גיל קופטש

פרשנותו של גיל קופטש מאתר 929

ענו על השאלה:

  • האם לדעתכם קין הוא המנצח הגדול והוא מאבני היסוד של האנושות?