התקווה

"עוד לא אבדה תקוותנו,
התקווה הנושנה,
לשוב לארץ אבותנו,
לעיר בה דוד חנה."

('התקווה' באתר זמרשת)

  • לפי ההמנון, מהי התקווה?
  • למה עם ישראל מקווה?
  • באיזה מצב עם ישראל היה כאשר 'התקווה' נכתבה?
  • האם לדעתכם באותן השנים היה אפשר לממש את התקווה? האם מדובר בתקווה ריאלית?
  • איזה תהליך נפשי צריך לעבור כדי לעשות משהו שנראה בלתי אפשרי?