סגור תצוגת כיתה
הפרק

שלטון אבימלך

פסוקים א-ו

שיעור ראשון מתוך ארבעה
*לפניכם הצעה לשיעור, מוזמנים לקבל השראה ורעיונות ולערוך את השיעור בהתאם לכיתתכם. לימוד מהנה.

הזמנה ללימוד

נציג בפני התלמידים כמה מנהיגים שעליהם למדו בעבר: יוסף, משה, אהרון, יהושע, אהוד בן גרא, דבורה הנביאה, גדעון. נבחר שניים-שלושה מנהיגים מתוך הרשימה ונשאל לגבי כל אחד מהמנהיגים את השאלות האלה:

 • מה הייתה פעולתו החשובה ביותר?
 • למען מי הוא פעל?
 • מה הוא הרוויח מפועלו?
 • ומה היו המחירים האישיים ששילם על הנהגתו?

נראה שכל המנהיגים האלה פעלו למען העם במצבים שונים. מקצתם שילמו מחיר אישי על פעולתם אך כולם מוכרים לנו עד היום בזכות תכונותיהם ופעולותיהם הכתובות במקרא.
המנהיגים בספר שופטים הם השופטים שהנהיגו את העם לתקופה קצרה ומטרתם הייתה להושיע את העם מבעיה מסוימת. במהלך הוראה זה נכיר אדם שניסה להנהיג צורת שלטון שונה – מלוכה, ואף לקחת אותה בכוח.

מבט ראשון

נקרא באוזני התלמידים את פסוקים א-ו. לאחר מכן נזמין אותם לקרוא שוב קריאה דמומה את הפסוקים ולעיין בהם.

מבט שני

נבקש מהתלמידים לזהות את הפעולות שעשה אבימלך כדי להגיע למלוכה ולבסס את שלטונו בקרב אנשי שכם. נאתר עם התלמידים את הפעלים על פי וי"ו ההיפוך: "וַיֵּלֶךְ", "וַיְדַבֵּר" וכו', וכך נבנה יחד את התמונה המלאה של השתלשלות העניינים בפסוקים. נשים לב אילו פעולות עשה אבימלך בעצמו – למשל, הלך לשכם, דיבר אל בני משפחת אימו, שכר אנשים ריקים ופוחזים, הרג את אחיו; ואילו פעולות עשו אחרים – אחי אימו מדברים בשבחו, נותנים לו כסף וכו'.
נסכם סיכום ביניים: מה למדנו עד עתה על דמותו של אבימלך?

נחלק את התכונות על הלוח לחיוביות ולשליליות: פעיל, אסרטיבי, מכוון מטרה, בעל השפעה, חסר לב, חסר כושר אבחנה בין טוב לרע, חסר אמות מידה ערכיות, אלים, לא בוחל בשום אמצעי כדי להשיג את מטרתו, מונע מהאגו שלו, רודף כבוד ושררה.
נשאל את התלמידים:

 • האם הייתם מעוניינים במנהיג הפועל כך? מדוע? (לא מעוניינים במנהיג כל כך לא מוסרי, אם הוא מסוגל לעשות את זה לאחיו הוא יעשה את זה גם לנתיניו כשיכעס עליהם)
 • אם כך, למה אנשי שכם תומכים בו? ("כִּי אָמְרוּ אָחִינוּ הוּא" (פסוק ג) – בגלל הקרבה המשפחתית שלהם אליו. אולי הם מקווים שאבימלך ייתן להם הטבות אם יתמכו בו)

מבט שלישי

נשווה בין דמותו של אבימלך ובין אחיו הצעיר, יותם. ננתח את שמו של יותם: יו-תם. יו הוא קיצור לשמו של ה' – יהו.

 • מה פירוש המילה תם?

נציג כמה הגדרות על פי המילון החופשי ברשת 'מילוג' או נבקש מהתלמידים למצוא את הפירוש במילון.
נשאל את התלמידים:

 • מה אתם יודעים בינתיים על יותם מתוך הפסוקים שקראנו? (היחיד שנותר מכל שבעים אחיו שנרצחו כי הסתתר)
 • השוו בין תכונותיהם של אבימלך ויותם? (הם מייצגים הפכים: אבימלך רודף שררה ומעשיו רעים, ואילו יותם ישר ופשוט, פועל בתום לב)

נחלק את התלמידים לקבוצות עבודה. כל קבוצה תקבל את דף העבודה (ראו דף עבודה גם בממערך השיעור), תבחר שאלה מתוך השאלות המובאות בדף, תדון בה ותכתוב את המחשבות העולות בקבוצה.
נאסוף את התלמידים לשיתוף במליאה.

