אדוני השופט

אפשרות א

  • מה מתואר בשיר?
  • מה עשה האיש שעליו שרים?
  • מדוע לדעתכם הוא אומר ש'איננו אשם'?

אפשרות ב

מה קורה כשאנחנו עושים מעשה לא טוב? האם קל לנו להודות שאנחנו לא תמיד בסדר?…