את מי צריך לנחם?
"נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם." (פסוק א)

pimchawee / Sutterstock.com

"נחמו נחמו עמי" (ישעיהו, מ, א) – אמר ר' ברכיה הכהן: נחמוני נחמוני, עמי. בנוהג שבעולם, כרם אם יהיה לאדם ויבואו ליסטים ויקצצו אותה – למי מנחמים לכרם או לבעל הכרם? וכן לאדם יהיה בית ויבואו הליסטים וישרפו אותו – למי מנחמים לבית או לבעל הבית? אתם כרם שלי… ובא נבוכדנצר והחריב אותו והגלה אתכם ושרף את ביתי, אני הוא צריך להתנחם – נחמוני נחמוני עמי.

מתוך אתר ספר האגדה מבית סנונית

  • המדרש מציג את הקשר העמוק בין אלוהים לבין עמו דרך משל (שוב חוזר משל הכרם). איזו מין דמות של אלוהים עולה מהמדרש?