אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!

'אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!' – ד"ר סוס
מתוך תרבותIL

  • מדוע היציאה לדרך מביאה אותנו למקומות נפלאים?
  • מה היציאה לדרך דורשת ומה היא מאפשרת?