מבט לחיים

נכתוב על הלוח את המילה 'אינטרס' ונשאל את התלמידים אם הם מכירים את המילה ובאיזה הקשר שמעו אותה.
נסביר: אינטרס = עניין חשוב, מניע (מתוך 'מילוג' – המילון העברי החופשי ברשת)

לבעלי שכם יש אינטרס להמליך עליהם את אבימלך – הוא קרוב משפחה שלהם, הגיע מאותו מקום שהם הגיעו ממנו ובוודאי ייתן להם טובות הנאה על תמיכתם בו.
אנשי שכם ראו רק את האינטרס הצר שלהם ולא חשבו אם לאבימלך יש תכונות המתאימות להנהגה טובה של העם.
גם בכיתה שלנו לפעמים אנחנו בוחרים שותפים לקבוצת למידה לפי החברות ולא לפי נושא הלמידה; בוחרים נציגים למועצת תלמידים שהם חברים שלנו אפילו אם הם אינם מתאימים לתפקיד.
ננסה לחשוב על פעולות שאנו עושים בסביבתנו הקרובה, המונעות מאינטרס אישי ועלולות לפגוע באינטרס הכללי – תלמיד שהכין שיעורי בית ורוצה שהמורה תכיר בהשקעתו מזכיר למורה שהיו שיעורים אף ששאר חבריו לא הכינו אותם; ילד שמדבר בקול רם עם חבריו באמצע הסרט ומפריע לצופים לשמוע; ילד שרוצה להבקיע שער בעצמו ולא בועט בכדור לחבר שנמצא בעמדה טובה יותר מול השער; תלמיד שנבחר למועצת התלמידים כי הוא מבטיח לחלק ממתקים למי שיבחר בו ולא כי הוא מתאים לפעול למען בית הספר וכן הלאה.
נבקש מכל תלמיד לכתוב סיפור על מקרה כזה ששמע עליו או שהיה מעורב בו.
ראוי להדגיש שלפעמים אינטרסים הם חיוביים, וצריך לדעת מתי האינטרס חיובי ונכון לעמול לקדם אותו, ומתי האינטרס הוא צר, וראוי שהוא לא יניע את פעולותינו.

לסיכום - מה היה לנו?

תוכן: עסקנו באופן עלייתו של אבימלך לשלטון והראינו את השחיתות המוסרית וההידרדרות החמורה שחלה אצל בנו של המנהיג הדגול. שוחחנו על פעולה מתוך אינטרס אישי לעומת פעולה לטובת אינטרס כללי.
מיומנויות: זיהוי הפעולות בטקסט באמצעות וי"ו ההיפוך, פיתוח ראייה ביקורתית ושיח מיטבי בקבוצה.
מתודות: זיהוי תכונות של דמויות מקראיות באמצעות קריאה עצמאית של הפסוקים ודיון בקבוצות.

העשרות
ממערך השיעור
מדרשים
ניבים וביטויים
תרבות ואומנות
סיפורו של מקום
ריאליה מקראית
סרטונים
הגדרת המילה 'תם'
›› נאיבי, פתי, מאמין לכל דבר. ›› שלם, ללא פגם. ›› תמים, פשוט, חסר תחכום....
הגדרת המילה 'תם'

›› נאיבי, פתי, מאמין לכל דבר.
›› שלם, ללא פגם.
›› תמים, פשוט, חסר תחכום.
›› טהור, ישר, פועל בתום לב.

מעובד על פי 'מילוג', המילון העברי החופשי ברשת.

