לו בשורה נוספת.

נקרא את פסוקים יז-כב ונדון בכיתה:

 • מדוע ה' בוחר לשתף את אברהם בתוכניותיו?
 • האם ה' מתייעץ עם אברהם או רק מיידע אותו על החרבת סדום? (פסוק כא)
 • מה עשוי להיות הקשר בין הבשורה על הולדת יצחק ובין הבשורה על החרבת סדום?
 • איזה מסר עולה מחורבנה של סדום לגבי ייעודו של העם שיצא מזרעו של אברהם?

נעמיק בהבנת פסוק כא בפרק יח כדי להשוותו לאחר מכן למתואר בסיפור סדום בפרק יט:
נקרין או נכתוב את הפסוק על הלוח ונבקש מהתלמידים לפסק אותו ולהסביר אותו – "אֵרְדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה". נשאל את התלמידים:

 • מה ה' רוצה לראות בירידתו לסדום?
 • מהי הצעקה שבאה אל ה'?
 • מי צועק, לדעתכם?

נעיין בדברי רש"י על פסוק זה.

 • לדעת רש"י, של מי הצעקה שמגיעה אל ה'? (של העיר, או של נערה שהרגו אותה משום שנתנה לעני מזון)

נקרא את פסוקים כג-לג ונסכם בעזרת השאלות:

 • מהי טענתו המרכזית של אברהם בפסוקים אלה? (צריך להציל את הצדיקים)
 • האם היא מקובלת על ה', לדעתכם? (נראה שכן)
 • על מה הוא ממשיך ומתמקח? (על מספר הצדיקים שבזכותם יש להציל את העיר)
 • מהו הסיכום הסופי בינו ובין ה'? (לא ברור – נראה שמדובר בעשרה צדיקים)

נקשר את המסקנות מהדיון של אברהם וה' למשימת המלאכים בפרק יט:

 • לאור סיום הדיון בין אברהם לה', מה יש להוסיף לרשימת המשימות של המלאכים? (לחפש עשרה צדיקים)

פרק יט:
נשוב עתה לפרק יט ונבחן מה היו תוצאות הביקור וממצאי הבדיקה בסדום.
נעיין שוב בפסוקים א-יג ונבחן יחד:

 • אילו אירועים וביטויים בסיפור תומכים בהנחה שהמלאכים לא באו להשחית את סדום אלא רק לבדוק את מעשי אנשיה?
 • של מי הצעקה שמופיעה בפרק יט? (פסוק יג)
 • מה המלאכים מגלים בבדיקתם? איזה יחס קיבלו המלאכים מאנשי סדום? (פסוקים ד-ה)
 • האם יש עשרה צדיקים בסדום?

*נוכל בשלב זה להוסיף משימת סיכום שבה נבקש מן התלמידים להכין טופס בדיקה שהמלאכים צריכים למלא תחילה על פי פרק יח פסוקים יז-לג, ואחר כך למלא אותו שנית על פי פרק יט פסוקים א-יג. ראו לדוגמה את הטופס המקוון הזה ואת התוצר בדף עבודה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור).

שלב רביעי - יצאת צדיק

נעיין בבראשית פרק יג פסוקים ז-יג וניזכר בסיפור פרדתם של אברהם ולוט. נסכם את הקטע בקצרה ונדון בכיתה בעקבות הלימוד:

 • מדוע בחר לוט לשבת בכיכר הירדן באזור סדום? מה משך אותו לשם דווקא? (פסוקים י-יא)
 • מה הדמיון בין לוט לאברהם? מה למד לוט מאברהם? (נראה שדבקו בלוט כמה ממידותיו ומערכיו של אברהם, הכנסת האורחים והדאגה למלאכים מעידים על צדיקותו)
 • האם בסיפור נראה שסדום השפיעה על לוט? (נראה שלוט הושפע גם מאנשי סדום שסביבו, הוצאת בנותיו מתקשרת למעשי אנשי סדום כפי שנזכרים ומתוארים במילה 'צעקתה' שראינו)

