דיה לצרה בשעתה
"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם" (פסוק יד)
 Sergey Nivens/shutterstock.com

Sergey Nivens/shutterstock.com

"אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה" (שמות ג, יד). אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לך אמור להם לישראל, "אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכיות". אמר לפניו: רבונו של עולם! דיה לצרה בשעתה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: לך אמור להם – "אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם". (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ט עמוד ב)
להמשך קריאה

המדרש מסביר זאת כך: המילים "אהיה אשר אהיה" הן הבטחה של אלוהים לישראל. אהיה עימכם בשעבוד הזה, ואהיה עימכם בשעבוד שיבוא בעתיד. על אמירה זו משיב משה – "ריבונו של עולם! דיה לצרה בשעתה", מדוע העם שסובל כל כך כעת צריך לשמוע שיהיו צרות נוספות בעתיד? אלוהים מקבל את דבריו של משה ואומר לו, אתה צודק, תגיד להם רק "אהיה", כלומר אהיה איתכם בשעבוד מצרים ואציל אתכם.

  • משה שואל את אלוהים מה השם שלו. מדוע חשוב למשה לדעת את שמו של אלוהים?
  • השם "אהיה", על פי המדרש, מעביר תחושה של ביטחון. האם אתם יכולים להציע שמות נוספים שהיו מרגיעים את עם ישראל?