דפי עבודה והעשרה לשיעור
דפי עבודה והעשרה לשיעור
מי מוכן להיות מלך
רבי מישא היה חכם שחי בתקופת חז"ל. הוא ניסה להתאים את "דמויות" העצים ממשל יותם...
מי מוכן להיות מלך
"הָלוֹךְ הָלְכוּ הָעֵצִים לִמְשֹׁחַ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ וַיֹּאמְרוּ לַזַּיִת מָלְכָה עָלֵינוּ." (פסוק ח)

By: zeevveez at flickr, CC BY 2.0

רבי מישא היה חכם שחי בתקופת חז"ל. הוא ניסה להתאים את "דמויות" העצים ממשל יותם לדמויות השופטים מספר שופטים.
וכך אמר רבי מישא: הדברים שאמר יותם – משל הם:
הלוך הלכו העצים – אלו בני ישראל.
ויאמרו לזית – הזית הוא השופט עתניאל בן קנז, שהוא משבטו של יהודה.
להמשך המדרש

וכך ענה לבקשתם השופט עתניאל בן קנז: החדלתי את דשני? האם אפסיק את שמן הזית הזך והמשובח שלי?
העצים המשיכו לחפש מי ימלוך עליהם, והלכו אל התאנה – שהיא דבורה הנביאה.
וגם דבורה הנביאה ענתה בדרך דומה: האם אני אחדול ממתקי? האם אפסיק את דברי השירה המתוקים שלי?
העצים לא התייאשו והמשיכו לחפש להם מלך. הלכו אל הגפן – אל צמד השופטים, ברק בן אבינועם (שפעל עם דבורה הנביאה) והשופט גדעון, וגם שניהם סירבו להצעה וענו בדרך דומה.
ראו העצים שאף לא אחד מהעצים, כלומר – מהשופטים הגדולים של ספר שופטים, אינו מוכן למלוך עליהם, ולכן הלכו אל האטד.
ומיהו האטד? אבימלך!
וכשם שהאטד מלא קוצים, היה אבימלך מלא מעשים רעים…

(עיבוד למדרש תנחומא בובר, וירא כט)

 • לפי המדרש, במה דומה אבימלך לאטד?
אבן כנגד אבן - מידה כנגד מידה
אמר לו הקדוש ברוך הוא (אלוהים) לאבימלך בן גדעון: רשע […] אתה עמדת והרגת את...
אבן כנגד אבן - מידה כנגד מידה
"וַיָּבֹא בֵית אָבִיו עָפְרָתָה וַיַּהֲרֹג אֶת אֶחָיו בְּנֵי יְרֻבַּעַל שִׁבְעִים אִישׁ עַל אֶבֶן אֶחָת וַיִּוָּתֵר יוֹתָם בֶּן יְרֻבַּעַל הַקָּטֹן כִּי נֶחְבָּא [...] וַתַּשְׁלֵךְ אִשָּׁה אַחַת פֶּלַח רֶכֶב עַל רֹאשׁ אֲבִימֶלֶךְ וַתָּרִץ אֶת גֻּלְגָּלְתּוֹ." (פסוקים ה, נג) 

אבן אחת, צילום: emilie zhang/shutterstock.com

אבני ריחיים. צילום: Gilmanshin/shutterstock.com

אמר לו הקדוש ברוך הוא (אלוהים) לאבימלך בן גדעון:
רשע […] אתה עמדת והרגת את אחיך שבעים איש על אבן אחת, אוי לאותו האיש […]
לפיכך אף הוא לא נהרג אלא באבן.
שנאמר: ותשלך אישה אחת פלח רכב […]

(מדרש תנחומא בובר, וירא כח)

 • לפי המדרש, מה הקשר בין הפגיעה של אבימלך בכל האחים שלו, לבין האופן שבו הוא מת?
 • כיצד באה לידי ביטוי במדרש צורת הענישה של "מידה כנגד מידה"?
תעתוע
עשירי שכם, שקודם לכן תמכו באבימלך, החליטו למרוד בו. בראש המורדים עמד איש בשם גַעַל....
תעתוע
"וַיַּרְא גַּעַל אֶת הָעָם וַיֹּאמֶר אֶל זְבֻל הִנֵּה עָם יוֹרֵד מֵרָאשֵׁי הֶהָרִים וַיֹּאמֶר אֵלָיו זְבֻל אֵת צֵל הֶהָרִים אַתָּה רֹאֶה כָּאֲנָשִׁים." (פסוק לו)

צל הרים. צילום: CherylRamalho / shutterstock.com

צלליות אנשים. צילום: Cryptographer/shutterstock.com

עשירי שכם, שקודם לכן תמכו באבימלך, החליטו למרוד בו. בראש המורדים עמד איש בשם גַעַל.
לצד אבימלך נשאר הפקיד הנאמן זְבוּל, ואנשים נוספים מתוך העם.