סיכום:
לסיכום המהלך – המלאכים שהגיעו לסדום ראו את מעשי סדום – כצעקתה, ולעומתם את צדקתו של לוט, צדיק בסדום. המלאכים החריבו את סדום כדבר ה' והצילו את לוט. סיפור סדום מאיר לנו את דמותו של לוט – אל מול אנשי סדום צדיקותו של לוט ברורה. סיפור הצלת לוט וחורבן סדום מדגיש לנו כי מצד אחד לוט דבק במידותיו של אברהם, ועם זה הוא מושפע לרעה מסביבתו, מסדום, ולכן אינו יכול להיות הממשיך של אברהם.

מבט לחיים - אמור לי מי הם חבריך

נקרא יחד את דברי הרמב"ם.
נזמין את התלמידים לענות באופן אישי על השאלות האלה:

 • האם אני מרוצה מהחברה שבה אני חי? ממה כן? ממה לא?
 • עד כמה החברה משפיעה עליי?
 • האם זו השפעה חיובית או שלילית?
 • עד כמה החברה שלי מקבלת את האחר ומאפשרת לכל אחד להיות נאמן לעצמו?

לסיום, נציע לכמה תלמידים לשתף את הכיתה במה שכתבו.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: למדנו את פרק יח פסוקים א-לג ואת פרק יט פסוקים א-יג ועמדנו על הקשרים הרבים בין הסיפורים בשני הפרקים. נעזרנו במקור מקראיי נוסף (סיפור היפרדותם של לוט ואברהם) כדי להבין טוב יותר את המתרחש בסיפור ואת משמעותו.
מיומנויות: השווינו בין מקורות מקראיים, נעזרנו בטעמי המקרא לצורך פיסוק והבנת הפסוקים וזיהינו שינוי בכינויי הגוף. כמו כן, נעזרנו בדברי פרשנים להבנת הפסוקים.
מתודות: פתחנו בתרגיל חווייתי או בדיון שעוררו סקרנות ודיון ראשוני בשאלות מרכזיות של המהלך, למדנו את הפרק בעיון, קראנו קריאות דרמטיות והטלנו משימות יצירתיות. סיימנו במשימה אישית ודיון בשאלות שעולות מן הלימוד ורלוונטיות לחיים החברתיים של התלמידים.

אפשר עוד...

שאלות להרחבה – בין אברהם ללוט:

 • מה יותר קשה – להיות צדיק בתוך עיר של חוטאים כמו סדום או להיות צדיק באוהל מבודד כמו אברהם?
 • האם לוט היה נחשב לצדיק לפי מעשיו בפרק יט גם אם לא היה גר בסדום? מדוע?
 • האם לדעתכם אברהם היה יכול לגור בסדום בלי להיות מושפע לרעה מסביבתו? מדוע?

חטאי סדום – דיון סביב מאמר:
נעיין במאמרה של רינה בויאר ונעמיק את הלימוד סביב השאלה מה היו חטאיהם של אנשי סדום לאור מקורות מקראיים נוספים ולאור מדרשי חז"ל ודברי הפרשנים לאורך הדורות. נדון בעקבות המאמר בשאלות אלה:

 • מה היו חטאיה של סדום? ערכו רשימה של האפשרויות העולות מן המאמר.
 • איזה מן החטאים ברשימה נראה לכם החמור מכולם? מדוע?
 • מה מצדיק את העונש הקיצוני שנגזר על סדום, לפי כותבת המאמר?
 • האם העונש מוצדק לדעתכם? מדוע?

