איזה ביטוי מקראי מסתתר?

מאוסף הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים

מאוסף הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים