המלחמה על העי
"וְהָיָה כְּתָפְשְׂכֶם אֶת הָעִיר תַּצִּיתוּ אֶת הָעִיר בָּאֵשׁ, כִּדְבַר ה' תַּעֲשׂוּ" (ח, ח)

Doré's English Bible. מתוך ויקיפדיה.

  • האם אתם יכולים לשער מתוך התמונה מה הייתה האסטרטגיה המתוכננת של יהושע?