אשת לוט:
סיפורה של אשת לוט עורר סקרנות רבה בקרב הפרשנים לאורך הדורות, אולי בשל ייחודיותו של העונש ובשל התיאור המקראי הקצר והסתום. גם האיסור שעליו עברה אינו מוסבר כל צורכו בכתובים.
נוכל להביא בפני הכיתה פרשנויות שונות ולדון בשאלות אלה:

 • מדוע היה אסור להביט אחורה?
 • מדוע עברה אשת לוט על האיסור?
 • מדוע נענשה ומה משמעותו של העונש הייחודי שנגזר עליה?
העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
השוואת עיגולים
By Peter Hermes Furian/ shutterstock.com
השוואת עיגולים

By Peter Hermes Furian/ shutterstock.com

אברבנאל פרק יט פסוק א
ואני חושב שהמלאכים האלה שלחם השם לסדום לשתי תכליות: האחד לעשות הניסיון מרשעת אנשי סדום...
אברבנאל פרק יט פסוק א

ואני חושב שהמלאכים האלה שלחם השם לסדום לשתי תכליות:
האחד לעשות הניסיון מרשעת אנשי סדום כמו שזכרתי, והשני להציל את לוט ולהוציאו מסדום בחזקת היד בחמלת ה' עליו.
ולכן נקראו בשני המקומות מלאכים הראשון: "וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶרֶב" לפי שהיה לענין הנסיון. והשני "וַיָּאִיצוּ הַמַּלְאָכִים בְּלוֹט" מפני שהיה לעניין ההצלה.

רש"י על פרק יח פסוק כא
פסוק כא: "אֵרְדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה". רש"י: "הַכְּצַעֲקָתָהּ"...
רש"י על פרק יח פסוק כא

פסוק כא: "אֵרְדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה".

רש"י:
"הַכְּצַעֲקָתָהּ" – של מדינה.
ורבותינו דרשו: "הַכְּצַעֲקָתָהּ" – צעקת ריבה (=נערה) אחת, שהרגוה מיתה משונה על שנתנה מזון לעני.

דפי עבודה והעשרה לשיעור
דפי עבודה והעשרה לשיעור
רמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות ו א
דרך ברייתו של אדם – להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי...
רמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות ו א

דרך ברייתו של אדם – להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו.
לפיכך: צריך אדם… לישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם; ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם.

מה שמה של אשת לוט
"אמר להם: אל תביטו לאחוריכם שהרי ירדה שכינתו של הקב"ה להמטיר על סדום ועל עמורה...
מה שמה של אשת לוט
"וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח". (פסוק כו)

sandsun / Shutterstock.com

"אמר להם: אל תביטו לאחוריכם שהרי ירדה שכינתו של הקב"ה להמטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש. עירית, אשתו של לוט, נכמרו רחמה על בנותיה הנשואות והביטה לאחריה לראות אם הולכות אחריה אם לא. וראת אחרי השכינה, ונעשית נציב מלח, שנאמר: "ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח".

(פרקי דרבי אליעזר)

להמשך קריאה

המדרש מתאר את אשת לוט באופן אנושי במיוחד. תחילה ניתן לה שם. נוסף על כך, המניע שלה על פי המדרש הוא אימהי ואף נוגע ללב.

 • האם פנייתה לאחור נובעת מחוסר אמונה או מאנושיות? מה מציע המדרש?
אף אדם אינו אִי
"ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית. ויש אומרים, זו מדת...
אף אדם אינו אִי
"וַיֵּצֵא לוֹט וַיְדַבֵּר אֶל חֲתָנָיו לֹקְחֵי בְנֹתָיו וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִן הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּי מַשְׁחִית ה' אֶת הָעִיר וַיְהִי כִמְצַחֵק בְּעֵינֵי חֲתָנָיו". (פסוק יד)

Ebtikar / Shutterstock.com

"ארבע מידות באדם:
האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית. ויש אומרים, זו מדת סדום.
שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ.
שלי שלך ושלך שלך, חסיד.
שלי שלי ושלך שלי, רשע".

(משנה מסכת אבות ה, י)

להמשך קריאה

חז"ל במדרש זה עוסקים בערך הנתינה. קל להבין את את מידת החסיד ואת מידת הרשע, אך מידת הבינוני הקרויה גם מידת סדום, קשה יותר להבנה. לכאורה, האדם אשר אינו לוקח דבר מאדם אחר אינו רשע, אף אם אינו חולק משלו. חז"ל מכנים זאת "מידה בינונית", אך גם בכינוי נוקב יותר – מידת סדום.

