התחבולה של נביאי הבעל
"...וַיְפַסְּחוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר עָשָׂה." (פסוק כו)

פרסקו מבית הכנסת בדורא אירופוס, סוריה. מאוסף Scott Nevins Memorial, מתוך ויקישיתוף

"וַיְפַסְּחוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר עָשָׂה", וכי הוא עשה? והלא הם עשו?

אלא מלמד שחיאל עשאו נבוב ושמו אותו בתוכו, ואמרו לו: כשתשמע את הקול מיד חתה האש אשר בידך והדלק מתחתיו, מיד זימן הקב"ה נחש ונשכו ומת.

(ילקוט שמעוני, מלכים א, יח)

  • מה מוסיף המדרש על מה שמופיע בפרק? מדוע לדעתכם היה צורך להוסיף על הפרק?