להמשך קריאה

גַעַל עודד את עשירי שכם למרוד באבימלך ולפגוע בו.
זְבוּל שמע את הדברים ומיהר לספר על כך לאבימלך. זְבוּל גם יעץ לו עצה: להתחבא בלילה עם התומכים שלו בין ההרים, ולארוב שם לעשירי שכם שרוצים לתקוף אותו בבוקר.
והנה בבוקר יצאו עשירי שכם ובראשם געל לתקוף את אבימלך, ונתקלו בזבול. געל ראה את התומכים באבימלך מתחילים לצאת מהמארב ולהתקדם לכיוון שלהם, וקרא: הנה אנשים!
אבל זבול לעג לו ואמר: "אֵת צֵל הֶהָרִים אַתָּה רֹאֶה כָּאֲנָשִׁים".
היום משתמשים בביטוי זה בצורה קצת שונה. בדרך כלל אומרים אותו כדי להרגיע, ולהגיד למישהו שהוא מפחד מדבר שנראה גדול ומפחיד, אבל למעשה אין לו ממה לפחד.

 • היעזרו בתמונה המתעתעת של ההרים המטילים צל. הסבירו: כיצד צל יכול לגרום לדבר קטן להיראות גדול?
 • כתבו פסקה או סיפור קצר ובו שימוש "עדכני" בביטוי "רואה את צל ההרים כאנשים".
עצים ומלכים
משל הוא סיפור קצר על דמויות רחוקות – בעלי חיים, צמחים או אפילו אנשים שחיו...
עצים ומלכים
"הָלוֹךְ הָלְכוּ הָעֵצִים לִמְשֹׁחַ עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ וַיֹּאמְרוּ לַזַּיִת מָלְכָה עָלֵינוּ." (פסוק ח)

איור: מיכל בן-חמו

משל הוא סיפור קצר על דמויות רחוקות – בעלי חיים, צמחים או אפילו אנשים שחיו במקום אחר ובזמן אחר. דרך הסיפור הרחוק מהחיים של השומעים, המשל מעביר להם מסר על עצמם.
הפסוק הפותח את "משל יותם" מבקש להעביר מסר לאנשי שכם: אתם פונים אל אדם חסר כישורים כדי שינהיג אתכם, והדבר עלול לפגוע בכם!

 • איך השומעים (וגם אנחנו) יכולים להבין שזה בעצם משל?
 • לפי דעתכם, איך ניתן להשתמש היום במשפט "הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך"?
מות אבימלך
האומן הצרפתי גוסטב דורה יצר תחריט המתאר את רגע מותו של אבימלך. אם נקרא את...
מות אבימלך
"וַתַּשְׁלֵךְ אִשָּׁה אַחַת פֶּלַח רֶכֶב עַל רֹאשׁ אֲבִימֶלֶךְ וַתָּרִץ אֶת גֻּלְגָּלְתּוֹ. וַיִּקְרָא מְהֵרָה אֶל הַנַּעַר נֹשֵׂא כֵלָיו וַיֹּאמֶר לוֹ שְׁלֹף חַרְבְּךָ וּמוֹתְתֵנִי פֶּן יֹאמְרוּ לִי אִשָּׁה הֲרָגָתְהוּ וַיִּדְקְרֵהוּ נַעֲרוֹ וַיָּמֹת." (פסוקים נג-נד)

גוסטב דורה, מות אבימלך, מתוך ויקישיתוף

האומן הצרפתי גוסטב דורה יצר תחריט המתאר את רגע מותו של אבימלך. אם נקרא את הפסוקים, נגלה שמותו של אבימלך היה ארוך למדי: אחרי שהאישה זרקה אבן על ראשו, והאבן פגעה בו קשה, הספיק אבימלך לפנות אל נערו ולבקש ממנו שידקור אותו בחרבו. אבימלך הספיק להסביר: שלא יגידו חלילה שאישה הרגה אותו. הנער אינו מהסס, דוקר אותו, וכך מביא למותו. רק שלא יגידו שאישה הרגה את אבימלך.

