הירידה למצרים, על פי קבר בני חסן

בני ישראל לא ירדו למצרים כעבדים, אלא כאנשים מכנען שבאו לגור במ"מחסן התבואה הגדול" של העת העתיקה. התמונה מתארת שיירת סוחרים שהגיע למצרים בנסיבות דומות.
התבוננו בתמונה:

  • מי מנהיג השיירה?
  • איך אפשר להבחין בין השמים המתוארים בשיירה למצריים?
צילום של ציור קיר מאתר בני חסן במצרים

צילום של ציור קיר מאתר בני חסן במצרים