הבעיה של שאול – מושלם מדי
"וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל כָּל הָעָם הַרְאִיתֶם אֲשֶׁר בָּחַר בּוֹ ה' כִּי אֵין כָּמֹהוּ בְּכָל הָעָם, וַיָּרִעוּ כָל הָעָם וַיֹּאמְרוּ יְחִי הַמֶּלֶךְ." (י, כד)

שמואל מושח את שאול' , אמן לא ידוע ,1873. מתוך: Charles Foster, "The story of the Bible from Genesis to Revelation…", 1873

"בן שנה שאול במלכו" (שמ"א יג, א) אמר רב הונא: כבן שנה- שלא טעם טעם חטא. אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בה שום דופי, שאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: אין מעמידין פרנס על הצִבּוּר אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו חזור לאחוריך. תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כב עמוד ב
  • מה החיסרון של שאול על פי המדרש? נסו להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי המדרש.