גלית / כוורת

למילות השיר

ענו על השאלות:

  • באילו אופנים השיר משנה את הסיפור המקראי או מוסיף עליו?
  • כיצד באים לידי ביטוי בשיר מאפיינים שונים של הסיפור שהזכרנו בשיעורים? (למשל – פחד, קטן מול גדול)