איזה עץ הוא עץ הדעת טוב ורע?
"וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל וַתִּקַּח מִפִּרְיוֹ וַתֹּאכַל וַתִּתֵּן גַּם לְאִישָׁהּ עִמָּהּ וַיֹּאכַל." (פסוק ו)

Kudryashka/shutterstock.com

אמר רב נחמן בר יצחק: לא נצרכה אלא לרבי יהודה שאמר: "חיטה מין אילן היא", דתניא: אילן שאכל ממנו אדם הראשון.
רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר: "וישת מן היין וישכר".
רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר: "ויתפרו עלה תאנה".
ר' יהודה אומר: חיטה היתה שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

(תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ, עמוד א)

  • איזה סוג עץ הוא עץ הדעת טוב ורע על פי המדרש, ואיזה סוג פירות הוא מניב לדעתכם?