הכנסת אורחים בדואית

Nati Harnik חאפלה בדואית, בתוך אוהל, ביישוב הבדואי "כסייפה". מתוך: ויקיפדיה Government Press Office (Israel), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons