אבן עזרא, פסוק ו

אבן עזרא פסוק ו:
'וינחם ה" – ידוע כי לא אדם הוא להנחם רק דברה תורה כלשון בני אדם כי המשחית מה שעשה יראה שניהם.

  • האם בפתיחה השנייה, בפסוקים ט-יב, מסופר על רגשות? מדוע לדעתכם?