אקולוגיה במקרא
"וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה". (ב, כ)

Pixeljoy / Shuttrerstock.com

פרק ב מציג את האדם במרכז הבריאה (גישה אנתרופו־צנטרית), כלומר, הכול נברא לכבודו של האדם ובשביל צרכיו הקיומיים.

להמשך קריאה

א"ד גורדון כתב על הקשר בין האדם לטבע:
"ברור לכל, כי בהוציאך את הדג מן המים, אפילו אם תצק עליו מים די צורך נשימתו לא תועיל לו הרבה. כי לא רק את הנשימה הוא חסר. חסר הוא את הספירה של המים. חסר הוא את הלחיצה, שהם לוחצים על כל נקודה מנקודות גופו – אותה הלחיצה המקפת והמאחדת, המכריחה אותו להיות בריה בפני עצמה לחיות; חסר הוא את הקשר שבינו ובין המים, את היניקה הנעלמה, ההווית, העולמית שכל אחד מאטומיו יונק מהם ושכולו יונק מהם".

מכל האמור יוצא ברור, כי האדם באשר הוא אדם, צריך להיות תמיד בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש מה שהמים הם לדג. כי לא רק להשתקפות בבואתו של הטבע בתוך נפשו זקוק האדם. זקוק הוא לספירה של הטבע, ללחיצה המקפת והמאחדת, שהטבע, שההוויה אין־הסופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו ונפשו ומכריחה אותו לחיות, להיות אדם ולהיות פרט בפני עצמו".
מתוך: א"ד גורדון מתוך חיבורו 'האדם והטבע' (1924): הפרק "ההכרה והבלתי מודע", פרויקט בן־יהודה

  • כיצד מתאר א"ד גורדון את הקשר בין האדם לטבע?
  • האם אתם מסכימים עם דבריו של גורדון?
  • מהי כוונתו באמירה "כי לא רק את הנשימה הוא חסר", לדעתכם?