 • התבוננו בתחריט. כיצד באים לידי ביטוי מצבו ובקשתו של אבימלך?
 • התבוננו בכל חלקי היצירה, גם אלו שאינם במרכז. כיצד הצליח האומן ליצור אווירה של קרב ו"לתפוס את הרגע" הארוך הזה?
שְׁכֶם
שכם היא עיר עתיקה מאוד. בתנ"ך מסופר כי שכם הייתה העיר הראשונה שאליה הגיע אברהם;...
שְׁכֶם
"וַיֵּלֶךְ אֲבִימֶלֶךְ בֶּן יְרֻבַּעַל שְׁכֶמָה אֶל אֲחֵי אִמּוֹ וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם וְאֶל כָּל מִשְׁפַּחַת בֵּית אֲבִי אִמּוֹ לֵאמֹר." (פסוק א)

שכם ונחלות השבטים. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.

העיר שכם. צילום: Lerner Vadim/shutterstock.com

שכם היא עיר עתיקה מאוד. בתנ"ך מסופר כי שכם הייתה העיר הראשונה שאליה הגיע אברהם; ובהמשך, כאשר חזרו בני ישראל לכנען לאחר הנדודים במדבר ויהושע חילק את הנחלות, הייתה העיר בשטח נחלת שבט אפרים. בשכם כינס יהושע את ישראל לפני מותו.

להמשך קריאה

ושם גם התמנה אבימלך בן גדעון למלך על אנשי העיר.
בתקופה שלאחר ספר שופטים, במאה ה-10 לפנה"ס, הייתה בישראל ממלכה מאוחדת, ואז התפצלה הממלכה לשתי מלכויות. שכם הייתה בירת הממלכה הצפונית (ממלכת ישראל).
היום שכם, המכונה בפי הערבים "נאבלוס", היא העיר הפלסטינית השנייה בגודלה בגדה המערבית ובה יותר מ-170,000 תושבים, רובם מוסלמים.

 • בפרק נזכר שם העיר פעמים רבות. כמה פעמים נזכר השם "שכם" בפרק?
 • מה הקשר בין אבימלך לבין העיר שכם, וכיצד השפיע קשר זה על הבחירה בו למלך?
הר גריזים
  הר גריזים הוא שמו של רכס הררי מדרום לעיר שכם. גובה פסגתו 881 מטרים...
הר גריזים
"וַיַּגִּדוּ לְיוֹתָם וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲמֹד בְּרֹאשׁ הַר גְּרִזִים וַיִּשָּׂא קוֹלוֹ וַיִּקְרָא וַיֹּאמֶר לָהֶם שִׁמְעוּ אֵלַי בַּעֲלֵי שְׁכֶם וְיִשְׁמַע אֲלֵיכֶם אֱלֹהִים." (פסוק ז)

שרידי הכנסיה הביזנטית בראש הר גריזים. צילום: Daniel Ventura, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0

מבט מהר גריזים לעמק שכם. צילום: אודי שטיינוול, מתוך אתר פיקיוויקי

 

הר גריזים הוא שמו של רכס הררי מדרום לעיר שכם. גובה פסגתו 881 מטרים מעל פני הים, והוא מתנשא לגובה של 350 מטרים מעל סביבתו.
בתנ"ך נחשבים הר גריזים והר עיבל שמולו להרים חשובים, שעליהם יש לכרות את הברית המחודשת עם ה' בכניסה לארץ. היום הר גריזים הוא הר קדוש לעדה השומרונית.

 • התבוננו בתמונות וקראו את הפסוק. נסו לדמיין את מיקומו של יותם כשנשא את המשל לפני אנשי שכם.
  לפי דעתכם, מהם היתרונות בעמידה של יותם על פסגת ההר?
 • מהם החסרונות לעמידה שלו על פסגת ההר?
האטד
איננו יודעים בבירור איזה מין וזן הוא האטד המוזכר בפרק. נגה הראובני, שהיה מייסד הגן...
האטד
"וַיֹּאמְרוּ כָל הָעֵצִים אֶל הָאָטָד לֵךְ אַתָּה מְלָךְ עָלֵינוּ." (פסוק יד)

צילום: פארק נאות קדומים

איננו יודעים בבירור איזה מין וזן הוא האטד המוזכר בפרק.
נגה הראובני, שהיה מייסד הגן הלאומי "נאות קדומים", הציע לזהות את האטד עם השיזף המצוי.

