אשליה אופטית

התבוננו בכל אחת מן התמונות וכתבו מה אתם רואים בה.

By William Ely Hill (1887–1962) („Puck“, 6. Nov 1915), via Wikimedia Commons

By User:Tó campos1, from Wikimedia Commons

Charles Allan Gilbert, via Wikimedia Commons

  • מה משותף לשלוש התמונות האלה?