התקווה

'התקווה' מאת נפתלי הרץ אימבר

  • מדוע התקווה חשובה כל כך לדעתכם?
  • איך היא מחזיקה אלפיים שנה?