בלבבי

בלבבי / ר' אלעזר אזכרי
בלבבי משכן אבנה להדר כבודו,
ובמשכן מזבח אקים לקרני הודו,
ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה,
ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה.

  • היכן נבנו המקדש והמשכן?
  • לעומת זאת, היכן נבנה המשכן בשיר?
  • מה המשמעות של משכן בלב לעומת משכן במציאות?
  • מה הקשר או השוני ביניהם?