 • כיצד התמונה מתייחסת בצורה מודרנית ל"מידת סדום" המתוארת במדרש?
צדיק אחד. בסדום.
ביטוי זה מתאר אדם טוב יחיד בין רשעים. אך עולה שאלה האם צדיקותו של לוט...
צדיק אחד. בסדום.
"וּכְמוֹ הַשַּׁחַר עָלָה וַיָּאִיצוּ הַמַּלְאָכִים בְּלוֹט לֵאמֹר קוּם קַח אֶת אִשְׁתְּךָ וְאֶת שְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ הַנִּמְצָאֹת פֶּן תִּסָּפֶה בַּעֲו‍ֹן הָעִיר". (פסוק טו)

תמונה של אדם (כנראה אוגוסט לנדמסר) נמנע מלהצדיע במועל היד הנאצי האופייני, בזמן אירוע של המפלגה הנאצית בשנת 1936. צלם לא ידוע. מתוך ויקישיתוף

ביטוי זה מתאר אדם טוב יחיד בין רשעים. אך עולה שאלה האם צדיקותו של לוט היא יחסית בלבד להתנהגותם של אנשי סדום, או אולי הוא היה צדיק באופן מוחלט, ללא השוואה. שאלה דומה שאלנו לגבי נח, שעליו נאמר כי היה צדיק בדורותיו, אמירה שאפשר להבינה בשני אופנים. בימי שניהם העניש האֵל את בני האדם האחרים במים ואחר כך באש, והצדיקים באופן המוחלט או היחסי – שרדו.

 • מה דעתכם, האם אפילו אדם "רגיל" יכול להיחשב צדיק בתקופה של רשעות מוחלטת? ואולי להפך, האם קשה במיוחד להישאר צדיק בין רשעים רבים?
מיטת סדום
במיתולוגיה היוונית מתואר מנהגו של שודד בעיר איתקה בשם פרוקרוסטס שהיה נוהג להזמין עוברי אורח...
מיטת סדום
"וַיִּקְרְאוּ אֶל לוֹט וַיֹּאמְרוּ לוֹ אַיֵּה הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר בָּאוּ אֵלֶיךָ הַלָּיְלָה הוֹצִיאֵם אֵלֵינוּ וְנֵדְעָה אֹתָם". (פסוק ה)

Morphart Creation / Shutterstock.com

במיתולוגיה היוונית מתואר מנהגו של שודד בעיר איתקה בשם פרוקרוסטס שהיה נוהג להזמין עוברי אורח ללון במיטה בביתו, ומְעַנֶה אותם לפי מידות המיטה: אלו שהיו ארוכים ממנה – קוצצו איבריהם, ואלו הנמוכים ממנה – נמתחו כדי שיתאימו לה.

להמשך קריאה

מעניין שבתלמוד הבבלי מופיעה אגדה פולקלוריסטית (סיפור עממי) דומה, ועל פיה מנהגם של אנשי העיר סדום בעוברי אורח בעירם היה דומה למנהגו של פרוקסטס:
"הויא להו פורייתא דהוו מגני עלה אורחין. כי מאריך – גיזי ליה; כי גוץ – מתחין ליה"
היתה להם מיטה שהיו משכיבים עליה את האורחים. מי שהיה ארוך – מקצצים אותו; מי שהיה נמוך – מותחים אותו.
(בבלי, סנהדרין קט ע"ב)

לא ידוע איזו תרבות הושפעה מן האחרת, או האם שתי המעשיות מושפעות ממקור היסטורי אחר, של תרבות הודו או פרס. כך או כך מיטת סדום, או מיטת פרוקרוטס נותרה שם נרדף לעוול, אך לא כמו בסיפורים אלו – אין הכוונה לעינוי פיזי, אלא לעינוי מנטלי, שנובע מהניסיון לכפות על אדם להתיישר לפי חוקים או נהלים תרבותיים מסוימים.

