הצהרת בלפור

לורד רוטשילד היקר,
יש לי עונג רב להעביר אליך מטעם ממשלת הוד מלכותו את הצהרת האהדה הבאה לשאיפות היהודיות הציוניות, שהוגשה לקבינט ואושרה על ידיו:
"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה ייסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותעשה מיטב מאמציה להקל על הגשמת מטרה זו, תוך הבנה ברורה שלא ייעשה דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות או הדתיות של עדות לא-יהודיות הקיימות בארץ ישראל, או בזכויות ובמעמד המדיני שמהם נהנים היהודים בכל ארץ אחרת."
אכיר לך תודה, אם תביא הצהרה זו לידיעתה של ההסתדרות הציונית.

שלך,
ארתור ג'יימס בלפור