אֵין חָזוֹן נִפְרָץ
"...וּדְבַר ה' הָיָה יָקָר בַּיָּמִים הָהֵם אֵין חָזוֹן נִפְרָץ." (פסוק א)
beats1/shutterstock.com

beats1/shutterstock.com

מה משמעות הביטוי "חזון נפרץ"? "חזון" – הכוונה לדברי אלוהים, תחזית, נבואה. "נפרץ" – נפוץ, מתפרץ.

להמשך קריאה

מדברי המחבר המקראי אנו מבינים שהוא כותב לאחר התרחשות האירועים – "וּדְבַר ה' הָיָה יָקָר בַּיָּמִים הָהֵם" – ומתייחס לתקופה שבה שמואל היה נער, תקופה שבה הנבואה הייתה נדירה. אבל כל זאת עד שנבחר שמואל, ונראה שמעכשיו דברים יהיו אחרת.

  • על סמך הידיעות שלכם מן הפרקים הקודמים, האם תוכלו לשער מדוע בתקופה ההיא לא היה נפוץ דבר האל? מה צריך בשביל שהחזון יהיה נפרץ?