השתלמות מטח

קרדיט: פרופ' יאירה אמית, יולי 2012, השתלמות מטח (הסרטון הופק ע"י מטח)