אבא גדול מאביך

מדוע נברא האדם יחידי?

האדם נברא יחידי כדי שיהיה שלום בעולם. שלא יאמר אדם לחברו: "אבא גדול מאביך." (על פי הגמרא – תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, עמוד לח)

  • הסבירו את הקטע בלשונכם
  • מדוע נברא האדם יחידי?
  • הכינו הצגה קצרה שתסביר את הקטע והתכוננו להציג אותה לפני הכיתה.