דוגמא לקופסאות קרטון
ממשק, 2017

דוגמה לתיבה בתמונה מבית ספר שדות יואב. ממשק, 2017