ארץ זבת חלב ודבש

  • מה אתם אוהבים בארץ שלנו, האם היא ארץ זבת חלב ודבש בעיניכם?

קרדיט: ארץ זבת חלב ודבש – שירי שבועות, ערוץ 'שיר עד', פורסם ב-2014.