בשבילו נברא העולם

מדוע נברא האדם יחידי?

האדם נברא יחידי כדי שכל אחד ירגיש שבשבילו נברא העולם. העולם נברא רק עבור אדם אחד ויחיד, שהיה אז. אפשר ללמוד מכך שהיה כדאי לברוא עולם עבור כל אחד ואחת מאתנו. (על פי הגמרא – תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, עמוד לח)

  • הסבירו את הקטע בלשונכם.
  • הסבירו: מדוע האדם נברא יחידי?
  • הכינו הצגה קצרה שתסביר את הקטע והתכוננו להציג בפני אותה לפני הכיתה.