בחותמו של האדם הראשון

בבראשית פרק ב מסופר על בריאתו של אדם אחד, שממנו תתהווה אחר כך כל האנושות.

המדרש שואל: מדוע נברא האדם יחידי?
ומשיב: האדם נברא יחידי כדי להביע את גדולתו של ה'.
שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד: כולם דומים זה לזה.
ואלוהים ברא כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אדם אחד דומה לחברו.
(על פי הגמרא – תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף לח)

במה מיוחדים בני האדם לפי המדרש? ובמה מיוחד הבורא שלהם?

מטבעות 10 אגורות

מטבעות בערך 10  אגורות: קוטר המטבע: 22 מ"מ, משקל המטבע: 4 גרם. על המטבעות מופיעה הטבעה של ערך המטבע, סמל המדינה והמילה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

צילום: דבורה גרודה. © בנק ישראל