 • מהם הגלגולים ההיסטוריים והתרבותיים של הסיפור על סדום ועמורה? האם הסיפור המקראי הושפע מסיפור של תרבות אחרת או להפך?
שיכור כלוט
  סיפור זה עוסק בטאבו (איסור תרבותי) שקיים בתרבות היהודית והאנושית ברובה – יחסי מין...
שיכור כלוט
"וַתַּשְׁקֶיןָ אֶת אֲבִיהֶן יַיִן בַּלַּיְלָה הוּא… וְלֹא יָדַע בְּשִׁכְבָהּ וּבְקוּמָהּ". (פסוק לג)

nikamo / Shutterstock.com

ברנרדו קוואלינו, "בנות לוט משקות את לוט", 1644 בערך, שמן על בד. מאוסף הלובר, מתוך ויקישיתוף

 

סיפור זה עוסק בטאבו (איסור תרבותי) שקיים בתרבות היהודית והאנושית ברובה – יחסי מין בין ילדים להוריהם. מעניין שגם לנח קרה אירוע דומה לאחר המבול, שהייתה בו שכרות של אחד מבניו.

להמשך קריאה

כיום מקובל להשתמש בביטוי "שיכור כלוט" לתיאור מצבו של אדם שתוי מאוד, שכשירותו המוסרית והבנתו בין טוב ורע נפגמה. ייתכן שההשוואה בין מקרה נח ובין מקרה לוט מסייעת לנו להבין מדוע דווקא שכרותו של לוט זכתה לביטוי זה.

 • מה הקשר שיוצר היין בין סיפור המבול לסיפור סדום ובין נח ללוט? מה המסר בקישור הזה?
להתבונן אחורה על אשת לוט
נִרְאֶה שֶׁהִבַּטְתִּי לְאָחוֹר מִתּוֹךְ סַקְרָנוּת. אַך מִלְּבַד סַקְרָנוּת יִתָּכֵן שֶׁהָיוּ לִי סִבּוֹת אֲחֵרוֹת. הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר...
להתבונן אחורה על אשת לוט
"וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח". (פסוק כו)

ויסלבה שימבורסקה, 2009. צילום: © Mariusz Kubik, ויקישיתוף

נִרְאֶה שֶׁהִבַּטְתִּי לְאָחוֹר מִתּוֹךְ סַקְרָנוּת.
אַך מִלְּבַד סַקְרָנוּת יִתָּכֵן שֶׁהָיוּ לִי סִבּוֹת אֲחֵרוֹת.
הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר בְּצַעַר עַל קַעֲרַת הַכֶּסֶף.
שֶׁלֹּא בְּמִתְכַּוֵּן – אֲגַב קְשִׁירַת הַסַּנְדָּל.
שֶׁלֹּא לְהוֹסִיף לְהַבִּיט בְּעָרְפּוֹ הַצַּדִּיק
שֶׁל אִישִׁי, לוֹט.

