דיפלומטיה

דיפלומטיה היא אמנות ניהול משא ומתן בין נציגיהן המוסמכים של קבוצות או אומות שונות, בעיקר בענייני מסחר וביטחון לאומי.

ראשית הדיפלומטיה:
יש המתארכים את לידת הדיפלומטיה לערש הציוויליזציה האנושית. מנגנון דיפלומטי שהושתת על שליחים, החלפת מתנות וכללי הטקס בין ישויות מדיניות היה קיים ככל הנראה עוד במזרח הקדום, החל באלף השלישי לפנה"ס, בין מעצמות האזור (בבל, אשור ומצרים) ובינן לבין ישויות קטנות יותר. עדות נוספת לעובדה כי הדיפלומטיה היא עתיקת ימים מצויה בספר התנ"ך: דוד המלך, שהשתמש בעיקר בכוח הזרוע כדי להרחיב את ממלכתו, לא בחל בשימוש בדיפלומטיה כדי לתמרן את השחקנים המרכזיים במערכת הבינלאומית באותה תקופה (ובראשם ארם, עמון, מואב, אדום, פלשת וצידון).

מתוך ערך ויקיפדיה