'מדינת היהודים' מאת בנימין זאב הרצל

אין בן אנוש עשיר או בעל עצמה היכול להעתיק עם שלם ממקום למקום. רק רעיון יכול לעשות זאת. לרעיון המדינה ודאי יש עצמה כזאת, היהודים חלמו חלום זה משך הגלות הארוכה. הסיסמא עתיקת היומין שלנו היא 'לשנה הבאה בירושלים'. עכשיו עלינו להראות שחלום רחוק זה יתורגם לרעיון בהיר ומזהיר."

(בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים)

ענו על השאלות:

  • אם "היהודים חלמו חלום זה משך הגלות הארוכה", מהו החידוש של הרצל?
  • במה דומה חלומו של הרצל לחלומם של שבי ציון? במה הוא שונה ממנו?
  • האם בהתגשמות חלומו של הרצל התגלו בעיות דומות לבעיותיהם של שבי ציון המקראיים? מהן? כיצד התגברו עליהן?