דוגמאות למתנות שנמצאו

תכשיטי זהב מהמאה ה-14 עד המאה ה-13 לפני הספירה. צילום: מוזיאון ישראל, דוד חריס

ספינקס שנמצא בחצור מתוארך לסוף המאה ה-19 לפני הספירה. צילום: מוזיאון ישראל, אלי פוזנר, אוסף רשות העתיקות

מחרוזת, דיר אל-בלח, המאה ה-13 לפני הספירה, קרניאולין. צילום: מוזיאון ישראל, מידד סוכובולסקי