להמשך קריאה

בְּוַדָּאוּת פִּתְאוֹמִית, כִּי לוּ מַתִּי,
אֲפִלּוּ לֹא הָיָה עוֹצֵר.
בְּסַרְבָנוּתָם שֶׁל עֲנָוִים.
בְּאֹזֶן כְּרוּיָה לְקוֹלוֹת הַמִּרְדָּף.
הֲלוּמַת דּוּמִיָּה, בְּתִקְוָה שֶׁהָאֵל יַחֲזֹר בּוֹ.
שְׁתֵּי בְּנוֹתֵינוּ נֶעֶלְמוּ מֵעֵבֶר לָרֶכֶס.
חַשְׁתִּי בְּקִרְבִּי זִקְנָה. רִחוּק.
רֵיקוּת נְדוּדִים. תַּרְדֵּמָה.
הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר בְּהַנִּיחִי אֶת צְרוֹר חֲפָצַי.
הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר בַּחֲרָדָה לְאָן אֶצְעַד.
עַל הַשְּׁבִיל הוֹפִיעוּ נְחָשִׁים,
עַכְבִישִׁים, עַכְבְּרֵי-שָׂדֶה וְגוֹזְלֵי בַּז.
כְּבָר לֹא טוֹבִים וְלֹא רָעִים – פָּשׁוּט כָּל מַה שֶּׁחַי
זָחַל וְדִלֵּג בַּמְּהוּמָה הַמְּשֻׁתֶּפֶת.
הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר מֵחֲמַת בְּדִידוּת.
מִבּוּשָׁה שֶׁאֲנִי נִמְלֶטֶת בִּגְנֵבָה.
מֵרָצוֹן לִצְעֹק, לָשׁוּב. רַק אָז, כְּשֶׁרוּחַ קָם,
הִתִּיר שְׂעָרִי וְהֵנִיף שִׂמְלָתִי.
דִּמִּיתִי שֶׁרוֹאִים זֹאת מֵחוֹמוֹת סְדוֹם
וּפוֹרְצִים בִּצְחוֹק רָם, פַּעַם וְעוֹד פַּעַם.
הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר בְּזַעַם.
לְהַשְׂבִּיעַ עַצְמִי בְּאָבְדָּנָם הַגָּדוֹל.
הִבַּטְתִּי לְאָחוֹר מִכָּל הַסִּבּוֹת שֶׁצֻּיְּנוּ לְעֵיל.
הִבַּטְתִּי שֶׁלֹּא מֵרְצוֹנִי.
זֶה רַק הַסֶּלַע פָּנָה אָחוֹר, נוֹהֵם מִתַּחְתַּי.
הַנָּקִיק קָטַע לְפֶתַע אֶת דַּרְכִּי.
עַל שְׂפַת הַצּוּק דִּדָּה אוֹגֵר, זָקוּף עַל כַּפּוֹתָיו הַזְּעִירוֹת.
שְׁנֵינוּ הִבַּטְנוּ אָז לְאָחוֹר.
לֹא, לֹא, אֲנִי רַצְתִּי הָלְאָה,
זָחַלְתִּי, נָסַקְתִּי,
עַד שֶׁחֲשֵׁכָה צָנְחָה מִשָּׁמַיִם
וְעִמָּהּ חָצָץ חַם וְצִפֳּרִים מֵתוֹת.
מִקֹּצֶר נְשִׁימָה סָבַבְתִּי סְחוֹר-סְחוֹר.
אִלּוּ רָאוּנִי, וַדַּאי הָיוּ חוֹשְׁבִים שֶׁאֲנִי רוֹקֶדֶת.
לֹא מִן הַנִּמְנָע שֶׁעֵינַי הָיוּ פְּקוּחוֹת.
אֶפְשָׁר שֶׁנָּפַלְתִּי וּפָנַי אֶל הָעִיר.

ויסלבה שימבורסקה, "אשת לוט", תרגום לעברית, רפי וייכרט, מתוך הספר "בשבח החלומות", הוצאת קשב לשירה, 2004. © כל הזכויות שמורות למחברת ולמתרגם.

 • מה הניע את אשת לוט להתבונן לאחור לפי המשוררת?
 • האם מוסיפה המשוררת עוד משמעות לתיאור "ותבט אשתו מאחריו"?
הנשק הסודי של אורחי לוט
  ציור זה של ז'רר הואט מחַיֶה את הרגע שבו התערבו אורחיו של לוט, והתגלו...
הנשק הסודי של אורחי לוט
"טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדֹם נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת מִנַּעַר וְעַד זָקֵן". (פסוק ד)
"וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח". (פסוק יא)

גרארד הואט, אנשי סדום מוכים בסנוורים על ידי המלאכים, 1728. Image courtesy Bizzell Bible Collection, University of Oklahoma Libraries.

