איגרת לאוכלוסייה הפלסטינית בעזה לפני צעדת השיבה
חמאס אשם, לא ישראל

ידיעות אחרונות. חמאס אשם, לא ישראל, ידיעות אחרונות 2018

  • למי התעמולה מכוונת?
  • למה לדבר אל העם ולא אל ההנהגה?
  • מתי עדיף לדבר עם העם ומתי עדיף לדבר עם ההנהגה?
  • באילו מקרים העם יכול להשפיע על ההנהגה?