הגדרת "רועה צאן" מתוך אתר מקראנט

לקריאת ההגדרה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים

משימת קריאה: רשמו במחברת שלושה מאפיינים/תכונות הנדרשות לרעיית צאן.

נדון:

  • במה דומה מלאכתו של רועה הצאן לזו של המנהיג?
  • אילו ערכים משותפים קיימים בשני התחומים?