 

ציור זה של ז'רר הואט מחַיֶה את הרגע שבו התערבו אורחיו של לוט, והתגלו במעשה הניסי שלהם כמלאכים. הואט הוא צייר הולנדי מהמאה ה־17, אשר צייר וחרט בעיקר נושאים דתיים, מיתולוגיים והיסטוריים.

להמשך קריאה

האומן מצליח להעביר את כל ההתרחשויות שקרו ברגע זה בו זמנית: לוט עדיין ממשיך לחצוץ בגופו בין אורחיו ובין ההמון; האורחים־המלאכים מסנוורים את ההמון וכבר אוחזים בדלת כדי לסגור אותה; ההמון הרב מסתנוור, והאנשים הרבים מתוארים בשלבים שונים של סִנווּר שמונע מהם פעולה.

 • מדוע דווקא ה"סנוורים" הוא האמצעי שבו השתמשו המלאכים? מה מסמל האור הרב בהשוואה לדרישת אנשי סדום?
סדום
  לוט בוחר להתיישב באזור כיכר הירדן, אזור שממקום תצפיתו שבבית אל נראה ירוק ופורה,...
סדום
"וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶרֶב וְלוֹט יֹשֵׁב בְּשַׁעַר סְדֹם וַיַּרְא לוֹט וַיָּקָם לִקְרָאתָם וַיִּשְׁתַּחוּ אַפַּיִם אָרְצָה". (פסוק א)

סדום - מיקום משוער. צילום: שועל, GFDL, ויקישיתוף

נציב אשת לוט. צילום: Wilson44691) Mark A. Wilson), ויקישיתוף

 

לוט בוחר להתיישב באזור כיכר הירדן, אזור שממקום תצפיתו שבבית אל נראה ירוק ופורה, זאת אף על פי שרשעותם של אנשי סדום ועמורה הייתה כנראה כבר ידועה.
כיום בדרך לים המלח אפשר לראות את נציב המלח המכונה " אשת לוט", ויש אף מערה ומפעל הנקראים על שם סדום, אך אין ודאות מחקרית כי זה המיקום המדויק של סדום המקראית, על אף המלח.

 • מה אפשר ללמוד על לוט מבחירתו להתיישב בסדום ועמורה?
ים המלח וכיכר הירדן
  כיכר הירדן הוא האזור שבו נהר הירדן נשפך לים המלח. באזור זה יש שפע...
ים המלח וכיכר הירדן
"וַיְהִי בְּשַׁחֵת אֱלֹהִים אֶת עָרֵי הַכִּכָּר וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת אַבְרָהָם וַיְשַׁלַּח אֶת לוֹט מִתּוֹךְ הַהֲפֵכָה בַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים אֲשֶׁר יָשַׁב בָּהֵן לוֹט". (פסוק כט)

מפת אזור ים המלח. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן . © מטח

פרֵדת אברהם מלוט, פסיפס מכנסיית סנטה מריה מג'ורה ברומא, 132-10 לספירה. מתוך ויקישיתוף

 

כיכר הירדן הוא האזור שבו נהר הירדן נשפך לים המלח. באזור זה יש שפע של מעיינות והוא נחשב לנווה מדבר פורה. בפרק יג מסופר שלוט בוחר לאזור מחיה את "ערי הכיכר" סדום ועמורה, ובבראשית יט מסופר כיצד חרבו ערים אלו.

במפה מסומן מיקומן המשוער של סדום ועמורה לפי הסיפור המקראי, ואולם באזור לא נמצאו עד כה שרידים ליישובי קבע גדולים.