להמשך קריאה

השיזף המצוי הוא עץ קוצני, שגובהו מגיע ל 3–5 מטר, ולעיתים עד ל-10 מטרים, גודלו ונופו מרשימים. שורשיו נפרסים סביבו ברדיוס רחב, ובכך מונעים מצמחים אחרים לגדול בקרבתו. ענפיו דליקים, ופריחתו מפיצה ריח לא נעים, פירות מרבית הזנים של העץ לא רואים לאכילה.

 • נגה הראובני מזהה את האטד עם השיזף המצוי. לפי זה, אבימלך עשוי אומנם להצטייר כמלך מרשים (כפי שלשיזף יש נוף רחב). ואולם היכרות קרובה עימו מגלה את תכונותיו השליליות.
  מהן תכונות האטד, ומה מאפיין את שלטונו של אבימלך?
פלח רכב
בעבר כדי להפיק קמח מגרעיני התבואה, היו משתמשים בְּאַבְנֵי רֵיחַיִים – שתי אבנים עגולות וכבדות,...
פלח רכב
"וַתַּשְׁלֵךְ אִשָּׁה אַחַת פֶּלַח רֶכֶב עַל רֹאשׁ אֲבִימֶלֶךְ וַתָּרִץ אֶת גֻּלְגָּלְתּוֹ." (פסוק נג)

צילום: נועם בן יאיר, מתוך ויקישיתוף, CC BY-SA 4.0

בעבר כדי להפיק קמח מגרעיני התבואה, היו משתמשים בְּאַבְנֵי רֵיחַיִים – שתי אבנים עגולות וכבדות, שבעזרתן היו טוחנים את התבואה.
איך זה עבד? שתי האבנים היו מונחות "בשכיבה" זו על גבי זו. את גרגירי התבואה היו שופכים ברווח שבין שתי האבנים, ואז מסובבים את האבן העליונה מעל האבן התחתונה.

להמשך קריאה

בדרך כלל סיבוב האבן העליונה נעשה בעזרת זוג בהמות שנקשרו לאבן או באמצעות זרם חזק של מים. באבני ריחיים ידניות הטחינה נעשתה תוך סיבוב מוט שהיה נעוץ באבן העליונה. התנועה הסיבובית והלחץ של האבן העליונה על האבן התחתונה ועל גרגירי התבואה שביניהן טחנו את הגרגירים לקמח.

 • מהי אבן ה"רכב" ומהי אבן ה"שכב"?
 • פלח הוא חלק מדבר שלם. הסבירו במילים שלכם: מה זרקה האישה על אבימלך?
אנימציה למשל יותם
משל יותם מבטא התנגדות עקרונית למוסד המלוכה, שנתפס כחסר תועלת. המשל מנבא פורענות שתבוא על...
אנימציה למשל יותם
"וַיֹּאמֶר הָאָטָד אֶל הָעֵצִים אִם בֶּאֱמֶת אַתֶּם מֹשְׁחִים אֹתִי לְמֶלֶךְ עֲלֵיכֶם בֹּאוּ חֲסוּ בְצִלִּי וְאִם אַיִן תֵּצֵא אֵשׁ מִן הָאָטָד וְתֹאכַל אֶת אַרְזֵי הַלְּבָנוֹן." (פסוק טו)

משל יותם מבטא התנגדות עקרונית למוסד המלוכה, שנתפס כחסר תועלת. המשל מנבא פורענות שתבוא על אבימלך ועל בעלי בריתו.

 • כיצד באה לידי ביטוי ההתנגדות למלוכה בסרטון האנימציה? התייחסו גם לדימויים שנבחרו לייצג בסרטון את העצים וגם לכיתוב המופיע לצד הדימויים.
 • קראו את פסוק כ: מהי הפורענות שמנבא יותם לאבימלך?

קרדיט: משל יותם/דנה שאול, 2017