אבנים קטנות, אבנים גדולות

קרדיט: ניסוי האבנים, פרסם אורי אליהו – הרצאות ואימון בתאריך 28 בינואר 2017.