 • מה אפשר ללמוד על לוט מבחירתו להתיישב בכיכר הירדן הפורה ולא לאפשר זאת לדוֹדו – אברהם? האם מהפכת סדום ועמורה שופכת אור נוסף על בחירה זאת?
עמון ומואב – צאצאי לוט
    מואב ועמון הם עמים שֵמיים אשר ישבו סמוך לבני ישראל, מזרחית לים המלח...
עמון ומואב – צאצאי לוט
"וַתֵּלֶד הַבְּכִירָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מוֹאָב הוּא אֲבִי מוֹאָב עַד הַיּוֹם. וְהַצְּעִירָה גַם הִוא יָלְדָה בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ בֶּן עַמִּי הוּא אֲבִי בְנֵי עַמּוֹן עַד הַיּוֹם". (פסוקים לז-לח)

מפה המציינת את כנען, מואב ועמון. Rutimatan, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0

מצבת מישע המואבית, בה מסופר על כיבוש מואב על ידי עומרי ואחאב מלכי ישראל ועל כיבוש ממלכת עמון. מאוסף הלובר. צילום: Henri Sivone at flickr, CC BY 2.0

 

 

מואב ועמון הם עמים שֵמיים אשר ישבו סמוך לבני ישראל, מזרחית לים המלח ולירדן, בערך באזור שאליו נמלטו לוט ובנותיו. סיפורים שונים במקרא מעידים על סכסוכים מתמשכים שהיו עם עמים אלו.

להמשך קריאה

לחבל הארץ הצפוני של מואב לא היו גבולות ברורים, והם אשר גרמו לסכסוכים בין שלוש ממלכות: ישראל הקדומה, מואב ועמון.
בזמן שיבת ציון, אסרו עזרא ונחמיה באיסור מוחלט להינשא לנשים מעמים אלו, כנראה מטעמים של התבוללות. מגילת רות מציגה עמדה הפוכה – דוד המלך נולד לשושלת שמוצאה מרות המואבייה. הפולמוס הזה אינו מקרי, והוא משקף את החשש מתרבויות קרובות אך שונות. סיפור לידתם של בני לוט משקפים את המתח הזה.

 • חשבו – אילו שני מסרים סותרים על עמון ומואב מעביר המחבר המקראי באמצעות סיפור זה? כיצד המפה המצורפת תורמת להבנת מסרים אלו?
הכנסת האורחים של לוט
פרק זה נפתח כמו בפרק הקודם, בהכנסת אורחים, והפעם לוט הוא המארח. הכנסת האורחים במזרח...
הכנסת האורחים של לוט
"וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶרֶב וְלוֹט יֹשֵׁב בְּשַׁעַר סְדֹם וַיַּרְא לוֹט וַיָּקָם לִקְרָאתָם וַיִּשְׁתַּחוּ אַפַּיִם אָרְצָה". (פסוק א)

אירוח בדואי. H1N1/ Shutterstock.com

פרק זה נפתח כמו בפרק הקודם, בהכנסת אורחים, והפעם לוט הוא המארח. הכנסת האורחים במזרח הקדום, בעיקר באזורים המדבריים, הייתה ערך בפני עצמו. לוט אירח את האורחים המלאכים בביתו, והציע להם אוכל, משקה ומנוחה. באמצעות התיאורים הללו נוצרת סימטריה בין שתי הדמויות, אשר מדגישה הבדלים מסוימים אך בעיקר מחדדת את התנהלותם על פי קוד תרבותי רווח.

 • במה שונה האירוח של לוט משל אברהם? האם השוני קשור רק באישיותם או גם במקום שבו הם גרים?
זוהי סדום נהדרת (?!)
יוצרי ארץ נהדרת מתארים את שהתרחש בסדום המקראית בהומור האופייני להם.
זוהי סדום נהדרת (?!)
"וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה בָּעֶרֶב...". (פסוק א)

יוצרי ארץ נהדרת מתארים את שהתרחש בסדום המקראית בהומור האופייני להם.

 • הסרטון מתאר בהקצנה את חטאי אנשי סדום. אולם הוא מעלה שאלה מרתקת: האם אפשר להישאר אדם ישר בסביבה של חוטאים? או שמא נורמות הסביבה מחלחלות ומשפיעות?

קרדיט: זוהי סדום – קדימון (בימוי: אדם סנדרסון, מולי שגב, 2010) / ChannelIsraeli