בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם". (א, כז)

מיכלאנג'לו, "בריאת האדם", פרסקו, 1511 בערך, הקפלה הסיסטינית, ותיקן, רומא. מתוך ויקישיתוף

הביטוי "בצלם אלהים" מגדיר בלשון מיוחדת, ובניסוח יחיד מסוגו את הקשר שבין האדם לאל, את הקרבה המהותית שבין הנברא ובין בוראו. הוא עורר פרשנויות רבות לאורך הדורות, בדתות ובתרבויות שונות בעולם.

להמשך קריאה

רמב"ם פירש את הביטוי "צלם אלוהים" כיכולתו השכלית של האדם, המייחדת אותו מכל שאר היצורים: "ומפני השכל האלוהי המודבק בו (=באדם)" נאמר עליו שנברא בצלם אלוהים ובדמותו.
ר' עובדיה ספורנו רואה בשכל האנושי את צלם האלוהים שבאדם, אך מוסיף לכך את הבחירה החופשית: "ובקצת ידמה האדם לאל יתברך, הפועל בבחירה."
הרב סולוביצ'יק מגדיר את צלם האלוהים שבאדם כ"כישרונו הכריזמטי של האדם היוצר. דמיונו של האדם לאלוהים מתבטא בשאיפתו וביכולתו של האדם להיות יוצר" (יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, איש האמונה, הוצאת מוסד הרב קוק, התשנ"ב־1992, עמ' 14).

בימינו מתכוונים לשאר הרוח שבאדם, לְמוֹתָר האדם על שאר היצורים, המאפשר לו לשמור על כבודו ועל ערכיו המוסריים גם במצבים קשים, משפילים ולעתים בלתי אנושיים.

  • מהי לדעת הפרשנים השונים מהותו של צלם האלוהים שבאדם?
  • ולדעתכם? מהו צלם אלוהים שבאדם?